Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ustawa o kontroli w administracji rządowej. Komentarz z wzorami dokumentów

ebook

- 14%

Ustawa o kontroli w administracji rządowej. Komentarz z wzorami dokumentów

Tomasz Bolek, Marcin Dobruk

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 170.00 zł 147.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 147.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8124-485-5
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja odpowiada m.in. na następujące pytania:

Kto podlega kontroli w administracji rządowej i kto jest upoważniony do jej przeprowadzenia?
Jak ustalić kryteria oraz cel kontroli?
Jak zaplanować, przygotować oraz przeprowadzić kontrolę w administracji rządowej?
Jak poprawnie udokumentować wyniki kontroli?
Jakie są uprawnienia i obowiązki stron postępowania kontrolnego, tj. kontrolowanego i kontrolującego?Komentarz uwzględnia aktualne zmiany Standardów kontroli w administracji rządowej dokonane w dniu 31 sierpnia 2017 r., które są jednym z podstawowych (po komentowanej ustawie) dokumentów odnoszących się do postępowania kontrolnego prowadzonego w sektorze rządowym.

Opracowanie zawiera ponad 30 wzorów pism - stosowanych zarówno przez kontrolerów, jak i przez kontrolowanych - które mogą być wykorzystywane w toku kontroli.

Adresaci:
Książka pomoże w pracy zarówno kontrolerów, koordynatorów, kierowników komórek do spraw kontroli, jak i pracowników różnych stopni zarządzania w jednostce kontrolującej. Będzie istotnym wsparciem w zakresie korzystania z uprawnień przysługujących jednostkom objętych kontrolą, wywiązywania się z obowiązków związanych z postępowaniem kontrolnym, czy też możliwości odwoływania się od wyników kontroli.

Tytuł
Ustawa o kontroli w administracji rządowej. Komentarz z wzorami dokumentów
Autorzy
Tomasz Bolek, Marcin Dobruk
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8124-485-5
Seria
Komentarze praktyczne
Rok wydania
2017
Liczba stron
364
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 13

CZĘŚĆ I

1. Wprowadzenie do ustawy | str. 19
2. Wybrane aspekty kontroli w administracji rządowej | str. 23
3. Diagnoza wykorzystywania funkcji kontroli w administracji rządowej | str. 29
4. Wytyczne w sprawie kontroli w administracji rządowej | str. 33
5. Proces legislacyjny ustawy o kontroli w administracji rządowej | str. 37
6. Standardy kontroli w administracji rządowej | str. 40
7. Perspektywy funkcji kontroli w administracji rządowej | str. 48

CZĘŚĆ II

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) | str. 57

ROZDZIAŁ 1. Przepisy ogólne | str. 59
Art. 1. [Zakres ustawy] | str. 59
Art. 2. [Zakres ustawy cd.] | str. 63
Art. 3. [Cel kontroli] | str. 64
Art. 4. [Kryteria kontroli] | str. 68
Art. 5. [Definicje] | str. 74
Art. 6. [Kompetencje do kontroli] | str. 77
Art. 7. [Kompetencje Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów] | str. 82
Art. 8. [Kompetencje koordynacyjne Prezesa Rady Ministrów] | str. 83
Art. 9. [Kompetencje informacyjne Prezesa Rady Ministrów] | str. 92
Art. 10. [Kontrola wspólna] | str. 95
Art. 11. [Tryby kontroli] | str. 96
Art. 12. [Planowanie działalności kontrolnej] | str. 100
Art. 13. [Stosowanie k.p.a.] | str. 106

