Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ustanowienie jurysdykcji krajowej przez wdanie się w spór na podstawie rozporządzenia Bruksela I bis

ebook

- 13%

Ustanowienie jurysdykcji krajowej przez wdanie się w spór na podstawie rozporządzenia Bruksela I bis

Bartosz Wołodkiewicz

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 119.00 zł 103.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 103.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8187-663-6
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Kwestia ustanowienia jurysdykcji krajowej przez wdanie się w spór ma coraz większe znaczenie w praktyce, ponieważ coraz powszechniejsze stają się relacje prawne podmiotów polskich z partnerami z innych państw Unii Europejskiej. Na podstawie przepisów rozporządzenia Bruksela I bis z perspektywy ich stosowania w postępowaniu cywilnym autor dokonał analizy znaczenia, zakresu zastosowania i funkcjonowania wdania się w spór jako podstawy jurysdykcji krajowej. Przedstawił ustalenia teoretyczne w przedmiocie natury prawnej ustanowienia jurysdykcji krajowej przez wdanie się w spór, a także wyjaśnił praktyczne znaczenie pojęcia „wdanie się w spór” oraz problematykę zakwestionowania jurysdykcji krajowej.


Adresaci:
Publikacja może być wykorzystywana przez adwokatów, radców prawnych, sędziów jako pomocne narzędzie przy rozstrzyganiu problemów, które powstają w konkretnych postępowaniach cywilnych w związku z potrzebą badania jurysdykcji krajowej i wykładni art. 26 rozporządzenia Bruksela I bis. Zainteresuje także menedżerów podmiotów, które uczestniczą w obrocie gospodarczym z państwami UE, oraz pracowników naukowych zajmujących się omawianą tematyką.

Tytuł
Ustanowienie jurysdykcji krajowej przez wdanie się w spór na podstawie rozporządzenia Bruksela I bis
Autor
Bartosz Wołodkiewicz
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-663-6
Seria
Monografie
Rok wydania
2020
Liczba stron
398
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 17

Rozdział I
Jurysdykcja krajowa – zagadnienia podstawowe | str. 33
1. Pojęcie jurysdykcji krajowej | str. 33
2. Jurysdykcja krajowa a autonomia woli stron | str. 44
3. Jurysdykcja krajowa ustanowiona przez wdanie się w spór w systemie przesłanek procesowych | str. 50
4. Jurysdykcja krajowa a właściwość sądu | str. 53

Rozdział II
Natura prawna ustanowienia jurysdykcji krajowej na podstawie art. 26 rozporządzenia nr 1215/2012 | str. 61
1. Wprowadzenie | str. 61
2. Uwagi prawnoporównawcze | str. 63
2.1. Wdanie się w spór jako podstawa jurysdykcji krajowej w porządkach prawnych państwzałożycieli Unii Europejskiej | str. 65
2.2. Ocena natury prawnej ustanowienia jurysdykcji krajowej przez wdanie się w spór w Niemczech, Austrii i Szwajcarii | str. 72
2.2.1. Natura prawna ustanowienia jurysdykcji krajowej w ocenie dawnej doktryny niemieckiej | str. 72
2.2.2. Ocena rozwiązań niemieckich w dawnej doktrynie Austrii i Szwajcarii | str. 77
2.2.3. Natura prawna ustanowienia jurysdykcji krajowej w ocenie współczesnej doktryny niemieckiej, austriackiej i szwajcarskiej | str. 83
2.3. Wnioski | str. 85
3. Spór o naturę prawną ustanowienia jurysdykcji krajowej na podstawie art. 26 rozporządzenia nr 1215/2012 | str. 88
3.1. Normatywne źródło sporu | str. 89
3.2. Stanowiska doktryny prawa | str. 100
3.2.1. Teoria umowy | str. 100
3.2.2. Teoria prekluzji | str. 104
3.2.3. Inne stanowiska doktryny | str. 109
3.3. Ewolucja poglądów Trybunału Sprawiedliwości | str. 112
3.4. Ocena natury prawnej ustanowienia jurysdykcji krajowej na podstawie art. 26 rozporządzenia nr 1215/2012 | str. 119

