Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Umowa spółki jawnej

ebook

- 14%

Umowa spółki jawnej

Michał Boryczka, Adam Kraszewski, Aldona Pietrzak, Piotr Tracz, Maciej Boryczko, Erazm Dutkiewicz

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 118.00 zł 102.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 102.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8286-790-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja prezentuje wzór umowy spółki jawnej wraz z komentarzem do poszczególnych jej zapisów. Autorzy, korzystając z dorobku teoretyków polskiego prawa handlowego, w przystępny i syntetyczny sposób odpowiadają na praktyczne pytania prawne. Materiałem do analizy jest nie tylko tekst przepisów, lecz także przegląd najczęściej spotykanych w obrocie postanowień umów spółek jawnych wraz z rekomendacjami i pouczeniami.


Opracowanie uwzględnia zarówno obligatoryjne elementy konstrukcyjne, jak i postanowienia dodatkowe i opcjonalne, które mogą zostać zaadaptowane przez założycieli do sprecyzowania reguł funkcjonowania powołanej do życia spółki.


Książka przeznaczona jest dla wspólników spółek jawnych. Zainteresuje również przedsiębiorców, wspólników funkcjonujących w innej formie organizacyjno-prawnej (zwłaszcza myślących o przekształceniu spółek komandytowych bądź przedsiębiorców jednoosobowych rozważających przyjęcie wspólnika) oraz prawników obsługujących podmioty gospodarcze i notariuszy.

Tytuł
Umowa spółki jawnej
Autorzy
Michał Boryczka, Adam Kraszewski, Aldona Pietrzak, Piotr Tracz, Maciej Boryczko, Erazm Dutkiewicz
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
Tłumaczenie
Paweł Kwiatkowski
ISBN
978-83-8286-790-9
Rok wydania
2022
Liczba stron
228
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13
Wstęp | str. 15
Przykładowy tekst umowy spółki jawnej | str. 19

Uwaga wstępna | str. 19
Postanowienia obowiązkowe | str. 20
Postanowienia alternatywne | str. 20
Postanowienia dodatkowe | str. 21
Postanowienia przewidziane we wzorcu umowy | str. 21

            Umowa spółki jawnej | str. 22

 1. Zawarcie umowy spółki | str. 37


Istota spółki jawnej | str. 37
„Modelowy” charakter spółki jawnej | str. 38
Spółki jawne na polskim rynku | str. 39
Przedsiębiorstwo spółki jawnej | str. 40
Charakter umowy spółki jawnej | str. 42
Forma umowy spółki jawnej | str. 43
Forma elektroniczna – równoważna formie pisemnej | str. 44
Konsekwencje wniesienia wkładów w postaci nieruchomości bądź przedsiębiorstwa | str. 44
Internetowy wzorzec umowy | str. 46
Podpisy wspólników | str. 47
Pełnomocnik wspólnika | str. 49
Powstanie spółki jawnej | str. 50
Obligatoryjne elementy umowy spółki | str. 50
Niepełny tekst umowy spółki | str. 51
Wadliwa umowa spółki | str. 53
Wady oświadczeń woli | str. 54
Weryfikacja umowy w ramach postępowania rejestrowego | str. 55
Interpretacja treści umowy spółki | str. 56
Wyjaśnienia zawarte w umowie | str. 57
Definicje | str. 58
Zmiana umowy spółki | str. 59
Moment skuteczności zmiany | str. 59
Modyfikacja ustawowego modelu zmiany umowy spółki | str. 60
Brak możliwości wyłączenia przyszłych zmian umowy spółki | str. 61
Forma zmiany umowy | str. 61
Zmiana umowy spółki przed rejestracją spółki | str. 62
Jawny charakter dokumentu umowy spółki | str. 62


 2. Firma spółki | str. 63


Informacje ogólne | str. 63
Konstrukcja firmy spółki jawnej | str. 63
Firma spółki jawnej po wystąpieniu wspólnika ze spółki lub w razie jego śmierci | str. 65
Wymogi szczegółowe dotyczące firmy | str. 65
Wykorzystywanie innych niż firma oznaczeń | str. 66
Ochrona prawa do firmy | str. 67


 3. Siedziba spółki | str. 68


Siedziba spółki jawnej | str. 68
Obszar działania spółki – możliwość tworzenia oddziałów, zakładów i uczestnictwa w innych podmiotach | str. 70


 4. Czas trwania spółki | str. 71


Czas trwania spółki jawnej | str. 71
Upływ terminu | str. 72
Czas trwania spółki a wypowiedzenie | str. 73
Zmiana czasu trwania spółki | str. 73


