Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Unormowania compliance w korporacjach

ebook

- 14%

Unormowania compliance w korporacjach

Tomasz Braun

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 170.00 zł 147.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 147.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8124-203-5
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Praktyka wskazuje na ogromne zainteresowanie compliance wśród przedsiębiorców wprowadzających systemy zarządzania ryzykiem braku zgodności. Nie ma jednak usystematyzowanej wiedzy na ten temat. Książka uzupełnia tę lukę, odsyłając do rozwiązań stosowanych w przedsiębiorstwach prowadzących działalność na skalę międzynarodową.

Autor przedstawia istotę compliance, problemy wynikające z braku zarządzania zgodnością, związane z tym oczekiwania nadzorcze i obowiązki legislacyjne oraz wprowadzane na świecie rozwiązania modelowe. Dokonuje analizy charakteru i funkcji unormowań zgodnościowych w korporacjach z perspektywy praktyki i ogólnej teorii norm, a ponadto:

porządkuje stosowaną przez korporacje aparaturę pojęciową,
charakteryzuje specyficzne właściwości poszczególnych typów norm compliance,
omawia przykłady oraz praktyczne komplikacje wynikające z globalnego zasięgu obowiązywania norm zgodnościowych,
wskazuje realny wpływ, jaki normy te wywierają na działalność korporacji, a pośrednio na znacznie szerzej rozumiane globalne relacje gospodarcze.Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona nie tylko dla adwokatów, radców prawnych i pracowników naukowych, lecz także dla pracowników administracji, menedżerów i przedsiębiorców.

Tytuł
Unormowania compliance w korporacjach
Autor
Tomasz Braun
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8124-203-5
Rok wydania
2017
Liczba stron
422
Format
pdf
Spis treści
Wprowadzenie | str. 13

Rozdział I
Spójność prawa a korporacyjne normy compliance | str. 45
1. Wprowadzenie | str. 45
2. Spójność prawa | str. 46
3. Regulacje pozaprawne (równoległe do prawnych) a system prawny | str. 51
4. Normy tworzone przez korporacje | str. 56
4.1. Kryteria wyróżniające normy compliance | str. 59
4.2. Normy compliance wobec zjawisk zachodzących wokół korporacji | str. 61
5. Kolizja norm tworzonych przez korporacje z normami prawa | str. 64
5.1. Przekazywanie danych handlowych | str. 65
5.2. Zarządzanie matrycowe | str. 66
5.3. Arbitraż legislacyjny i regulacyjny | str. 67
6. Rozstrzyganie kolizji korporacyjnych norm compliance z normami prawa | str. 69

