Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, gazowej lub ciepłowniczej oraz obowiązek jej zawarcia

ebook

- 14%

Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, gazowej lub ciepłowniczej oraz obowiązek jej zawarcia

Jakub Pokrzywniak

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-6412-6
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka jest pierwszą polską monografią na temat umowy o przyłączenie do sieci przedsiębiorstwa energetycznego i ustawowego obowiązku jej zawarcia. Poruszono tu także szereg zagadnień z zakresu prawa cywilnego i energetycznego, jak np. zakres kompetencji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do rozstrzygania sporów dotyczących odmowy zawarcia umowy, charakter prawny taryf czy status prawny urządzeń przesyłowych. Zawarte w niej rozważania - w tym wiele praktycznych spostrzeżeń - są osadzone w ramach prawa unijnego oraz w kontekście prawnoporownaczym. Autor formułuje wiele własnych propozycji interpretacyjnych związanych z obowiązkiem zawarcia umowy o przyłączenie, z jej treścią oraz kwalifikacją prawną. Adresaci: Książka jest adresowana do prawników zajmujących się prawem energetycznym, menedżerów w przedsiębiorstwach energetycznych oraz pracowników instytucji i urzędów zajmujących się rynkiem energetycznym. "Jest to opracowanie << twórcze >> ,które z pewnością wywrze wpływ na dalsze ustalenia doktrynalne, a także i na praktykę stosowania prawa, zwłaszcza w kontekście rozstrzygania sporów pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi i podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci". Prof. zw. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł

Tytuł
Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, gazowej lub ciepłowniczej oraz obowiązek jej zawarcia
Autor
Jakub Pokrzywniak
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-6412-6
Rok wydania
2013
Liczba stron
344
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 15

Rozdział 1
Uzasadnienie obowiązku zawarcia umowy o przyłączenie, a także jego unormowanie w ustawie - Prawo energetyczne na tle prawa UE oraz Konstytucji | str. 19

1.1. Uzasadnienie wprowadzenia do ustawodawstwa obowiązku zawarcia umowy o przyłączenie | str. 19

1.2. Przepisy ustawy - Prawo energetyczne statuujące obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie i ich ewolucja | str. 24

1.3. Obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie w prawie UE | str. 27

1.3.1. Kluczowe przepisy | str. 28

1.3.2. Europejskie kodeksy sieci | str. 31

1.3.3. Przyłączenie do sieci a usługa publiczna | str. 34

1.3.4. Przyłączenie do sieci a dostęp do sieci (TPA) | str. 42

1.3.5. Przyłączenie do sieci a zakaz odłączenia od sieci | str. 45

1.3.6. Przyłączenie do sieci a obowiązki niezależnych operatorów systemów przesyłowych | str. 46

1.3.7. Obowiązek przyłączenia do sieci a kompetencje organów regulacyjnych | str. 47

1.3.8. Przyłączenie odnawialnych źródeł energii w prawie UE | str. 47

1.3.9. Przyłączenie do sieci w prawie UE - wnioski | str. 49

1.4. Obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie w świetle Konstytucji | str. 51

1.4.1. Swoboda umów a prawa i wolności chronione Konstytucją | str. 51

1.4.2. Zasada proporcjonalności | str. 55

1.4.3. Wymogi formalne | str. 57

1.4.4. Obowiązek przyłączenia w świetle Konstytucji - wnioski | str. 58

1.5. Konkluzje | str. 59

Rozdział 2
Treść obowiązku zawarcia umowy o przyłączenie | str. 60

2.1. Obowiązek kontraktowania | str. 60

2.2. Podmiot zobowiązany i podmiot uprawniony | str. 62

2.3. Przesłanki powstania obowiązku zawarcia umowy o przyłączenie | str. 66

2.3.1. Katalog przesłanek obowiązku zawarcia umowy o przyłączenie | str. 66

2.3.2. Przesłanki o charakterze ekonomicznym | str. 71

2.3.2.1. Warunki ekonomiczne przyłączenia a opłata za przyłączenie | str. 71

2.3.2.2. Znaczenie planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych | str. 77

2.3.2.3. Znaczenie gminnych dokumentów planistycznych | str. 84

2.3.3. Ekonomiczne warunki dostarczania | str. 90

2.3.4. Przesłanki o charakterze technicznym | str. 91

2.3.5. Przesłanki dotyczące żądającego zawarcia umowy | str. 94

2.3.6. Przesłanki obowiązku zawarcia umowy o przyłączenie w ustawie - Prawo energetyczne na tle prawa konkurencji | str. 97

