Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Upadłość konsumencka

ebook

- 14%

Upadłość konsumencka

Aleksandra Machowska, Anna Ludwiczyńska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 110.00 zł 95.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 95.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8286-702-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka jest unikatowym na rynku opracowaniem tematyki dotyczącej upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, tzw. upadłości konsumenckiej, w ujęciu praktycznym. Przedstawia zagadnienie z punktu widzenia postępowania przed sądem, co ułatwi orientację w znowelizowanych przepisach oraz wypracowanie właściwych technik postępowania.


Drugie wydanie publikacji zawiera omówienie nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, w szczególny sposób uwzględniając wierzytelności wynikające z tzw. kredytów frankowych. Szczegółowo zaprezentowano również zagadnienie zgłoszenia wierzytelności z tytułu kredytów indeksowanych kursem franka szwajcarskiego. Obecne wydanie zostało ponadto wzbogacone o wzory dokumentów sporządzanych w toku postępowania (postanowień i wniosków).


Opracowanie będzie przydatne w codziennej pracy związanej z obsługą prawną zarówno dłużników i upadłych, jak i wierzycieli, a także w praktyce orzeczniczej, zwłaszcza w rozwiązywaniu problemów proceduralnych powstających przy zbiegu prowadzonych procesów z postępowaniami upadłościowymi.

Tytuł
Upadłość konsumencka
Autorzy
Aleksandra Machowska, Anna Ludwiczyńska
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8286-702-2
Rok wydania
2022
Liczba stron
768
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 19
Wstęp | str. 23
 
Część pierwsza
Zagadnienia ogólne
 
Rozdział 1
Charakterystyka upadłości konsumenckiej | str. 31
1.1. Czym jest upadłość „konsumencka”? | str. 31
1.1.1. Uwagi ogólne | str. 31
1.1.2. Informatyzacja postępowania upadłościowego– wprowadzenie systemu teleinformatycznego obsługującego postępowania sądowe w upadłości konsumenckiej | str. 33
1.2. Zakres podmiotowy przepisów o upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej | str. 38
1.2.1. Pojęcie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – zakres podmiotowy | str. 38
1.2.2. Pojęcie działalności gospodarczej i zawodowej | str. 39
1.2.3. Osoby prowadzące działalność nieewidencjonowaną | str. 42
 
Rozdział 2
Podmioty legitymowane do złożenia wniosku o upadłość konsumencką | str. 44
 
Rozdział 3
Cele i zasady postępowania upadłościowego w kontekście upadłości konsumenckiej | str. 48
 
Rozdział 4
Przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej | str. 50
4.1. Przesłanki pozytywne | str. 50
4.2. Przesłanki negatywne, skutkujące oddaleniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej | str. 51
 
Rozdział 5
Przepisy regulujące tok uproszczonego postępowania upadłościowego w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej | str. 56
5.1. Informacje ogólne | str. 56
5.2. Przepisy mające zastosowanie | str. 60
5.3. Wyłączenia przepisów części pierwszej Prawa upadłościowego | str. 61
5.4. Przepisy mające odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy jedynym wnioskodawcą jest wierzyciel | str. 65
5.5. Stosowanie przepisów o postępowaniu zabezpieczającym | str. 68
5.5.1. Uwagi ogólne | str. 68
5.5.2. Tymczasowy nadzorca sądowy | str. 70
5.5.3. Zawieszenie egzekucji (art. 39 pr. upadł.) | str. 73
5.5.4. Inne sposoby zabezpieczenia majątku dłużnika | str. 74
 
Rozdział 6
Sądowe organy postępowania upadłościowego | str. 76
6.1. Sąd | str. 76
6.2. Sędzia-komisarz | str. 84
6.2.1. Informacje ogólne | str. 84
6.2.2. Sędzia-komisarz – funkcja, zadania | str. 89
6.2.3. Zastępca sędziego-komisarza | str. 95
6.2.4. Referendarz sądowy jako sędzia-komisarz | str. 97
6.3. Orzeczenia wydawane w toku postępowań prowadzonych na podstawie Prawa upadłościowego | str. 100
6.3.1. Uwagi ogólne | str. 100
6.3.2. Zaskarżanie orzeczeń | str. 104
6.3.2.1. Wprowadzenie | str. 104
6.3.2.2. Zaskarżanie postanowień sędziegokomisarza i referendarza pełniącego funkcje sędziego-komisarza | str. 107
6.3.2.3. Problem zaskarżania postanowień sędziego wyznaczonego | str. 108
 
