Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Urlopy pracownicze

ebook

- 14%

Urlopy pracownicze

Zbigniew Góral, Magdalena Kuba, Ewa Staszewska, Monika Nowak

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 111.00 zł 96.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 96.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8092-354-6
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka, jako jedna z nielicznych, kompleksowo przedstawia problematykę urlopów pracowniczych, uwydatniając przy tym aspekty praktyczne. Analizie poddane zostały następujące urlopy:


wypoczynkowy,
bezpłatne,
szkoleniowe oraz
przysługujące pracownikom z tytułu rodzicielstwa.
Opracowanieuwzględnia najnowsze zmiany przepisów

dotyczących urlopów z tytułu rodzicielstwa, w szczególności dokonane w ramach nowelizacji kodeksu pracy z lipca 2015 r., wchodzące w życie z dniem 2 stycznia 2016 r.Autorki zaprezentowałybogaty dorobek doktryny prawa pracy oraz najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego

. Walor praktyczny zwiększająliczne przykłady i wzory pism

związanych z przedstawianą problematyką.

Adresaci:
Publikacja skierowana jest przede wszystkim do pracodawców, a także pracowników działów kadrowo-płacowych. Pogłębiona analiza przepisów prawa oraz wykorzystane bogate orzecznictwo sądowe powoduje, że z opracowania mogą korzystać również przedstawiciele zawodów prawniczych - m.in. sędziowie, adwokaci, radcy prawni.

Tytuł
Urlopy pracownicze
Autorzy
Zbigniew Góral, Magdalena Kuba, Ewa Staszewska, Monika Nowak
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
Tłumaczenie
Monika Nowak
ISBN
978-83-8092-354-6
Seria
Biblioteka Prawa Pracy
Rok wydania
2016
Liczba stron
312
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Wprowadzenie | str. 15


Część I.
Urlop wypoczynkowy


Rozdział 1. Uwagi wstępne dotyczące prawa do urlopu wypoczynkowego | str. 23
1. Źródła prawa pracownika do wypoczynku | str. 23
2. Pojęcie i zakres podmiotowy urlopu wypoczynkowego | str. 27
3. Sytuacja pracownika w okresie urlopu wypoczynkowego w zakresie rozwiązania stosunku pracy | str. 32

Rozdział 2. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego i jego wymiar | str. 36
1. Nabycie prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego | str. 36
2. Nabycie prawa do kolejnych urlopów wypoczynkowych | str. 42
3. Wymiar urlopu wypoczynkowego i okresy uwzględniane przy jego ustalaniu | str. 42

Rozdział 3. Udzielanie urlopu wypoczynkowego | str. 58
1. Ogólne zasady udzielania i rozliczania dni urlopu wypoczynkowego | str. 58
2. Udzielanie urlopu wypoczynkowego pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy | str. 62
3. Udzielanie urlopu wypoczynkowego pracownikom podejmującym pracę po raz pierwszy w życiu | str. 66
4. Udzielanie urlopu proporcjonalnego | str. 68
5. Udzielanie urlopu na żądanie | str. 79

Rozdział 4. Podstawowe zasady realizacji prawa do urlopu wypoczynkowego | str. 88
1. Zasada niezbywalności prawa do urlopu wypoczynkowego | str. 88
2. Zasada urlopu corocznego i jej ograniczenia | str. 89
3. Zasada planowego udzielania urlopów wypoczynkowych i wyjątki od niej | str. 94
3.1. Planowe udzielanie urlopu wypoczynkowego | str. 94
3.2. Wyjątki od zasady planowego udzielania urlopów wypoczynkowych | str. 101
3.2.1. Przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego na wniosek pracownika lub z inicjatywy pracodawcy | str. 101
3.2.2. Obligatoryjne przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego | str. 106
3.2.3. Skierowanie pracownika na urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia | str. 108
4. Zasada urlopu w całości i wyjątki od niej (dopuszczalność podziału urlopu na części) | str. 115
5. Zasada urlopu nieprzerwanego i jej wyłączenia | str. 118
5.1. Pojęcie urlopu nieprzerwanego | str. 118
5.2. Wyjątki od zasady urlopu nieprzerwanego | str. 121
5.2.1. Obligatoryjne przerwanie urlopu wypoczynkowego | str. 121
5.2.2. Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego | str. 123
6. Zasada urlopu w naturze i wyjątki od niej (ekwiwalent pieniężny) | str. 130
7. Zasada odpłatności | str. 134

