Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Umowa ubezpieczenia grupowego. Aspekty prawne

ebook

- 14%

Umowa ubezpieczenia grupowego. Aspekty prawne

Mariusz Fras

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-9841-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Mariusz Fras – doktor nauk prawnych, pracownik naukowy w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, wykładowca prawa cywilnego i ubezpieczeniowego; adwokat; autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego oraz międzynarodowego prawa ubezpieczeń gospodarczych.

Monogra?a przedstawia kompleksowo umowy ubezpieczenia grupowego w aspekcie prawnym. Zawiera pogłębioną analizę obecnego stanu prawnego, a także wyjaśnienie problemów praktycznych, które ujawniają się na tle stanów faktycznych związanych z umowami ubezpieczenia grupowego.
W książce omówiono m.in.:
– pojęcie i istotę ubezpieczenia grupowego,
– charakter prawny ubezpieczenia,
– zawarcie oraz wygaśnięcie umowy ubezpieczenia grupowego,
– obowiązki informacyjne stron stosunku prawnego,
– dochodzenie roszczeń z umowy ubezpieczenia grupowego,
– rozwiązania przyjmowane w prawie francuskim i niemieckim, które powszechnie uznawane są za modelowe regulacje prawa ubezpieczeniowego.

„Objęcie tych zagadnień jedną monogra? ą umożliwia rozpoznanie wielu istotnych zagadnień wiążących się z: istotą tych umów i ich charakterem prawnym, ich rodzajami, źródłami prawa znajdującymi zastosowanie co do tych umów, zawarciem umów grupowych, wykonywaniem praw i obowiązków z nich wynikających, wygaśnięciem stosunku ubezpieczenia grupowego lub jego kontynuacją, poszukiwaniem łączników dla umów grupowych z elementem zagranicznym, wreszcie problematyką jurysdykcyjną tych umów, a wreszcie szczególne przyjrzenie się prawu jednolitemu umów ubezpieczenia grupowego PEICL”.
Prof. zw. dr hab. Stanisława Kalus

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla prawników zajmujących się kwestiami ubezpieczeniowymi, pracowników zakładów ubezpieczeń oraz pośredników ubezpieczeniowych. Będzie pomocnym źródłem dla studentów studiów prawniczych i ekonomicznych chcących pogłębiać wiedzę w zakresie prawa ubezpieczeniowego.

Tytuł
Umowa ubezpieczenia grupowego. Aspekty prawne
Autor
Mariusz Fras
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-9841-1
Seria
Monografie
Rok wydania
2015
Liczba stron
460
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 19

Rozdział 1
Zagadnienia wstępne | str. 25

1. Geneza i rozwój umowy ubezpieczenia grupowego | str. 25
1.1. Wprowadzenie | str. 25
1.2. Geneza umów ubezpieczenia grupowego we Francji | str. 27
1.3. Geneza umów ubezpieczenia grupowego w Niemczech | str. 30
1.4. Geneza umów ubezpieczenia grupowego w Polsce | str. 32
2. Podstawy prawne umowy ubezpieczenia grupowego | str. 37
2.1. Źródła prawa powszechnie obowiązującego regulujące umowę ubezpieczenia grupowego | str. 37
2.2. Regulacje soft law dotyczące umowy ubezpieczenia grupowego | str. 47
3. Pojęcie i istota umowy ubezpieczenia grupowego | str. 51
3.1. Pojęcie umowy ubezpieczenia | str. 51
3.2. Pojęcie umowy ubezpieczenia grupowego | str. 55
4. Umowa ubezpieczenia grupowego w systematyce umów ubezpieczenia bezpośredniego | str. 66
4.1. Uwagi wstępne | str. 66
4.2. Umowy ubezpieczenia grupowego a ubezpieczenia szkód i na sumy stałe oraz ubezpieczenia majątkowe i osobowe | str. 67
4.3. Umowy ubezpieczenia grupowego a ubezpieczenia odnoszące się do dużych ryzyk i ryzyk masowych | str. 76
5. Funkcje umowy ubezpieczenia grupowego | str. 79
5.1. Wprowadzenie | str. 79
5.2. Funkcja ochrony ubezpieczeniowej | str. 80
5.3. Funkcja oszczędnościowa | str. 87
5.4. Funkcja zabezpieczająca | str. 89

