Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz

ebook

- 14%

Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz

Paweł Mierzejewski, Diana Trzcińska, Krzysztof Biernat, Magdalena Dobek-Rak

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 128.00 zł 110.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 110.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-5403-5
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Komentarz stanowi najbardziej aktualne opracowanie ustawy o ewidencji ludności - po jej nowelizacji dokonanej w grudniu 2012 r. Zawarto w nim kompleksowe omówienie zagadnień związanych z ewidencją ludności, począwszy od aspektów ogólnych i wprowadzających (istota ewidencji ludności, istota rejestrów publicznych, pojęcie obowiązku meldunkowego oraz jego zakres), a skończywszy na problematyce gromadzenia i udostępniania informacji o obywatelach i cudzoziemcach przez państwo.


Przepisy ustawy zostały omówione na tle poglądów przedstawicieli polskiej doktryny prawa konstytucyjnego oraz prawa i postępowania administracyjnego, jak również stanowiska organów orzeczniczych, zwłaszcza wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.


Adresaci:

Komentarz przeznaczony jest dla osób wykonujących zawody prawnicze (sędziów sądów administracyjnych, adwokatów i radców prawnych), pracowników administracji publicznej zajmujących się problematyką administracyjnoprawnego statusu jednostki oraz studentów wydziałów prawa i administracji.

Tytuł
Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz
Autorzy
Paweł Mierzejewski, Diana Trzcińska, Krzysztof Biernat, Magdalena Dobek-Rak
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-5403-5
Rok wydania
2013
Liczba stron
464
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 17

Problematyka ewidencji ludności. Zagadnienia wprowadzające
str. 19

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
str. 47

Rozdział 1. Przepisy ogólne
str. 49

Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy]
str. 49

Art. 2. [Ewidencja ludności - definicja]
str. 61

Art. 3. [Formy prowadzenia ewidencji]
str. 64

Art. 4. [Charakter zadań]
str. 68

Art. 5. [Organ wyższego stopnia i sprawowanie nadzoru]
str. 73

Rozdział 2. Zakres i zasady rejestracji danych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców
str. 86

Art. 6. [Rejestr PESEL]
str. 86

Art. 7. [Dane w rejestrze PESEL]
str. 89

Art. 8. [Zakres przedmiotowy]
str. 94

Art. 9. [Obowiązek selektywnego gromadzenia danych]
str. 98

Art. 10. [Właściwość organów]
str. 103

Art. 11. [Sprawdzanie danych]
str. 110

Art. 12. [Gromadzenie danych a oświadczenia]
str. 113

Art. 13. [Delegacja dla ministra]
str. 114

Art. 14. [Delegacja dla ministra]
str. 117

Rozdział 3. Zasady i tryb nadawania numeru PESEL
str. 118

Art. 15. [Numer PESEL]
str. 118

Art. 16. [Nadawanie numeru PESEL]
str. 121

Art. 17. [Nadanie numeru PESEL - wszczęcie postępowania]
str. 122

Art. 18. [Wniosek o nadanie numeru PESEL]
str. 124

Art. 19. [Zmiana numeru PESEL]
str. 126

Art. 20. [Przekazywanie danych]
str. 128

Art. 21. [Powiadomienie o nadaniu lub zmianie numeru PESEL]
str. 130

Art. 22. [Jednorazowość numeru PESEL]
str. 132

Art. 23. [Delegacja dla ministra]
str. 134

Rozdział 4. Obowiązek meldunkowy obywateli polskich
str. 137

Art. 24. [Zakres obowiązku meldunkowego]
str. 137

Art. 25. [Pobyt stały i pobyt czasowy]
str. 171

Art. 26. [Elementy adresu]
str. 182

Art. 27. [Termin wykonania obowiązku meldunkowego]
str. 188

Art. 28. [Forma dokonania zameldowania]
str. 193

Art. 29. [Zameldowanie dziecka]
str. 203

Art. 30. [Formularz meldunkowy]
str. 208

Art. 31. [Rozstrzyganie wątpliwości co do zgłoszonych danych]
str. 212

Art. 32. [Zaświadczenie o zameldowaniu]
str. 218

Art. 33. [Wymeldowanie]
str. 228

Art. 34. [Formularz wymeldowania]
str. 235

Art. 35. [Decyzja w sprawie wymeldowania]
str. 238

Art. 36. [Zgłoszenie wyjazdu za granicę]
str. 247

Art. 37. [Formularz zgłoszenia wyjazdu za granicę]
str. 251

Art. 38. [Wymeldowanie osoby zmarłej]
str. 256

Art. 39. [Delegacje dla ministrów]
str. 260

Rozdział 5. Obowiązek meldunkowy cudzoziemców
str. 266

Art. 40. [Obowiązek meldunkowy cudzoziemców]
str. 275

Art. 41. [Termin dopełnienia obowiązku meldunkowego]
str. 279

Art. 42. [Zwolnienia z obowiązku]
str. 284

Art. 43. [Wymogi formalne]
str. 285

Art. 44. [Prowadzenie rejestru zamieszkania cudzoziemców]
str. 289

Rozdział 6. Udostępnianie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców
str. 293

