Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków

ebook

- 14%

Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków

Henryk Palarz

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8107-434-6
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka zawiera omówienie prawidłowego i kompletnego wzoru umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków. W opracowaniu przedstawiono m.in.:


istotę i charakter prawny umowy,
zasady zawierania i rozwiązywania umów,
obligatoryjną treść umowy wyznaczaną przez przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
postanowienia umowne, które nie są obligatoryjne, ale zwyczajowo autorzy wzorców umownych zamieszczają je,
specyfikę zawierania umów przez zarządców budynków wielolokalowych, czyli w szczególności spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe.
W publikacji zaprezentowano bogate, głównie antymonopolowe orzecznictwo, powstałe na bazie kontroli wzorców umów redagowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Zamieszczono w niej również przykładowy wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla pracowników administracji samorządowej, przedsiębiorców branży wodociągowo-kanalizacyjnej, przedstawiciedli spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych. Zainteresuje także sędziów, radców prawnych i adwokatów.

Tytuł
Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
Autor
Henryk Palarz
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8107-434-6
Seria
Poradniki LEX
Rok wydania
2017
Liczba stron
264
Format
epub
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 15

Rozdział I
Strony umowy | str. 17
1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne | str. 17
2. Odbiorca usług | str. 25
3. Odbiorca usług - konsument | str. 29
3.1. Ochrona konsumenta w ustawie o prawach konsumenta | str. 31
3.1.1. Miejsce zawarcia umowy | str. 31
3.1.2. Informacja konsumencka | str. 32
3.2. Ochrona konsumenta w Kodeksie cywilnym | str. 36

Rozdział II
Procedura i forma zawarcia umowy | str. 46
1. Sposób zawarcia umowy | str. 46
1.1. Oferta i jej przyjęcie (art. 66-70 k.c.) | str. 46
1.2. Negocjacje | str. 47
1.3. Przetarg | str. 49
2. Forma zawarcia umowy | str. 49
3. Ogólne warunki umów | str. 52
4. Charakter prawny umowy | str. 55
5. Od czego przedsiębiorstwo może uzależnić zawarcie umowy? | str. 57
5.1. Proces przyłączeniowy prawidłowo zakończony | str. 58
5.2. Złożenie pisemnego wniosku | str. 59
5.3. Określenie tytułu prawnego (statusu) do zajmowanej nieruchomości | str. 61
6. Rola regulaminu | str. 63
7. Orzeczenie zawarcia umowy przez sąd | str. 65
8. Czy jest możliwa rezygnacja z umów zaopatrzeniowych? | str. 68

Rozdział III
Obligatoryjne elementy umowy | str. 72
1. Ilość i jakość świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunki ich świadczenia | str. 74
1.1. Ilość, jakość i ciśnienie wody | str. 74
1.2. Ilość i jakość ścieków | str. 78
1.3. Miejsce dostarczania wody i odbioru ścieków | str. 80
2. Sposób i terminy wzajemnych rozliczeń | str. 82
2.1. Termin zapłaty | str. 82
2.2. Długość okresu obrachunkowego (rozliczeniowego) | str. 85
2.3. Faktura zaliczkowa | str. 89
2.4. Zaliczenie wpłaty na najdalszy dług | str. 91
2.5. Rozliczenia przy uszkodzonym wodomierzu głównym | str. 92
3. Prawa i obowiązki stron umowy | str. 95
3.1. Postępowanie reklamacyjne | str. 96
3.2. Obowiązek zabezpieczenia wodomierza głównego | str. 101
3.3. Uprawnienie do zainstalowania wodomierza dodatkowego | str. 106
4. Warunki usuwania awarii przyłączy będących w posiadaniu odbiorcy usług | str. 110
5. Procedura i warunki kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych | str. 114
6. Ustalenia zawarte w zezwoleniu | str. 117
7. Okres obowiązywania umowy oraz odpowiedzialność stron | str. 120
7.1. Okres obowiązywania umowy | str. 120
7.2. Odpowiedzialność stron - uwagi wstępne | str. 122
7.3. Brak odpowiedzialności przedsiębiorstwa | str. 126
7.4. Odpowiedzialność dotycząca ilości wody (przerw) | str. 130
7.5. Odpowiedzialność za jakość i ciśnienie wody | str. 135
7.6. Etapy dochodzenia bonifikat | str. 138
7.7. Kara umowna za nielegalny pobór wody i nielegalne odprowadzanie ścieków | str. 140
7.8. Pozataryfowe opłaty dodatkowe za tzw. przekroczenia | str. 143
8. Treści i załączniki zbędne | str. 146
8.1. Wyliczenie aktów prawnych | str. 147
8.2. Definicje legalne | str. 148
8.3. Taryfa jako załącznik | str. 148
8.4. Regulamin jako załącznik | str. 149
8.5. Odesłania i powtórzenia | str. 151
9. Obligatoryjne elementy umowy - de lege ferenda | str. 152