ROZDZIAŁ 2. Kontrola w trybie zwykłym | str. 108
Art. 14. [Program kontroli] | str. 108
Art. 15. [Przygotowanie kontroli] | str. 114
Art. 16. [Upoważnienie do kontroli] | str. 117
Art. 17. [Zespół kontrolny] | str. 123
Art. 18. [Delegowanie kontrolera] | str. 126
Art. 19. [Wyłączenie kontrolera] | str. 129
Art. 20. [Zawiadomienie o kontroli] | str. 135
Art. 21. [Czynności kontrolne] | str. 137
Art. 22. [Uprawnienia kontrolera] | str. 140
Art. 23. [Sygnalizacja zagrożenia] | str. 144
Art. 24. [Uprawnienia kontrolera] | str. 146
Art. 25. [Obowiązki pracowników kontrolowanego] | str. 148
Art. 26. [Odpowiedzialność za utrudnianie kontroli] | str. 151
Art. 27. [Dowody kontroli] | str. 154
Art. 28. [Wyjaśnienia] | str. 159
Art. 29. [Odmowa udzielenia wyjaśnień] | str. 162
Art. 30. [Oświadczenie] | str. 163
Art. 31. [Zasady przeprowadzania oględzin] | str. 166
Art. 32. [Protokół z czynności kontrolnych] | str. 169
Art. 33. [Powołanie biegłego] | str. 173
Art. 34. [Uprawnienia kontrolera dotyczące innych jednostek] | str. 180
Art. 35. [Dodatkowe wyjaśnienia kierownika jednostki kontrolowanej] | str. 181
Art. 36. [Projekt wystąpienia pokontrolnego] | str. 183
Art. 37. [Projekt wystąpienia pokontrolnego cd.] | str. 192
Art. 38. [Przekazanie projektu wystąpienia pokontrolnego kierownikowi jednostki kontrolowanej] | str. 194
Art. 39. [Przekazanie projektu wystąpienia pokontrolnego byłemu kierownikowi jednostki kontrolowanej] | str. 196
Art. 40. [Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego] | str. 199
Art. 41. [Sprostowanie w projekcie wystąpienia pokontrolnego] | str. 202
Art. 42. [Rozpatrywanie zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego] | str. 205
Art. 43. [Dodatkowe czynności kontrolne] | str. 210
Art. 44. [Żądanie dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień] | str. 211
Art. 45. [Zajęcie stanowiska wobec wniesionych zastrzeżeń] | str. 212
Art. 46. [Wystąpienie pokontrolne] | str. 214
Art. 47. [Wystąpienie pokontrolne cd.] | str. 224
Art. 48. [Odwołanie od wystąpienia pokontrolnego] | str. 225
Art. 49. [Informacja o usunięciu nieprawidłowości] | str. 226
Art. 50. [Odstąpienie od kontroli] | str. 231

ROZDZIAŁ 3. Kontrola w trybie uproszczonym | str. 235
Art. 51. [Kontrola w trybie uproszczonym] | str. 235
Art. 52. [Tryb kontroli uproszczonej] | str. 236
Art. 53. [Zmiana trybu kontroli] | str. 240

ROZDZIAŁ 4. Dokumentacja kontroli | str. 245
Art. 54. [Akta kontroli] | str. 245
Art. 55. [Dostęp do akt kontroli] | str. 248

ROZDZIAŁ 5. Informacje o wynikach kontroli | str. 252
Art. 56. [Informacja o wynikach kontroli] | str. 252
Art. 57. [Przekazywanie informacji o wynikach kontroli] | str. 258

ROZDZIAŁ 6. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 260
Art. 58-76. (pominięte) | str. 260

ROZDZIAŁ 7. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 262
Art. 77. [Przepis przejściowy] | str. 262
Art. 78. [Wejście w życie ustawy] | str. 262

Bibliografia | str. 265

CZĘŚĆ III

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) | str. 273

Standardy kontroli w administracji rządowej | str. 291

Wzory dokumentów | str. 311
Wzór nr 1. Okresowy plan kontroli | str. 311
Wzór nr 2. Program kontroli | str. 315
Wzór nr 3. Wniosek o udostępnienie dokumentów i informacji | str. 319
Wzór nr 4. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli | str. 320
Wzór nr 5. Powołanie zespołu kontrolerów | str. 321
Wzór nr 6. Wyłączenie kontrolera | str. 322
Wzór nr 7. Oświadczenie dotyczące kontroli | str. 323
Wzór nr 8. Protokół oględzin | str. 324
Wzór nr 9. Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień | str. 326
Wzór nr 10. Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia | str. 328
Wzór nr 11. Postanowienie o powołaniu biegłego | str. 330
Wzór nr 12. Upoważnienie dla biegłego | str. 331
Wzór nr 13. Pismo kontrolera - wniosek o udostępnienie dokumentów i informacji | str. 332
Wzór nr 14. Pismo o złożenie dodatkowych wyjaśnień | str. 333
Wzór nr 15. Projekt wystąpienia pokontrolnego | str. 334
Wzór nr 16. Pismo dotyczące przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego | str. 337
Wzór nr 17. Pismo dotyczące przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego byłemu kierownikowi jednostki | str. 338
Wzór nr 18. Pismo zawierające zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego | str. 340
Wzór nr 19. Wniosek o przedłużenie terminu na zgłoszenie zastrzeżeń | str. 342
Wzór nr 20. Przedłużenie terminu na zgłoszenie zastrzeżeń | str. 343
Wzór nr 21. Pismo w sprawie sprostowania projektu wystąpienia pokontrolnego - na wniosek | str. 344
Wzór nr 22. Pismo w sprawie sprostowania projektu wystąpienia pokontrolnego - z urzędu | str. 345
Wzór nr 23. Pismo o odrzuceniu zastrzeżeń | str. 346
Wzór nr 24. Odwołanie od odrzucenia zastrzeżeń | str. 347
Wzór nr 25. Uchylenie lub podtrzymanie wyników rozpatrywania zastrzeżeń | str. 348
Wzór nr 26. Pismo o przekazanie dokumentów lub złożenie pisemnych wyjaśnień | str. 350
Wzór nr 27. Stanowisko wobec zastrzeżeń | str. 351
Wzór nr 28. Wystąpienie pokontrolne | str. 353
Wzór nr 29. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne | str. 355
Wzór nr 30. Odstąpienie od kontroli | str. 357
Wzór nr 31. Sprawozdanie z kontroli | str. 358
Wzór nr 32. Pismo przewodnie | str. 360
Wzór nr 33. Informacja o wynikach kontroli | str. 361
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

