Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Umowa użyczenia muzealium w prawie prywatnym

ebook

- 14%

Umowa użyczenia muzealium w prawie prywatnym

Paulina Gwoździewicz-Matan

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-9171-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka przedstawia cywilnoprawne aspekty związane z udostępnianiem muzealiów w celach wystawienniczych. Autorka dokonuje analizy stosunku zobowiązaniowego, na podstawie którego muzea udostępniają swe zbiory innym podmiotom w celu ich zaprezentowania na wystawie. Omówiono m.in. takie zagadnienia jak:

charakter prawny umowy użyczenia muzealiów,
prawa i obowiązki stron tej umowy,
odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
kwestie naruszeń majątkowych i osobistych praw twórcy w czasie prezentowania dzieł na wystawie,
problem ubezpieczeń i gwarancji państwowych.

Tytuł
Umowa użyczenia muzealium w prawie prywatnym
Autor
Paulina Gwoździewicz-Matan
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-9171-9
Rok wydania
2015
Liczba stron
368
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Wprowadzenie | str. 23

Rozdział I
Pojęcia podstawowe dla stosunku zobowiązaniowego wynikającego z umowy | str. 33

1. Uwagi wprowadzające | str. 33
2. Dziedzictwo kultury | str. 34
3. Dobro kultury | str. 36
4. Zabytek | str. 42
5. Muzealium | str. 50
5.1.Status rzeczy i problem zabytkowego charakteru muzealiów | str. 52
5.2. Własność muzealiów | str. 57
5.3. Obowiązek inwentaryzacji | str. 60
6. Zbiory muzealne | str. 62
7. Dzieło sztuki | str. 64
8. Podsumowanie | str. 67

Rozdział II
Zalecenia dotyczące wymiany muzealnej | str. 69

1. Uwagi wprowadzające | str. 69
2. Prawo międzynarodowe | str. 73
3. Prawo modelowe | str. 76
3.1. Kodeks Etyki ICOM dla Muzeów | str. 76
3.2. Wzór umowy oraz ogólne zalecenia w przedmiocie udostępniania obiektów na wystawy | str. 78
3.2.1. Wprowadzenie | str. 78
3.2.2. Ogólne zasady udostępniania | str. 79
3.2.3. Prawa i obowiązki stron | str. 81
3.2.4. Koszty | str. 83
3.2.5. System gwarancji państwowych lub ubezpieczenie komercyjne | str. 84
3.2.6.Warunki transportu, przechowywania i bezpieczeństwo obiektów | str. 86
3.2.7.Immunitet jurysdykcyjny dzieł sprowadzanych na wystawę z zagranicy | str. 88
3.2.8. Pozostałe postanowienia | str. 91
4. Podsumowanie | str. 92

Rozdział III
Umowa użyczenia dóbr kultury w prawie niemieckim, francuskim i angielskim | str. 94

1. Uwagi wprowadzające | str. 94
2. Regulacja użyczania dóbr kultury w przepisach prawa publicznego | str. 95
3. Pojęcie i charakter prawny umowy użyczenia | str. 100
3.1. Uwagi ogólne o użyczeniu | str. 100
3.1.1. Nieodpłatność | str. 103
3.1.1.1. Pojęcie nieodpłatności w prawie niemieckim, francuskim i angielskim | str. 103
3.1.1.2. Nieodpłatność a praktyka muzealna | str. 107
3.1.2.Charakter prawny użyczenia w poszczególnych systemach | str. 112
3.1.2.1. Niemcy, Francja, Anglia | str. 112
3.1.2.2. Kwalifikacja umowy o udostępnianie dóbr kultury | str. 117
4. Prawa i obowiązki stron | str. 118
4.1. Obowiązki biorącego | str. 118
4.1.1. Obowiązek opieki | str. 118
4.1.2. Obowiązek używania zgodnego z treścią umowy | str. 119
4.1.3. Obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania rzeczy | str. 122
4.1.4. Obowiązek zwrotu | str. 125
4.2. Obowiązki użyczającego | str. 129
4.2.1. Obowiązek wydania rzeczy | str. 129
4.2.2. Obowiązek udzielenia zezwolenia na niezakłócone używanie rzeczy | str. 130
5. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy | str. 132
5.1. Odpowiedzialność biorącego | str. 132
5.2. Odpowiedzialność użyczającego | str. 136
6. Podsumowanie | str. 137

