Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Umowy w procesie budowlanym

ebook

- 14%

Umowy w procesie budowlanym

Michał Behnke, Bogna Czajka-Marchlewicz, Dorota Dorska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 117.00 zł 101.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 101.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-2230-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Autorzy publikacji przedstawili liczne poglądy dotyczące zagadnień związanych z umowami zawieranymi w ramach procesu budowlanego i ich wykonaniem, ukształtowane w praktyce pomocy prawnej świadczonej na rzecz inwestorów, przedsiębiorców budowlanych i organów administracji publicznej. Opracowanie jest wieloaspektowym spojrzeniem na dokumenty i praktykę budów, a szerzej - realizację inwestycji infrastrukturalnych. Obejmuje zagadnienia cywilistyczne, techniczno-budowlane i podatkowe poparte przykładami wzorów umów, klauzul umownych, specyfikacji, regulaminów.


Książka, mająca charakter poradnika, została wydana z myślą o stronach zawierających umowy w ramach procesu budowlanego - w trosce o ich interesy. Pomocna będzie też prawnikom i inżynierom redagującym i negocjującym na co dzień umowy w procesie budowlanym.

Tytuł
Umowy w procesie budowlanym
Autorzy
Michał Behnke, Bogna Czajka-Marchlewicz, Dorota Dorska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-2230-0
Rok wydania
2011
Liczba stron
392
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów
str. 13

Wprowadzenie
str. 17

Rozdział 1
Umowa o roboty budowlane jako umowa nazwana w kodeksie cywilnym
str. 19

1.1. Geneza obecnego kształtu regulacji
str. 19

1.2. Pojęcie umowy o roboty budowlane
str. 21

1.3. Stosowanie przepisów o umowie o dzieło do umowy o roboty budowlane
str. 26

1.4. Bezwzględne obowiązywanie przepisów ustawy - Prawo budowlane
str. 29

1.5. PN-ISO 6707-2 Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach
str. 30

1.6. Specyfika umów o roboty budowlane zawieranych w obrocie konsumenckim
str. 32

1.7. Specyfika umów w sprawie zamówień publicznych na roboty budowlane
str. 34

1.8. Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o roboty budowlane do remontu obiektu budowlanego
str. 35

1.9. Zamówienia mieszane w prawie zamówień publicznych
str. 38

Rozdział 2
Umowa o roboty budowlane na tle innych umów procesu inwestycyjnego
str. 40

2.1. Determinanty zobowiązań umownych w przedmiocie procesu inwestycyjnego
str. 40

2.2. Umowa o prace projektowe
str. 41

2.3. Umowa o zastępstwo inwestycyjne
str. 49

2.4. Umowa o wykonanie badań geologiczno-inżynierskich, umowa o ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, umowa o badania archeologiczne
str. 56