Rozdział 7
Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej | str. 110
7.1. Informacje ogólne | str. 110
7.2. Treść wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej | str. 111
7.3. Wymogi formalne wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej | str. 112
7.4. Inne problemy na etapie składania wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej | str. 122
 
Rozdział 8
Ogłoszenie upadłości | str. 123
8.1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości | str. 123
8.2. Czynności sądu w związku z ogłoszeniem upadłości | str. 127
8.3. Tymczasowe pokrycie kosztów postępowania | str. 128
8.4. Tymczasowe pokrycie kosztów postępowania – odmienności postępowania w przypadku jego wszczęcia wyłącznie na wniosek wierzyciela | str. 132
8.5. Czynności syndyka po jego powołaniu na skutek ogłoszenia upadłości dłużnika | str. 134
8.6. Prowadzenie akt przez syndyka | str. 143
8.6.1. Uwagi ogólne | str. 143
8.6.2. Sposób prowadzenia akt w uproszczonym postępowaniu konsumenckim | str. 150
8.6.3. Akta do zgłoszeń wierzytelności | str. 150
8.6.4. Akta zastępcze | str. 159
8.6.5. Udostępnianie akt | str. 160
8.6.6. Prowadzenie i udostępnianie akt w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej | str. 166
 
Rozdział 9
Skutki ogłoszenia upadłości | str. 169
9.1. Informacje ogólne | str. 169
9.2. Skutki co do osoby upadłego | str. 170
9.3. Granica między upadłością a bieżącym funkcjonowaniem upadłego – osoby fizycznej | str. 172
9.4. Środki przymusu | str. 176
9.5. Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego | str. 178
 
Rozdział 10
Masa upadłości | str. 180
10.1. Informacje ogólne | str. 180
10.2. Ustalanie składu masy upadłości | str. 181
10.3. Składniki podlegające wyłączeniu z masy upadłości | str. 186
10.4. Postępowanie o wyłączenie z masy upadłości | str. 189
 
Rozdział 11
Zgłaszanie wierzytelności | str. 194
11.1. Zasady ogólne | str. 194
11.2. Wymogi formalne zgłoszenia wierzytelności | str. 199
11.2.1. Postępowania upadłościowe prowadzone na skutek wniosku wniesionego przed 1.12.2021 r. | str. 199
11.2.2. Postępowania upadłościowe prowadzone na skutek wniosku wniesionego 1.12.2021 r. i później | str. 204
11.2.3. Postępowanie w przypadku nieuzupełnienia braków formalnych w terminie | str. 205
11.3. Termin do zgłoszenia wierzytelności | str. 207
11.4. Zwrot zgłoszenia wierzytelności | str. 213
11.5. Skarga na zarządzenie syndyka o zwrocie zgłoszenia wierzytelności | str. 214
 
Rozdział 12
Zgłoszenie wierzytelności z tytułu kredytów indeksowanych kursem CHF | str. 217
 
Rozdział 13
Wnoszenie pism i dokumentów oraz doręczenia w systemie teleinformatycznym | str. 230
13.1. Wnoszenie pism procesowych i składanie dokumentów w systemie teleinformatycznym | str. 230
13.1.1. Uwagi wprowadzające | str. 230
13.1.2. Założenie konta w systemie teleinformatycznym | str. 233
13.1.3. Przesłanki pominięcia systemu teleinformatycznego | str. 234
13.2. Zasady dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniach upadłościowych | str. 237
 
Część druga
Tryby i przebieg postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
 
Rozdział 1
Zagadnienia wstępne | str. 245
 
Rozdział 2
Postępowanie likwidacyjne a układ | str. 246
 
Rozdział 3
Przygotowana likwidacja (zatwierdzenie warunków sprzedaży) | str. 249
3.1. Informacje ogólne | str. 249
3.2. Wymogi formalne wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży | str. 252
3.3. Postępowanie po złożeniu wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży | str. 256
3.4. Rozpoznanie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży | str. 258
3.5. Zawarcie umowy sprzedaży przez syndyka | str. 263
 