2.3.6.1 Możliwość stosowania prawa konkurencji do spraw unormowanych w ustawie - Prawo energetyczne | str. 98

2.3.6.2. Odmowa zawarcia umowy o przyłączenie a nadużywanie pozycji dominującej | str. 100

2.4. Konkluzje | str. 107

Rozdział 3
Tryb zawarcia umowy o przyłączenie | str. 110

3.1. Uwagi wstępne - ewolucja regulacji prawnych dotyczących warunków przyłączenia | str. 110

3.2. Skutki określenia warunków przyłączenia | str. 117

3.3. Zaliczka na poczet opłaty za przyłączenie | str. 123

3.4. Konkluzje | str. 130

Rozdział 4
Rozstrzyganie sporów w przypadku odmowy zawarcia umowy o przyłączenie | str. 131

4.1. Zakres kompetencji Prezesa URE | str. 133

4.2. Charakter prawny i skutki decyzji Prezesa URE | str. 137

4.3. Dopuszczalność zawarcia ugody | str. 143

4.4. Podmioty legitymowane do żądania rozstrzygnięcia sporu | str. 144

4.5. Związanie Prezesa URE wnioskiem | str. 146

4.6. Rola stron w postępowaniu przed Prezesem URE | str. 150

4.7. Charakterystyka postępowania odwoławczego przed SOKiK | str. 153

4.7.1. Postępowanie odwoławcze przed SOKiK jako postępowanie pierwszoinstancyjne | str. 154

4.7.2. Strony i uczestnicy postępowania | str. 159

4.7.3. Treść wyroku | str. 161

4.7.4. Dyskusja nad zmianą modelu zaskarżania decyzji Prezesa UOKiK | str. 162

4.8. Konkluzje | str. 164

Rozdział 5
Charakter prawny obowiązku zawarcia umowy o przyłączenie wynikającego z ustawy - Prawo energetyczne | str. 165

5.1. Charakter prawny obowiązku zawarcia umowy o przyłączenie w wypowiedziach orzecznictwa i doktryny | str. 165

5.2. Charakter prawny obowiązku zawarcia umowy o przyłączenie w kontekście dyskusji o wyróżnieniu norm prawa publicznego i prywatnego | str. 170

5.3. Analiza charakteru prawnego obowiązku zawarcia umowy o przyłączenie | str. 178

5.3.1. Interesy chronione przez obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie | str. 178

5.3.2. Stosunki prawne powstające w związku z obowiązkiem zawarcia umowy o przyłączenie | str. 182

5.3.3. Skutki naruszenia obowiązku zawarcia umowy o przyłączenie | str. 193

5.4. Konkluzje | str. 195

Rozdział 6
Źródła i treść stosunku prawnego przyłączenia | str. 196

6.1. Założenia metodologiczne | str. 196

6.2. Ograniczenia swobody umów przy zawieraniu i kształtowaniu treści umowy o przyłączenie | str. 197

6.3. Stosunek prawny przyłączenia a stosunki, na podstawie których następuje dostarczanie paliw gazowych lub energii | str. 200

6.4. Źródła stosunku prawnego przyłączenia | str. 201

6.4.1. Umowa o przyłączenie | str. 201

6.4.2. Decyzja Prezesa URE | str. 204

6.4.3. Wzorce umów o przyłączenie | str. 205

6.5. Strony stosunku przyłączenia | str. 209

6.6. Przyłączenie do sieci jako stworzenie technicznej możliwości dostarczania paliw gazowych lub energii do sieci lub ich odbioru z sieci | str. 213

6.7. Stosunek przyłączenia a obowiązek utrzymywania technicznej możliwości dostarczania paliw gazowych lub energii do sieci lub ich odbioru z sieci | str. 217

6.8. Stosunek przyłączenia a rezerwacja przepustowości sieci | str. 225

6.9. Odpłatność z tytułu przyłączenia | str. 230

6.9.1. Zasady kształtowania opłaty za przyłączenie | str. 230

6.9.1.1. Uwagi wstępne | str. 230

6.9.1.2. Pojęcia nakładów, wydatków i kosztów w kontekście zasad kalkulacji opłat za przyłączenie | str. 235

6.9.1.3. Opłaty taryfowe | str. 236

6.9.1.4. Opłaty kalkulowane w oparciu o część lub całość rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia | str. 239