Rozdział II
Compliance w bankowości - zadania, funkcje i struktura organizacyjna | str. 73
1. Wprowadzenie | str. 73
2. Specyfika zadań compliance w bankowości międzynarodowej - wyzwania rynków regulowanych | str. 75
2.1. Zapewnienie zgodności działania banków z normami prawa i regulacjami nadzorczymi obowiązującymi w odmiennych jurysdykcjach | str. 76
2.2. Tworzenie właściwych struktur organizacyjnych jako element budowania ładu korporacyjnego w bankach międzynarodowych | str. 79
2.3. Mechanizmy ujednolicania funkcjonowania podmiotów wchodzących w skład międzynarodowych grup bankowych | str. 80
3. Zadania służb compliance w bankach | str. 84
3.1. Zapewnienie ładu korporacyjnego w instytucjach regulowanych | str. 85
3.2. Unormowanie relacji w matrycowych i projektowych strukturach zarządczych | str. 86
3.3. Zapewnienie zgodności z regulacjami nadzorczymi | str. 88
3.4. Normy soft law w regulacjach prawa bankowego | str. 92
3.5. Zapewnienie dostępu do informacji zarządczych | str. 93
3.6. Sprawozdawczość finansowa | str. 95
3.7. Zapewnienie zgodności z przepisami o charakterze transgranicznym | str. 96
3.8. Rozstrzyganie zagadnień normatywnych związanych z różnicami kulturowymi | str. 97
3.9. Zgodność z zaleceniami Komitetu Bazylejskiego | str. 98
3.10. Plany zapewnienia zgodności | str. 101
4. Funkcja doradcza służb compliance | str. 103
4.1. Obowiązki wynikające z funkcji doradczej compliance | str. 105
4.2. Rola informacji zarządczej | str. 108
4.3. Szkolenia z zakresu compliance | str. 109
4.4. Niezbędne kwalifikacje pracowników compliance | str. 110
5. Zapewnienie zgodności jako element zarządzania ryzykiem działalności | str. 111
5.1. "Apetyt na ryzyko | str. 114
5.2. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności na przykładzie ryzyka zobowiązań pozaumownych związanych w ochroną własności intelektualnej | str. 115
5.3. Ryzyko reputacyjne | str. 121
5.4. Ryzyko braku zaufania do instytucji powołanych do rozstrzygania sporów | str. 123
5.5. Ryzyka braku zgodności wynikające ze zmian w prowadzonej działalności | str. 126
5.6. Klasyfikacja ryzyka braku zgodności metodą świateł drogowych | str. 127
5.7. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności na przykładzie ryzyk wynikających z umów z podmiotami publicznymi | str. 130
5.8. Rola opinii prawnych w zarządzaniu ryzykiem braku zgodności | str. 135
5.9. Zasady postępowania w przypadku niewypłacalności podmiotów publicznych | str. 136
5.10. Immunitety formalne i materialne jako element ryzyka w relacjach banków z podmiotami publicznymi | str. 140
5.11. Klauzule stabilizacyjne | str. 142
5.12. Ryzyko polityczne w relacjach z podmiotami publicznymi | str. 146
6. Funkcje kontrolne służb compliance w modelu trzech linii obrony przed ryzykiem braku zgodności | str. 148
6.1. Kontrola podstawowa | str. 151
6.2. Kontrola wtórna | str. 152
6.3. Kontrola sprawowana przez audyt wewnętrzny | str. 154
6.4. Rola compliance w ramach drugiej linii obrony | str. 154
6.5. Ryzyka w działalności gospodarczej będące obszarem odpowiedzialności compliance w modelu trzech linii obrony | str. 158
7. Funkcja kontrolna compliance - przedmiotowy zakres obowiązków w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych | str. 159
7.1. Relacje zachodzące wewnątrz tej samej grupy kapitałowej | str. 160
7.2. Relacje z klientami | str. 168
7.3. Relacje z podmiotami publicznymi | str. 174
7.4. Relacje z regulatorami | str. 178
8. Struktura organizacyjna służb compliance na wybranych przykładach | str. 182
8.1. Znaczenie zaangażowania władz statutowych spółek w zarządzanie ryzykiem braku zgodności | str. 184
8.2. Znaczenie umiejscowienia compliance w strukturze organizacyjnej z uwagi na pełnione funkcje kontrolne | str. 185
8.3. Modele umiejscowienia służb compliance w strukturach organizacyjnych | str. 187
8.4. Niezależność służb compliance z punktu widzenia ich miejsca w strukturach organizacyjnych korporacji | str. 190
8.5. Podział jednostek do spraw compliance w korporacjach | str. 194
8.6. Zarządzanie ryzykiem compliance a zarządzanie ryzykami prawnymi | str. 199