Rozdział IV
"Wypożyczanie" muzealiów w prawie polskim - regulacja prawna i kwalifikacja umowy | str. 140

1. Uwagi wprowadzające | str. 140
2. Regulacje prawa publicznego | str. 142
2.1. Ustawa o muzeach i rozporządzenia wykonawcze | str. 142
2.2. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami | str. 145
2.3. Ustawa o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa | str. 148
2.4. Ochrona muzealiów przed roszczeniami osób trzecich w czasie trwania wystawy | str. 152
3. Istota i cel umowy | str. 155
4. Kwalifikacja umowy | str. 160
4.1. Umowa "wypożyczenia" muzealium jako nazwana umowa pozakodeksowa? | str. 160
4.1.1. Nazwa umowy | str. 161
4.1.2. Brak essentialia negotii | str. 163
4.1.3. Odpłatność i nieodpłatność - nieprecyzyjne kryterium | str. 164
4.1.4. Brak wskazania reżimu prawnego | str. 165
4.2. Umowa użyczenia i umowa najmu muzealiów | str. 166
4.3. Umowa o używanie muzealiów i pobieranie pożytków | str. 169
4.3.1. Korzyści z wyglądu muzealiów | str. 170
4.3.2. Wpływ korzyści na zmianę kwalifikacji umowy - umowa o używanie muzealiów i pobieranie pożytków | str. 177
5. Podsumowanie | str. 182

Rozdział V
Umowa użyczenia muzealium w prawie polskim | str. 185

1. Uwagi wprowadzające | str. 185
2. Charakter prawny umowy użyczenia muzealium | str. 186
2.1. Nieodpłatność | str. 187
2.2. Realny charakter | str. 189
3. Powstanie i wygaśnięcie stosunku zobowiązaniowego wynikającego z umowy | str. 194
3.1. Strony umowy użyczenia muzealium | str. 194
3.1.1. Użyczający i biorący do używania - uwagi ogólne | str. 194
3.1.2. Muzeum - pojęcie i zadania | str. 196
3.1.3. Podstawy prawne działalności muzeów | str. 198
3.1.4. Podmiotowość cywilnoprawna muzeum | str. 202
3.1.5. Muzeum jako przedsiębiorca? | str. 206
3.2. Przedmiot umowy - świadczenie | str. 207
3.3. Zawarcie umowy | str. 210
3.3.1. Swoboda zawierania umów w ogólności | str. 210
3.3.2. Czy zawrzeć umowę | str. 215
3.3.3. Z kim zawrzeć umowę - kwalifikacje podmiotu biorącego muzealia | str. 218
3.3.4. Treść umowy | str. 220
3.3.5. Forma umowy | str. 225
3.4. Reprezentacja | str. 226
3.5. Zakończenie stosunku umownego | str. 227
3.6. Przedawnienie roszczeń | str. 229
4. Prawa i obowiązki stron | str. 230
4.1. Uwagi ogólne | str. 230
4.2. Uprawnienia i obowiązki muzeum użyczającego | str. 232
4.3. Uprawnienia i obowiązki biorącego muzealia do używania | str. 235
4.3.1. Prawo do używania muzealiów | str. 235
4.3.2. Obowiązek używania zgodnego z treścią umowy | str. 236
4.3.3. Obowiązek pieczy | str. 242
4.3.3.1. Zakaz przeprowadzania konserwacji bez zgody | str. 244
4.3.3.2. Obowiązek informacyjny | str. 246
4.3.3.3. Zakaz oddawania muzealiów osobie trzeciej | str. 247
4.3.4. Obowiązek ponoszenia zwykłych kosztów utrzymania muzealiów | str. 248
4.3.5. Obowiązek ubezpieczenia | str. 254
4.3.6. Obowiązek zwrotu | str. 262
4.3.7. Szczególne obowiązki biorącego do używania | str. 263
5. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy | str. 266
5.1. Odpowiedzialność biorącego | str. 266
5.1.1. Odpowiedzialność biorącego na zasadach ogólnych | str. 266
5.1.2. Odpowiedzialność biorącego za casus mixtus (art. 714 k.c.) | str. 269
5.1.3. Umowna modyfikacja odpowiedzialności | str. 270
5.1.4. Odpowiedzialność solidarna kilku biorących (art. 717 k.c.) | str. 273
5.1.5. Naprawienie szkody | str. 274
5.2. Odpowiedzialność muzeum użyczającego | str. 276
6. Umowa użyczenia a inne umowy zbliżone dotyczące muzealiów | str. 279
6.1. Umowa użyczenia a umowa najmu muzealiów | str. 279
6.2. Umowa użyczenia a umowa depozytu muzealnego | str. 282
7. Podsumowanie | str. 287