6.9.1.5. Konkluzje | str. 243

6.9.2. Poniesienie przez podmiot przyłączany nakładów na wykonanie przyłącza | str. 244

6.10. Obowiązek udostępnienia nieruchomości przez podmiot przyłączany | str. 246

6.11. Umowa o przyłączenie a umowa o zmianę parametrów przyłącza | str. 252

6.12. Przyłączenie mikroinstalacji za pomocą istniejącego przyłącza | str. 255

6.13. Konkluzje | str. 257

Rozdział 7
Kwalifikacja stosunku prawnego wynikającego z umowy o przyłączenie | str. 259

7.1. Zakres badań i założenia metodologiczne | str. 259

7.2. Kształt regulacji prawnej dotyczącej umowy o przyłączenie | str. 262

7.3. Jeden czy wiele modeli stosunku przyłączenia? | str. 264

7.4. Istota świadczenia charakterystycznego w stosunku przyłączenia | str. 266

7.5. Problem odpłatności stosunku przyłączenia i wzajemności świadczeń w tym stosunku | str. 268

7.6. Zagadnienie kwalifikacji stosunku przyłączenia jako odrębnego stosunku zobowiązaniowego nazwanego | str. 275

7.7. Stosunek przyłączenia a stosunki wynikające z umowy o dzieło i roboty budowlane | str. 278

7.8. Charakter powiązania stosunku przyłączenia i stosunków, których przedmiotem jest dostarczanie paliw gazowych lub energii | str. 285

7.9. Konkluzje | str. 291

Rozdział 8
Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z umowy o przyłączenie | str. 293

8.1. Odpowiedzialność przedsiębiorcy sieciowego wobec podmiotu przyłączanego | str. 294

8.1.1. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania | str. 294

8.1.2. Zasada odpowiedzialności (wina czy ryzyko) | str. 296

8.1.3. Uprawnienia podmiotu przyłączanego | str. 300

8.1.3.1. Kwestia wykonania zastępczego | str. 300

8.1.3.2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy | str. 301

8.1.3.3. Uprawnienie do żądania usunięcia wad przyłączenia | str. 302

8.1.3.4. Uprawnienie do żądania obniżenia opłaty za przyłączenie | str. 302

8.1.3.5. Roszczenia odszkodowawcze | str. 303

8.2. Odpowiedzialność podmiotu ubiegającego się o przyłączenie wobec przedsiębiorcy sieciowego | str. 305

8.2.1. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania | str. 305

8.2.2. Zasada odpowiedzialności | str. 307

8.2.3. Uprawnienia przedsiębiorcy sieciowego | str. 307

8.3. Konkluzje | str. 309

Rozdział 9
Prawnorzeczowe skutki umowy o przyłączenie | str. 310

9.1. Pojęcie i status prawny sieci | str. 310

9.2. Pojęcie i status prawny instalacji wewnętrznej | str. 315

9.3. Pojęcie i status prawny przyłącza | str. 317

9.4. Skutki postanowień określających granicę własności sieci i instalacji wewnętrznej w umowie o przyłączenie | str. 326

9.5. Konkluzje | str. 329

Orzecznictwo | str. 331

Bibliografia | str. 335
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” stanowią kontynuację dawnych „Problemów Prawnych Handlu Zagranicznego”, które w latach 1977–2000 ukazywały się nakładem Uniwersytetu Śląskiego. Zmienia się jednak zakres tematyczny nowej serii, przede wszystkim bowiem ulega znacznemu rozszerzeniu. Poza problematyką kolizyjnoprawną prawa prywatnego międzynarodowego, autorzy zajmują się międzynarodowym prawem handlowym (w tym aktami prawa jednolitego), prawem prywatnym porównawczym, międzynarodowym arbitrażem handlowym, europejskim prawem gospodarczym oraz międzynarodowym prawem postępowania cywilnego.