Rozdział III
Normy zgodnościowe - zakres regulowania | str. 203
1. Wprowadzenie | str. 203
2. Systemy normatywne stanowiące odniesienie dla norm zgodnościowych | str. 205
2.1. Wytyczne Komitetu Bazylejskiego | str. 207
2.2. Ekstraterytorialne oddziaływanie przepisów i regulacji nadzorczych | str. 211
2.3. Normy compliance a prawo Unii Europejskiej | str. 214
2.4. Amerykańskie przepisy dotyczące rynków finansowych a normy compliance | str. 216
2.5. Normy compliance a inne systemy normatywne | str. 220
2.6. Odniesienia norm compliance do wielu systemów normatywnych łącznie | str. 224
2.7. Normy compliance a wybrane koncepcje prawa | str. 225
2.8. Kryteria rozróżnienia norm compliance z uwagi na rodzaj działalności prowadzonej przez korporacje | str. 229
3. Wpływ przypadków nieprawidłowości w działalności banków na treść norm compliance - ujęcie przedmiotowe | str. 231
3.1. Błędy w realizacji zadań compliance | str. 233
3.2. Przeglądy nieprawidłowości regulowane normami compliance | str. 235
3.3. Prawo konkurencji a normy compliance | str. 239
3.4. Działania zabezpieczające | str. 240
3.5. Niewłaściwa sprzedaż produktów i usług | str. 242
3.6. Normy compliance a postępowania administracyjne przeciwko bankom | str. 243
3.7. Dochodzenia w sprawie spekulacji walutowych | str. 247
3.8. Sprawa Madoffa | str. 248
3.9. Manipulacje na rynkach rozliczeń międzybankowych | str. 250
3.10. Nieprawidłowości w dostosowaniu finansowych produktów pochodnych oferowanych klientom nieprofesjonalnym | str. 256
3.11. Nieprawidłowości w sprzedaży produktów hipotecznych | str. 259
3.12. Pożyczki na zakup papierów wartościowych | str. 264
3.13. Sprawa Lehman Brothers | str. 268
4. Normy compliance zapewniające zgodność z normami prawa | str. 271
4.1. Znaczenie norm compliance dla zapewnienia zgodności z prawem | str. 273
4.2. Międzynarodowe sankcje gospodarcze | str. 274
4.3. Zgodność z normami prawa a centralizacja i outsourcing operacji | str. 280
4.4. Zapewnienie ochrony danych osobowych | str. 284
4.5. Elementy modelowej procedury tworzenia norm compliance | str. 287
5. Normy zapewniające zgodność z wytycznymi korporacji | str. 288
5.1. Zagadnienia objęte wytycznymi korporacji | str. 290
5.2. Proces ujednolicania norm compliance w bankowości | str. 293
5.3. Monitoring przestrzegania norm compliance przez pracowników | str. 296
5.4. Czynniki wpływające na skuteczność norm compliance wewnątrz korporacji | str. 299
5.5. Normy dotyczące globalnego zapewnienia zgodności we współpracy z audytem wewnętrznym | str. 301
5.6. Normy lokalne regulujące współpracę służb compliance i audytu | str. 303
5.7. Normy regulujące współpracę prawników i służb compliance | str. 305
6. Typy aktów zawierających normy compliance - zakresy normowania | str. 307
6.1. Standardy | str. 308
6.2. Zasady | str. 309
6.3. Reguły | str. 310
6.4. Polityki | str. 310
6.5. Strategie | str. 311
6.6. Kodeksy postępowania | str. 312
6.7. Podręczniki | str. 313
6.8. Instrukcje | str. 313
6.9. Zalecenia | str. 314
6.10. Wytyczne | str. 314
6.11. Regulaminy | str. 315
6.12. Inne typy podziałów aktów zawierających normy compliance | str. 315

Rozdział IV
Wpływ różnic kulturowych na stosowanie norm compliance w zależności od miejsca prowadzonej działalności | str. 319
1. Wprowadzenie | str. 319
2. Wpływ kulturowych różnic prawnych na sposób regulacji | str. 320
2.1. Normy compliance w przedsiębiorstwach w Polsce | str. 321
2.2. Normy compliance w korporacjach amerykańskich | str. 323
2.3. Normy compliance w korporacjach Wielkiej Brytanii na przykładzie banków brytyjskich | str. 326
2.4. Normy compliance w korporacjach francuskich | str. 328
2.5. Wpływ różnic w ocenie ryzyka na sposób tworzenia norm zgodnościowych | str. 329
2.6. Czynniki wpływające na proces tworzenia norm compliance niezależnie od różnic kulturowych | str. 330
2.7. Odmiennie warunkowane kulturowo zagadnienia regulowane normami compliance | str. 332
2.8. Ujednolicanie zasad tworzenia norm compliance mimo różnic kulturowych | str. 334
3. Trudności w stosowaniu norm compliance z uwagi na różnice kulturowe | str. 337
3.1. Typy trudności wynikających z różnic kulturowych w stosowaniu norm zgodnościowych | str. 338
3.2. Sposoby zapewnienia jednolitości stosowania norm compliance | str. 343
4. Różnice w sposobach interpretacji norm zgodnościowych | str. 345
4.1. Komplikacje wynikające z kolizji norm prawnych i regulacji nadzorczych | str. 345
4.2. Komplikacje wynikające z odmienności w rozumieniu identycznych pojęć | str. 347
4.3. Interpretacje twórcze norm zgodnościowych | str. 349