Rozdział III
Zakres zastosowania art. 26 rozporządzenia nr 1215/2012 | str. 123
1. Uwagi ogólne | str. 123
2. Stosunek do innych aktów prawnych | str. 124
3. Element zagraniczny | str. 129
4. Terytorialny i czasowy zakres zastosowania | str. 134
5. Przedmiotowy zakres zastosowania | str. 136
5.1. Pojęcie sprawy cywilnej | str. 136
5.2. Stosowanie art. 1104 § 2 k.p.c. oraz art. 11101 k.p.c. a przedmiotowy zakres zastosowania rozporządzenia nr 1215/2012 | str. 143
6. Podmiotowy zakres zastosowania | str. 147
6.1. Uwagi ogólne | str. 147
6.2. Podmiotowy zakres zastosowania art. 24 rozporządzenia nr 44/2001 | str. 150
6.3. Podmiotowy zakres zastosowania art. 26 rozporządzenia nr 1215/2012 | str. 158

Rozdział IV
Wdanie się w spór jako podstawa jurysdykcji krajowej | str. 161
1. Uwagi ogólne | str. 161
2. Pojęcie wdania się w spór | str. 162
3. Zakwestionowanie jurysdykcji krajowej | str. 174
3.1. Zarzut niewłaściwości międzynarodowej | str. 174
3.2. Zakwestionowanie jurysdykcji krajowej a podniesienie innych zarzutów | str. 182
4. Chwila wdania się w spór | str. 186
4.1. Założenia | str. 186
4.2. Chwila wdania się w spór w świetle Kodeksu postępowania cywilnego | str. 190
4.3. Pierwsza obrona pozwanego w postępowaniach ex parte | str. 199
4.4. Pierwsza obrona pozwanego a rozpoznanie zarzutu potrącenia oraz powództwa wzajemnego | str. 207
4.5. Pierwsza obrona pozwanego w postępowaniu zabezpieczającym | str. 214
5. Element podmiotowy wdania się w spór | str. 224
5.1. Status strony postępowania | str. 224
5.2. Wdanie się w spór przez przedstawiciela pozwanego | str. 227
5.3. Wdanie się w spór przez współuczestnika | str. 232
5.4. Wdanie się w spór przez uczestnika postępowania nieprocesowego | str. 236
5.5. Wdanie się w spór przez interwenienta ubocznego | str. 243
6. Jurysdykcja krajowa na podstawie wdania się w spór po przekształceniu postępowania | str. 249
6.1. Podmiotowe przekształcenia postępowania | str. 249
6.2. Przedmiotowe przekształcenia postępowania | str. 261
7. Niedopuszczalność ustanowienia jurysdykcji krajowej przez wdanie się w spór ze względu na jurysdykcję wyłączną | str. 272

Rozdział V
Jurysdykcja krajowa na podstawie wdania się w spór w systemie norm jurysdykcyjnych rozporządzenia nr 1215/2012 | str. 279
1. Ochrona strony słabszej | str. 279
1.1. Wprowadzenie | str. 279
1.2. Dopuszczalność ustanowienia jurysdykcji przez wdanie się w spór w sprawach z udziałem strony słabszej | str. 284
1.3. Obowiązek pouczenia | str. 289
1.4. Sankcja naruszenia art. 26 ust. 2 rozporządzenia nr 1215/2012 | str. 293
1.5. Wnioski | str. 297
2. Wdanie się w spór a zawarcie umowy jurysdykcyjnej | str. 298
2.1. Ustanowienie jurysdykcji krajowej przez wdanie się w spór w razie wcześniejszego zawarcia umowy jurysdykcyjnej | str. 298
2.2. Ustanowienie jurysdykcji krajowej przez wdanie się w spór w razie zawisłości sporu przed forum prorogatum | str. 303
3. Wdanie się w spór a ustanowienie właściwości miejscowej | str. 310
4. Badanie jurysdykcji krajowej w razie wdania się w spór | str. 318
4.1. Sposób badania | str. 318
4.2. Mechanizm badania jurysdykcji krajowej według rozporządzenia nr 1215/2012 | str. 321
4.3. Wpływ wdania się w spór na badanie jurysdykcji krajowej | str. 328
4.4. Badanie jurysdykcji krajowej w postępowaniach ex parte | str. 332
5. Wdanie się w spór w systemie podstaw odmowy uznania bądź wykonania orzeczenia | str. 336