Rozdział 4
Układ w upadłości (zawarcie układu z wierzycielami) | str. 267
4.1. Przesłanki i warunki przeprowadzenia układu w upadłości | str. 267
4.2. Stosowane przepisy | str. 271
4.3. Przebieg postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – z układem w upadłości | str. 275
 
Rozdział 5
Postępowanie upadłościowe osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej prowadzone na podstawie przepisów części pierwszej (przepisy ogólne) prawa upadłościowego | str. 287
5.1. Przesłanki prowadzenia postępowania w oparciu o przepisy części pierwszej oraz etapy postępowania | str. 287
5.2. Etap wstępny | str. 291
5.3. Oszacowanie masy upadłości i spis inwentarza | str. 292
5.4. Ustalenie listy wierzytelności | str. 295
5.4.1. Informacje ogólne | str. 295
5.4.1.1. Treść listy wierzytelności w sprawach, w których wniosek wpłynął przed dniem 1.12.2021 r. | str. 298
5.4.1.2. Treść listy wierzytelności w sprawach, w których wniosek wpłynął od 1.12.2021 r. | str. 300
5.4.2. Sprzeciw do listy wierzytelności | str. 301
5.4.3. Zatwierdzenie, sprostowanie i uzupełnienie listy wierzytelności | str. 307
5.4.3.1. Wyciąg z zatwierdzonej listy wierzytelności | str. 310
5.5. Likwidacja masy | str. 311
5.5.1. Informacje ogólne | str. 311
5.5.2. Sprzedaż nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i statku morskiego wpisanego do rejestru okrętowego, w tym obciążonych rzeczowo | str. 315
5.5.3. Sprzedaż ruchomości | str. 319
5.5.4. Szczególny tryb likwidacji – zastaw | str. 322
5.5.5. Likwidacja wierzytelności i praw majątkowych | str. 323
 
Rozdział 6
Likwidacja przez sprzedaż | str. 326
6.1. Skutki sprzedaży w toku postępowania upadłościowego | str. 326
6.2. Brak możliwości albo bezzasadność zbycia składników masy upadłości | str. 329
 
Rozdział 7
Podział funduszów masy upadłości | str. 332
7.1. Informacje ogólne | str. 332
7.2. Wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego | str. 338
 
Rozdział 8
Umorzenie całości lub części zobowiązań upadłego według przepisów księgi pierwszej prawa upadłościowego | str. 346
 
Rozdział 9
Postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej | str. 361
9.1. Uwagi ogólne | str. 361
9.2. Charakter postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej | str. 364
9.3. Wniosek o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej | str. 366
9.4. Postanowienie o otwarciu postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej | str. 368
9.5. Nadzorca sądowy w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej | str. 369
9.6. Akta postępowania o zatwierdzenie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej | str. 370
9.7. Stosowanie przepisów Prawa restrukturyzacyjnego dotyczących przyspieszonego postępowania układowego do postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej | str. 372
9.8. Skutki otwarcia postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej | str. 378
9.10. Zgromadzenie wierzycieli i zawarcie układu | str. 380
9.11. Umorzenie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej | str. 388
 
Rozdział 10
Uproszczone postępowanie upadłościowe konsumenckie | str. 390
10.1. Informacje ogólne | str. 390
10.1.1. Główne zmiany w upadłości „konsumenckiej” po nowelizacji z 2019 i 2021 r. | str. 390
10.1.2. Przesłanki wyboru trybu postępowania upadłościowego w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej | str. 394
10.2. Likwidacja masy upadłości w uproszczonym postępowaniu konsumenckim | str. 395
10.3. Skarga na czynności syndyka | str. 404
 
