Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Umowa o kumulatywne przystąpienie do długu jako sposób zabezpieczenia wierzytelności

ebook

- 14%

Umowa o kumulatywne przystąpienie do długu jako sposób zabezpieczenia wierzytelności

Ewa Kosior

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 102.00 zł 88.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 88.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8092-214-3
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja jest jedyną pozycją na rynku, w której kompleksowo omówiono instytucję kumulatywnego przystąpienia do długu, a obecnie odnotowuje się wzrost zainteresowania tą formą zabezpieczania wierzytelności. Przystąpienie do długu stosowane jest w celu restrukturyzacji zadłużenia, jako sposób wyjścia z trudnej sytuacji finansowej, a w związku z tym umowa zawierana jest po zaciągnięciu zobowiązania przez dłużnika głównego. Jednak najczęstsze przypadki przystąpienia do długu wiążą się z zaciągnięciem zobowiązania i udzieleniem kredytu, przystąpienie więc następuje z chwilą zaciągnięcia pierwotnego zobowiązania przez dłużnika głównego i nierzadko dotyczy przystąpienia do długu przyszłego.

W książce przedstawiono m.in. kryteria rozróżnienia pomiędzy poręczeniem a przystąpieniem do długu, sposób i formę zawarcia umowy, kształt podmiotowy umowy, jej przedmiot (rodzaj długu, który może zostać zabezpieczony w danej formie), dopuszczalność zabezpieczenia kompleksu długów lub długu globalnego, w tym przyszłego, a także rozróżnienie między ustawowym a umownym przystąpieniem do długu.

Adresaci:
Publikacja skierowana jest przede wszystkim do pracowników instytucji finansowych zajmujących się zagadnieniem zabezpieczenia wierzytelności, banków, SKOK-ów, zainteresuje również prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, a także aplikantów zawodów prawniczych.

Tytuł
Umowa o kumulatywne przystąpienie do długu jako sposób zabezpieczenia wierzytelności
Autor
Ewa Kosior
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8092-214-3
Seria
Monografie
Rok wydania
2016
Liczba stron
400
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Wprowadzenie | str. 15

Rozdział I
Zabezpieczenie wierzytelności w historii prawa - zagadnienia ogólne | str. 19

1. Zabezpieczenie wierzytelności w prawie antycznym | str. 19
2. Zabezpieczenie wierzytelności w Polsce do czasu rozbiorów | str. 27
3. Zabezpieczenie wierzytelności w Polsce od czasu rozbiorów do II Rzeczypospolitej | str. 28
3.1. Zabezpieczenie wierzytelności w Kodeksie Napoleona | str. 28
3.2. Zabezpieczenie wierzytelności w systemach germańskich | str. 33
3.3. Zabezpieczenie wierzytelności pod zaborem rosyjskim | str. 36
4. Zmiana dłużnika pod rządami kodeksu zobowiązań | str. 37
4.1. Translatywna zmiana dłużnika w kodeksie zobowiązań | str. 37
4.2. Umowne kumulatywne przystąpienie do długu | str. 42
4.3. Ustawowe kumulatywne przystąpienie do długu | str. 44
4.4. Zasady wspólne dotyczące przejęcia długu | str. 46
5. Przystąpienie do długu w okresie powojennym | str. 48
6. Kierunki rozwoju zabezpieczeń wierzytelności w ujęciu historycznym | str. 50

Rozdział II
Konstrukcja umowy o kumulatywne przystąpienie do długu | str. 53

1. Pojęcie i funkcja kumulatywnego przystąpienia do długu | str. 53
2. Treść (elementy) umowy o kumulatywne przystąpienie do długu | str. 55
3. Strony umowy | str. 58
4. Forma umowy | str. 61
5. Przedmiot umowy | str. 66
5.1. Powinność świadczenia (dług) jako przedmiot zobowiązania | str. 66
5.2. Dług osobisty | str. 69
5.3. Dług z wadliwej czynności prawnej | str. 71
5.4. Dług zaskarżalny i niezaskarżalny | str. 73
5.5. Dług przyszły | str. 75
5.6. Kompleks długów i dług o charakterze globalnym | str. 84
5.7. Dług publicznoprawny | str. 88
5.8. Dług solidarny | str. 95
6. Charakter prawny umowy o kumulatywne przystąpienie do długu | str. 97
6.1. Umowa zobowiązująca | str. 97
6.2. Umowa gwarancyjna | str. 99
6.3. Umowa kauzalna | str. 102