Cena: 19.95 zł 17.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

Kolejny, czwarty już tom niniejszej serii poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (ochrona konsumenta, faktoring) oraz zobowiązań pozaumownych (rozporządzenie Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje dotyczące sytuacji prawnej kupującego w razie żądania wykonania dostawy zastępczej lub naprawy towarów na podstawie Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, a także prawa właściwego dla licencji praw autorskich. Godny polecenia jest również artykuł na temat rozgraniczenia zakresu zastosowania statutu personalnego i statutu kontraktowego.
W tomie tym nie zabrakło też recenzji, materiałów, jak również glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa zobowiązań oraz postępowania cywilnego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

-13%

25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

W monografii podjęto próbę krytycznej oceny standardu ochrony praw człowieka, określonego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Rozważania koncentrują się na analizie literalnej treści Konwencji i praktyk jej stosowania. Autorzy ustalają, czy rozbieżności w interpretacji praw i wolności, o których mowa w Konwencji i w traktatach przyjętych pod egidą ONZ: 1) pozwalają na poszukiwanie ochrony przed Komitetami ONZ po uzyskaniu niekorzystnej dla skarżącego decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 2) mogą być ograniczone dzięki wyznaczaniu przez organy Rady Europy standardów zalecanych lub przez częstsze włączanie dorobku organów ONZ do orzecznictwa Trybunału. Interpretacja Konwencji musi być dostosowana do współczesnych realiów technicznych, społecznych i kulturowych. Problemem jest jednak wyznaczenie ścisłych ram dopuszczalnej ingerencji państwa związanej z tak aktualnymi wyzwaniami, jak np. z 1) ograniczeniem korzystania z wolności słowa w przypadku kolizji tej swobody z dopuszczalnością wykonywaniu praktyk religijnych, 2) ochroną absolutnego charakteru prawa do życia, w kontekście dopuszczalności legalnej aborcji, 3) reformowaniem wymiaru sądownictwa w kierunku zapewniania jego niezależności, 4) zasadnością uznania za uchodźców osób opuszczających swoje kraje z powodu łamania praw II generacji, a nawet praw środowiskowych, 5) rozwijaniem przez podmioty prywatne nowoczesnych technologii (tzw. Internet Rzeczy) oraz kilku innych podobnych dylematów.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
40 lat Kodeksu pracy

-14%

40 lat Kodeksu pracy

Publikacja zawiera zbiór referatów wygłoszonych w trakcie Piątego Seminarium Szubertowskiego oraz opracowań zainspirowanych tym wydarzeniem, powstałych dla uczczenia 40. rocznicy obowiązywania ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. W książce zawarto artykuły, które stanowią podsumowanie, ocenę, a także refleksje na temat tego niezwykle ważnego dla polskiego prawa pracy aktu prawnego.W monografii oprócz teoretycznych, ogólnych rozważań omówiono wiele praktycznych kwestii związanych ze stosowaniem kodeksu pracy, w tym m.in. dotyczących takich zagadnień jak:

uprawnienia rodzicielskie w zakresie urlopu macierzyńskiego,
zatrudnienie pracownicze kadry kierowniczej,
uzasadniona przyczyna rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony,
kodeksowa szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym,
udział pracodawcy w ryzyku niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,
praca w godzinach nadliczbowych oraz praca w niedziele i święta.


Autorzy przedstawili także wybrane regulacje kodeksu pracy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego.Adresaci:

Książka przeznaczona jest dla nauczycieli akademickich, prawników praktyków, aplikantów oraz doktorantów. Ze względu na praktyczny wymiar omawianych zagadnień zainteresuje również pracowników działów kadr, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy oraz osoby związane z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
ABC diety roślinnej. Jak zacząć zdrowiej się odżywiać?

-30%

ABC diety roślinnej. Jak zacząć zdrowiej się odżywiać?

Zależy Ci na dobrym zdrowiu? Chcesz jeść mniej mięsa albo całkowicie przejść na dietę wegetariańską? Dowiedz się, jak produkty roślinne mogą poprawić Twoje samopoczucie wraz z pracą jelit oraz wątroby.

Skorzystaj z gotowych jadłospisów ułożonych przez doświadczonych dietetyków. Prawidłowo zbilansuj wartości odżywcze i pozbądź się z organizmu niepotrzebnych tłuszczy. Krok po kroku pokażemy Ci, jak w przyjemny sposób odstawić na bok mięso.

Zadbaj o zdrowie i odbierz te jadłospisy! Przekonaj się, że dieta roślinna może być smaczna i pełnowartościowa.

Cena: 19.90 zł 14.00 zł
Administrator 5/2016

-26%

Administrator 5/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ustalanie opłat w spółdzielniach,
● Estetyka śmietnika,
● Remonty z premią,
● Marketing wind.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.