Rozdział 2
Charakter prawny umowy ubezpieczenia grupowego | str. 96

1. Pojęcie "grupy" w umowie ubezpieczenia grupowego | str. 96
1.1. Defi nicja "grupy" w prawie ubezpieczeniowym | str. 96
1.2. Zagadnienie grup "otwartych" | str. 104
1.3. "Grupa" jako podmiot ochrony ubezpieczeniowej | str. 106
2. Podmioty stosunku prawnego umowy ubezpieczenia grupowego | str. 109
2.1. Uwagi wstępne | str. 109
2.2. Ubezpieczyciel | str. 109
2.3. Ubezpieczający i organizator grupy | str. 110
2.4. Ubezpieczony i przystępujący | str. 120
3. Pojęcie interesu ubezpieczeniowego w umowie ubezpieczenia grupowego | str. 125
4. Charakter prawny umowy ubezpieczenia grupowego | str. 136
4.1. Uwagi wprowadzające | str. 136
4.2. Koncepcja unitarna | str. 137
4.2.1. Założenia koncepcji unitarnej | str. 137
4.2.2. Umowa ubezpieczenia grupowego a umowa na rachunek osoby trzeciej | str. 138
4.2.3. Umowa ubezpieczenia grupowego a zastrzeżenie świadczenia na rzecz osoby trzeciej | str. 147
4.3. Koncepcja rozproszonego stosunku ubezpieczeniowego | str. 150
4.4. Koncepcja dualistyczna | str. 165

Rozdział 3
Zawarcie umowy ubezpieczenia grupowego i przystąpienie do umowy ubezpieczenia | str. 175

1. Przystąpienie do umowy ubezpieczenia grupowego | str. 175
2. Obowiązki informacyjne na etapie poprzedzającym przystąpienie do ubezpieczenia grupowego | str. 194
2.1. Wprowadzenie | str. 194
2.2. Obowiązek deklaracji ryzyka | str. 194
2.3. Obowiązek informacyjny w umowie ubezpieczenia grupowego | str. 202

Rozdział 4
Wykonywanie praw i obowiązków wynikających z ubezpieczenia grupowego | str. 224

1. Zmiana treści stosunku ubezpieczenia grupowego | str. 224
1.1. Przesłanki zmiany treści stosunku ubezpieczeniowego | str. 224
1.2. Obowiązek informacyjny związany ze zmianą treści stosunku ubezpieczeniowego | str. 231
1.3. Zmiana treści stosunku ubezpieczeniowego w kontekście ubezpieczeń grupowych | str. 233
2. Składka w ubezpieczeniu grupowym | str. 238
2.1. Uwagi wprowadzające | str. 238
2.2. Treść obowiązku zapłaty składki | str. 239
2.3. Zwrot składki | str. 247
2.4. Skutki braku zapłaty składki | str. 252
3. Dochodzenie roszczeń wynikających z umowy ubezpieczenia grupowego | str. 261

Rozdział 5
Wygaśnięcie stosunku ubezpieczenia grupowego Kontynuacja ubezpieczenia | str. 274

1. Niektóre przyczyny wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia grupowego | str. 274
2. Skutki wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia grupowego | str. 286
3. Kontynuacja umowy ubezpieczenia | str. 290

Rozdział 6
Umowa ubezpieczenia grupowego w międzynarodowym prawie ubezpieczeń gospodarczych | str. 300