 5. Przedmiot działalności spółki | str. 74


Przedmiot działalności spółki jawnej | str. 75
Rozpoczęcie działalności a wymóg pozyskania koncesji, licencji bądź spełnienia innych wymagań | str. 78


 6. Wspólnicy | str. 79


Uwagi ogólne | str. 79
Osoby fizyczne | str. 79
Oznaczenie wspólnika w umowie spółki | str. 80
Informacje zawarte w umowie spółki a wniosek o rejestrację podmiotu | str. 81
Brak możliwości działania spółki jednoosobowej | str. 81
Spółka cywilna nie będzie wspólnikiem | str. 82


 7. Wkłady wspólników | str. 83


Wkłady do spółki | str. 83
Wartość wkładów | str. 85
Wartość wkładów niepieniężnych | str. 86
Świadczenie usług lub pracy | str. 87


 8. Udział w zysku i stracie | str. 91


Zagadnienia ogólne | str. 91
Podział zysku i strat | str. 92
Udział kapitałowy | str. 93
Redukcja udziału kapitałowego | str. 94
Odsetki | str. 95


 9. Majątek spółki. Spółka po przekształceniu | str. 97


Uwagi wstępne | str. 97
Majątek spółki – brak ustawowego minimum | str. 99
Umowa spółki przekształcanej | str. 99
Postanowienia wynikające z przekształcenia spółki | str. 100
Spółka powstała z przekształcenia spółki cywilnej | str. 101
Obciążenia podatkowe wynikające z przekształcenia | str. 103


 10. Reprezentacja spółki | str. 106


Reprezentacja a prowadzenie spraw | str. 106
Sposób reprezentacji | str. 107
Zakres prawa do reprezentacji | str. 109
Ustanowienie prokury | str. 111
Reprezentacja w czynnościach „samym ze sobą” oraz w sporze spółki ze wspólnikiem | str. 112
Odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z działania w imieniu spółki po jej zawiązaniu, a przed wpisaniem do rejestru | str. 113


 11. Prowadzenie spraw spółki | str. 114


Uwagi wstępne | str. 115
Prowadzenie spraw spółki | str. 115
Sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności | str. 117
Sprzeciw wspólnika | str. 118
Uchwała wspólników | str. 120
Ograniczenia ustawowe | str. 124
Prawo wykonywania czynności nagłej | str. 126
Wynagrodzenie wspólnika za prowadzenie spraw spółki | str. 127


 12. Rozporządzanie ogółem praw i obowiązków | str. 130


Pojęcie ogółu praw i obowiązków wspólnika | str. 132
Przeniesienie ogółu praw i obowiązków – wymogi ustawowe | str. 133
Obowiązki podatkowe | str. 135
Postępowanie po przeniesieniu ogółu praw i obowiązków | str. 136
Odpowiedzialność solidarna zbywcy i nabywcy ogółu praw i obowiązków | str. 137
Scalenie kilku katalogów ogółów praw i obowiązków. Przeniesienie katalogów między wspólnikami | str. 138
Przeniesienie na rzecz kilku osób łącznie | str. 141


 13. Przystąpienie wspólnika | str. 144


Uwagi wstępne | str. 144
Odpowiedzialność wspólnika przystępującego do spółki | str. 145


 14. Wypowiedzenie umowy spółki | str. 147


Uwagi wstępne | str. 147
Proces wypowiedzenia umowy spółki | str. 151
Konsekwencje wypowiedzenia umowy spółki | str. 154
Niedopuszczalność złożenia warunkowego wypowiedzenia | str. 155
Prawo wspólnika do przejęcia majątku spółki | str. 156
Prawo wspólnika do żądania rozwiązania spółki | str. 157


 15. Rachunkowość i rok obrotowy spółki | str. 160


Rachunkowość spółki jawnej | str. 160
Rok obrotowy | str. 163


 16. Rozwiązanie spółki | str. 167


Powody rozwiązania spółki jawnej. Uwagi ogólne | str. 168
Przyczyny przewidziane w umowie spółki | str. 169
Jednomyślna uchwała wszystkich wspólników | str. 170
Dalsze trwanie spółki jawnej pomimo śmierci wspólnika, ogłoszenia upadłości wspólnika lub wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub jego wierzyciela | str. 171
Śmierć wspólnika i sytuacja prawna
jego spadkobierców | str. 172
Prawo wspólnika do wypowiedzenia umowy spółki jawnej | str. 173
Rozwiązanie spółki przez sąd | str. 175
Umowne wystąpienie oraz wykluczenie wspólnika ze spółki | str. 177
Rozliczenie się z występującym wspólnikiem albo spadkobiercą | str. 179


