Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Usiłowanie w polskim i hiszpańskim prawie karnym

ebook

- 14%

Usiłowanie w polskim i hiszpańskim prawie karnym

Blanka Stefańska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 110.00 zł 95.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 95.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8246-965-3
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W publikacji zaprezentowano istotę usiłowania, jego rodzaje oraz uzasadnienie jego karalności w polskim i hiszpańskim prawie karnym.


Szczegółowo omówiono:
• znamiona usiłowania udolnego i nieudolnego oraz elementy je odróżniające,
• usiłowanie w aspekcie form zjawiskowych przestępstwa,
• dobrowolne odstąpienia od jego dokonania, a także
• instytucję tzw. czynnego żalu, przejawiającego się w dobrowolnym zapobiegnięciu lub podjęciu starań zapobiegających skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego.


Autorka wyczerpująco przedstawia odmienną regulację usiłowania w hiszpańskim kodeksie karnym, prezentuje także rozwiązania legislacyjne w tym zakresie we wszystkich państwach europejskich oraz Ameryki Łacińskiej i Południowej.


Książka zainteresuje adwokatów, sędziów, prokuratorów, a także pracowników naukowych specjalizujących się w dziedzinie prawa karnego.
Blanka Stefańska – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego; absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Grenadzie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; adwokat zrzeszony w Izbie Adwokackiej w Madrycie oraz w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie; tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego; autorka kilkudziesięciu artykułów i glos z zakresu polskiego i hiszpańskiego prawa karnego.

Tytuł
Usiłowanie w polskim i hiszpańskim prawie karnym
Autor
Blanka Stefańska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8246-965-3
Rok wydania
2021
Liczba stron
788
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13
Wstęp | str. 15
Rozdział I
Kształtowanie się instytucji usiłowania | str. 31
1. Geneza usiłowania | str. 31
2. Kształtowanie się instytucji usiłowania w prawodawstwie obowiązującym na ziemiach polskich | str. 40
3. Kształtowanie się instytucji usiłowania w prawodawstwie hiszpańskim | str. 83
Rozdział II
Usiłowanie w wybranych prawodawstwach państw obcych | str. 93
1. Państwa niemieckojęzyczne | str. 94
2. Państwa skandynawskie | str. 96
3. Państwa romańskie | str. 98
4. Państwa bałkańskie | str. 102
5. Państwa Europy Środkowej | str. 105
6. Państwa Europy Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych Państw | str. 108
7. Państwa anglosaskie | str. 115
8. Państwa Ameryki Łacińskiej | str. 118
9. Inne państwa | str. 123