Rozdział III
Konfiguracje podmiotowe umowy o kumulatywne przystąpienie do długu | str. 111

1. Umowa pomiędzy wierzycielem i przystępującym do długu a umowa z udziałem trzech podmiotów | str. 111
2. Przystąpienie do długu w formie pactum in favorem tertii (art. 393 k.c.) | str. 116
2.1. Warunki zawarcia umowy przystąpienia w formie pactum in favorem tertii | str. 116
2.2. Pozycja prawna wierzyciela w razie zawarcia umowy przystąpienia w formie umowy na rzecz trzeciego | str. 121
2.3. Pozycja prawna dłużnika łącznego i relacje między współdłużnikami | str. 124
2.4. Uwagi dotyczące zastosowania konstrukcji pactum in favorem tertii (art. 393 k.c.) do umowy o przystąpienie do długu | str. 125
3. Umowa o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią z obowiązku świadczenia (art. 392 k.c.) oraz niewłaściwe przejęcie długu (art. 521 § 2 k.c.) | str. 127
4. Skuteczność umowy w świetle zgody na przystąpienie do długu podmiotów niebiorących udziału w umowie | str. 132
4.1. Zgoda wierzyciela | str. 132
4.2. Zgoda dłużnika | str. 138
4.3. Zgoda na przystąpienie do długu a uznanie długu | str. 140

Rozdział IV
Charakter prawny i zakres odpowiedzialności dłużników | str. 144

1. Solidarny charakter odpowiedzialności przystępującego | str. 144
1.1. Podstawy ukształtowania odpowiedzialności dłużników w oparciu o zasadę solidarności | str. 144
1.2. Solidarność długu i odpowiedzialności | str. 155
1.3. Tożsamość i odmienność zobowiązań współdłużników w świetle zasady solidarnej odpowiedzialności dłużników łącznych | str. 157
1.4. Zasada niezależności zobowiązań współdłużników | str. 162
2. Dopuszczalność ukształtowania odpowiedzialności współdłużnika na zasadzie odpowiedzialności akcesoryjnej | str. 165
3. Dopuszczalność ukształtowania odpowiedzialności współdłużnika na zasadzie odpowiedzialności subsydiarnej | str. 169
4. Przedmiotowy zakres odpowiedzialności dłużników | str. 171

Rozdział V
Pozycja prawna podmiotów uczestniczących w umowie o kumulatywne przystąpienie do długu | str. 174

1. Pozycja prawna podmiotów w ramach umowy o kumulatywne przystąpienie do długu | str. 174
1.1. Pozycja prawna dłużników wobec wierzyciela | str. 174
1.2. Pozycja prawna wierzyciela wobec dłużników | str. 181
1.3. Pozycja prawna współdłużników solidarnych we wzajemnych relacjach | str. 185

Rozdział VI
Przystąpienie do długu a poręczenie | str. 192

1. Uwagi wstępne | str. 192
2. Charakter odpowiedzialności podmiotu zabezpieczającego dług | str. 195
3. Zakres odpowiedzialności podmiotu zabezpieczającego dług | str. 201
4. Prawo regresu | str. 204
5. Kryteria rozróżnienia umowy poręczenia i umowy o kumulatywne przystąpienie do długu | str. 209
6. Kumulatywne przystąpienie do długu i poręczenie w świetle prawa podatkowego | str. 216

Rozdział VII
Ustawowe przystąpienie do długu - przykłady, cechy charakterystyczne | str. 218