 17. Likwidacja spółki | str. 181


Likwidacja – uwagi ogólne | str. 182
Likwidatorzy. Powoływanie i odwoływanie likwidatorów | str. 184
Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki w toku likwidacji | str. 185
Przebieg likwidacji. Czynności likwidacyjne. Podział majątku | str. 186
Obowiązki związane z przechowywaniem ksiąg i dokumentów | str. 191


 18. Zakaz konkurencji | str. 196


Obowiązek lojalności | str. 196
Zakaz konkurencji | str. 198
Zgoda na podejmowanie działalności
konkurencyjnej | str. 199
Naruszenie zakazu konkurencji | str. 199


 19. Klauzula poufności | str. 201


Informacje ogólne | str. 201
Tajemnica przedsiębiorstwa | str. 201
Sytuacja wspólników w kontekście ochrony tajemnic spółki | str. 203
Odpowiedzialność | str. 203


 20. Zapis na sąd arbitrażowy | str. 205


Uwagi ogólne | str. 205
Zakres klauzuli arbitrażowej | str. 207
Postanowienia dodatkowe klauzuli arbitrażowej | str. 208
Regulamin uzupełniający dla postępowania w sporach korporacyjnych | str. 209


 21. Postanowienia końcowe | str. 210


Forma zmiany umowy spółki | str. 210
Wymagane prawem ogłoszenia | str. 211
Odesłanie do przepisów prawa | str. 212

Uwagi dodatkowe – zawarcie umowy spółki przy wykorzystaniu wzorca

Uwagi wstępne | str. 214
Identyfikacja wspólników | str. 215
Siedziba spółki | str. 216
Przedmiot działalności spółki | str. 216
Wkłady pieniężne | str. 217
Czas istnienia spółki | str. 218
Zasady reprezentacji spółki | str. 218
Podział zysków i partycypacja w stratach | str. 219
Przeniesienie ogółu praw i obowiązków | str. 220
Oznaczenie roku obrotowego spółki | str. 221
Zmiana umowy spółki | str. 221
Wymiar praktyczny | str. 222

Bibliografia | str. 225
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 1

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 1

Pierwszy numer „Silesian Journal of Legal Studies” zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – teorii prawa, prawa handlowego, konstytucyjnego, międzynarodowego, samorządu terytorialnego, zamówień publicznych oraz prawa podatkowego, które dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego, europejskiego i międzynarodowego.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

-25%

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

Contents

IN MEMORIAM
Bartłomiej Krzan: Professor Jan Kolasa (1926-2016), doi: 10.7420/pyil2016a, pp. 11-18;
GENERAL ARTICLES
Roman Kwiecień: The "Nicaragua" Judgement and the Use of Force – 30 Years Later, doi: 10.7420/pyil2016b, pp. 21-36;
Michał Kowalski: Original Sin Reaffirmed: The Nicaragua Judgement’s Impact on the Notion of Armed Attack as the Most Grave Form of the Use of Force, doi: 10.7420/pyil2016c, pp. 37-50;
François Finck: The State between Fact and Law: The Role of Recognition and the Conditions under which It Is Granted in the Creation of New States, doi: 10.7420/pyil2016d, pp. 51-81;
Wojciech Burek: Family Reunification Regulations and Women: The Perspective of International Law, doi: 10.7420/pyil2016e, pp. 83-108;
Athanasios Yupsanis: Cultural Autonomy for Minorities in the Baltic States, Ukraine, and the Russian Federation: A Dead Letter, doi: 10.7420/pyil2016f, pp. 109-135;
Anna Karapetyan: A Recurring Phenomenon: The Lawful Sanctions Clause in the Definition of Torture and the Question of Judicial Corporal Punishment under International Human Rights Law, doi: 10.7420/pyil2016g, pp. 137-161;
Aleksandra Rychlewska: The Nullum Crimen Sine Lege Principle in the European Convention of Human Rights: The Actual Scope of Guarantees; doi: 10.7420/pyil2016h, pp. 163-186.
CONTENTS
Petra Bárd: Scrutiny over the Rule of Law in the European Union, doi: 10.7420/pyil2016i, pp. 187-208;
Joanna Ryszka: “Social Dumping” and “Letterbox Companies” – Interdependent or Mutually Exclusive Concepts in European Union Law?, doi: 10.7420/pyil2016j, pp. 209-229;
Dominik Horodyski, Maria Kierska: Enforcement of Emergency Arbitrators’ Decisions under Polish Law, doi: 10.7420/pyil2016k, pp. 230-244.
POLISH PRACTICE IN INTERNATIONAL LAW
Dorota Pyć: Compliance and Enforcement of Maritime Labour Conditions – The Polish Legal Perspective, doi: 10.7420/pyil2016l, pp. 247-255;
Grzegorz Wierczyński: The Polish Practice Regarding the Promulgation of International Agreements between 1945 and 2017, doi: 10.7420/pyil2016m, pp. 258-266;
Agata Kleczkowska: Judgement of the Supreme Court, dated 17 February 2016 (Ref. no. WA 16/15), doi: 10.7420/pyil2016n, pp. 267-276.
BOOK REVIEWS
Kaja Kowalczewska: William H. Boothby, Weapons Law and The Law of Armed Conflict, doi: 10.7420/pyil2016o, pp. 279-282;
Bartłomiej Krzan: M. Ruffert, C. Walter, Institutionalised International Law, doi: 10.7420/pyil2016p, pp. 283-286;
Roman Kwiecień: Robert Kolb, Peremptory International Law – Jus Cogens, doi: 10.7420/pyil2016q, pp. 287-290;
Marcin Menkes: Eugene Kontorovich, Francesco Parisi (eds.), Economic Analysis of International Law, doi: 10.7420/pyil2016r, pp. 291-294;
Marcin Menkes: Marc-William Palen, The ‘Conspiracy’ of Free Trade, doi: 10.7420/pyil2016s, pp. 295-298.
LIST OF REVIEWERS (vol . 36/2016), pp. 299-300.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

