Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Umowa przewozu osób i rzeczy w prawie polskim

ebook

- 14%

Umowa przewozu osób i rzeczy w prawie polskim

Krzysztof Wesołowski, Daniel Dąbrowski, Konrad Garnowski, Dorota Ambrożuk

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8187-853-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W opracowaniu szczegółowo omówiono zagadnienia odnoszące się do miejsca, metody i treści regulacji umowy przewozu w prawie krajowym oraz do sposobu określenia relacji pomiędzy regulacją krajową a aktami prawa międzynarodowego i unijnego.


Przedmiotem poszczególnych rozdziałów są problemy dotyczące m.in.:

istoty umowy przewozu osób, jej zawarcia oraz wykonania,
przewozu przesyłek bagażowych,
odpowiedzialności przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu osób i ustalenia wysokości odszkodowania,
istoty umowy przewozu rzeczy, jej zawarcia oraz wykonania,
odpowiedzialności przewoźnika za szkody przy przewozie przesyłek oraz
dochodzenia roszczeń z umowy przewozu.Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, menedżerów wszystkich szczebli, pracowników firm przewozowych, spedycyjnych, zakładów ubezpieczeń oraz nadawców i odbiorców przesyłek.

Tytuł
Umowa przewozu osób i rzeczy w prawie polskim
Autorzy
Krzysztof Wesołowski, Daniel Dąbrowski, Konrad Garnowski, Dorota Ambrożuk
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-853-1
Seria
Monografie
Rok wydania
2020
Liczba stron
232
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 9
Wstęp 13
Rozdział I. Ewolucja źródeł prawa dotyczących umowy przewozu pochodzących od prawodawcy krajowego 15
1. Kodeks cywilny 15
2. Ustawa – Prawo przewozowe 17
2.1. Geneza ustawy – Prawo przewozowe 17
2.2. Ewolucja ustawy – Prawo przewozowe 19
2.3. Stan obecny – ogólna charakterystyka ustawy 23
2.4. Ogólna ocena aktualnego stanu ustawy 25
Rozdział II. Model regulacji umowy przewozu w prawie wewnętrznym 27
1. Uwagi wstępne 27
2. Miejsce regulacji 29
3. Charakter i zakres regulacji umowy przewozu w Kodeksie cywilnym 32
4. Unifikacja czy gałęziowy charakter regulacji? 35
4.1. Uwagi ogólne 35
4.2. Metoda unifikacji prawa krajowego z prawem międzynarodowym 36
4.2.1. Przewozy drogowe dotyczące przesyłek 38
4.2.2. Przewozy kolejowe 40
4.2.3. Przewozy lotnicze 41
4.2.4. Przewozy wodne śródlądowe 43
5. Regulacja przewozów multimodalnych 43
Rozdział III. Umowa przewozu osób – zawarcie i wykonanie 47
1. Źródła prawa w zakresie umowy przewozu osób 47
2. Istota umowy przewozu osób 59
3. Zawarcie umowy przewozu osób, bilet 61
4. Jednostronna zmiana lub odstąpienie od umowy przez podróżnego 64
5. Wykonanie umowy przewozu osób 67
6. Przewóz przesyłek bagażowych 70
Rozdział IV. Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu osób. Ustalenie wysokości odszkodowania 73
1. Zakres regulacji 73
2. Odpowiedzialność za utratę życia i zdrowia pasażera 75
3. Odpowiedzialność za szkody w przewożonym bagażu 89
4. Odpowiedzialność za niezachowanie terminu przewozu 103
Rozdział V. Umowa przewozu rzeczy – zawarcie i wykonanie 115
1. Uwagi ogólne o umowie przewozu rzeczy 115
2. Zawarcie umowy przewozu rzeczy 116
3. Wykonanie umowy przewozu rzeczy 117
3.1. Czynności poprzedzające przemieszczenie przesyłki 117
3.1.1. Przygotowanie rzeczy do przewozu 117
3.1.2. Deklaracja wartości przesyłki 120
3.1.3. Czynności ładunkowe i zabezpieczające 122
3.1.4. Sprawdzenie stanu przesyłki 124
3.2. List przewozowy 126
3.2.1. Uwagi ogólne, obowiązek sporządzenia listu przewozowego 126
3.2.2. Treść listu przewozowego 127
3.2.3. Forma listu przewozowego 129
3.2.4. List przewozowy jako dowód 130
3.3. Sytuacja uczestników przewozu na etapie translokacji przesyłki 133
3.3.1. Wybór trasy i czasu przewozu 133
3.3.2. Dysponowanie przesyłką 134
3.3.2.1. Uwagi ogólne 134
3.3.2.2. Uprawnienia związane z dysponowaniem przesyłką 135
3.3.2.3. Podmiot uprawniony 138
3.3.2.4. Warunki skorzystania z uprawnienia 141
3.3.2.5. Ograniczenia w dysponowaniu przesyłką 142
3.4. Przeszkody w przewozie 143
3.4.1. Uwagi ogólne 143
3.4.2. Obowiązek zażądania instrukcji 144
3.4.3. Likwidacja przesyłki 146
3.4.4. Należności przewoźnika 148
3.5. Zakończenie przewozu 148
3.5.1. Awizacja i przedawizacja 148
3.5.2. Sytuacja prawna odbiorcy 149
3.5.2.1. Uprawnienia odbiorcy 149
3.5.2.2. Obowiązki odbiorcy 150
3.5.3. Przeszkody w wydaniu 153
3.5.3.1. Uwagi ogólne 153
3.5.3.2. Zakres obowiązków przewoźnika 154
3.5.3.3. Podmiot uprawniony do wydawania instrukcji i wymogi ich skuteczności 155
Rozdział VI. Odpowiedzialność przewoźnika za szkody przy przewozie przesyłek 157
1. Uwagi wprowadzające 157
2. Zakres regulacji 158
3. Charakter przepisów o odpowiedzialności przewoźnika 160
4. Odpowiedzialność za szkody w substancji przesyłki i opóźnienie w przewozie 161
5. Odpowiedzialność z innych tytułów 169
6. Ustalenie wysokości odszkodowania 170
Rozdział VII. Dochodzenie roszczeń 183
1. Uwagi wprowadzające 183
2. Akty staranności odbiorcy 184
3. Środki dowodowe służące wykazaniu szkody w substancji przesyłki 192
4. Droga reklamacji w wewnętrznym prawie przewozowym 195
5. Legitymacja do dochodzenia roszczeń wobec przewoźnika 201
6. Terminy przedawnienia roszczeń 207
7. Dochodzenie roszczeń pomiędzy przewoźnikami 209
Podsumowanie 215
Bibliografia 223
Autorzy 229
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