Rozdział III
Uzasadnienie kryminalizacji usiłowania | str. 127
1. Uzasadnienie kryminalizacji usiłowania udolnego | str. 128
1.1. Teorie obiektywne | str. 128
1.2. Teorie subiektywne | str. 138
1.3. Teorie mieszane | str. 142
2. Uzasadnienie kryminalizacji usiłowania nieudolnego | str. 153
2.1. Teorie obiektywne | str. 155
2.2. Teorie subiektywne | str. 161
2.3. Teorie mieszane | str. 166
Rozdział IV
Istota usiłowania | str. 173
1. Pochód przestępstwa | str. 173
2. Charakter prawny usiłowania | str. 176
3. Usiłowanie jako forma stadialna | str. 178
4. Określenie usiłowania | str. 183
5. Konstrukcja usiłowania w art. 13 k.k. | str. 185
6. Usiłowanie udolne a typy przestępstw | str. 188
6.1. Usiłowanie udolne przestępstw sui generis, obejmujących przygotowanie i/lub usiłowanie | str. 190
6.2. Usiłowanie udolne przestępstw jednochwilowych | str. 195
6.3. Usiłowanie udolne przestępstw z narażenia | str. 197
6.3.1. Usiłowanie udolne przestępstw z konkretnego narażenia | str. 198
6.3.2. Usiłowanie udolne przestępstw z abstrakcyjnego narażenia | str. 202
6.4. Usiłowanie udolne przestępstw formalnych | str. 204
6.5. Usiłowanie udolne przestępstw nieumyślnych | str. 207
6.6. Usiłowanie udolne przestępstw kwalifikowanych | str. 211
7. Usiłowanie nieudolne a rodzaje przestępstw | str. 214
8. Istota usiłowania w hiszpańskim prawie karnym | str. 219
8.1. Charakter prawny usiłowania | str. 219
8.2. Usiłowanie a typy przestępstw | str. 224
8.2.1. Usiłowanie przestępstw formalnych | str. 224
8.2.2. Usiłowanie przestępstw z zaniechania | str. 224
8.3. Usiłowanie przestępstwa z narażenia | str. 228
8.3.1. Usiłowanie przestępstw z konkretnego narażenia | str. 228
8.3.2. Usiłowanie przestępstw z abstrakcyjnego narażenia | str. 229
Rozdział V
Rodzaje usiłowania | str. 231
1. Usiłowanie udolne i nieudolne | str. 232
2. Usiłowanie ukończone i nieukończone | str. 239
3. Usiłowanie kwalifikowane | str. 245
4. Inne podziały | str. 250
5. Rodzaje usiłowania w hiszpańskim prawie karnym | str. 251
5.1. Usiłowanie udolne i nieudolne | str. 251
5.2. Usiłowanie ukończone i nieukończone | str. 253
5.3. Usiłowanie kwalifikowane | str. 262
Rozdział VI
Usiłowanie udolne | str. 265
1. Znamiona usiłowania udolnego | str. 265
1.1. Zamiar popełnienia czynu zabronionego | str. 266
1.2. Zachowanie zmierzające do dokonania czynu zabronionego | str. 285
1.3. Bezpośredniość zmierzania | str. 302
1.4. Brak dokonania | str. 344
2. Usiłowanie udolne w hiszpańskim prawie karnym | str. 351
2.1. Rozpoczęcie wykonania przestępstwa | str. 353
2.2. Bezpośrednie rozpoczęcie czynami zewnętrznymi | str. 365
2.2.1. Czyny zewnętrzne | str. 365
2.2.2. Strona podmiotowa | str. 365
2.2.3. Bezpośredniość czynności | str. 372
2.3. Niewystąpienie skutku z przyczyny niezależnej od woli sprawcy | str. 374
Rozdział VII
Usiłowanie nieudolne | str. 377
1. Charakter prawny usiłowania nieudolnego | str. 377
2. Różnica między usiłowaniem udolnym a nieudolnym | str. 383
3. Znamiona usiłowania nieudolnego | str. 392
3.1. Zamiar | str. 392
3.2. Zachowanie zmierzające bezpośrednio do dokonania czynu zabronionego | str. 395
3.3. Nieudolność dokonania czynu | str. 397
3.3.1. Rodzaje nieudolności | str. 404
4. Brak dokonania | str. 445
5. Usiłowanie nieudolne a zboczenie działania | str. 446
6. Usiłowanie nieudolne a przestępstwo urojone | str. 458
7. Usiłowanie nieudolne w hiszpańskim prawie karnym | str. 461
7.1. Pojęcie usiłowania nieudolnego | str. 461
7.1.1. Nieudolność | str. 468
7.2. Usiłowanie nieudolne a przestępstwo urojone | str. 473
Rozdział VIII
Przygotowanie a usiłowanie | str. 477
1. Przygotowanie a usiłowanie w polskim prawie karnym | str. 477
2. Przygotowanie a usiłowanie w hiszpańskim prawie karnym | str. 493
Rozdział IX
Usiłowanie a formy zjawiskowe przestępstwa | str. 497
1. Usiłowanie w formach sprawczych postaci współdziałania | str. 497
1.1. Usiłowanie w formie sprawstwa pojedynczego | str. 498
1.2. Usiłowanie w formie współsprawstwa | str. 498
1.3. Usiłowanie w formie sprawstwa kierowniczego | str. 501
1.4. Usiłowanie w formie sprawstwa polecającego | str. 504
2. Usiłowanie a niesprawcze formy współdziałania | str. 506
2.1. Charakter podżegania i pomocnictwa | str. 506
2.2. Krzyżowanie się form stadialnych z postaciami zjawiskowymi | str. 513
2.3. Usiłowanie podżegania i pomocnictwa | str. 520
3. Podżeganie lub pomocnictwo do usiłowania przestępstwa | str. 532
4. Usiłowanie a formy zjawiskowe przestępstwa w hiszpańskim prawie karnym | str. 533
4.1. Usiłowanie we współsprawstwie | str. 533
4.2. Usiłowanie w sprawstwie pośrednim | str. 534
4.3. Usiłowanie podżegania i pomocnictwa | str. 536
Rozdział X
Zagrożenie karne usiłowania | str. 539
1. Ustawowy wymiar kary | str. 539
2. Sądowy wymiar kary | str. 549
2.1. Sądowy wymiar kary za usiłowanie udolne | str. 549
2.2. Sądowy wymiar kary za usiłowanie nieudolne | str. 554
3. Zagrożenie karne usiłowania w hiszpańskim kodeksie karnym | str. 563
Rozdział XI
Odstąpienie od dokonania i czynny żal | str. 573
1. Koncepcje czynnego żalu | str. 573
2. Uzasadnienie niekaralności | str. 579
3. Zakres niekaralności | str. 582
3.1. Niekaralność usiłowania w formach zjawiskowych | str. 585
3.2. Niekaralność odstąpienia od dokonania przestępstw sui generis obejmujących usiłowanie | str. 593
3.3. Niekaralność usiłowania chybionego | str. 595
3.4. Niekaralność usiłowania kwalifikowanego | str. 600
4. Zachowania powodujące niekaralność | str. 607
4.1. Odstąpienie od dokonania | str. 607
4.2. Zapobiegnięcie skutkowi | str. 615
5. Staranie o zapobiegnięcie skutkowi | str. 626
6. Dobrowolność | str. 632
7. Dodatkowe przesłanki odstąpienia od dokonania niektórych przestępstw | str. 657
8. Skutki dobrowolnego odstąpienia od dokonania, zapobiegnięcia lub starania się o zapobiegnięcie skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego | str. 658
9. Dobrowolne zapobiegnięcie dokonaniu przestępstwa w hiszpańskim prawie karnym | str. 660
9.1. Zakres zapobiegnięcia dokonaniu przestępstwa | str. 660
9.2. Charakter prawny odstąpienia od usiłowania | str. 668
9.2.1. Negatywny element typu przestępstwa | str. 668
9.2.2. Wyłączenie bezprawności | str. 672
9.2.3. Wyłączenie winy | str. 672
9.2.4. Wyłączenie karalności czynu | str. 673
9.3. Uzasadnienie niekaralności odstąpienia od usiłowania | str. 675
9.3.1. Teorie prawne | str. 676
9.3.2. Teorie kryminalnopolityczne | str. 678
9.3.3. Teoria łaski | str. 681
9.3.4. Teoria nagrody | str. 681
9.3.5. Teoria mniejszej intensywności woli kryminalnej | str. 683
9.3.6. Teoria celów kary | str. 684
9.3.7. Teoria jedności | str. 686
9.3.8. Teoria oparta na bezprawności | str. 686
9.3.9. Teoria oparta na winie | str. 686
9.3.10. Teoria interesu pokrzywdzonego | str. 687
9.3.11. Teoria zmiany czynu | str. 687
9.3.12. Teoria zaniechania | str. 688
9.3.13. Teoria zmniejszenia niebezpieczeństwa | str. 688
9.3.14. Teoria spłaty długu | str. 688
9.4. Dobrowolne odstąpienie od usiłowania | str. 690
9.4.1. Dobrowolne odstąpienie od rozpoczętego wykonania v693
9.4.2. Dobrowolne uniemożliwienie nastąpienia skutku | str. 695
9.5. Dobrowolność | str. 698
9.6. Nieudane odstąpienie od usiłowania | str. 713
9.7. Odstąpienie od usiłowania we współsprawstwie i uczestnictwie | str. 717
Wnioski | str. 725
Bibliografia | str. 753
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 9

