Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ustawa o broni i amunicji. Komentarz

ebook

- 14%

Ustawa o broni i amunicji. Komentarz

Cezary Kąkol

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 135.00 zł 116.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 116.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8246-377-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Komentarz kompleksowo omawia praktyczne aspekty prawa do posiadania broni i amunicji wskazane nie tylko w samej ustawie o broni i amunicji, lecz także w aktach wykonawczych do tej ustawy.


W opracowaniu zawarto odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. zasad i warunków:
– wydawania i cofania pozwoleń na broń,
– rejestracji broni,
– dysponowania bronią i amunicją,
– przewozu broni i amunicji przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– przywozu z zagranicy i wywozu zza granicę broni i amunicji
– posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców.W książce wyjaśniono, na jakich zasadach mogą funkcjonować strzelnice oraz jak kształtuje się odpowiedzialność karna za przestępstwa i wykroczenia uregulowane w ustawie o broni i amunicji.


Opracowanie zawiera również wzory formularzy i zaświadczeń, wymaganych do pozyskania i zgodnego z prawem posiadania broni oraz amunicji, a także wskazanie wysokości naliczanych z tego tytułu opłat administracyjnych.


Komentarz uwzględnia liczne orzecznictwo sądów administracyjnych istotne z punktu widzenia reglamentacji dostępu do broni i amunicji, a także przepisy wewnętrzne Policji oraz przepisy prawa międzynarodowego, które odnoszą się do tego zagadnienia.Z recenzji książki:
„Opracowanie w zakresie praktycznym cechuje przede wszystkim odwoływanie się do niezwykle bogatego orzecznictwa sądów administracyjnych, rozstrzygających w wielu przypadkach wątpliwości powstające na gruncie stosowania przepisów ustawy o broni i amunicji. Komentarz może być przydatny dla wielu różnych grup osób, w tym m.in. posiadaczy i kolekcjonerów broni, teoretyków prawa, sędziów sądów administracyjnych i sądów powszechnych, policjantów, (…) psychologów opiniujących kandydatów na posiadaczy broni palnej czy wójtów burmistrzów lub prezydentów miast kontrolujących prawidłowość umiejscawiania strzelnic”.