1. Prawo właściwe dla umowy ubezpieczenia grupowego | str. 300
1.1. Wprowadzenie | str. 300
1.2. Źródła prawa kolizyjnego | str. 303
1.2.1. Stan prawny w okresie poprzedzającym wejście w życie obowiązujących regulacji | str. 303
1.2.2. Stan prawny po wejściu w życie rozporządzenia z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) | str. 304
1.3. Prawo właściwe dla umowy ubezpieczenia | str. 306
1.3.1. Wprowadzenie | str. 306
1.3.2. Pojęcie umowy ubezpieczenia Zagadnienie kwalifikacji | str. 307
1.3.3. Łącznik umiejscowienia ryzyka w unijnym prawie kolizyjnym | str. 310
1.3.4. Prawo właściwe dla umowy ubezpieczenia dużych ryzyk | str. 312
1.3.4.1. Pojęcie umowy ubezpieczenia dużych ryzyk | str. 312
1.3.4.2. Wybór prawa | str. 315
1.3.4.3. Prawo właściwe w braku wyboru prawa | str. 316
1.3.5. Prawo właściwe dla umowy ubezpieczenia ryzyk masowych | str. 317
1.3.5.1. Pojęcie umowy ubezpieczenia ryzyk masowych | str. 317
1.3.5.2. Prawo właściwe dla umów ubezpieczenia obejmujących ryzyka masowe umiejscowione poza terytorium państw członkowskich | str. 318
1.3.5.3. Prawo właściwe dla umów ubezpieczenia obejmujących ryzyka masowe umiejscowione na terytorium państw członkowskich | str. 321
1.4. Prawo właściwe dla umowy ubezpieczenia grupowego | str. 323
1.4.1. Wprowadzenie | str. 323
1.4.2. Umowa ubezpieczenia grupowego a zagadnienie kwalifikacji | str. 326
1.4.3. Poszukiwanie prawa właściwego dla umowy ubezpieczenia grupowego | str. 331
1.4.4. Prawo właściwe do oceny naruszenia obowiązków przedkontraktowych na tle umowy ubezpieczenia grupowego | str. 347
1.4.5. Zakres statutu kontraktowego umowy ubezpieczenia | str. 353
1.4.6. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie | str. 355
2. Jurysdykcja w sprawach związanych z umową ubezpieczenia grupowego | str. 360
2.1. Wprowadzenie | str. 360
2.2. Zakres zastosowania przepisów szczególnych dotyczących ubezpieczenia | str. 361
2.3. Jurysdykcja w przypadku roszczeń kierowanych przeciwko ubezpieczycielowi | str. 365
2.4. Jurysdykcja w przypadku roszczeń kierowanych przez ubezpieczyciela | str. 374
2.5. Umowy jurysdykcyjne | str. 378
3. Prawo jednolite o umowie ubezpieczenia grupowego | str. 384
3.1. Geneza Principles of European Insurance Contract Law (PEICL) | str. 384
3.2. Zakres zastosowania i wewnętrzna systematyka PEICL | str. 388
3.3. Umowa ubezpieczenia grupowego w PEICL | str. 394
3.3.1. Uwagi wprowadzające | str. 394
3.3.2. Charakter przepisów odnoszących się do umów ubezpieczenia grupowego w PEICL | str. 396
3.3.3. Definicja umowy ubezpieczenia grupowego w PEICL | str. 399
3.3.4. Powinności informacyjne w umowie ubezpieczenia grupowego | str. 407
3.3.5. Wygaśnięcie umowy ubezpieczenia grupowego i prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia | str. 411

Zakończenie | str. 415

Bibliografia | str. 425
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

Dwunasty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” otwiera omówienie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym (artykuł opublikowany w języku angielskim). Poza tym w zbiorze znalazły się także opracowania dotyczące międzynarodowej sprzedaży towarów (zagadnienie potrącenia oraz istotnego naruszenia umowy sprzedaży) oraz sądownictwa polubownego (jurysdykcji trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych w kontekście rozszerzenia zgody na arbitraż państwa przyjmującego w wyniku zastosowania klauzuli największego uprzywilejowania). W niniejszym tomie czytelnik znajdzie również przekrojowe omówienie zagadnienia europeizacji prawa prywatnego międzynarodowego. W zbiorze tym zamieszczono też: odpowiedź na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii Europejskiej, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II), sprawozdanie z Konferencji naukowej nt. Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 19-20 kwietnia 2012 r. w Warszawie, oraz rezolucję w sprawie podniesienia rangi prawa prywatnego międzynarodowego w programach studiów na wydziałach prawa oraz aplikacji prawniczych, przyjętą przez uczestników tejże konferencji. Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa; mogą być także wykorzystywane przez studentów i aplikantów.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

Piąty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (artykuły dotyczące rozporządzenia Rzym I, wygaśnięcia zobowiązania, umowy ubezpieczenia i faktoringu) oraz zobowiązań pozaumownych (artykuł poświęcony odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w świetle rozporządzenia Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje z zakresu prawa autorskiego i spadkowego w ujęciu kolizyjnoprawnym. Godne polecenia jest również opracowanie dotyczące węgierskiej drogi ku instytucjonalizacji związków partnerskich.