Rozdział 11
Sposoby oddłużenia w postępowaniu konsumenckim uproszczonym | str. 413
11.1. Zagadnienia ogólne | str. 413
11.2. Odmowa ustalenia planu spłaty wierzycieli albo umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli | str. 415
11.3. Plan spłaty | str. 419
11.3.1. Informacje ogólne | str. 419
11.3.2. Brak zgłoszeń wierzytelności | str. 421
11.3.3. Przygotowanie projektu planu spłaty | str. 422
11.3.4. Czynności syndyka | str. 423
11.3.5. Treść projektu planu spłaty | str. 425
11.3.6. Wskazanie wierzycieli | str. 427
11.3.7. Ustalanie, czy upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa | str. 430
11.3.8. Projekt planu spłaty sensu stricto | str. 430
11.3.9. Postanowienie o planie spłaty | str. 440
11.3.10. Zakres planu spłaty i jego wiążący charakter | str. 448
11.3.11. Rozliczenie kosztów postępowania | str. 449
11.3.12. Przepisy mające zastosowanie do planu spłaty | str. 450
11.3.12.1. Informacje ogólne | str. 450
11.3.12.2. Odpowiednie stosowanie przepisów o kolejności zaspokajania wierzycieli | str. 452
11.3.12.3. Odpowiednie stosowanie przepisów o wykonaniu planu podziału | str. 458
11.3.13. Zmiana planu spłaty | str. 463
11.4. Umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli | str. 466
11.5. Warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli | str. 468
11.6. Sytuacja i obowiązki upadłego po uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu planu spłaty albo postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty | str. 473
11.6.1. Informacje ogólne | str. 473
11.6.2. Po ustaleniu planu spłaty | str. 475
11.6.3. Po warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego | str. 476
 
Rozdział 12
Uchylenie postanowienia o ustaleniu planu spłaty albo postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty | str. 480
12.1. Informacje ogólne | str. 480
12.2. Uchylenie planu spłaty wierzycieli | str. 481
12.3. Uchylenie postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli | str. 482
 
Rozdział 13
Umorzenie zobowiązań w wyniku postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty | str. 483
 
Rozdział 14
Skarga kasacyjna | str. 487
 
Rozdział 15
Końcowy etap uproszczonego postępowania konsumenckiego | str. 490
 
Rozdział 16
Umorzenie postępowania | str. 492
16.1. Informacje ogólne | str. 492
16.2. Umorzenie na podstawie art. 361 pr. upadł. | str. 492
16.3. Umorzenie postępowania w oparciu o art. 49110 pr. upadł. | str. 496
16.4. Umorzenie postępowania o zawarcie układu z wierzycielami | str. 502
 
Rozdział 17
Zakończenie postępowania | str. 504
 
Rozdział 18
Postępowanie depozytowe w postępowaniu upadłościowym | str. 506
 
Rozdział 19
Wynagrodzenie doradcy restrukturyzacyjnego | str. 508
19.1. Informacje ogólne | str. 508
19.2. Wynagrodzenie w postępowaniu konsumenckim uproszczonym | str. 508
19.3. Wynagrodzenie w postępowaniu konsumenckim prowadzonym w oparciu o przepisy części pierwszej Prawa upadłościowego | str. 512
19.4. Wynagrodzenie nadzorcy w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli | str. 524
 