2.5. Umowa o nadzór autorski
str. 62

2.6. Umowa o nadzór inwestorski
str. 66

2.7. Umowa konsorcjum
str. 71

2.8. Umowa deweloperska
str. 77

Rozdział 3
Rodzaje umów o roboty budowlane
str. 81

3.1. Typologia umów o roboty budowlane
str. 81

3.2. Umowa o generalne wykonawstwo
str. 84

3.3. Umowa o wykonawstwo częściowe
str. 86

3.4. Umowa podwykonawstwa robót budowlanych
str. 87

3.5. Kontrakty EPC/pod klucz
str. 93

3.6. Umowy ramowe
str. 94

3.7. Rodzaje umów o roboty budowlane według PN-ISO 6707-2
str. 96

Rozdział 4
Ogólne wzorce umowne
str. 98

4.1. Charakter prawny wzorców umownych, ich moc wiążąca oraz zastosowanie w procesie budowlanym
str. 98

4.2. Niedozwolone postanowienia ogólnych wzorów umów
str. 100

4.3. Postanowienia umowne stosowane standardowo w ogólnych wzorach umów o roboty budowlane
str. 101

4.4. Klauzule niedozwolone w umowach o roboty budowlane
str. 102

4.5. OWRI
str. 104

4.6. Wzorce umowne stosowane w zakresie międzynarodowych umów dotyczących robót budowlanych - FIDIC
str. 105

4.7. Niemieckie VOB
str. 110

Rozdział 5
Forma i składniki umowy o roboty budowlane
str. 113

5.1. Forma umowy o roboty budowlane
str. 113

5.2. Dokumentacja techniczna jako część umowy
str. 115

5.3. Składniki dokumentu umowy
str. 116

5.4. Przechowywanie dokumentów
str. 117

5.5. Używanie dokumentów wykonawcy przez inwestora
str. 118

Rozdział 6
Zawarcie umowy o roboty budowlane
str. 119

6.1. Tryby zawarcia umowy
str. 119

6.2. Zawarcie umowy w trybie ofertowym
str. 119

6.3. Zawarcie umowy w trybie "milczącego" przyjęcia oferty lub przez przystąpienie do jej wykonania
str. 122

6.4. Zawarcie umowy w drodze przetargu
str. 124

6.5. Zawarcie umowy w drodze negocjacji
str. 125

6.6. Określenie i reprezentacja stron przy zawieraniu umowy o roboty budowlane
str. 126

6.7. Oświadczenia i zapewnienia stron umowy o roboty budowlane
str. 128

Rozdział 7
Przedmiot umowy o roboty budowlane
str. 131

7.1. Pojęcie inwestycji, przedsięwzięcia i zamierzenia budowlanego
str. 131

7.2. Pojęcie obiektu budowlanego i robót budowlanych według prawa budowlanego
str. 134

7.3. Obiekty budowlane jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości
str. 137

7.4. Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych
str. 138

7.5. Dokumentacja służąca opisowi przedmiotu robót
str. 140

7.5.1. Projekt budowlany
str. 140

7.5.2. Zasada odpowiedzialności projektanta za projekt
str. 142

7.5.3. Dokumentacja projektowa
str. 145

7.5.4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
str. 147

7.6. Opis przedmiotu zamówienia publicznego na roboty budowlane lub prace projektowe i roboty budowlane
str. 148

7.7. Domniemanie obowiązku wykonania wszystkich robót niezbędnych do oddania obiektu budowlanego
str. 148

7.8. Roboty dodatkowe i uzupełniające
str. 151

7.9. Umowny zakres robót a wynagrodzenie ryczałtowe
str. 152

7.10. Zakres robót, które mogą zostać powierzone podwykonawcy
str. 154

7.11. Materiały, surowce i paliwa, plan BiOZ i PZJ
str. 154

7.12. Skutki prawne oświadczenia wykonawcy o zapoznaniu się z dokumentacją i terenem budowy
str. 159

7.13. Dopuszczalność modyfikacji przedmiotu umowy w toku budowy
str. 160

7.14. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie wyniku robót w toku budowy
str. 162

Rozdział 8
Termin wykonania umowy o roboty budowlane
str. 165

8.1. Określenie terminu rozpoczęcia wykonywania umowy - zdarzenia warunkujące rozpoczęcie robót budowlanych
str. 165

8.2. Określenie terminu zakończenia wykonania umowy - zdarzenia determinujące to zakończenie
str. 167

8.3. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność z tytułu przekroczenia terminu
str. 169

8.4. Harmonogram robót a prawo do odbiorów i rozliczeń częściowych
str. 172

8.5. Zwłoka a opóźnienie - skutki dla zastrzeganych kar umownych
str. 174

8.6. Siła wyższa
str. 176

8.7. Wezwanie do zmiany tempa prowadzenia robót
str. 179

8.8. Kodeksowe i umowne wykonanie zastępcze
str. 180

8.9. Zmiana terminu wykonania umowy a zakaz zmian umowy o realizację zamówienia publicznego
str. 184

8.10. Wpływ upadłości inwestora albo generalnego wykonawcy na obowiązywanie umowy o roboty budowlane
str. 188

Rozdział 9
Wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy o roboty budowlane
str. 192

9.1. Sposób określenia wynagrodzenia w umowie o roboty budowlane
str. 192

9.1.1. Niezupełność kodeksowej regulacji umowy o roboty budowlane w zakresie wynagrodzenia za wykonanie tej umowy
str. 192

