Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz

ebook

- 14%

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz

Wojciech Gonet, Paweł A. Blajer

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 144.00 zł 124.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 124.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8223-162-5
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie zasad obrotu nieruchomościami rolnymi oraz propozycje rozwiązań problemów, które mogą wystąpić w związku z ich stosowaniem.


Autorzy przedstawili m.in. takie zagadnienia, jak:

instytucja prawa pierwokupu dzierżawcy nieruchomości rolnej i KOWR oraz tzw. prawo nabycia nieruchomości rolnej przysługujące KOWR,
obrót nieruchomościami rolnymi, udziałami, jak również akcjami należącymi do spółek będących właścicielami czy użytkownikami wieczystymi gruntów rolnych,
sytuacje, gdy obrót nieruchomościami rolnymi jest swobodny,
przesłanki i tryb uzyskania decyzji Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zezwalające na nabycie nieruchomości rolnych, a także zbywanie i nabywanie nieruchomości bez uzyskania zgody,
obowiązki notariusza sporządzającego akt dotyczący obrotu nieruchomościami rolnymi,
obowiązki nabywcy nieruchomości rolnych i kontrola wykonania przedmiotowych obowiązków.Ograniczenia w obrocie nieruchomościami oraz przypadki ich łagodzenia uregulowane są w innych aktach prawnych. Dlatego w celu kompleksowego ujęcia tematyki obrotu nieruchomościami rolnymi omówiono również wybrane przepisy ustawy z 14.04.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, a także ustawy z 26.04.2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw, które ułatwiają obrót nieruchomościami rolnymi.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla notariuszy, aplikantów notarialnych, referendarzy sądowych, pracowników Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także dla prawników zajmujących się obrotem nieruchomościami.

Tytuł
Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz
Autorzy
Wojciech Gonet, Paweł A. Blajer
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8223-162-5
Seria
Komentarze praktyczne
Rok wydania
2020
Liczba stron
480
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 15

Ustawa z 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego | str. 17
Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy| str. 19
Art. 1a. [Nieruchomości rolne wyłączone z zakresu stosowania ustawy] | str. 22
Art. 1b. [Nieruchomości rolne położone w granicach administracyjnych miast wyłączone z zakresu stosowania ustawy] | str. 30
Art. 1c. [Wyłączenie stosowania przepisów ustawy do gruntów nabywanych i zbywanych z Krajowego Zasobu Nieruchomości] | str. 36
Art. 2. [Definicje] | str. 45
Art. 2a. [Warunki nabycia nieruchomości rolnych przez rolników indywidualnych i inne podmioty] | str. 76
Art. 2b. [Obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej] | str. 142
Art. 2c. [Stosowanie przepisów ustawy do nabycia użytkowania wieczystego lub udziału we współwłasności nieruchomości rolnej] | str. 156
Art. 3. [Prawo pierwokupu nieruchomości rolnych] | str. 157
Art. 3a. [Prawo pierwokupu udziałów i akcji w spółce] | str. 232
Art. 3b. [Prawo nabycia nieruchomości rolnej od spółki osobowej] | str. 254
Art. 3c. [Prawo nabycia nieruchomości rolnej od spółki akcyjnej ubiegającej się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym] | str. 264
Art. 4. [Prawo nabycia nieruchomości rolnej oraz akcji i udziałów w spółce prawa handlowego] | str. 270
Art. 4a. [Stosowanie przepisów ustawy do nabycia gospodarstwa rolnego] | str. 334
Art. 4b. [Nabywanie przez Krajowy Ośrodek nieruchomości rolnych oraz akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego] | str. 349
Art. 4c. [Skutki wykonania prawa pierwokupu lub prawa nabycia – stosowanie przepisów k.c. do umowy spółki z o.o. oraz statutu spółki akcyjnej] | str. 358
Art. 5. [Gospodarstwo rodzinne] | str. 360
Art. 6. [Rolnik indywidualny] | str. 369
Art. 7. [Dowody potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej] | str. 394
Art. 8. [Wejście nieruchomości nabytych przez Krajowy Ośrodek do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa] | str. 411
Art. 8a. [Nadzór nad spełnianiem zobowiązań przez nabywcę nieruchomości rolnej] | str. 415
Art. 9. [Sankcja nieważności; orzekanie o nabyciu własności nieruchomości przez Krajowy Ośrodek| str. 423
Art. 9a. [Nabycie przez Krajowy Ośrodek własności nieruchomości rolnej położonej w granicach administracyjnych miasta] | str. 434
Art. 10. [Przepis zmieniający k.c.] | str. 438
Art. 11. [Przepis zmieniający ustawę o scalaniu i wymianie gruntów] | str. 445
Art. 12. [Przepis zmieniający ustawę o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa] | str. 445
Art. 13. [Przepis zmieniający ustawę o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa] | str. 445
Art. 14. [Przepis zmieniający ustawę o działach administracji rządowej] | str. 446
Art. 15. [Przepis zmieniający ustawę o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości | str. 446
Art. 16 [Postępowania na podstawie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy] | str. 446
Art. 17. [Postępowania na podstawie ustawy o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy] | str. 447
Art. 18. [Zmiana nazwy Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa] | str. 448
Art. 19. [Wejście w życie ustawy] | str. 448