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 9

Niniejszy tom zawiera rozważania na temat nowej regulacji kolizyjnej wprowadzonej w naszym kraju. Otwiera go tekst dotyczący zakresu autonomii woli stron w prawie spadkowym na podstawie przepisów ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 r. W kolejnym artykule poddano analizie aktualną i doniosłą gospodarczo tematykę zabezpieczenia wierzytelności w postaci poręczenia. Problemy związane z prawną konstrukcją poręczenia przedstawiane są z perspektywy prawnokolizyjnej. Obszerny artykuł poświęcono kwestii przelewu wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym. Podjęto także tematykę poszukiwania prawa właściwego dla umów reasekuracji według kolizyjnych uregulowań europejskich. Nie zabrakło również rozważań dotyczących czynów niedozwolonych – tym razem w odniesieniu do naruszeń dóbr osobistych, na podstawie przepisów rozporządzenia Rzym II. W tomie znalazł się też tekst dotyczący graficznego przedstawienia znaku towarowego w prawie polskim i regulacjach europejskich. Na zakończenie zamieszczono tłumaczenie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym – z zarysem najważniejszych instytucji wprowadzonych przez chińskiego ustawodawcę.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Silesian Journal of Legal Studies są publikowane teksty w językach kongresowych. Numer piąty Silesian Journal of Legal Studies zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego i teorii prawa, praw człowieka, karnego i gospodarczego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego, teksty z zakresu prawa gospodarczego i karnego. Z kolei teksty z zakresu teorii prawa, prawa konstytucyjnego i praw człowieka są głosem w dyskursie z zakresu socjologii prawa. Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 zawiera trzy recenzje polskich publikacji z zakresu prawa, co ma się przyczynić do promocji polskiej myśli prawniczej. Podobny charakter ma także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego wydanych w 2012 r. oraz wykaz konferencji zorganizowanych na Wydziale Prawa i Administracji. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Autorami tekstów są nie tylko Polacy – pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 16.80 zł 15.00 zł
25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