9.1.2. Wynagrodzenie ryczałtowe i wynagrodzenie kosztorysowe
str. 193

9.1.3. Kosztorys w zamówieniach publicznych
str. 195

9.1.4. Świadczenia nieodpłatne
str. 197

9.2. Szczególne przypadki płatności wynagrodzenia
str. 198

9.2.1. Wynagrodzenie za przestój
str. 198

9.2.2. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe
str. 199

9.2.3. Wynagrodzenie należne mimo zniszczenia lub uszkodzenia obiektu budowlanego
str. 201

9.2.4. Wynagrodzenie w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania
str. 202

9.2.5. Bezpodstawne wzbogacenie jako źródło obowiązku zapłaty za wykonane roboty budowlane
str. 203

9.2.6. Wynagrodzenie za prawa autorskie do wyników prac projektowych wykonawcy
str. 204

9.3. Sposób określenia ceny w umowach w sprawie zamówień publicznych
str. 205

9.4. Skutki podatkowe przyjęcia wadliwej stawki podatku od towarów i usług
str. 207

9.5. Waloryzacja wynagrodzenia
str. 207

9.5.1. Waloryzacja na podstawie klauzul waloryzacyjnych w umowie
str. 207

9.5.2. Sądowa zmiana umowy jako tryb waloryzacji świadczenia wykonawcy
str. 210

Rozdział 10
Płatność wynagrodzenia
str. 212

10.1. Umowa o roboty budowlane jako transakcja handlowa
str. 212

10.2. Dokumenty stanowiące podstawę płatności za wykonane roboty budowlane
str. 214

10.3. Moment powstania przychodu w wykonaniu robót budowlanych
str. 219

10.4. Zaliczki na poczet wynagrodzenia
str. 221

10.5. Potrącenia
str. 222

10.6. Odliczanie podatku VAT przy umowie z małym podatnikiem
str. 223

10.7. Akredytywa i faktoring
str. 225

10.7.1. Akredytywa rozliczeniowa
str. 225

10.7.2. Faktoring
str. 228

10.8. Zapłata wynagrodzenia a dyscyplina budżetowa. Umowa o roboty budowlane jako przedmiot przestępstwa oszustwa
str. 229

Rozdział 11
Współdziałanie inwestora przy wykonywaniu umowy o roboty budowlane
str. 232

11.1. Źródło obowiązku współdziałania stron umowy o roboty budowlane
str. 232

11.2. Zakres współdziałania inwestora przy wykonywaniu robót budowlanych
str. 233

11.3. Potwierdzenie dopuszczalności wykonywania robót
str. 236

11.4. Przekazanie wykonawcy terenu budowy
str. 237

11.5. Piecza nad terenem budowy
str. 241

11.6. Zagadnienia ze sfery współdziałania stron przy wykonaniu umowy o roboty budowlane - charakterystyka ogólna
str. 243

11.7. Angażowanie podwykonawców
str. 245

11.8. Koordynacja robót
str. 246

11.9. BHP, ochrona przeciwpożarowa, substancje niebezpieczne, sprawność sprzętu
str. 24

11.10. Ochrona środowiska, gospodarka odpadami, utrzymanie czystości i porządku
str. 249

11.11. Procedury dotyczące ujawnienia przeszkód w realizacji prac lub błędów projektowych
str. 255

11.12. Akceptacja i zapewnienie legalności zmian rozwiązań projektowych i zakresu robót
str. 255

11.13. Dostęp do terenów sąsiednich dla potrzeb budowy, zajęcie pasa drogowego
str. 256

11.14. Zaopatrzenie w media, rozliczanie mediów
str. 257

11.15. Materiały budowlane
str. 258

11.16. Obsługa geodezyjna budowy
str. 261

11.17. Audyty wynikające z systemu zarządzania inwestora lub generalnego wykonawcy
str. 262

11.18. Referencje, prawo do reklamy usług wykonawcy
str. 264

11.19. Zasady i forma obiegu dokumentów, kontakt w bieżących sprawach wykonywania umowy
str. 265

Rozdział 12
Cesja wierzytelności wynikających z umowy o roboty budowlane
str. 266

12.1. Przelew wierzytelności. Dopuszczalność cesji wierzytelności przyszłych
str. 266

12.2. Umowny zakaz cesji wierzytelności wynikających z umowy o roboty budowlane. Cesje na rzecz instytucji finansowych
str. 269