Rozdział V
Postulaty porządkujące - propozycja modelowego ujęcia norm compliance | str. 353
1. Wprowadzenie | str. 353
2. Hierarchia norm z uwagi na wzajemne wynikanie w ujęciu statycznym - wnioski de lege ferenda | str. 354
2.1. Warunki konieczne dla hierarchicznego uszeregowania norm | str. 356
2.2. Podziały pomocne przy ustalaniu hierarchicznego porządku norm compliance | str. 357
2.3. Znaczenie mocy dyrektywalnej norm compliance dla ich miejsca w hierarchii | str. 360
3. Współzależność przedmiotowa norm compliance ze względu na treść regulacji w ujęciu dynamicznym | str. 363
3.1. Wpływ odniesień do pozaprawnych systemów normatywnych na współzależność przedmiotową norm compliance | str. 364
3.2. Inne zewnętrzne odniesienia norm compliance | str. 367
3.3. Minimum treści regulacyjnej norm compliance | str. 369
4. Propozycje zastosowania praktyk legislacyjnych zapewniających elastyczne formułowanie norm compliance w zależności od zmiennych warunków otoczenia | str. 370
4.1. Reguły prawotwórcze a tworzenie norm compliance | str. 371
4.2. Znaczenie kompetencji interakcyjnych w komunikowaniu treści norm compliance | str. 372
4.3. Skutki błędnego rozpoznania kulturowego dla zasięgu obowiązywania norm compliance | str. 374
4.4. Cele stanowienia norm compliance jako element wpływający na sposób ich formułowania | str. 377
4.5. Przedmiot uregulowań a proces tworzenia jednolitych globalnych norm compliance | str. 379
4.6. Propozycja ujęcia modelowego - podsumowanie | str. 381

Akty prawne | str. 385

Bibliografia | str. 393

Inne dokumenty | str. 417

Normy compliance na przykładzie bankowości. Studium teoretycznoprawne | str. 419

Compliance Norms on Example of Banking. Theoretical

Legal Studies | str. 421
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

Kolejny, czwarty już tom niniejszej serii poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (ochrona konsumenta, faktoring) oraz zobowiązań pozaumownych (rozporządzenie Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje dotyczące sytuacji prawnej kupującego w razie żądania wykonania dostawy zastępczej lub naprawy towarów na podstawie Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, a także prawa właściwego dla licencji praw autorskich. Godny polecenia jest również artykuł na temat rozgraniczenia zakresu zastosowania statutu personalnego i statutu kontraktowego.
W tomie tym nie zabrakło też recenzji, materiałów, jak również glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa zobowiązań oraz postępowania cywilnego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

-31%

22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

Służba bhp to wyodrębniona w strukturach zakładu pracy jedno- lub wieloosobowa komórka organizacyjna. W jej gestii leży przede wszystkim doradztwo oraz kontrola w zakresie bhp. Zasadnicze znaczenie przy ustalaniu liczebności i kwalifikacji obsady personalnej tej służby powinien mieć dla pracodawcy stopień faktycznych, ale też potencjalnych zagrożeń zawodowych w firmie (wypadki przy pracy i choroby zawodowe). Bardzo duże znaczenie będą też miały uciążliwości wynikające z rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, stosowane technologie i posiadane wyposażenie techniczne.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

-31%

40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

Książka dostarcza kierującym rejestracjami medycznymi niezbędnej wiedzy dotyczącej dokumentacji medycznej, praw pacjentów, ochrony danych osobowych i udzielania świadczeń medycznych. Zawiera praktyczne porady dotyczące zarządzania pracownikami rejestracji oraz wyjaśnia najczęstsze problemy pojawiające się podczas obsługi pacjentów.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

-14%

Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

W książce przedstawiono administracyjnoprawne ograniczenia działań inwestycyjnych, które mogą być podejmowane na poszczególnych etapach procesu budowlanego.


Opracowanie zawiera miedzy innymi omówienie zagadnień związanych z:


określeniem przeznaczenia terenu, sposobu jego zagospodarowania oraz warunków zabudowy;
uzyskaniem zgody na podjecie robót budowlanych, w tym także robót polegających na rozbiórce;
prowadzeniem robót budowlanych z naruszeniem prawa, z uwzględnieniem przypadków, w których możliwa jest ich legalizacja;
przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, ze wskazaniem sytuacji, gdy zasadne jest nałożenie kary za stwierdzone przez organ naruszenia postanowień pozwolenia na budowę;
użytkowaniem obiektu budowlanego, w tym także przedstawienie obowiązków determinowanych wystąpieniem katastrofy budowlanej.Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest dla prawników, studentów prawa i administracji oraz pracowników administracji publicznej. Zainteresować może również wszystkie osoby planujące bądź realizujące inwestycje budowlane.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administrator 5/2015

-29%

Administrator 5/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● O kondycji branży dźwigowej,
● Prawo wstępu do lokalu w spółdzielni,
● Po zebraniach rocznych.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2020

-27%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2020

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Rynek nieruchomości 2019 – analiza
● Grunt na własność – postulaty zmian
● Komu służy „biała lista”? Podatnikom czy organom?

Cena: 15.00 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.