Rozdział IV
Inne zagadnienia | str. 155
1. Wodomierz na własnym ujęciu wody | str. 155
2. Koszty upomnień | str. 161
3. Kaucje od najemców, wodomierz przedpłatowy | str. 164
4. Odsetki | str. 167
5. Terminy przedawnienia | str. 170
6. Tryb ściągalności | str. 173
7. Opłata rekompensacyjna | str. 175
8. Upust - odstępstwo od ceny regulowanej | str. 178
9. Inne umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków | str. 182

Rozdział V
Zmiana umów z istniejącymi odbiorcami usług | str. 185
1. Przyczyny wymuszające zmiany umów | str. 185
2. Podstawy proceduralne zmiany wzorca umownego | str. 190
3. Klauzula modyfikacyjna | str. 193
4. Zmiana zezwolenia i modyfikacja umów | str. 196
5. Zmiana zakwalifikowania do grupy taryfowej | str. 197
6. Zakres możliwych zmian wzorca na przykładzie zmiany granicy przyłącza | str. 199
7. Wymiana umów z "ryczałtowcami" | str. 201
8. Zastąpienie umowy dorozumianej umową pisemną | str. 204
9. (Bez)skuteczna korespondencja z dłużnikiem | str. 206

Rozdział VI
Rozwiązanie umów | str. 209
1. Błędne poglądy | str. 209
2. Ograniczenia w wypowiadaniu umów przez przedsiębiorstwo | str. 212
3. Uzasadnione przyczyny wypowiedzenia umowy przez przedsiębiorstwo | str. 214
4. Inne sposoby rozwiązywania umów zaopatrzeniowych | str. 219
5. Natychmiastowe rozwiązanie umowy | str. 222

Rozdział VII
Umowy i rozliczenia w budynkach wielolokalowych | str. 226
1. Uwagi wstępne | str. 226
2. Pojęcia | str. 228
3. Przesłanki zawarcia umów z właścicielem (zarządcą) oraz osobą zajmującą lokal | str. 230
4. Obowiązki właściciela (zarządcy) budynku wielolokalowego | str. 233
5. Umowa z osobą zajmującą lokal | str. 237
6. Rozliczenia prognostyczne w budynkach wielolokalowych | str. 239
Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków - wzór | str. 245