Wprowadzenie
str. 294

Art. 45. [Wgląd do rejestru, zaświadczenie]
str. 298

Art. 46. [Udostępnianie]
str. 310

Art. 47. [Wniosek o udostępnienie danych]
str. 330

Art. 48. [Udostępnienie za pomocą urządzeń teletransmisji danych]
str. 344

Art. 49. [Rozwinięcie]
str. 353

Art. 50. [Podmiot udostępniający]
str. 355

Art. 51. [Decyzje organu]
str. 358

Art. 52. [Delegacja dla ministra]
str. 363

Art. 53. [Odpłatność i nieodpłatność]
str. 365

Art. 54. [Zwolnienie z opłat]
str. 370

Art. 55. [Dochód budżetu państwa]
str. 372

Art. 56. [Delegacja]
str. 374

Art. 57. [Kontrola]
str. 377

Art. 58. [Delegacja dla ministra]
str. 383

Rozdział 7. Przepisy karne
str. 386

Art. 59. [Regulacja dotycząca odpowiedzialności]
str. 386

Art. 60. [Odesłanie do ustawy proceduralnej]
str. 389

Rozdział 8. Zmiany w przepisach obowiązujących
str. 390

Art. 61. [Zmiana ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP]
str. 391

Art. 62. [Uchylenie art. 147 ustawy - Kodeks wykroczeń]
str. 393

Art. 62a. (uchylony)

[Zmiana ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych]
str. 394

Art. 63. [Zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób]
str. 399

Art. 64. [Zmiana ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego]
str. 399

Art. 65. [Zmiana ustawy o pomocy społecznej]
str. 400

Art. 66. [Zmiana ustawy o zmianie imienia i nazwiska]
str. 401

Art. 67. [Zmiana ustawy o funduszu sołeckim]
str. 402

Art. 68. [Zmiana ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych]
str. 403

Rozdział 9. Przepisy przejściowe i końcowe
str. 408

Art. 69. [Wpływ na postępowania w toku]
str. 408

Art. 70. [Ważność dotychczasowego zameldowania]
str. 410

Art. 71. [Numer PESEL; rejestr PESEL; rejestry zamieszkania cudzoziemców]
str. 411

Art. 72. [Rejestr PESEL; rejestry mieszkańców]
str. 412

Art. 73. [Wygaśnięcie decyzji]
str. 412

Art. 74. [Zniesienie obowiązku meldunkowego]
str. 414

Art. 75. [Likwidacja rejestrów]
str. 418

Art. 76. [Zniesienie obowiązku gromadzenia danych]
str. 418

Art. 77. [Określenie organu]
str. 419

Art. 78. [Przepis derogacyjny]
str. 420

Art. 79. (uchylony)

[Obowiązywanie przepisów wykonawczych]
str. 422

Art. 80. [Wejście w życie ustawy]
str. 425

Załącznik. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
str. 427

Bibliografia
str. 459
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

Dwunasty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” otwiera omówienie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym (artykuł opublikowany w języku angielskim). Poza tym w zbiorze znalazły się także opracowania dotyczące międzynarodowej sprzedaży towarów (zagadnienie potrącenia oraz istotnego naruszenia umowy sprzedaży) oraz sądownictwa polubownego (jurysdykcji trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych w kontekście rozszerzenia zgody na arbitraż państwa przyjmującego w wyniku zastosowania klauzuli największego uprzywilejowania). W niniejszym tomie czytelnik znajdzie również przekrojowe omówienie zagadnienia europeizacji prawa prywatnego międzynarodowego. W zbiorze tym zamieszczono też: odpowiedź na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii Europejskiej, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II), sprawozdanie z Konferencji naukowej nt. Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 19-20 kwietnia 2012 r. w Warszawie, oraz rezolucję w sprawie podniesienia rangi prawa prywatnego międzynarodowego w programach studiów na wydziałach prawa oraz aplikacji prawniczych, przyjętą przez uczestników tejże konferencji. Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa; mogą być także wykorzystywane przez studentów i aplikantów.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

Prace zamieszczone w kolejnym tomie tej serii poświęcono w przeważającej mierze prawu kolizyjnemu. Autorzy podejmują zarówno zagadnienia o charakterze ogólnym, takie jak kwestia przepisów wymuszających swoje zastosowanie, jak również szczegółowe rozwiązania z zakresu prawa własności intelektualnej czy też prawa rodzinnego. Nie zabrakło w nim również analitycznego opracowania kwestii zdatności arbitrażowej na tle prawnoporównawczym.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Silesian Journal of Legal Studies są publikowane teksty w językach kongresowych. Numer piąty Silesian Journal of Legal Studies zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego i teorii prawa, praw człowieka, karnego i gospodarczego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego, teksty z zakresu prawa gospodarczego i karnego. Z kolei teksty z zakresu teorii prawa, prawa konstytucyjnego i praw człowieka są głosem w dyskursie z zakresu socjologii prawa. Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 zawiera trzy recenzje polskich publikacji z zakresu prawa, co ma się przyczynić do promocji polskiej myśli prawniczej. Podobny charakter ma także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego wydanych w 2012 r. oraz wykaz konferencji zorganizowanych na Wydziale Prawa i Administracji. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Autorami tekstów są nie tylko Polacy – pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 16.80 zł 15.00 zł
<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

-15%

<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny, piąty już tom z serii Z dziejów prawa. Jak każdy poprzedni stanowi on wynik refleksji na temat jednej z jego dziedzin. Tym razem przedmiotem zainteresowania stało się prawo prywatne, a przede wszystkim szeroko pojęte prawo rzeczowe. Kierując się myślą wyrażoną w tytule pierwszej publikacji niniejszej serii, można nazwać to prawo „prawem blisko człowieka”, ponieważ gwarantuje ono używanie, korzystanie i pobieranie pożytków z posiadanego majątku.

Od redakcji

Cena: 39.90 zł 34.00 zł
Administrator 10/2014

-26%

Administrator 10/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 11/2014

-26%

Administrator 11/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.