Cena: 18.90 zł 16.00 zł
150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

-20%

150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

"Od 1 października 2020 r. w ewidencji VAT i JPK stosujemy specjalne kody (oznaczenia). Ustawodawca przewidział pięć rodzajów kodów, w tym kody GTU, których stosowanie przysparza podatnikom najwięcej problemów. Publikacja zawiera odpowiedzi na pytania naszych Czytelników dotyczące stosowania kodów. Autorami odpowiedzi są doradcy podatkowi: Tomasz Krywan, Radosław Kowalski, Grzegorz Ziółkowski i Marian Szałucki.
Z publikacji dowiemy się m.in.:
• do jakich towarów i usług stosujemy kody GTU,
• w jakich przypadkach stosowanie kodów GTU nie jest konieczne,
• kiedy występują powiązania oznaczone kodem TP,
• jak ustalić, kiedy stosowanie kodu MPP jest konieczne,
• jak oznaczać kodami świadczenia kompleksowe,
• jak oznaczać sprzedaż ewidencjonowaną na kasie,
• kiedy trzeba oznaczać kodami transakcje zagraniczne.
Przystępne wyjaśnienia tych wątpliwości to niezbędna pomoc dla księgowych, biur rachunkowych i osób odpowiedzialnych za rozliczenie VAT w firmie.
"

Cena: 59.00 zł 47.00 zł
57 problemów zarządzania oświatą

-14%

57 problemów zarządzania oświatą

Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczącej procesów rozwojowych w organizacji szkolnej oraz wyjaśnia pojęcia z zakresu zarządzania organizacją szkolną. Autorzy omawiają w niej podstawowe umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które ułatwiają wstępną interpretację i zrozumienie powszechnie występujących problemów w oświacie.


Opracowanie zostało napisane w formie otwartych komentarzy do typowych, powszechnie występujących problemów, jakie należy rozwiązywać w procesie zarządzania na wszystkich szczeblach systemu oświaty i dotyczących m.in.:

prowadzenia placówki oświatowej,
jakości i efektywności pracy,
nadzoru i kontroli,
rozwoju osobistego,
nauczania oraz komunikacji z uczniami.Zwrócono także uwagę na potrzebę i zasadność stosowania prawa jako narzędzia zarządzania.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz ośrodków kursów i szkoleń zawodowych, jak również menedżerów we wszystkich instytucjach systemu oświaty. Powinna też zainteresować nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych.


Obejrzyj wideorecenzję:

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

-14%

Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

W książce przedstawiono administracyjnoprawne ograniczenia działań inwestycyjnych, które mogą być podejmowane na poszczególnych etapach procesu budowlanego.


Opracowanie zawiera miedzy innymi omówienie zagadnień związanych z:


określeniem przeznaczenia terenu, sposobu jego zagospodarowania oraz warunków zabudowy;
uzyskaniem zgody na podjecie robót budowlanych, w tym także robót polegających na rozbiórce;
prowadzeniem robót budowlanych z naruszeniem prawa, z uwzględnieniem przypadków, w których możliwa jest ich legalizacja;
przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, ze wskazaniem sytuacji, gdy zasadne jest nałożenie kary za stwierdzone przez organ naruszenia postanowień pozwolenia na budowę;
użytkowaniem obiektu budowlanego, w tym także przedstawienie obowiązków determinowanych wystąpieniem katastrofy budowlanej.Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest dla prawników, studentów prawa i administracji oraz pracowników administracji publicznej. Zainteresować może również wszystkie osoby planujące bądź realizujące inwestycje budowlane.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administrator 1-2/2017

-29%

Administrator 1-2/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

● Winne kulawe prawo i brak świadomości ekologicznej,
● Projekt zmian ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
● Gospodarowanie nieruchomościami a gospodarka odpadami,
● Jak minął rok 2016?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.