Bibliografia | str. 263
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 9

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 9

Niniejszy tom zawiera rozważania na temat nowej regulacji kolizyjnej wprowadzonej w naszym kraju. Otwiera go tekst dotyczący zakresu autonomii woli stron w prawie spadkowym na podstawie przepisów ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 r. W kolejnym artykule poddano analizie aktualną i doniosłą gospodarczo tematykę zabezpieczenia wierzytelności w postaci poręczenia. Problemy związane z prawną konstrukcją poręczenia przedstawiane są z perspektywy prawnokolizyjnej. Obszerny artykuł poświęcono kwestii przelewu wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym. Podjęto także tematykę poszukiwania prawa właściwego dla umów reasekuracji według kolizyjnych uregulowań europejskich. Nie zabrakło również rozważań dotyczących czynów niedozwolonych – tym razem w odniesieniu do naruszeń dóbr osobistych, na podstawie przepisów rozporządzenia Rzym II. W tomie znalazł się też tekst dotyczący graficznego przedstawienia znaku towarowego w prawie polskim i regulacjach europejskich. Na zakończenie zamieszczono tłumaczenie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym – z zarysem najważniejszych instytucji wprowadzonych przez chińskiego ustawodawcę.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

-14%

50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

Pięćdziesiąta rocznica uchwalenia kodeksu cywilnego stanowi dobry moment do wznowienia dyskusji nad kondycją polskiego prawa cywilnego i potrzebą jego kompleksowej reformy. W ostatnich latach byliśmy świadkami szybko zachodzących zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych.
Warto zatem postawić pytanie:
Czy kodeks cywilny może nadal spełniać dobrze swoją funkcję, czy też raczej nadszedł czas jego rekodyfikacji?


W oddawanej do rąk czytelników książce autorzy reprezentujący różne ośrodki naukowe i szkoły myślenia starają się odpowiedzieć na to pytanie. Dobór tekstów pozwolił na przedstawienie swoich poglądów zarówno zwolennikom zmian, niekiedy wręcz rewolucyjnych, jak i reprezentantom stronnictwa zachowawczego, uznającego, że przekreślenie dotychczasowego dorobku cywilistyki polskiej byłoby zabiegiem zbyt pochopnym.

Opracowanie jest przede wszystkim wynikiem współpracy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Wkład w jego powstanie mają jednak także autorzy z innych ośrodków, w tym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego czy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych, doktorantów, prawników praktyków, aplikantów zawodów prawniczych, a także dla wszystkich chcących zapoznać się z poglądami środowiska naukowego w sprawie postulatów zmian prawa cywilnego.

Cena: 102.00 zł 88.00 zł
ABC służby cywilnej

-14%

ABC służby cywilnej

ABC służby cywilnej to jedyna na rynku wydawniczym publikacja, która przedstawia system służby cywilnej w sposób kompleksowy i przystępny. Autorzy z ogromnego obszaru tworzącego ustrój i funkcjonowanie korpusu służby cywilnej wybrali zagadnienia podstawowe, a zarazem najbardziej istotne. Część opisowa pracy została wzbogacona licznymi schematami, tabelami i wykresami. Ponadto opracowanie zawiera wzory pism urzędowych, pytania egzaminacyjne występujące w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej, słownik pojęć oraz wyciągi z wyroków i analiz dotyczących służby cywilnej.


Adresaci:

Książka stanowi praktyczne kompendium wiedzy niezbędne dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką polskiej służby cywilnej. Publikacja przeznaczona jest dla członków korpusu służby cywilnej, w szczególności pracowników kadrowych urzędów administracji rządowej. Będzie przydatna także osobom przygotowującym się do postępowania kwalifikacyjnego w administracji publicznej i naboru do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ponadto może stanowić pomoc naukową dla pracowników uczelni wyższych oraz pomoc dydaktyczną dla studentów prawa, administracji i politologii.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administrator 1-2/2016

-26%

Administrator 1-2/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Co nas czeka w 2016 roku?● Skąd się biorą problemy zarządców?● Przegląd podzielników,● Korekta przychodów i kosztów w 2016 roku.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2014

-26%

Administrator 7-8/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● zarządzanie poprzez koszty,
● Systemy webowe przejmują rynek,
● Samoregulacja kontra deregulacja,
● Zarządca a opłaty za odpady.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2016

-26%

Administrator 7-8/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Kontrowersyjna nowelizacja Prawa energetycznego,
● Podatki a części wspólne budynku,
● Rewitalizacja zabytkowej kamienicy,
● Przegląd ciepłomierzy.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.