Rozdział 5. Obliczanie wynagrodzenia za czas urlopu i ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy | str. 135
1. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego | str. 135
2. Zasady ustalania wysokości ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy | str. 142


Część II
Urlopy bezpłatne


Rozdział 1. Uwagi wstępne | str. 149

Rozdział 2. Urlopy bezpłatne przewidziane w kodeksie pracy | str. 151
1. Urlop bezpłatny udzielany na wniosek pracownika | str. 151
2. Sytuacja pracownika w okresie urlopu bezpłatnego | str. 159
3. Urlop bezpłatny udzielany przez pracodawcę za pisemną zgodą pracownika w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy | str. 163
4. Urlop bezpłatny dla młodocianego | str. 171

Rozdział 3. Urlopy bezpłatne udzielane na podstawie odrębnych przepisów | str. 173
1. Urlop bezpłatny dla pracownika powołanego do pełnienia z wyboru funkcji związkowej | str. 173
2. Urlop bezpłatny dla pracownika powołanego do odbycia ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej na okres trwania tych ćwiczeń lub służby | str. 176
3. Urlop bezpłatny dla pracownika wybranego na członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji | str. 177
4. Urlop bezpłatny dla członka zarządu komisarycznego na czas pełnienia tej funkcji | str. 177
5. Urlop bezpłatny dla osoby skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii | str. 178
6. Urlop bezpłatny dla urzędników i innych pracowników administracji publicznej na okres kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej | str. 179
7. Urlopy bezpłatne przysługujące posłom lub senatorom | str. 180
8. Urlopy bezpłatne dla radnego gminy, powiatu i województwa | str. 181
9. Urlop bezpłatny dla nauczycieli podlegających Karcie Nauczyciela | str. 184
10. Urlop bezpłatny dla nauczyciela akademickiego dla celów naukowych | str. 186
11. Urlop bezpłatny dla sędziego ubiegającego się o mandat posła albo senatora, albo radnego na czas kampanii wyborczej | str. 187
12. Urlop bezpłatny dla prokuratora ubiegającego się o mandat posła lub senatora albo radnego na czas kampanii wyborczej | str. 187
13. Urlop bezpłatny dla kontrolera NIK ubiegającego się o mandat posła, senatora, posła do Parlamentu Europejskiego, radnego lub o funkcję wójta, burmistrza lub prezydenta miasta | str. 188


Część III
Urlopy szkoleniowe


Rozdział 1. Zagadnienia ogólne | str. 191

Rozdział 2. Nabycie prawa do urlopu szkoleniowego i jego wymiar | str. 197

Rozdział 3. Zasady udzielania urlopu szkoleniowego | str. 210


Część IV
Urlopy przysługujące pracownikom w związku z rodzicielstwem


Rozdział 1. Uwagi wstępne | str. 217

Rozdział 2. Urlop macierzyński | str. 221
1. Zakres podmiotowy prawa do urlopu macierzyńskiego | str. 221
2. Wymiar urlopu macierzyńskiego | str. 222
3. Zasady udzielania urlopu macierzyńskiego | str. 225
4. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego | str. 231
5. Zasiłek macierzyński | str. 234

Rozdział 3. Urlop rodzicielski | str. 239
1. Zakres podmiotowy prawa do urlopu rodzicielskiego | str. 239
2. Wymiar urlopu rodzicielskiego | str. 240
3. Zasady udzielania urlopu rodzicielskiego | str. 241

Rozdział 4. Urlop ojcowski | str. 249
1. Zakres podmiotowy prawa do urlopu ojcowskiego | str. 249
2. Wymiar urlopu ojcowskiego | str. 250
3. Zasady udzielania urlopu ojcowskiego | str. 251

Rozdział 5. Urlop wychowawczy | str. 255
1. Zakres podmiotowy prawa do urlopu wychowawczego | str. 255
2. Wymiar urlopu wychowawczego | str. 256
3. Zasady udzielania urlopu wychowawczego | str. 257