Rozdział VI
Umowa użyczenia muzealium a prawo autorskie | str. 289

1. Uwagi wprowadzające | str. 289
2. Korzystanie z utworów utrwalonych w muzealiach | str. 292
2.1. Uwagi wstępne | str. 292
2.2. Prawo do użyczania egzemplarza utworu | str. 296
2.3. Prawo do wystawiania | str. 298
2.4. Prawo do zwielokrotniania egzemplarzy utrwaleń | str. 304
2.4.1. Cele komercyjne | str. 309
2.4.2. Cele promocyjne - licencja ustawowa z art. 33 pkt 2 pr. aut. | str. 311
3.Korzystanie z utworów "towarzyszących" użyczanym muzealiom | str. 313
3.1. Scenariusz wystawy | str. 313
3.2. Fotografie muzealiów | str. 318
4. Prawa osobiste twórcy a wystawianie utworów | str. 321
5. Podsumowanie | str. 327

Rozdział VII
Umowy z podmiotami zagranicznymi i prawo właściwe dla zobowiązań wynikających z umowy użyczenia muzealium | str. 329

1. Uwagi wprowadzające | str. 329
2. Jurysdykcja | str. 330
3. Prawo właściwe | str. 333
3.1. Wybór prawa | str. 333
3.2. Poszukiwanie statutu kontraktowego w braku wyboru prawa | str. 336
3.3. Zakres statutu kontraktowego | str. 340
3.4. Prawo właściwe dla klauzul licencyjnych | str. 344
4. Podsumowanie | str. 345

Zakończenie - uwagi de lege lata i de lege ferenda | str. 347

Bibliografia | str. 353
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 13

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 13

W trzynastym tomie „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” znalazły się dwie publikacje związane z wąsko rozumianą kolizjonistyką (tj. dotyczące transgranicznego przeniesienia siedziby statutowej polskiej spółki handlowej oraz odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy wykonaniu władzy publicznej w ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 r.), artykuł poświęcony zagadnieniu nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Austrii oraz opracowanie dotyczące sądownictwa polubownego (nadużycia prawa podmiotowego jako podstawy rozciągnięcia zapisu na sąd polubowny na podmioty powiązane kapitałowo). W niniejszym zbiorze zamieszczono także omówienie nowej rumuńskiej regulacji prawa prywatnego międzynarodowego w kodeksie cywilnym, a także artykuł opisujący interesującą kwestię braku unifikacji prawa kolizyjnego w odniesieniu do formy czynności w okresie obowiązywania w II Rzeczypospolitej ustawy prawo prywatne międzynarodowe z 1926 r.
Poza tym w tomie tym zawarto uwagi do projektu rozporządzenia Rady w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych (2011/0059) (CNS) z dnia 20 grudnia 2012 r., dotyczące przepisów kolizyjnych, oraz tłumaczenie księgi VII rumuńskiego kodeksu cywilnego, zawierającej przepisy prawa prywatnego międzynarodowego.
Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa; mogą być także wykorzystywane przez studentów i aplikantów.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

W piętnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie dotyczące formy rozrządzeń na wypadek śmierci po wejściu w życie rozporządzenia spadkowego nr 650/12 z 4 lipca 2012 r. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające problematykę przepisów wymuszających swoje zastosowanie jako instrumentu służącego ochronie strony słabszej w przypadku umów ubezpieczenia, jak i prawa właściwego dla przeniesienia akcji w obrocie zorganizowanym. Godne polecenia jest także teoretycznoprawne opracowanie poświęcone metodzie analizy funkcjonalnej w prawie prywatnym międzynarodowym. Piętnasty tom czasopisma zamyka opinia prawna dotycząca dziedziczenia po obywatelu Wenezueli zamieszkałym w Polsce.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
40 lat Kodeksu pracy