Ustawa z 14.04.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (wyciąg) | str. 449
Art. 11. | str. 451
Art. 12. | str. 454
Art. 13. | str. 454

Ustawa z 26.04.2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (wyciąg) | str. 457
Art. 3. | str. 459
Art. 5. | str. 460
Art. 6. | str. 461
Art. 7. | str. 465
Art. 8. | str. 466

Zakończenie | str. 469

Bibliografia | str. 471

Orzecznictwo | str. 477
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

-15%

<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny, piąty już tom z serii Z dziejów prawa. Jak każdy poprzedni stanowi on wynik refleksji na temat jednej z jego dziedzin. Tym razem przedmiotem zainteresowania stało się prawo prywatne, a przede wszystkim szeroko pojęte prawo rzeczowe. Kierując się myślą wyrażoną w tytule pierwszej publikacji niniejszej serii, można nazwać to prawo „prawem blisko człowieka”, ponieważ gwarantuje ono używanie, korzystanie i pobieranie pożytków z posiadanego majątku.

Od redakcji

Cena: 39.90 zł 34.00 zł
57 problemów zarządzania oświatą

-14%

57 problemów zarządzania oświatą

Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczącej procesów rozwojowych w organizacji szkolnej oraz wyjaśnia pojęcia z zakresu zarządzania organizacją szkolną. Autorzy omawiają w niej podstawowe umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które ułatwiają wstępną interpretację i zrozumienie powszechnie występujących problemów w oświacie.


Opracowanie zostało napisane w formie otwartych komentarzy do typowych, powszechnie występujących problemów, jakie należy rozwiązywać w procesie zarządzania na wszystkich szczeblach systemu oświaty i dotyczących m.in.:

prowadzenia placówki oświatowej,
jakości i efektywności pracy,
nadzoru i kontroli,
rozwoju osobistego,
nauczania oraz komunikacji z uczniami.Zwrócono także uwagę na potrzebę i zasadność stosowania prawa jako narzędzia zarządzania.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz ośrodków kursów i szkoleń zawodowych, jak również menedżerów we wszystkich instytucjach systemu oświaty. Powinna też zainteresować nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych.


Obejrzyj wideorecenzję:

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

-15%

Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

W monografii wskazano przyczyny wprowadzania metod rozwiązywania sporów do prawa administracyjnego oraz funkcje, które te metody mogą pełnić w administracji publicznej. Autor zakłada, że wdrażanie metod alternatywnego rozwiązywania sporów do administracji publicznej na podstawie prawa administracyjnego jest w pełni racjonalne i celowe, jeżeli istnieje taki typ sporu, którego opanowanie w drodze rozstrzygnięcia lub rozwiązania należałoby do obszaru działania administracji publicznej lub sądu administracyjnego. Jednocześnie w pracy ukazano wpływ koncepcji alternatywnego rozwiązywania sporów (ang. alternative dispute resolution) na funkcjonowanie administracji publicznej, a wskazanie na potencjalną relację podniesionych zagadnień podkreśla specyfikę podjętego tematu.

Cena: 26.00 zł 22.00 zł
Administrator 11/2014

-26%

Administrator 11/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 5/2015

-29%

Administrator 5/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● O kondycji branży dźwigowej,
● Prawo wstępu do lokalu w spółdzielni,
● Po zebraniach rocznych.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 6/2015

-29%

Administrator 6/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● O mankamentach hydroizolacyjnego rynku wykonawczo-nadzorczego,
● Opłata reklamowa,
● Spółdzielcze non for profit.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.