12.3. Skuteczność zakazu cesji w przypadku upadłości likwidacyjnej wierzyciela
str. 271

12.4. Cesja wynagrodzenia należnego podwykonawcy
str. 272

12.5. Cesja na zabezpieczenie
str. 273

Rozdział 13
Odbiór robót budowlanych
str. 276

13.1. Odbiory robót a prawo budowlane
str. 276

13.2. Prawne znaczenie odbioru robót budowlanych
str. 277

13.3. Protokół odbioru
str. 278

13.4. Przedmiot odbioru
str. 278

13.5. Atesty, aprobaty, instrukcje
str. 284

13.6. Odbiory robót ulegających zakryciu lub zanikających
str. 284

13.7. Dokonanie odbioru
str. 285

13.8. Specyfikacja techniczna odbioru robót budowlanych
str. 289

13.9. Świadectwo przejęcia i świadectwo wykonania według FIDIC
str. 289

13.10. Archiwizacja dokumentów budowy - przedawnienie roszczeń wynikających z umowy o roboty budowlane
str. 293

13.11. Znaczenie odbioru dla dochodzenia roszczeń
str. 293

Rozdział 14
Zabezpieczenia w umowie o roboty budowlane
str. 295

14.1. Przedmiot i forma zabezpieczeń stosowanych w umowach o roboty budowlane
str. 295

14.2. Zarachowanie wadium na poczet zabezpieczenia, zmiana formy zabezpieczeń
str. 297

14.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy według przepisów o zamówieniach publicznych
str. 297

14.4. Gwarancja zapłaty za roboty budowlane
str. 300

14.5. Kaucje gwarancyjne. Kwoty zatrzymania
str. 303

14.5.1. Kaucje gwarancyjne
str. 303

14.5.2. Kaucje a upadłość strony umowy o roboty budowlane
str. 305

14.6. Gwarancja bankowa
str. 307

14.7. Gwarancja ubezpieczeniowa
str. 311

14.8. Weksel
str. 313

14.9. Przewłaszczenie na zabezpieczenie
str. 318

Rozdział 15
Gwarancja jakości robót, rękojmia za wady obiektu
str. 322

15.1. Dokument gwarancji
str. 322

15.2. Rękojmia
str. 326

15.3. Cesja praw gwarancyjnych służących podwykonawcom
str. 331

Rozdział 16
Ubezpieczenie terenu robót, OC wykonawcy, kontrakty CAR/EAR
str. 332

16.1. Ryzyka dotyczące budowy podlegające ubezpieczeniu
str. 332

16.2. Umowa ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu
str. 335

16.3. Ubezpieczenie OC wykonawcy
str. 340

16.4. Koszty ubezpieczenia, partycypacja w składce, wgląd do polisy
str. 342

16.5. Kontrakty CAR/EAR
str. 343

Rozdział 17
Kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o roboty budowlane
str. 345

17.1. Kary umowne a roszczenie o odszkodowanie
str. 345

17.2. Kary umowne według PN-ISO 6707-2. Potrącenie kar z wierzytelnością drugiej strony umowy
str. 349

17.3. Rodzaje zdarzeń uprawniających do naliczenia kary umownej
str. 351

17.4. Skutki podatkowe kar umownych
str. 352

17.5. Kary umowne a dyscyplina budżetowa
str. 353

Rozdział 18
Rozwiązanie umowy o roboty budowlane
str. 354

18.1. Umowne prawo odstąpienia od umowy
str. 354

18.2. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy
str. 357

18.3. Odstąpienie przez zamawiającego od umowy w sprawie zamówienia publicznego
str. 363

18.4. Inwentaryzacja robót w toku
str. 364

18.5. Odstąpienie od umowy a inwestycje zaniechane. Skutki podatkowe
str. 365

Rozdział 19
Zastrzeżenie właściwości umownej sądu. Arbitraż i mediacje gospodarcze
str. 366

19.1. Pojęcie właściwości sądu
str. 366

19.2. Właściwość ustawowa sądu powszechnego
str. 367

19.3. Umowna właściwość sądu (umowa prorogacyjna i umowa derogacyjna)
str. 369

19.4. Sąd polubowny (arbitraż)
str. 370

19.5. Mediacje gospodarcze
str. 375

19.6. Przedawnienie roszczeń wynikających z umowy o roboty budowlane
str. 377

Bibliografia
str. 379

Orzecznictwo
str. 383
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

W niniejszym tomie „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” znalazły się opracowania dotyczące sądownictwa polubownego (możliwości związania zapisem na sąd polubowny członków zgrupowania spółek, ich wspólników i interesariuszy; dopuszczalności konkludentnego przystąpienia do zapisu na sąd polubowny oraz następstwa prawnego w zakresie przedmiotu sporu w toku postępowania przed sądem polubownym), jak również wąsko rozumianego prawa prywatnego międzynarodowego (artykuły poświęcone małżeństwu i związkom osób tej samej płci oraz skardze pauliańskiej). Poza tym w tomie zamieszono tłumaczenie i omówienie nowego holenderskiego prawa prywatnego międzynarodowego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
12 esejów. Idee i ludzie