-14%

40 lat Kodeksu pracy

Publikacja zawiera zbiór referatów wygłoszonych w trakcie Piątego Seminarium Szubertowskiego oraz opracowań zainspirowanych tym wydarzeniem, powstałych dla uczczenia 40. rocznicy obowiązywania ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. W książce zawarto artykuły, które stanowią podsumowanie, ocenę, a także refleksje na temat tego niezwykle ważnego dla polskiego prawa pracy aktu prawnego.W monografii oprócz teoretycznych, ogólnych rozważań omówiono wiele praktycznych kwestii związanych ze stosowaniem kodeksu pracy, w tym m.in. dotyczących takich zagadnień jak:

uprawnienia rodzicielskie w zakresie urlopu macierzyńskiego,
zatrudnienie pracownicze kadry kierowniczej,
uzasadniona przyczyna rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony,
kodeksowa szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym,
udział pracodawcy w ryzyku niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,
praca w godzinach nadliczbowych oraz praca w niedziele i święta.


Autorzy przedstawili także wybrane regulacje kodeksu pracy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego.Adresaci:

Książka przeznaczona jest dla nauczycieli akademickich, prawników praktyków, aplikantów oraz doktorantów. Ze względu na praktyczny wymiar omawianych zagadnień zainteresuje również pracowników działów kadr, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy oraz osoby związane z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
5 dokumentów lekarza dentysty w czasie pandemii - jak wypełniać

-32%

5 dokumentów lekarza dentysty w czasie pandemii - jak wypełniać

W e-booku znajdziesz 5 dokumentów niezbędnych w pracy lekarza dentysty w 2021 r. Zminimalizuj ryzyko, że do zakażenia dojdzie w Twoim gabinecie. Pamiętaj przy tym, że obowiązkowa polisa OC pokrywa także co do zasady zdarzenia związane z zakażeniem COVID-19. Kierownicy placówek medycznych mają obowiązek wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania całego systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń. Jednym z zadań, które się z tym wiążą, jest opracowanie, wdrożenie i nadzór nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Cena: 24.90 zł 17.00 zł
Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

-14%

Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

Monografia kompleksowo przedstawia problematykę położenia prawnego cudzoziemca. Zawarto w niej analizę administracyjnoprawnych uprawnień i obowiązków cudzoziemców, a także uzasadnienie tych regulacji na gruncie praw człowieka i prawa konstytucyjnego oraz ich konsekwencje na tle przepisów prawa cywilnego.

W publikacji omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: cudzoziemiec a obywatel, pojęcie cudzoziemca w systemie polskiego prawa pozytywnego oraz uprawnienia cudzoziemca do:


wjazdu i przebywania na terytorium Polski,
wykonywania pracy,
nabywania nieruchomości,
korzystania z pomocy społecznej państwa,
kontynuowania lub podjęcia nauki.
Autorka wskazuje kierunki rozwoju polskiego prawa migracyjnego oraz ich powiązanie ze zmianami ustrojowymi państwa oraz z rozwiązaniami wypracowanymi na gruncie orzecznictwa, w tym wyroków Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sądów administracyjnych.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla przedstawicieli zawodów prawniczych: sędziów, radców prawnych i notariuszy, a także pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego. Zainteresuje również przedstawicieli nauki.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Aktualne problemy sądowej kontroli administracji publicznej

-14%

Aktualne problemy sądowej kontroli administracji publicznej

Książka podejmuje aktualną problematykę dotyczącą sądowej kontroli administracji publicznej. Zawiera opracowania najistotniejszych zagadnień i wyzwań, przed którymi stoi sądownictwo administracyjne. Autorzy poruszają zagadnienia m.in. z zakresu prawa budowlanego, egzekucji administracyjnej, kontroli zarządczej, postępowania administracyjnego oraz procedury sądowoadministracyjnej.


Wszystkie opracowania obok literatury przedmiotu zawierają pogłębioną analizę orzecznictwa sądów administracyjnych, a także łączą rozważania teoretyczne z uwagami praktycznymi, co stanowi kompleksowe omówienie poruszanej problematyki.


Opracowania zaprezentowane w książce są wynikiem współpracy doktorantów i profesorów prawa administracyjnego.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla sędziów, adwokatów i radców prawnych zajmujących się problematyką sądowej kontroli administracji publicznej. Będzie także cennym źródłem informacji dla pracowników naukowych i studentów prawa zainteresowanych prawem administracyjnym.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.