Dr hab. Piotr Góralski

Tytuł
Ustawa o broni i amunicji. Komentarz
Autor
Cezary Kąkol
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8246-377-4
Rok wydania
2021
Liczba stron
396
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9
Wstęp | str. 11
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji | str. 13
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 15
Art. 1. [Zakres ustawy] | str. 15
Art. 2. [Zakaz nabywania, posiadania oraz zbywania broni i amunicji] | str. 26
Art. 3. [Wyłączenie stosowania przepisów ustawy] | str. 28
Art. 4. [Definicje] | str. 34
Art. 5. [Istotne części broni lub amunicji] | str. 44
Art. 6. [Przeróbki broni] | str. 49
Art. 6a. (uchylony) | str. 50
Art. 7. [Definicja broni palnej. Rodzaje broni palnej] | str. 50
Art. 7a. [Karta broni palnej] | str. 56
Art. 8. [Broń pneumatyczna] | str. 58
Art. 8a. [Obowiązek informacyjny Komendanta Głównego Policji] | str. 60
Rozdział 2. Zasady i warunki wydawania, cofania pozwoleń na broń, rejestracji broni... oraz dysponowania bronią i amunicją | str. 62
Art. 9. [Obowiązek posiadania pozwolenia na broń lub karty rejestracyjnej broni] | str. 62
Art. 10. [Warunki wydania pozwolenia na broń] | str. 73
Art. 10a. [Warunki wydania karty broni palnej] | str. 95
Art. 10b. [Uprawianie sportów strzeleckich] | str. 101
Art. 11. [Odstępstwa od obowiązku posiadania pozwolenia na broń] | str. 104
Art. 12. [Decyzja o pozwoleniu na broń. Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni] | str. 115
Art. 12a. [Nabywanie broni lub amunicji na odległość] | str. 122
Art. 13. [Rejestracja broni] | str. 125
Art. 14. [Nabywanie amunicji] | str. 132
Art. 15. [Przesłanki negatywne wydania pozwolenia na broń] | str. 136
Art. 15a. [Badania lekarskie i psychologiczne] | str. 152
Art. 15b. [Lekarze przeprowadzający badania lekarskie] | str. 155
Art. 15c. [Psycholodzy przeprowadzający badania psychologiczne] | str. 157
Art. 15d. [Utrata uprawnień do wydawania orzeczeń lekarskich lub psychologicznych] | str. 158
Art. 15e. [Opłaty za badania lekarskie i psychologiczne] | str. 162
Art. 15f. [Wydanie orzeczenia lekarskiego] | str. 163
Art. 15g. [Wydanie orzeczenia psychologicznego] | str. 164
Art. 15h. [Odwołanie od orzeczenia] | str. 165
Art. 15i. [Kontrole związane z wydawaniem orzeczeń lekarskich i psychologicznych] | str.  169
Art. 15j. [Protokół z przeprowadzanych czynności kontrolnych] | str. 172
Art. 15k. [Dokumentacja związana z badaniami psychologicznymi] | str. 175
Art. 15l. [Delegacja ustawowa] | str. 177
Art. 16. [Egzamin przed wydaniem pozwolenia na broń] | str. 180
Art. 17. [Przesłanki odmowy wydania pozwolenia na broń] | str. 186
Art. 18. [Cofnięcie pozwolenia na broń] | str. 190
Art. 19. [Odebranie broni i amunicji] | str. 203
Art. 20. [Forma decyzji administracyjnej] | str. 213
Art. 21. [Warunki dopuszczalności zbywania broni i amunicji] | str. 215
Art. 22. [Obowiązek zbycia oraz zdeponowania broni i amunicji] | str. 217
Art. 23. [Zasady deponowania broni i amunicji] | str. 219
Art. 24. [Delegacja ustawowa – szczegółowe zasady deponowania i niszczenia broni i amunicji] | str. 224
Art. 25. [Obowiązek zawiadomienia o utracie broni] | str. 228
Art. 26. [Obowiązek zawiadomienia o zmianie miejsca stałego pobytu] | str. 232
Art. 27. [Kontrola wykonywania obowiązków. Rejestry broni] | str. 235
Art. 28. [Użyczanie broni i amunicji] | str. 239
Art. 29. [Świadectwo broni] | str. 242
Art. 30. [Dopuszczenie do posiadania broni] | str. 245
Art. 31. [Delegacja ustawowa – wzory legitymacji i zaświadczeń, organy wydające pozwolenia na broń żołnierzom zawodowym] | str. 249
Art. 32. [Przechowywanie oraz noszenie broni i amunicji] | str. 254
Art. 33. [Wprowadzenie zakazu noszenia broni] | str. 263
Rozdział 3. Przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywóz z zagranicy i wywóz za granicę broni i amunicji oraz zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców | str. 267
Art. 34. [Wymóg uzyskania zaświadczenia] | str. 267
Art. 35. [Przewożenie broni i amunicji środkami transportu publicznego] | str. 269
Art. 36. [Przesyłanie broni i amunicji pocztą] | str. 272
Art. 37. [Przywóz broni i amunicji spoza UE] | str. 278
Art. 37a. [Uprzednia zgoda przewozowa] | str. 281
Art. 38. [Zgoda na wywóz broni i amunicji za granicę] | str. 283
Art. 39. [Broń i amunicja należące do członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych] | str. 285
Art. 40. [Broń i amunicja należące do innych cudzoziemców] | str. 289
Art. 41. [Przywóz broni i amunicji z zagranicy i wywóz jej za granicę przez cudzoziemców] | str. 290
Art. 42. [Turystyka łowiecka i sporty strzeleckie cudzoziemców] | str. 294
Art. 43. [Nabywanie broni i amunicji przez cudzoziemców] | str. 301
Art. 43a. [Odmowa poświadczenia zgody przewozowej] | str. 312
Art. 44. [Delegacja ustawowa – wzory dokumentów] | str. 314
Art. 44a. [Przemieszczanie amunicji w UE] | str. 327
Rozdział 4. Strzelnice | str. 328
Art. 45. [Używanie broni na strzelnicach] | str. 328
Art. 46. [Regulamin strzelnicy] | str. 330
Art. 47. [Zatwierdzenie regulaminu strzelnicy] | str. 333
Art. 48. [Delegacja ustawowa – wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące budowy i użytkowania strzelnic] | str. 339
Art. 49. [Wyłączenie stosowania przepisów o strzelnicach] | str. 340
Rozdział 5. Przepisy karne | str. 342
Art. 50. [Porzucenie broni lub amunicji] | str. 342
Art. 51. [Naruszenia przepisów będące wykroczeniami] | str. 350
Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 382
Art. 52. [Pozwolenia na broń wydane przed wejściem w życie ustawy] | str. 382
Art. 53. [Postępowanie niezakończone przed wejściem w życie ustawy] | str. 382
Art. 54. [Abolicja] | str. 382
Art. 55. [Przepis derogacyjny] | str. 383
Art. 56. [Wejście w życie ustawy] | str. 383
Orzecznictwo | str. 385
Literatura | str. 391
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

Czternasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera opracowanie dotyczące konsekwencji, jakie wiążą się z brakiem jednolitości terytorialnej prawa hiszpańskiego na prawo kolizyjne. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające zagadnienie potrącenia wierzytelności wyrażonych w różnych walutach, jak i przejścia ryzyka w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów na tle konwencji wiedeńskiej. Oprócz tego w czternastym tomie czasopisma zamieszczono opracowanie dotyczące perspektyw utworzenia fundacji europejskiej. Godne polecenia jest także, zamykające tom, omówienie prawa prywatnego międzynarodowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