1. Odpowiedzialność zbywcy i nabywcy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego za zobowiązania związane z jego prowadzeniem - art. 554 k.c. | str. 218
2. Przystąpienie do długu państwowych osób prawnych (art. 40 § 2 k.c.) | str. 229
3. Przystąpienie do długu w przypadku spółki cywilnej (art. 874 k.c.) | str. 231
4. Odpowiedzialność nabywcy ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej (art. 10 k.s.h.) | str. 232
5. Odpowiedzialność osoby przystępującej do spółki osobowej (art. 32 i 114 k.s.h.) | str. 237
6. Odpowiedzialność osób zawierających umowę spółki osobowej z przedsiębiorcą jednoosobowym (art. 33 i 116 k.s.h.) | str. 239
7. Inne przykłady ustawowego przystąpienia do długu | str. 244
8. Umowne a ustawowe przystąpienie do długu | str. 247

Zakończenie | str. 255

Bibliografia | str. 267

Wykaz aktów prawnych | str. 279

Orzecznictwo | str. 281
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

W drugim numerze Silesian Journal of Legal Studies pomieszczone zostały artykuły podejmujące różne zagadnienia prawne, takie jak: prawo własności i ochrona prawna konsumentów w kontekście prawa europejskiego, autonomia i bezpieczeństwo prawne samorządu lokalnego czy też podstawy prawne ochrony środowiska naturalnego. W aktualnym numerze czytelnik znaleźć może również artykuły z teorii i historii prawa. Autorzy tekstów to eksperci prawni reprezentujący Polskę, Niemcy, Słowenię, Bułgarię, Węgry oraz Hiszpanię. Podobnie jak w pierwszym numerze Silesian Journal of Legal Studies, prezentowane zagadnienia podjęte zostały w sposób interdyscyplinarny.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Silesian Journal of Legal Studies są publikowane teksty w językach kongresowych. Numer piąty Silesian Journal of Legal Studies zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego i teorii prawa, praw człowieka, karnego i gospodarczego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego, teksty z zakresu prawa gospodarczego i karnego. Z kolei teksty z zakresu teorii prawa, prawa konstytucyjnego i praw człowieka są głosem w dyskursie z zakresu socjologii prawa. Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 zawiera trzy recenzje polskich publikacji z zakresu prawa, co ma się przyczynić do promocji polskiej myśli prawniczej. Podobny charakter ma także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego wydanych w 2012 r. oraz wykaz konferencji zorganizowanych na Wydziale Prawa i Administracji. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Autorami tekstów są nie tylko Polacy – pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 16.80 zł 15.00 zł
150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

-20%

150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

"Od 1 października 2020 r. w ewidencji VAT i JPK stosujemy specjalne kody (oznaczenia). Ustawodawca przewidział pięć rodzajów kodów, w tym kody GTU, których stosowanie przysparza podatnikom najwięcej problemów. Publikacja zawiera odpowiedzi na pytania naszych Czytelników dotyczące stosowania kodów. Autorami odpowiedzi są doradcy podatkowi: Tomasz Krywan, Radosław Kowalski, Grzegorz Ziółkowski i Marian Szałucki.
Z publikacji dowiemy się m.in.:
• do jakich towarów i usług stosujemy kody GTU,
• w jakich przypadkach stosowanie kodów GTU nie jest konieczne,
• kiedy występują powiązania oznaczone kodem TP,
• jak ustalić, kiedy stosowanie kodu MPP jest konieczne,
• jak oznaczać kodami świadczenia kompleksowe,
• jak oznaczać sprzedaż ewidencjonowaną na kasie,
• kiedy trzeba oznaczać kodami transakcje zagraniczne.
Przystępne wyjaśnienia tych wątpliwości to niezbędna pomoc dla księgowych, biur rachunkowych i osób odpowiedzialnych za rozliczenie VAT w firmie.
"

Cena: 59.00 zł 47.00 zł
Administrator 3/2015

-26%

Administrator 3/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● Prawo a marnotrawstwo energii,
● Trybunał a członkowie spółdzielni,
● Współwłasność = współodpowiedzialność.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 6/2017

-29%

Administrator 6/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Echa walnych zgromadzeń,
● Dostęp do informacji publicznej,
● Uchwały we wspólnocie,
● Przegląd głowic
.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2020

-27%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2020

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Rynek nieruchomości 2019 – analiza
● Grunt na własność – postulaty zmian
● Komu służy „biała lista”? Podatnikom czy organom?

Cena: 15.00 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.