Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz

ebook

- 14%

Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz

Wojciech Maciejko, Paweł Zaborniak, Zbigniew Czarnik

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 146.00 zł 126.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 126.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-8624-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka kompleksowo opisuje zagadnienia związane z prowadzeniem - za pomocą stosownych rejestrów publicznych - ewidencji osób fizycznych oraz zasady realizacji obowiązku meldunkowego wraz z istotą relacji zachodzących na tym tle między organami administracji publicznej a obywatelami i cudzoziemcami. Nie pominięto kwestii przetwarzania danych zgromadzonych w rejestrach przez właściwe organy. Poszczególne wywody zilustrowano bogatym orzecznictwem sądowym oraz dotychczasowymi poglądami doktryny prawa.

W opracowaniu omówiono m.in. nowelizację wprowadzoną ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw dotyczącą:


obszarów kontroli sprawowanej przez organy administracji rządowej w stosunku do organów gminy;
zreformowania zakresu upoważnień ustawowych adresowanych do ministra spraw wewnętrznych;
nowych zasad udostępniania danych z rejestru PESEL.
Adresaci:
Komentarz przeznaczony jest dla osób wykonujących zawody prawnicze (sędziów sądów administracyjnych, adwokatów i radców prawnych), pracowników administracji publicznej zajmujących się problematyką administracyjnoprawnego statusu jednostki oraz studentów wydziałów prawa i administracji.

Tytuł
Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz
Autorzy
Wojciech Maciejko, Paweł Zaborniak, Zbigniew Czarnik
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-8624-1
Seria
Komentarze praktyczne
Rok wydania
2016
Liczba stron
252
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności | str. 15

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 17
Art. 1. [Zakres przedmiotowy regulacji] | str. 17
Art. 2. [Definicja legalna ewidencji ludności] | str. 20
Art. 3. [Forma ewidencji ludności] | str. 22
Art. 4. [Rządowy charakter zadań z zakresu ewidencji ludności] | str. 24
Art. 5. [Organ wyższego stopnia] | str. 25

Rozdział 2. Zakres i zasady rejestracji danych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców | str. 29
Art. 6. [Rejestr PESEL] | str. 29
Art. 7. [Zakres podmiotowy rejestru PESEL] | str. 32
Art. 8. [Zakres przedmiotowy rejestru PESEL i rejestru mieszkańców] | str. 40
Art. 9. [Selektywne gromadzenie danych i kryterium dostępności danych] | str. 48
Art. 10. [Właściwość rzeczowa organów rejestrujących dane w rejestrze PESEL] | str. 51
Art. 11. [Postępowanie sprawdzające] | str. 65
Art. 12. [Oświadczenia osób, których dane dotyczą] | str. 72
Art. 13. [Upoważnienie do wydania rozporządzenia] | str. 73
Art. 14. [Upoważnienie do wydania rozporządzenia w zakresie trybu przekazywania danych między rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi] | str. 75

Rozdział 3. Zasady i tryb nadawania numeru PESEL | str. 77
Art. 15. [Numer PESEL] | str. 77
Art. 16. [Nadanie numeru PESEL] | str. 84
Art. 17. [Wszczęcie postępowania o nadanie numeru PESEL] | str. 86
Art. 18. [Nadanie biegu wnioskowi o nadanie numeru PESEL] | str. 89
Art. 19. [Zmiana numeru PESEL] | str. 91
Art. 20. [Tryb przekazania danych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych] | str. 95
Art. 21. [Powiadomienie o nadaniu lub zmianie numeru PESEL] | str. 99
Art. 22. [Zasada jednorazowości numeru PESEL] | str. 100
Art. 23. [Upoważnienie ustawowe] | str. 102

Rozdział 4. Obowiązek meldunkowy obywateli polskich | str. 105
Art. 24. [Treść i wykonywanie obowiązku meldunkowego] | str. 105
Art. 25. [Definicja pobytu stałego i czasowego] | str. 120
Art. 26. [Składniki określające adres zameldowania] | str. 131
Art. 27. [Termin i zasady wykonywania obowiązku meldunkowego] | str. 133
Art. 28. [Forma wykonania obowiązku meldunkowego] | str. 134
Art. 29. [Wykonywanie obowiązku meldunkowego w związku z urodzeniem dziecka] | str. 143
Art. 30. [Treść formularza meldunkowego] | str. 145
Art. 31. [Tryb rozstrzygania o zameldowaniu] | str. 147
Art. 32. [Zaświadczenia o zameldowaniu] | str. 148
Art. 33. [Forma i tryb wymeldowania] | str. 151
Art. 34. [Treść formularzy zgłoszenia o wymeldowaniu] | str. 153
Art. 35. [Decyzja w sprawie wymeldowania] | str. 154
Art. 36. [Obowiązek zgłoszenia wyjazdu za granicę] | str. 163
Art. 37. [Treść formularza zgłoszenia wyjazdu za granicę] | str. 166
Art. 38. [Wymeldowanie osoby zmarłej] | str. 167
Art. 39. [Upoważnienie do określenia wzorów formularzy meldunkowych] | str. 168

