Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ustanowienie jurysdykcji krajowej przez wdanie się w spór na podstawie rozporządzenia Bruksela I bis

ebook

- 13%

Ustanowienie jurysdykcji krajowej przez wdanie się w spór na podstawie rozporządzenia Bruksela I bis

Bartosz Wołodkiewicz

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 119.00 zł 103.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 103.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8187-663-6
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Kwestia ustanowienia jurysdykcji krajowej przez wdanie się w spór ma coraz większe znaczenie w praktyce, ponieważ coraz powszechniejsze stają się relacje prawne podmiotów polskich z partnerami z innych państw Unii Europejskiej. Na podstawie przepisów rozporządzenia Bruksela I bis z perspektywy ich stosowania w postępowaniu cywilnym autor dokonał analizy znaczenia, zakresu zastosowania i funkcjonowania wdania się w spór jako podstawy jurysdykcji krajowej. Przedstawił ustalenia teoretyczne w przedmiocie natury prawnej ustanowienia jurysdykcji krajowej przez wdanie się w spór, a także wyjaśnił praktyczne znaczenie pojęcia „wdanie się w spór” oraz problematykę zakwestionowania jurysdykcji krajowej.


Adresaci:
Publikacja może być wykorzystywana przez adwokatów, radców prawnych, sędziów jako pomocne narzędzie przy rozstrzyganiu problemów, które powstają w konkretnych postępowaniach cywilnych w związku z potrzebą badania jurysdykcji krajowej i wykładni art. 26 rozporządzenia Bruksela I bis. Zainteresuje także menedżerów podmiotów, które uczestniczą w obrocie gospodarczym z państwami UE, oraz pracowników naukowych zajmujących się omawianą tematyką.

Tytuł
Ustanowienie jurysdykcji krajowej przez wdanie się w spór na podstawie rozporządzenia Bruksela I bis
Autor
Bartosz Wołodkiewicz
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-663-6
Seria
Monografie
Rok wydania
2020
Liczba stron
398
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 17

Rozdział I
Jurysdykcja krajowa – zagadnienia podstawowe | str. 33
1. Pojęcie jurysdykcji krajowej | str. 33
2. Jurysdykcja krajowa a autonomia woli stron | str. 44
3. Jurysdykcja krajowa ustanowiona przez wdanie się w spór w systemie przesłanek procesowych | str. 50
4. Jurysdykcja krajowa a właściwość sądu | str. 53

Rozdział II
Natura prawna ustanowienia jurysdykcji krajowej na podstawie art. 26 rozporządzenia nr 1215/2012 | str. 61
1. Wprowadzenie | str. 61
2. Uwagi prawnoporównawcze | str. 63
2.1. Wdanie się w spór jako podstawa jurysdykcji krajowej w porządkach prawnych państwzałożycieli Unii Europejskiej | str. 65
2.2. Ocena natury prawnej ustanowienia jurysdykcji krajowej przez wdanie się w spór w Niemczech, Austrii i Szwajcarii | str. 72
2.2.1. Natura prawna ustanowienia jurysdykcji krajowej w ocenie dawnej doktryny niemieckiej | str. 72
2.2.2. Ocena rozwiązań niemieckich w dawnej doktrynie Austrii i Szwajcarii | str. 77
2.2.3. Natura prawna ustanowienia jurysdykcji krajowej w ocenie współczesnej doktryny niemieckiej, austriackiej i szwajcarskiej | str. 83
2.3. Wnioski | str. 85
3. Spór o naturę prawną ustanowienia jurysdykcji krajowej na podstawie art. 26 rozporządzenia nr 1215/2012 | str. 88
3.1. Normatywne źródło sporu | str. 89
3.2. Stanowiska doktryny prawa | str. 100
3.2.1. Teoria umowy | str. 100
3.2.2. Teoria prekluzji | str. 104
3.2.3. Inne stanowiska doktryny | str. 109
3.3. Ewolucja poglądów Trybunału Sprawiedliwości | str. 112
3.4. Ocena natury prawnej ustanowienia jurysdykcji krajowej na podstawie art. 26 rozporządzenia nr 1215/2012 | str. 119