-14%

12 esejów. Idee i ludzie

\n\nPublikacja zawiera 12 esejów, z których większość ukazała się w latach 1979–2020 w różnych czasopismach i książkach. Część z nich została ponownie zredago­wana przez autora. Zbiór uzupełniają dwa wcześniej niepublikowane teksty oraz wstęp dr hab. Iwony Barwickiej­ Tylek.
\n\n„W dedykacji, jaką napisał Profesor, ofiarowując mi swoje 13 różnych esejów, określił książkę mianem »koktajlu tematów«. Tu także mamy do czynienia z koktajlem, myślę, że smakowitym nie tylko dla historyka. Bo też Michał Jaskólski należał do tych rzadkich historyków, którzy zagłębiając się w prze­szłość nie mieli zamiaru uciekać od tego, co bliskie człowiekowi niezależnie od czasów, w jakich ma przyjemność lub nieprzyjemność się znaleźć”.
\n\ndr hab. Iwona Barwicka­ Tylek, prof. UJ (fragment Eseju numer dwanaście i pół będącego wstępem do książki)

Cena: 84.00 zł 72.00 zł
13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

-14%

13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

Od AutoraWybór przedstawionych tu esejów powstał dość przypadkowo, stąd też i jego tytuł. Na przestrzeni lat 2005-2013 otrzymałem zaproszenia do wygłoszenia kilkunastu referatów na różnych konferencjach tudzież zaszczyt uczestnictwa w kilkunastu księgach dedykowanych moim Przyjaciołom i Kolegom. W sumie powstało w ten sposób kilkadziesiąt różnych tematycznie publikacji. Od pewnego momentu starałem się jednak wybierać tematy, które byłyby przynajmniej w jakimś stopniu bliskie sobie, choć zarazem różne; właśnie one złożyły się na przedstawiony tu wybór, z pewnością nie do końca jednolity i konsekwentny.
Sądzę, że każdy autor, chociażby na swój własny użytek, pielęgnuje jakąś wizję swojej dyscypliny naukowej, w ramach której powracają pewne wątki myślowe i skojarzenia znajdujące odbicie w jego publikacjach. W przypadku historii doktryn politycznych i prawnych z racji samej materii jest to łatwo dostrzegalne. Sam też nie jestem od tego wolny, a potrzeba ta narodziła się dość dawno temu, gdy w roku 1985 opublikowałem Szkice o historii doktryn politycznych i prawnych. Wybór niniejszy stanowi więc jakąś inną, mocno zresztą zmienioną, kontynuację owych zainteresowań. Być może w wielu sprawach mylę się lub buduję obraz daleki od realiów przedmiotu wykładu akademickiego, jest to jednak cechą każdej indywidualnej pamięci; tej, o której tak ładnie i trafnie napisał L. Buňuel: "Życie bez pamięci nie byłoby życiem, podobnie jak inteligencja bez możności wysławiania się nie byłaby inteligencją. Nasza pamięć jest naszą spójnią, naszym rozumem, naszym działaniem, naszym uczuciem. Bez niej jesteśmy niczym... Składam się ze swoich błędów i ze swoich wątpliwości w równym stopniu, co ze swoich pewników" (przeł. M. Braustein).
Czasem łatwiej napisać nie to, czym ów wybór jest, lecz właśnie czym nie jest. Pierwsze siedem esejów nie stanowi z pewnością ani zwartej teorii historii doktryn, ani równie spójnej refleksji metodologicznej. Jest to po prostu zbiór swobodnych uwag i pytań nasuwających się czasem w trakcie słuchania i czytania referatów czy prac moich Koleżanek i Kolegów po profesji i piórze. Historia doktryn, będąc dyscypliną relatywnie młodą wśród nauk historyczno-prawnych, nie dorobiła się w Polsce szczególnej obfitości opracowań o wymiarze teoretyczno-metodologicznym. Potrzeba ich zaistnienia w przyszłości wydaje się i konieczna, i pożyteczna. Stąd też może płonna moja nadzieja, że materia tychże esejów choćby w nikłym stopniu może być przydatna dla innych.
Pozostałe sześć esejów to już ludzie, ich dzieła i skutki. Tu wybór mój był całkowicie subiektywny i dowolny, podobnie jak ferowane sądy i wyciągane wnioski. Co najmniej dwa z tych esejów, a mianowicie o Kiplingu i Jüngerze, z pewnością nie są poświęcone materii historyczno-doktrynalnej. Pierwszy owszem dotyczy przykładu, jak można ewentualnie operować tworzywem literackim w zakresie jego oddziaływania na życie polityczne, lecz w gruncie rzeczy powstał on z własnego zamiłowania do dobrej literatury sensacyjno-szpiegowskiej tudzież może niezdrowego zainteresowania dwoistością natury człowieka. Esej ten, jako jedyny, nie był nigdy publikowany, bowiem nie ma on charakteru stricte naukowego. Esej poświęcony Jüngerowi też powstał z podziwu dla jego prozy, choć z pewnością nie dla jego postawy politycznej czy próby analizy jego udziału w "konserwatywnej rewolucji". Sądzę jednak, że warto czasem popatrzeć nań z innej perspektywy niż moja dyscyplina i dostrzec w nim nie ideologa, lecz dziwnego okupanta miasta, które na swój sposób kochał. Zresztą w tym wypadku moja własna i wieloletnia fascynacja Paryżem ułatwiała mi zrozumienie wielu kwestii.
Świadomie starałem się zachować w miarę pierwotną formę wypowiedzi, nie ujednolicając tekstu, aparatu przypisów lub wręcz ich braku, nie starając się specjalnie modyfikować tekstu ani uzupełniać go w sposób zmieniający wcześniejszą treść wypowiedzi. Stąd czytelnik dostrzec może pewne powtórzenia, powracające przykłady, odwołania do wypowiedzi wcześniejszych lub późniejszych czy powracające ulubione przeze mnie wątki, a nawet cytaty. Mam nadzieję, że zostanie mi to wybaczone, a co do reszty zdaję się na osąd czytelnika; bo - jak napisał ceniony przeze mnie za dystans do rzeczywistości J. Głowacki w swych felietonach "historycznych" publikowanych niegdyś w "Kulturze" (Warszawskiej): "Człowiek odpowiada za to, co powiedział, i za to, czego nie powiedział. Za to, co zrobił i czego nie zrobił. Człowiek w ogólności odpowiada. W szczególności odpowiadać nie lubi. Więc trzeba mu stworzyć warunki, żeby zaczął odpowiadać. Bo jak już zacznie, to nie może skończyć. Od tego momentu człowiek syntetyzuje się w człowieka odpowiedzialnego, wyzwalając w sobie człowieka niewyalienowanego, czyli prościej, człowieka w człowieku".