W studiach zebranych w kolejnym tomie serii poruszono tematy dotyczące: optymalnej koncepcji określania właściwości prawa we wspólnotowym porządku prawnym, wspólnotowych instrumentów prawa cywilnego, klauzuli porządku jako podstawy odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym, zmian w unormowaniu cesji wierzytelności (od art. 12 konwencji rzymskiej do art. 14 rozporządzenia Rzym I).
W częściach obejmujących materiały i glosy zamieszczono wytyczne Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego w sprawie stosowania klauzuli porządku publicznego jako podstawy odmowy uznania lub wykonania międzynarodowych orzeczeń arbitrażowych, projekt ustawy z 2009 roku regulującej prawo prywatne międzynarodowe, wyrok Trybunału z dnia 6 października 2009 roku, glosę do tego wyroku oraz glosę do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2008 roku.

Cena: 27.30 zł 24.00 zł
5 dokumentów lekarza dentysty w czasie pandemii - jak wypełniać

-32%

5 dokumentów lekarza dentysty w czasie pandemii - jak wypełniać

W e-booku znajdziesz 5 dokumentów niezbędnych w pracy lekarza dentysty w 2021 r. Zminimalizuj ryzyko, że do zakażenia dojdzie w Twoim gabinecie. Pamiętaj przy tym, że obowiązkowa polisa OC pokrywa także co do zasady zdarzenia związane z zakażeniem COVID-19. Kierownicy placówek medycznych mają obowiązek wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania całego systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń. Jednym z zadań, które się z tym wiążą, jest opracowanie, wdrożenie i nadzór nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Cena: 24.90 zł 17.00 zł
70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

-9%

70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

Z początkiem 2016 r. weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie 70% zryczałtowanym podatkiem niektórych odszkodowań oraz odpraw otrzymywanych od spółek z udziałem środków publicznych. Są to spółki, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne państwowe osoby prawne albo komunalne osoby prawne dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu. Przepisy te dotyczą dwóch rodzajów odszkodowań i odpraw:
• odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji oraz
• odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przed terminem.
Stosowanie nowych przepisów miało być bardzo proste. Niestety praktyka pierwszych miesięcy ich obowiązywania jest inna. W publikacji przedstawiamy zasady wypłaty takich odszkodowań, poboru podatku oraz ewidencję księgową.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

-31%

72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 września 1997 r. wskazano zadania służby bhp. To katalog zamknięty składający się z 22 zadań. Niestety mało precyzyjne zapisy często powodują wątpliwości, jeśli chodzi o interpretację poszczególnych zadań służby bhp. Nie do końca też jest jasne, co pracownik służby bhp powinien robić w ramach konkretnego obowiązku. Przepisy nie definiują przecież, czym jest na przykład „bieżące informowanie”. Pytanie zatem, czy chodzi o prowadzenie regularnego monitoringu bezpieczeństwa zakładu, czy jedynie o niezwłoczne informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych? Takich problemów jest więcej.
W książce „Zadania służby bhp – praktyczne problemy w pytaniach i odpowiedziach” rozwiewamy wątpliwości, jakie pojawiają się w codziennej pracy pracowników służby bhp, a dotyczą 22 zadań tej służby.

Cena: 139.90 zł 97.00 zł
Administrator 4/2015

-29%

Administrator 4/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● Uczymy się na błędach... własnych – rozmowa o poszanowaniu energii,
● Spółdzielnie a RPO,
● Przegląd wodomierzy.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2022

-33%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2022

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
- Rekompensata za ciepło a odpowiedzialność zarządu,
- Liderzy Spółdzielczości Mieszkaniowej 2022,
- Jak oszczędzać energię cieplną?

Cena: 20.80 zł 14.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.