Rozdział III
Zakres zastosowania art. 26 rozporządzenia nr 1215/2012 | str. 123
1. Uwagi ogólne | str. 123
2. Stosunek do innych aktów prawnych | str. 124
3. Element zagraniczny | str. 129
4. Terytorialny i czasowy zakres zastosowania | str. 134
5. Przedmiotowy zakres zastosowania | str. 136
5.1. Pojęcie sprawy cywilnej | str. 136
5.2. Stosowanie art. 1104 § 2 k.p.c. oraz art. 11101 k.p.c. a przedmiotowy zakres zastosowania rozporządzenia nr 1215/2012 | str. 143
6. Podmiotowy zakres zastosowania | str. 147
6.1. Uwagi ogólne | str. 147
6.2. Podmiotowy zakres zastosowania art. 24 rozporządzenia nr 44/2001 | str. 150
6.3. Podmiotowy zakres zastosowania art. 26 rozporządzenia nr 1215/2012 | str. 158

Rozdział IV
Wdanie się w spór jako podstawa jurysdykcji krajowej | str. 161
1. Uwagi ogólne | str. 161
2. Pojęcie wdania się w spór | str. 162
3. Zakwestionowanie jurysdykcji krajowej | str. 174
3.1. Zarzut niewłaściwości międzynarodowej | str. 174
3.2. Zakwestionowanie jurysdykcji krajowej a podniesienie innych zarzutów | str. 182
4. Chwila wdania się w spór | str. 186
4.1. Założenia | str. 186
4.2. Chwila wdania się w spór w świetle Kodeksu postępowania cywilnego | str. 190
4.3. Pierwsza obrona pozwanego w postępowaniach ex parte | str. 199
4.4. Pierwsza obrona pozwanego a rozpoznanie zarzutu potrącenia oraz powództwa wzajemnego | str. 207
4.5. Pierwsza obrona pozwanego w postępowaniu zabezpieczającym | str. 214
5. Element podmiotowy wdania się w spór | str. 224
5.1. Status strony postępowania | str. 224
5.2. Wdanie się w spór przez przedstawiciela pozwanego | str. 227
5.3. Wdanie się w spór przez współuczestnika | str. 232
5.4. Wdanie się w spór przez uczestnika postępowania nieprocesowego | str. 236
5.5. Wdanie się w spór przez interwenienta ubocznego | str. 243
6. Jurysdykcja krajowa na podstawie wdania się w spór po przekształceniu postępowania | str. 249
6.1. Podmiotowe przekształcenia postępowania | str. 249
6.2. Przedmiotowe przekształcenia postępowania | str. 261
7. Niedopuszczalność ustanowienia jurysdykcji krajowej przez wdanie się w spór ze względu na jurysdykcję wyłączną | str. 272

Rozdział V
Jurysdykcja krajowa na podstawie wdania się w spór w systemie norm jurysdykcyjnych rozporządzenia nr 1215/2012 | str. 279
1. Ochrona strony słabszej | str. 279
1.1. Wprowadzenie | str. 279
1.2. Dopuszczalność ustanowienia jurysdykcji przez wdanie się w spór w sprawach z udziałem strony słabszej | str. 284
1.3. Obowiązek pouczenia | str. 289
1.4. Sankcja naruszenia art. 26 ust. 2 rozporządzenia nr 1215/2012 | str. 293
1.5. Wnioski | str. 297
2. Wdanie się w spór a zawarcie umowy jurysdykcyjnej | str. 298
2.1. Ustanowienie jurysdykcji krajowej przez wdanie się w spór w razie wcześniejszego zawarcia umowy jurysdykcyjnej | str. 298
2.2. Ustanowienie jurysdykcji krajowej przez wdanie się w spór w razie zawisłości sporu przed forum prorogatum | str. 303
3. Wdanie się w spór a ustanowienie właściwości miejscowej | str. 310
4. Badanie jurysdykcji krajowej w razie wdania się w spór | str. 318
4.1. Sposób badania | str. 318
4.2. Mechanizm badania jurysdykcji krajowej według rozporządzenia nr 1215/2012 | str. 321
4.3. Wpływ wdania się w spór na badanie jurysdykcji krajowej | str. 328
4.4. Badanie jurysdykcji krajowej w postępowaniach ex parte | str. 332
5. Wdanie się w spór w systemie podstaw odmowy uznania bądź wykonania orzeczenia | str. 336