Rozdział 6. Ochrona trwałości stosu nku pracy w związku z korzystaniem z urlopów z tytułu rodzicielstwa | str. 266
1. Ochrona trwałości stosunku pracy w czasie urlopów: macierzyńskiego, ojcowskiego oraz rodzicielskiego | str. 268
2. Ochrona trwałości stosunku pracy w związku z korzystaniem przez pracownika z urlopu wychowawczego | str. 270

Uwagi końcowe | str. 277

Wzory pism | str. 283

Wykaz literatury | str. 299

Wykaz aktów prawnych | str. 303

Wykaz orzeczeń sądowych | str. 307
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

Dwunasty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” otwiera omówienie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym (artykuł opublikowany w języku angielskim). Poza tym w zbiorze znalazły się także opracowania dotyczące międzynarodowej sprzedaży towarów (zagadnienie potrącenia oraz istotnego naruszenia umowy sprzedaży) oraz sądownictwa polubownego (jurysdykcji trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych w kontekście rozszerzenia zgody na arbitraż państwa przyjmującego w wyniku zastosowania klauzuli największego uprzywilejowania). W niniejszym tomie czytelnik znajdzie również przekrojowe omówienie zagadnienia europeizacji prawa prywatnego międzynarodowego. W zbiorze tym zamieszczono też: odpowiedź na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii Europejskiej, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II), sprawozdanie z Konferencji naukowej nt. Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 19-20 kwietnia 2012 r. w Warszawie, oraz rezolucję w sprawie podniesienia rangi prawa prywatnego międzynarodowego w programach studiów na wydziałach prawa oraz aplikacji prawniczych, przyjętą przez uczestników tejże konferencji. Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa; mogą być także wykorzystywane przez studentów i aplikantów.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

Kolejny tom niniejszej serii poświęcony jest przede wszystkim nowej polskiej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym, uchwalonej przez Sejm 4 lutego 2011 r. Czytelnik znajdzie w nim ogólne omówienie tej regulacji kolizyjnoprawnej, jak również opis drogi legislacyjnej ustawy i perypetie jej projektu na końcowym etapie procesu legislacyjnego. Wprowadzenie do nowej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym zostało wzbogacone o tłumaczenia jej tekstu na język francuski i angielski. Oprócz tego w tomie tym zamieszczono artykuły poświęcone: międzynarodowemu prawu rodzinnemu (cywilnoprawne aspekty uprowadzenia dziecka za granicę), niemieckiemu prawu spółek, jak również opracowanie poruszające zagadnienie wpływu ogłoszenia upadłości w Polsce na zagraniczne postępowanie arbitrażowe. Godne polecenia są także glosy do orzeczeń sądów dotyczących formy testamentu według konwencji haskiej z 1961 r. oraz współpracy między sądami państw członkowskich Unii Europejskiej przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych.

Cena: 12.60 zł 11.00 zł
<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

-15%

<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny, piąty już tom z serii Z dziejów prawa. Jak każdy poprzedni stanowi on wynik refleksji na temat jednej z jego dziedzin. Tym razem przedmiotem zainteresowania stało się prawo prywatne, a przede wszystkim szeroko pojęte prawo rzeczowe. Kierując się myślą wyrażoną w tytule pierwszej publikacji niniejszej serii, można nazwać to prawo „prawem blisko człowieka”, ponieważ gwarantuje ono używanie, korzystanie i pobieranie pożytków z posiadanego majątku.

Od redakcji

Cena: 39.90 zł 34.00 zł
Administrator 1-2/2017

-29%

Administrator 1-2/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

● Winne kulawe prawo i brak świadomości ekologicznej,
● Projekt zmian ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
● Gospodarowanie nieruchomościami a gospodarka odpadami,
● Jak minął rok 2016?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 10/2016

-29%

Administrator 10/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W
numerze m.in.:

Spółdzielcy o Mieszkaniu+,
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach,
Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2016.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2014

-26%

Administrator 7-8/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● zarządzanie poprzez koszty,
● Systemy webowe przejmują rynek,
● Samoregulacja kontra deregulacja,
● Zarządca a opłaty za odpady.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.