Rozdział 5. Obowiązek meldunkowy cudzoziemców | str. 171
Art. 40. [Zameldowanie cudzoziemców] | str. 171
Art. 41. [Termin dopełnienia obowiązku przez cudzoziemców] | str. 172
Art. 42. [Zwolnienia w obowiązku meldunkowym cudzoziemców] | str. 174
Art. 43. [Wymogi formalne zameldowania cudzoziemców] | str. 175
Art. 44. [Rejestr zameldowania cudzoziemców] | str. 178

Rozdział 6. Udostępnianie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców | str. 179
Art. 45. [Prawo dostępu do danych zawartych w ewidencji ludności] | str. 179
Art. 45a. [Dostęp do danych PESEL ministra właściwego do spraw wewnętrznych] | str. 187
Art. 46. [Dostęp do danych podmiotów niebędących dysponentami danych] | str. 189
Art. 47. [Tryb udostępniania danych jednostkowych] | str. 199
Art. 48. [Udostępnianie danych na podstawie wniosku uproszczonego] | str. 201
Art. 49. [Udostępnianie danych przez teletransmisję w drodze weryfikacji] | str. 205
Art. 50. [Właściwość organów] | str. 209
Art. 51. [Zgoda na udostępnianie danych] | str. 211
Art. 52. [Upoważnienie ustawowe] | str. 216
Art. 53. [Reguły ponoszenia odpłatności za dostęp] | str. 218
Art. 54. [Zwolnienie od opłat] | str. 220
Art. 55. [Dochód budżetu państwa] | str. 222
Art. 56. [Delegacja ustawowa] | str. 223
Art. 57. [Kontrola dostępu do danych w drodze weryfikacji] | str. 224
Art. 58. [Delegacja ustawowa] | str. 227

Rozdział 7. Przepisy karne | str. 229
Art. 59. [Kara grzywny dla cudzoziemca] | str. 229
Art. 60. [Odesłanie do regulacji procesowej] | str. 230

Rozdział 8. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 231
Art. 61. [Zmiany w ustawie o powszechnym obowiązku obrony] | str. 231
Art. 62. [Zmiany w kodeksie wykroczeń] | str. 233
Art. 62a. (uchylony) | str. 233
Art. 63. [Zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych] | str. 233
Art. 64. [Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego] | str. 234
Art. 65. [Zmiany w ustawie o pomocy społecznej] | str. 235
Art. 66. (uchylony) | str. 235
Art. 67. (uchylony) | str. 235
Art. 68. [Zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych] | str. 236
Art. 68a. [Zmiany w ustawie o funduszu sołeckim] | str. 237

Rozdział 9. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 239
Art. 69. [Umorzenie niezakończonych postępowań administracyjnych w sprawach indywidualnych] | str. 239
Art. 70. [Zachowanie ważności lub wygaśnięcie zameldowania] | str. 239
Art. 71. [Numer PESEL; zbiór - rejestr PESEL] | str. 240
Art. 72. [Ewidencje ludności a rejestr PESEL; zbiory meldunkowe a rejestry mieszkańców] | str. 240
Art. 73. [Wygaśnięcie decyzji o zastrzeżeniu udostępnienia danych osobowych] | str. 240
Art. 74. [Zniesienie obowiązku meldunkowego od 1 stycznia 2018 r.] | str. 240
Art. 75. [Likwidacja rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców od 1 stycznia 2018 r.] | str. 241
Art. 76. [Zapowiedź niegromadzenia niektórych danych od 1 stycznia 2018 r.] | str. 241
Art. 77. [Organ prowadzący rejestry od 1 stycznia 2018 r.] | str. 241
Art. 78. [Utrata mocy niektórych przepisów ustawy od 1 stycznia 2018 r.] | str. 241
Art. 79. (uchylony) | str. 241
Art. 80. [Wejście w życie ustawy] | str. 241

Powołane akty prawne | str. 247
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” stanowią kontynuację dawnych „Problemów Prawnych Handlu Zagranicznego”, które w latach 1977–2000 ukazywały się nakładem Uniwersytetu Śląskiego. Zmienia się jednak zakres tematyczny nowej serii, przede wszystkim bowiem ulega znacznemu rozszerzeniu. Poza problematyką kolizyjnoprawną prawa prywatnego międzynarodowego, autorzy zajmują się międzynarodowym prawem handlowym (w tym aktami prawa jednolitego), prawem prywatnym porównawczym, międzynarodowym arbitrażem handlowym, europejskim prawem gospodarczym oraz międzynarodowym prawem postępowania cywilnego.

