Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Umowa ubezpieczenia po nowelizacji kodeksu cywilnego. Komentarz

ebook

- 13%

Umowa ubezpieczenia po nowelizacji kodeksu cywilnego. Komentarz

Andrzej Chróścicki

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 52.00 zł 45.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 45.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-2381-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka stanowi komentarz do najnowszej nowelizacji kodeksu cywilnego w zakresie uregulowania umowy ubezpieczenia oraz zmiany niektórych przepisów w zakresie prowadzenia działalności ubezpieczeniowej. Zawiera zaktualizowane orzecznictwo sądowe dotyczące poszczególnych norm prawnych regulujących ustrój umowy ubezpieczenia oraz stanowisko przedstawicieli nauki prawa ubezpieczeniowego.

Zawartość i układ treści komentarza powoduje, iż książka ta jest przydatna przede wszystkim dla praktyków stosujących prawo ubezpieczeniowe w bieżącej działalności gospodarczej i sądowej.

Tytuł
Umowa ubezpieczenia po nowelizacji kodeksu cywilnego. Komentarz
Autor
Andrzej Chróścicki
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-2381-9
Seria
Praktyczne komentarze LEX
Rok wydania
2008
Liczba stron
204
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 7
Wprowadzenie 9

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 13

Dział I
Przepisy ogólne 14

Art. 805. [Przedmiot umowy ubezpieczenia] 14
Art. 806. [Wypadek ubezpieczeniowy] 27
Art. 807. [Ogólne warunki ubezpieczenia] 31
Art. 808. [Ubezpieczenie na cudzy rachunek] 33
Art. 809. [Dokument ubezpieczenia] 38
Art. 810. (uchylony) 47
Art. 811. [Warunki ubezpieczenia odmienne od oferty] 50
Art. 812. [Odstąpienie i wypowiedzenie umowy ubezpieczenia] 55
Art. 813. [Zwrot składki] 76
Art. 814. [Odpowiedzialność ubezpieczyciela] 81
Art. 815. [Istotne informacje dotyczące ubezpieczenia] 86
Art. 816. [Zmiana wysokości składki związana ze zmianą okoliczności] 89
Art. 817. [Termin spełnienia świadczenia przez ubezpieczyciela] 92
Art. 818. [Obowiązek powiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym] 97
Art. 819. [Przedawnienie roszczeń] 100
Art. 820. [Ubezpieczenia morskie i reasekuracja] 107

Dział II
Ubezpieczenia majątkowe 108

Art. 821. [Przedmiot ubezpieczenia majątkowego] 108
Art. 822. [Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej] 111
Art. 823. [Zbycie przedmiotu ubezpieczenia] 127
Art. 824. [Granice odpowiedzialności ubezpieczyciela] 130
Art. 8241. [Suma ubezpieczenia a wysokość szkody] 131
Art. 825. (skreślony) 135
Art. 826. [Obowiązki ubezpieczającego w razie zajścia wypadku] 135
Art. 827. [Przesłanki braku odpowiedzialności ubezpieczyciela] 137
Art. 828. [Cesja roszczeń ubezpieczeniowych] 146

Dział III
Ubezpieczenia osobowe 148

Art. 829. [Przedmiot ubezpieczenia osobowego] 148
Art. 830. [Dopuszczalność wypowiedzenia umowy] 151
Art. 831. [Osoby uprawnione do sumy ubezpieczenia] 155
Art. 832. [Bezskuteczność wskazania uprawnionego] 157
Art. 833. [Świadczenie ubezpieczeniowe w przypadku samobójstwa] 157
Art. 834. [Wiadomości nieprawdziwe lub zatajone] 158
Art. 384 [Obowiązek doręczenia ogólnych warunków ubezpiecznia] 159

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - tekst 177

Literatura 197

Akty prawa wspólnotowego 199
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

Czternasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera opracowanie dotyczące konsekwencji, jakie wiążą się z brakiem jednolitości terytorialnej prawa hiszpańskiego na prawo kolizyjne. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające zagadnienie potrącenia wierzytelności wyrażonych w różnych walutach, jak i przejścia ryzyka w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów na tle konwencji wiedeńskiej. Oprócz tego w czternastym tomie czasopisma zamieszczono opracowanie dotyczące perspektyw utworzenia fundacji europejskiej. Godne polecenia jest także, zamykające tom, omówienie prawa prywatnego międzynarodowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

W szesnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie poświęcone aspektom kolizyjnoprawnym zapisu windykacyjnego. Ponadto zamieszczono artykuł dotyczący niektórych konsekwencji zmiany statutu w międzynarodowym prawie spółek w przypadku przymusowego przeniesienia siedziby spółki za granicę. Godne polecenia są także rozważania o następstwach niemożności stwierdzenia treści prawa obcego na tle art. 10 ust. 2 ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym. Szesnasty tom czasopisma zamykają uwagi o uregulowaniach rozporządzenia Rzym II i ich stosowaniu na tle doświadczeń polskiej judykatury oraz glosa orzeczenia dotyczącego kolizyjnoprawnych konsekwencji rozdzielności majątkowej ustanowionej na podstawie prawa polskiego.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

Piąty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (artykuły dotyczące rozporządzenia Rzym I, wygaśnięcia zobowiązania, umowy ubezpieczenia i faktoringu) oraz zobowiązań pozaumownych (artykuł poświęcony odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w świetle rozporządzenia Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje z zakresu prawa autorskiego i spadkowego w ujęciu kolizyjnoprawnym. Godne polecenia jest również opracowanie dotyczące węgierskiej drogi ku instytucjonalizacji związków partnerskich.

Cena: 18.90 zł 16.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

W studiach zebranych w kolejnym tomie serii poruszono tematy dotyczące: optymalnej koncepcji określania właściwości prawa we wspólnotowym porządku prawnym, wspólnotowych instrumentów prawa cywilnego, klauzuli porządku jako podstawy odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym, zmian w unormowaniu cesji wierzytelności (od art. 12 konwencji rzymskiej do art. 14 rozporządzenia Rzym I).
W częściach obejmujących materiały i glosy zamieszczono wytyczne Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego w sprawie stosowania klauzuli porządku publicznego jako podstawy odmowy uznania lub wykonania międzynarodowych orzeczeń arbitrażowych, projekt ustawy z 2009 roku regulującej prawo prywatne międzynarodowe, wyrok Trybunału z dnia 6 października 2009 roku, glosę do tego wyroku oraz glosę do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2008 roku.

Cena: 27.30 zł 24.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

Kolejny tom niniejszej serii poświęcony jest przede wszystkim nowej polskiej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym, uchwalonej przez Sejm 4 lutego 2011 r. Czytelnik znajdzie w nim ogólne omówienie tej regulacji kolizyjnoprawnej, jak również opis drogi legislacyjnej ustawy i perypetie jej projektu na końcowym etapie procesu legislacyjnego. Wprowadzenie do nowej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym zostało wzbogacone o tłumaczenia jej tekstu na język francuski i angielski. Oprócz tego w tomie tym zamieszczono artykuły poświęcone: międzynarodowemu prawu rodzinnemu (cywilnoprawne aspekty uprowadzenia dziecka za granicę), niemieckiemu prawu spółek, jak również opracowanie poruszające zagadnienie wpływu ogłoszenia upadłości w Polsce na zagraniczne postępowanie arbitrażowe. Godne polecenia są także glosy do orzeczeń sądów dotyczących formy testamentu według konwencji haskiej z 1961 r. oraz współpracy między sądami państw członkowskich Unii Europejskiej przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych.

Cena: 12.60 zł 11.00 zł
Akty notarialne. Komentarz

-14%

Akty notarialne. Komentarz

Prezentowana publikacja to szczegółowe omówienie art. 91-95 Prawa o notariacie, dotyczących aktów notarialnych. Wśród wszystkich czynności notarialnych akty notarialne pełnią najdonioślejszą funkcję, zapewniając pewność obrotu prawnego nieruchomościami. Akty notarialne mają ponadto szczególną moc dowodową, co wzmacnia bezpieczeństwo obrotu prawnego.

W komentarzu przedstawione zostały m.in. cele i funkcje aktu notarialnego, jego rodzaje, skutki obrotu nieformalnego, zagadnienia związane z doręczeniem wypisu aktu notarialnego w obrocie zagranicznym. Wiele miejsca Autor poświęcił strukturze aktu notarialnego. Omówione zostały wszystkie jego elementy, np. data sporządzenia aktu, oznaczenie uczestników aktu, dane osobowe notariusza i jego kancelarii.

Cena: 170.00 zł 147.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.