-13%

25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

W monografii podjęto próbę krytycznej oceny standardu ochrony praw człowieka, określonego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Rozważania koncentrują się na analizie literalnej treści Konwencji i praktyk jej stosowania. Autorzy ustalają, czy rozbieżności w interpretacji praw i wolności, o których mowa w Konwencji i w traktatach przyjętych pod egidą ONZ: 1) pozwalają na poszukiwanie ochrony przed Komitetami ONZ po uzyskaniu niekorzystnej dla skarżącego decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 2) mogą być ograniczone dzięki wyznaczaniu przez organy Rady Europy standardów zalecanych lub przez częstsze włączanie dorobku organów ONZ do orzecznictwa Trybunału. Interpretacja Konwencji musi być dostosowana do współczesnych realiów technicznych, społecznych i kulturowych. Problemem jest jednak wyznaczenie ścisłych ram dopuszczalnej ingerencji państwa związanej z tak aktualnymi wyzwaniami, jak np. z 1) ograniczeniem korzystania z wolności słowa w przypadku kolizji tej swobody z dopuszczalnością wykonywaniu praktyk religijnych, 2) ochroną absolutnego charakteru prawa do życia, w kontekście dopuszczalności legalnej aborcji, 3) reformowaniem wymiaru sądownictwa w kierunku zapewniania jego niezależności, 4) zasadnością uznania za uchodźców osób opuszczających swoje kraje z powodu łamania praw II generacji, a nawet praw środowiskowych, 5) rozwijaniem przez podmioty prywatne nowoczesnych technologii (tzw. Internet Rzeczy) oraz kilku innych podobnych dylematów.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

-14%

50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

Pięćdziesiąta rocznica uchwalenia kodeksu cywilnego stanowi dobry moment do wznowienia dyskusji nad kondycją polskiego prawa cywilnego i potrzebą jego kompleksowej reformy. W ostatnich latach byliśmy świadkami szybko zachodzących zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych.
Warto zatem postawić pytanie:
Czy kodeks cywilny może nadal spełniać dobrze swoją funkcję, czy też raczej nadszedł czas jego rekodyfikacji?


W oddawanej do rąk czytelników książce autorzy reprezentujący różne ośrodki naukowe i szkoły myślenia starają się odpowiedzieć na to pytanie. Dobór tekstów pozwolił na przedstawienie swoich poglądów zarówno zwolennikom zmian, niekiedy wręcz rewolucyjnych, jak i reprezentantom stronnictwa zachowawczego, uznającego, że przekreślenie dotychczasowego dorobku cywilistyki polskiej byłoby zabiegiem zbyt pochopnym.

Opracowanie jest przede wszystkim wynikiem współpracy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Wkład w jego powstanie mają jednak także autorzy z innych ośrodków, w tym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego czy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych, doktorantów, prawników praktyków, aplikantów zawodów prawniczych, a także dla wszystkich chcących zapoznać się z poglądami środowiska naukowego w sprawie postulatów zmian prawa cywilnego.

Cena: 102.00 zł 88.00 zł
Administrator 12/2014

-26%

Administrator 12/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ordynacja podatkowa – zmiany w 2015,
● Zakres zarządu spółdzielni,
● Przeglądy systemów ogrzewania i wentylacji.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2015

-32%

Administrator 7-8/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami. W numerze m.in.: ● Dziedziczenie udziałów w spółdzielni, ● Jak przygotować kosztorys hydroizolacji?, ● Przegląd ciepłomierzy.

Cena: 31.00 zł 21.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.