Cena: 19.95 zł 17.00 zł
2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

-25%

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

Contents

IN MEMORIAM
Bartłomiej Krzan: Professor Jan Kolasa (1926-2016), doi: 10.7420/pyil2016a, pp. 11-18;
GENERAL ARTICLES
Roman Kwiecień: The "Nicaragua" Judgement and the Use of Force – 30 Years Later, doi: 10.7420/pyil2016b, pp. 21-36;
Michał Kowalski: Original Sin Reaffirmed: The Nicaragua Judgement’s Impact on the Notion of Armed Attack as the Most Grave Form of the Use of Force, doi: 10.7420/pyil2016c, pp. 37-50;
François Finck: The State between Fact and Law: The Role of Recognition and the Conditions under which It Is Granted in the Creation of New States, doi: 10.7420/pyil2016d, pp. 51-81;
Wojciech Burek: Family Reunification Regulations and Women: The Perspective of International Law, doi: 10.7420/pyil2016e, pp. 83-108;
Athanasios Yupsanis: Cultural Autonomy for Minorities in the Baltic States, Ukraine, and the Russian Federation: A Dead Letter, doi: 10.7420/pyil2016f, pp. 109-135;
Anna Karapetyan: A Recurring Phenomenon: The Lawful Sanctions Clause in the Definition of Torture and the Question of Judicial Corporal Punishment under International Human Rights Law, doi: 10.7420/pyil2016g, pp. 137-161;
Aleksandra Rychlewska: The Nullum Crimen Sine Lege Principle in the European Convention of Human Rights: The Actual Scope of Guarantees; doi: 10.7420/pyil2016h, pp. 163-186.
CONTENTS
Petra Bárd: Scrutiny over the Rule of Law in the European Union, doi: 10.7420/pyil2016i, pp. 187-208;
Joanna Ryszka: “Social Dumping” and “Letterbox Companies” – Interdependent or Mutually Exclusive Concepts in European Union Law?, doi: 10.7420/pyil2016j, pp. 209-229;
Dominik Horodyski, Maria Kierska: Enforcement of Emergency Arbitrators’ Decisions under Polish Law, doi: 10.7420/pyil2016k, pp. 230-244.
POLISH PRACTICE IN INTERNATIONAL LAW
Dorota Pyć: Compliance and Enforcement of Maritime Labour Conditions – The Polish Legal Perspective, doi: 10.7420/pyil2016l, pp. 247-255;
Grzegorz Wierczyński: The Polish Practice Regarding the Promulgation of International Agreements between 1945 and 2017, doi: 10.7420/pyil2016m, pp. 258-266;
Agata Kleczkowska: Judgement of the Supreme Court, dated 17 February 2016 (Ref. no. WA 16/15), doi: 10.7420/pyil2016n, pp. 267-276.
BOOK REVIEWS
Kaja Kowalczewska: William H. Boothby, Weapons Law and The Law of Armed Conflict, doi: 10.7420/pyil2016o, pp. 279-282;
Bartłomiej Krzan: M. Ruffert, C. Walter, Institutionalised International Law, doi: 10.7420/pyil2016p, pp. 283-286;
Roman Kwiecień: Robert Kolb, Peremptory International Law – Jus Cogens, doi: 10.7420/pyil2016q, pp. 287-290;
Marcin Menkes: Eugene Kontorovich, Francesco Parisi (eds.), Economic Analysis of International Law, doi: 10.7420/pyil2016r, pp. 291-294;
Marcin Menkes: Marc-William Palen, The ‘Conspiracy’ of Free Trade, doi: 10.7420/pyil2016s, pp. 295-298.
LIST OF REVIEWERS (vol . 36/2016), pp. 299-300.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

-31%

40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

Książka dostarcza kierującym rejestracjami medycznymi niezbędnej wiedzy dotyczącej dokumentacji medycznej, praw pacjentów, ochrony danych osobowych i udzielania świadczeń medycznych. Zawiera praktyczne porady dotyczące zarządzania pracownikami rejestracji oraz wyjaśnia najczęstsze problemy pojawiające się podczas obsługi pacjentów.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
Administrator 12/2014

-26%

Administrator 12/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ordynacja podatkowa – zmiany w 2015,
● Zakres zarządu spółdzielni,
● Przeglądy systemów ogrzewania i wentylacji.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 4/2015

-29%

Administrator 4/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● Uczymy się na błędach... własnych – rozmowa o poszanowaniu energii,
● Spółdzielnie a RPO,
● Przegląd wodomierzy.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 7-8/2017

-29%

Administrator 7-8/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Możliwości dobudowy wind są, tylko pieniędzy brak i prawo kuleje,
● Rozliczanie kosztów ciepła i przegląd ciepłomierzy,
● Orzecznictwo a uchwały wspólnoty,
● Żeby nie było jak w londyńskim Grenfell Tower

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.