-15%

Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

W monografii wskazano przyczyny wprowadzania metod rozwiązywania sporów do prawa administracyjnego oraz funkcje, które te metody mogą pełnić w administracji publicznej. Autor zakłada, że wdrażanie metod alternatywnego rozwiązywania sporów do administracji publicznej na podstawie prawa administracyjnego jest w pełni racjonalne i celowe, jeżeli istnieje taki typ sporu, którego opanowanie w drodze rozstrzygnięcia lub rozwiązania należałoby do obszaru działania administracji publicznej lub sądu administracyjnego. Jednocześnie w pracy ukazano wpływ koncepcji alternatywnego rozwiązywania sporów (ang. alternative dispute resolution) na funkcjonowanie administracji publicznej, a wskazanie na potencjalną relację podniesionych zagadnień podkreśla specyfikę podjętego tematu.

Cena: 26.00 zł 22.00 zł
Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

-14%

Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

Podstawowym zagadnieniem przedstawionym w opracowaniu jest wpływ norm nadrzędnych nad regulacją ustawową na proces wykładni i stosowania materialnego prawa administracyjnego. W książce podjęto problematykę proporcjonalności i granic ingerencji administracyjnoprawnej w sferę praw i wolności obywatelskich. Do tej pory te zagadnienia sporadycznie stanowiły przedmiot zainteresowania administratywistów, będąc domeną nauki prawa konstytucyjnego. Relacje pomiędzy dwiema sferami ingerencji administracyjnoprawnej, tj. reglamentacją i policją, sposób oddziaływania obu sfer w świetle standardów konstytucyjnych stanowią główny przedmiot rozważań. Istotna część publikacji poświęcona jest przedstawieniu instytucji policji i reglamentacji jako czynników kształtujących prawa i wolności w odniesieniu do konstytucyjnych kryteriów ich ograniczenia.

Ze względu na specyfikę przedmiotu przybliżono prawne konstrukcje dotyczące źródeł norm, które kształtują prawa i wolności, stosowane w prawie polskim, międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej. Na tych podstawach systemowych została oparta analiza rozwiązań regulacji administracyjnoprawnej. W pracy przedstawiono również konstytucyjne gwarancje realizacji praw i wolności, które ustrojodawca przewidział dla ich ochrony.

Adresaci:
Publikacja zainteresuje przede wszystkim pracowników administracji, a także przedstawicieli nauki oraz prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów.

Cena: 94.00 zł 81.00 zł
Administrator 11/2015

-29%

Administrator 11/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Ochrona danych osobowych a zarządzanie nieruchomościami,
  • Obliczanie należności za ogrzewanie,
  • Wszystko o systemach zdalnego odczytu.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 9/2014

-26%

Administrator 9/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Wrażliwi najemcy,
● Zasady współżycia społecznego w orzecznictwie,
● Refakturowanie we wspólnocie,
● Lampy LED a oszczędzanie.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.