Wnioski | str. 349

Begründung der internationalen Zuständigkeit durch die rügelose Einlassung gemäß der Brüssel Ia-Verordnung (Zusammenfassung) | str. 363

Bibliografia | str. 379
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

Dwunasty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” otwiera omówienie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym (artykuł opublikowany w języku angielskim). Poza tym w zbiorze znalazły się także opracowania dotyczące międzynarodowej sprzedaży towarów (zagadnienie potrącenia oraz istotnego naruszenia umowy sprzedaży) oraz sądownictwa polubownego (jurysdykcji trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych w kontekście rozszerzenia zgody na arbitraż państwa przyjmującego w wyniku zastosowania klauzuli największego uprzywilejowania). W niniejszym tomie czytelnik znajdzie również przekrojowe omówienie zagadnienia europeizacji prawa prywatnego międzynarodowego. W zbiorze tym zamieszczono też: odpowiedź na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii Europejskiej, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II), sprawozdanie z Konferencji naukowej nt. Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 19-20 kwietnia 2012 r. w Warszawie, oraz rezolucję w sprawie podniesienia rangi prawa prywatnego międzynarodowego w programach studiów na wydziałach prawa oraz aplikacji prawniczych, przyjętą przez uczestników tejże konferencji. Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa; mogą być także wykorzystywane przez studentów i aplikantów.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

Prace zamieszczone w kolejnym tomie tej serii poświęcono w przeważającej mierze prawu kolizyjnemu. Autorzy podejmują zarówno zagadnienia o charakterze ogólnym, takie jak kwestia przepisów wymuszających swoje zastosowanie, jak również szczegółowe rozwiązania z zakresu prawa własności intelektualnej czy też prawa rodzinnego. Nie zabrakło w nim również analitycznego opracowania kwestii zdatności arbitrażowej na tle prawnoporównawczym.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 1

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 1

Pierwszy numer „Silesian Journal of Legal Studies” zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – teorii prawa, prawa handlowego, konstytucyjnego, międzynarodowego, samorządu terytorialnego, zamówień publicznych oraz prawa podatkowego, które dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego, europejskiego i międzynarodowego.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

-14%

25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

Książka prezentuje wieloaspektowo problematykę zmian w prawie związanych z transformacją ustrojową 1989 roku. Prezentowane w publikacji teksty analizują wpływ zmian ustrojowych i gospodarczych na wybrane gałęzie i instytucje prawa publicznego i prywatnego.Celem opracowania jest ukazanie tych obszarów, w których dokonały się w ciągu ostatnich 25 lat najistotniejsze przeobrażenia: sądownictwo administracyjne i powszechne, zmiany w procedurach karnej, cywilnej i administracyjnej, problematyka źródeł prawa (jego tworzenie, interpretacja, stosowanie), status jednostki. Nie pominięto przy tym odniesień do prawa międzynarodowego i europejskiego.Autorzy teksów są pracownikami naukowymi uczelni wyższych: Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się takimi dziedzinami jak: doktryny polityczno-prawne, teoria prawa, filozofia prawa, prawo konstytucyjne, prawo europejskie i międzynarodowe, historia prawa, administracja oraz studentów prawa, administracji i politologii. Będzie także przydatna praktykom - sędziom i adwokatom.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

-9%

70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

Z początkiem 2016 r. weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie 70% zryczałtowanym podatkiem niektórych odszkodowań oraz odpraw otrzymywanych od spółek z udziałem środków publicznych. Są to spółki, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne państwowe osoby prawne albo komunalne osoby prawne dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu. Przepisy te dotyczą dwóch rodzajów odszkodowań i odpraw:
• odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji oraz
• odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przed terminem.
Stosowanie nowych przepisów miało być bardzo proste. Niestety praktyka pierwszych miesięcy ich obowiązywania jest inna. W publikacji przedstawiamy zasady wypłaty takich odszkodowań, poboru podatku oraz ewidencję księgową.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
Administrator 10/2015

-29%

Administrator 10/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Przełomowe zmiany w Prawie budowlanym,
  • Przepisy ppoż. nie nadążają...,
  • Piekło i niebo zarządzania.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.