Wnioski | str. 349

Begründung der internationalen Zuständigkeit durch die rügelose Einlassung gemäß der Brüssel Ia-Verordnung (Zusammenfassung) | str. 363

Bibliografia | str. 379
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

Czternasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera opracowanie dotyczące konsekwencji, jakie wiążą się z brakiem jednolitości terytorialnej prawa hiszpańskiego na prawo kolizyjne. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające zagadnienie potrącenia wierzytelności wyrażonych w różnych walutach, jak i przejścia ryzyka w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów na tle konwencji wiedeńskiej. Oprócz tego w czternastym tomie czasopisma zamieszczono opracowanie dotyczące perspektyw utworzenia fundacji europejskiej. Godne polecenia jest także, zamykające tom, omówienie prawa prywatnego międzynarodowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

W szesnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie poświęcone aspektom kolizyjnoprawnym zapisu windykacyjnego. Ponadto zamieszczono artykuł dotyczący niektórych konsekwencji zmiany statutu w międzynarodowym prawie spółek w przypadku przymusowego przeniesienia siedziby spółki za granicę. Godne polecenia są także rozważania o następstwach niemożności stwierdzenia treści prawa obcego na tle art. 10 ust. 2 ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym. Szesnasty tom czasopisma zamykają uwagi o uregulowaniach rozporządzenia Rzym II i ich stosowaniu na tle doświadczeń polskiej judykatury oraz glosa orzeczenia dotyczącego kolizyjnoprawnych konsekwencji rozdzielności majątkowej ustanowionej na podstawie prawa polskiego.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

-14%

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod redakcją naukową Pani Prezes Urzędu Patentowego - dr Alicji Adamczak to blisko 100 tekstów merytorycznych związanych z własnością przemysłową. W księdze są znakomite teksty m.in.: o historii Urzędu Patentowego, o historii ustawodawstwa o ochronie własności przemysłowej, o słynnych polskich wynalazcach, o rozwoju techniki wojskowej czy techniki lotniczej. Są także artykuły prawnicze dotyczące prawa własności przemysłowej, znaków towarowych, opisów patentowych. Jest również tekst o tym, jak zostaje się wynalazcą. Autorzy to nie tylko teoretycy z wielu różnych dyscyplin naukowych, ale i praktycy, wśród których są: wynalazcy, prawnicy, historycy, ekonomiści, inżynierowie, językoznawca, projektanci, rzecznicy patentowi. W księdze są również teksty przedstawicieli instytucji, które najściślej współpracują z Urzędem Patentowym.

Cena: 169.00 zł 146.00 zł
25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

-31%

25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

W publikacji omówione zostały zagadnienia związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w przeszłości i obecnie. Koncentruje się, m.in. wokół zagadnień: początków samorządu terytorialnego oraz drogi do restytucji samorządu powiatowego w III Rzeczypospolitej, konstytucyjnych gwarancji dochodów samorządu terytorialnego, prawnych gwarancji ochrony jednostki wobec działań organów samorządowych, a także zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego. Monografia przedstawia problemy decentralizacji zadań z zakresu ochrony przyrody i ochrony zabytków, w sposób szczegółowy omawia realizację polityki ochrony środowiska przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie województwa lubelskiego

Cena: 48.00 zł 33.00 zł
Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

-14%

Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

Książka prezentuje rolę i zakres administracji publicznej w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. W opracowaniu omówiono tematy takie jak prywatyzacja ochrony zdrowia i odpłatność świadczeń zdrowotnych. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące najnowszych zmian w organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego, sieci szpitali, czy problem utraty kontroli jednostki samorządu terytorialnego nad prowadzonym podmiotem leczniczym. Analizie poddano nierozstrzygnięte dotąd kwestie, m.in. w jaki sposób administracja publiczna ma zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych, czy ma to czynić przez tworzone przez siebie podmioty lecznicze, czy też w inny sposób.


Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną zdrowia, adwokatów, radców prawnych, sędziów. Zainteresuje również pracowników naukowych oraz studentów prawa, administracji, zarządzania czy ochrony zdrowia.

Cena: 110.00 zł 95.00 zł
Administrator 9/2014

-26%

Administrator 9/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Wrażliwi najemcy,
● Zasady współżycia społecznego w orzecznictwie,
● Refakturowanie we wspólnocie,
● Lampy LED a oszczędzanie.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.