Cena: 50.00 zł 43.00 zł
25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

-13%

25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

W monografii podjęto próbę krytycznej oceny standardu ochrony praw człowieka, określonego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Rozważania koncentrują się na analizie literalnej treści Konwencji i praktyk jej stosowania. Autorzy ustalają, czy rozbieżności w interpretacji praw i wolności, o których mowa w Konwencji i w traktatach przyjętych pod egidą ONZ: 1) pozwalają na poszukiwanie ochrony przed Komitetami ONZ po uzyskaniu niekorzystnej dla skarżącego decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 2) mogą być ograniczone dzięki wyznaczaniu przez organy Rady Europy standardów zalecanych lub przez częstsze włączanie dorobku organów ONZ do orzecznictwa Trybunału. Interpretacja Konwencji musi być dostosowana do współczesnych realiów technicznych, społecznych i kulturowych. Problemem jest jednak wyznaczenie ścisłych ram dopuszczalnej ingerencji państwa związanej z tak aktualnymi wyzwaniami, jak np. z 1) ograniczeniem korzystania z wolności słowa w przypadku kolizji tej swobody z dopuszczalnością wykonywaniu praktyk religijnych, 2) ochroną absolutnego charakteru prawa do życia, w kontekście dopuszczalności legalnej aborcji, 3) reformowaniem wymiaru sądownictwa w kierunku zapewniania jego niezależności, 4) zasadnością uznania za uchodźców osób opuszczających swoje kraje z powodu łamania praw II generacji, a nawet praw środowiskowych, 5) rozwijaniem przez podmioty prywatne nowoczesnych technologii (tzw. Internet Rzeczy) oraz kilku innych podobnych dylematów.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
Administrator 11/2014

-26%

Administrator 11/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 11/2015

-29%

Administrator 11/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Ochrona danych osobowych a zarządzanie nieruchomościami,
  • Obliczanie należności za ogrzewanie,
  • Wszystko o systemach zdalnego odczytu.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.