Dwunasty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” otwiera omówienie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym (artykuł opublikowany w języku angielskim). Poza tym w zbiorze znalazły się także opracowania dotyczące międzynarodowej sprzedaży towarów (zagadnienie potrącenia oraz istotnego naruszenia umowy sprzedaży) oraz sądownictwa polubownego (jurysdykcji trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych w kontekście rozszerzenia zgody na arbitraż państwa przyjmującego w wyniku zastosowania klauzuli największego uprzywilejowania). W niniejszym tomie czytelnik znajdzie również przekrojowe omówienie zagadnienia europeizacji prawa prywatnego międzynarodowego. W zbiorze tym zamieszczono też: odpowiedź na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii Europejskiej, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II), sprawozdanie z Konferencji naukowej nt. Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 19-20 kwietnia 2012 r. w Warszawie, oraz rezolucję w sprawie podniesienia rangi prawa prywatnego międzynarodowego w programach studiów na wydziałach prawa oraz aplikacji prawniczych, przyjętą przez uczestników tejże konferencji. Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa; mogą być także wykorzystywane przez studentów i aplikantów.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

Prace zamieszczone w kolejnym tomie tej serii poświęcono w przeważającej mierze prawu kolizyjnemu. Autorzy podejmują zarówno zagadnienia o charakterze ogólnym, takie jak kwestia przepisów wymuszających swoje zastosowanie, jak również szczegółowe rozwiązania z zakresu prawa własności intelektualnej czy też prawa rodzinnego. Nie zabrakło w nim również analitycznego opracowania kwestii zdatności arbitrażowej na tle prawnoporównawczym.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
63 kary w ochronie środowiska – musisz je znać!

-31%

63 kary w ochronie środowiska – musisz je znać!

Prowadzisz działalność gospodarczą, eksploatujesz instalację czy w jakikolwiek inny sposób korzystasz ze środowiska? Sprawdź, jakie kary mogą Cię czekać za niedopełnienie obowiązków środowiskowych. Odpowiedzialność względem szkód poczynionych w środowisku regulują nie tylko szczegółowe ustawy, ale również Kodeks karny czy Kodeks wykroczeń. Działania ustawodawców mają na celu zwiększenie odpowiedzialności za powierzone dobro, którym jest środowisko naturalne.

Cena: 39.00 zł 27.00 zł
Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

-14%

Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

Monografia kompleksowo przedstawia problematykę położenia prawnego cudzoziemca. Zawarto w niej analizę administracyjnoprawnych uprawnień i obowiązków cudzoziemców, a także uzasadnienie tych regulacji na gruncie praw człowieka i prawa konstytucyjnego oraz ich konsekwencje na tle przepisów prawa cywilnego.

W publikacji omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: cudzoziemiec a obywatel, pojęcie cudzoziemca w systemie polskiego prawa pozytywnego oraz uprawnienia cudzoziemca do:


wjazdu i przebywania na terytorium Polski,
wykonywania pracy,
nabywania nieruchomości,
korzystania z pomocy społecznej państwa,
kontynuowania lub podjęcia nauki.
Autorka wskazuje kierunki rozwoju polskiego prawa migracyjnego oraz ich powiązanie ze zmianami ustrojowymi państwa oraz z rozwiązaniami wypracowanymi na gruncie orzecznictwa, w tym wyroków Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sądów administracyjnych.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla przedstawicieli zawodów prawniczych: sędziów, radców prawnych i notariuszy, a także pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego. Zainteresuje również przedstawicieli nauki.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administrator 4/2017

-29%

Administrator 4/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Z czym borykają się spółdzielnie,
● Dochodzenie wierzytelności,
● Podwykonawca a VAT,
● PRZEGLĄD WODOMIERZY?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 5/2016

-26%

Administrator 5/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ustalanie opłat w spółdzielniach,
● Estetyka śmietnika,
● Remonty z premią,
● Marketing wind.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.