Prace zamieszczone w kolejnym tomie tej serii poświęcono w przeważającej mierze prawu kolizyjnemu. Autorzy podejmują zarówno zagadnienia o charakterze ogólnym, takie jak kwestia przepisów wymuszających swoje zastosowanie, jak również szczegółowe rozwiązania z zakresu prawa własności intelektualnej czy też prawa rodzinnego. Nie zabrakło w nim również analitycznego opracowania kwestii zdatności arbitrażowej na tle prawnoporównawczym.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

SJLS Vol. 3 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji UŚ. W SJLS są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim.
Numer 3 SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa - prawa gospodarczego, kanonicznego, podatkowego, cywilnego, samorządowego oraz karnego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego (nie tylko polskiego, ale i hiszpańskiego) oraz europejskiego.
SJLS zawiera recenzje dwóch zagranicznych publikacji, a także spis wybranych ważniejszych monografii autorstwa pracowników WPiA UŚ za lata 2009-2010. Dołączono także wykaz konferencji zorganizowanych przez WPiA. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z działalnością naukową Wydziału.
Autorami tekstów są nie tylko Polacy - pracownicy WPiA UŚ, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów.
Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy - tak teoretycy jak i praktycy - specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
Akademickie prawo pracy

-14%

Akademickie prawo pracy

Książka w sposób kompleksowy przedstawia obraz zatrudnienia w szkołach wyższych omówiono w niej status zarówno pracowników zatrudnionych w szkołach wyższych (nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników), jak i doktorantów. Komentarz w swoich założeniach ma służyć jako uniwersalne źródło wiedzy na temat prawnych mechanizmów dotyczących zatrudnienia w szkolnictwie wyższym. Zawiera wykładnię obowiązujących przepisów prawa, a także dorobku judykatury oraz nauki prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
W komentarzu omówiono m.in. takie zagadnienia, jak:
- nawiązanie stosunku pracy,
- przekształcenie stosunku pracy,
- treść stosunku pracy,
- ustanie stosunku pracy,
- procedura dyscyplinarna,
- status prawny doktorantów.
Publikacja przeznaczona jest dla prawników praktyków specjalizujących się w prawie pracy, pracowników działów kadr uczelni wyższych oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie placówkami szkolnictwa wyższego. Zainteresuje również przedstawicieli nauki prawa pracy zajmujących się problematyką akademickiego prawa pracy.

Cena: 170.00 zł 147.00 zł
Aksjologiczny wymiar dozoru kuratorskiego

-13%

Aksjologiczny wymiar dozoru kuratorskiego

W książce zostały omówione następujące zagadnienia ukazane z różnych perspektyw: proces promocji zachowań wyrażających poszanowanie prawa, norm i zasad życia społecznego (etapy, metodyka, matryca promowanych wartości), kompetencje społecznych kuratorów sądowych w ujęciu aksjologicznym (uwzględniające wymiar kompetencji moralnych, źródła motywów do podjęcia funkcji, matrycę wartości warunkujących ich funkcjonowanie w przyjętej roli) oraz rezultaty działań probacyjnych. W zakończeniu autorka zawarłam odpowiedzi na postawione problemy badawcze, a także przedstawiła implikacje dla teorii i praktyki resocjalizacyjnej.

Cena: 38.00 zł 33.00 zł
Aktualności bhp sierpień 2013 nr 53

-31%

Aktualności bhp sierpień 2013 nr 53

Fajerwerki można odpalać w dwojaki sposób, choć są wyjątki .............................. 2
Praca w strefach kontrolowanych możliwa jest wyłącznie po uzgodnieniu z operatorem sieci gazowej ........ 3
W razie zagrożenia praca na budowie musi być wstrzymana przez jej kierownika ..................... 4
Zawał serca pracownika bez badań to wypadek przy pracy ....................................... 5
Kierownikom przychodni oraz szpitali przybyły nowe obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ....................................... 6 i 7
Choć poszkodowany zachował się jak pirat drogowy, to jednak renta mu przysługuje .............................. 8
Na wznowienie produkcji po wypadku potrzeba zgody pracodawcy, a nie kierownika .... 9
Urządzenia elektryczne nie mogą narażać na szkodliwe oddziaływanie pól elektromagnetycznych ................ 9
Pracodawca może, ale nie musi wydłużyć przerwy w pracy ..... 10
Szkolenie okresowe nie należy do obowiązków służby bhp ..... 10
Lampa-reflektor ma być oddalona od pola operacyjnego o 120–150 cm ................................ 11
Do pracy przy komputerze można używać tylko obrotowych krzeseł ............................................ 12

Cena: 49.08 zł 34.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.