Rozdział 20
Zarys problematyki konsumenckiego międzynarodowego postępowania upadłościowego | str. 526
Schematy | str. 535
Załączniki | str. 541
Wzór wniosku syndyka o wynagrodzenie w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4911 ust. 1 pr. upadł. | str. 543
Wzór postanowienia o ustaleniu planu spłaty w postępowaniu uproszczonym – stan prawny po nowelizacji obowiązującej od 24.03.2020 r. | str. 548
Wzór projektu planu spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym | str. 551
Wzór załącznika do projektu planu spłaty – wykaz wierzytelności | str. 555
Postanowienie o ustaleniu planu spłaty wraz z planem podziału w postępowaniu upadłościowy prowadzonym w trybie art. 4911 ust. 1 pr. upadł. | str. 558
Postanowienie o ustaleniu planu spłaty w postępowaniu upadłościowym toczącym się na podstawie wniosku o ogłoszenie upadłości, który został złożony przed 24.03.2020 r. | str. 565
Uzasadnienie postanowienia o ustaleniu planu spłaty w postępowaniu upadłościowym toczącym się na podstawie wniosku o ogłoszenie upadłości, który został złożony przed 24.03.2020 r. | str. 569
Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego prowadzonego w trybie art. 4911 ust. 2 pr. upadł. | str. 589
Wzór pouczenia dostępnego w KRZ dokonywanego wraz z pierwszym doręczeniem | str. 594
Postanowienie o ustaleniu planu spłaty wyłącznie w zakresie kosztów postępowania poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa (brak zgłoszeń wierzytelności od innych wierzycieli) w postępowaniu  padłościowym prowadzonym w trybie art. 4911 ust. 1 pr. upadł. | str. 599
Postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłego wraz z planem podziału w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w trybie art. 4911 ust. 1 pr. upadł. | str. 602
Postanowienie o wyłączeniu z masy upadłości dochodów upadłego (emerytury) | str. 611
Zarządzenie o wyznaczeniu rozprawy dotyczącej wniosku upadłego o umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty | str. 617
Wzór – informacja do sądu o występowaniu przesłanek do umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli | str. 620
Wzór – postanowienie o ustaleniu wynagrodzenia ostatecznego syndyka w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4911 ust. 2 pr. upadł. | str. 622
Wzór informacji dla wierzyciela o występowaniu przesłanek do umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli | str. 627
Wzór plan likwidacyjny w postępowaniu uproszczonym – stan prawny po nowelizacji obowiązującej od 24.03.2020 r. | str. 631
Wzór postanowienia o ogłoszenie upadłości po nowelizacji 2021 r. (w KRZ) | str. 636
Wzór uzasadnienia projektu planu spłaty wierzycieli po nowelizacji z 2019 r. (przepisy obowiązujące od 24.03.2020 r.) | str. 645
Wzór zarządzenia sądu przed zakończeniem postępowania upadłościowego, prowadzonego na podstawie części pierwszej Prawa upadłościowego (art. 4911 ust. 2 pr. upadł.), umożliwiający upadłemu złożenie wniosku zmierzającego do jego oddłużenia | str. 648
Wzór zarządzenia – wyznaczenie rozprawy w połączonych sprawach upadłościowych małżonków | str. 651
Wzór zawiadomienia małżonka upadłego na podstawie art. 176 ust. 1b pr. upadł. – stan prawny po nowelizacji 2021 r. | str. 654
Wzór zawiadomienia na podstawie art. 4916a ust. 2 pr. upadł. – stan prawny po nowelizacji z 2019 r. | str. 662
Wzór zawiadomienia wierzyciela na podstawie art. 176 ust. 1a pr. upadł. – stan prawny po nowelizacji 2019 r. | str. 670
Wzór zawiadomienia wierzyciela na podstawie art. 4916a ust. 1 pr. upadł. – stan prawny po nowelizacji z 2021 r. | str. 678
Nowelizacje prawa upadłościowego w zakresie upadłości konsumenckiej | str. 693
Zestawienie przepisów intertemporalnych w postępowaniu upadłościowym | str. 702
Historia nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego | str. 704
Bibliografia | str. 705
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

Piąty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (artykuły dotyczące rozporządzenia Rzym I, wygaśnięcia zobowiązania, umowy ubezpieczenia i faktoringu) oraz zobowiązań pozaumownych (artykuł poświęcony odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w świetle rozporządzenia Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje z zakresu prawa autorskiego i spadkowego w ujęciu kolizyjnoprawnym. Godne polecenia jest również opracowanie dotyczące węgierskiej drogi ku instytucjonalizacji związków partnerskich.

Cena: 18.90 zł 16.00 zł
Administrator 1-2/2015

-32%

Administrator 1-2/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ordynacja podatkowa – zmiany w 2015,
● Zakres zarządu spółdzielni,
● Przeglądy systemów ogrzewania i wentylacji.

Cena: 31.00 zł 21.00 zł
Administrator 3/2015

-26%

Administrator 3/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● Prawo a marnotrawstwo energii,
● Trybunał a członkowie spółdzielni,
● Współwłasność = współodpowiedzialność.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 3/2016

-29%

Administrator 3/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Spadkobiercy w spółdzielni, ● Czas się przyjrzeć placom zabaw, ● Wirtualna wspólnota mieszkaniowa, ● Prosumenci „od macochy”.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 5/2015

-29%

Administrator 5/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● O kondycji branży dźwigowej,
● Prawo wstępu do lokalu w spółdzielni,
● Po zebraniach rocznych.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 9/2017

-29%

Administrator 9/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● UWAGA! Niepełnosprawni w niebezpieczeństwie,
● Postanowienie sądu zastępujące uchwałę,
● Techniczne możliwości modernizacji wielkiej płyty

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.