Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin. Komentarz

ebook

- 14%

Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin. Komentarz

Marta Lampart, Dawid Marek, Krzysztof Felchner, Katarzyna Jasińska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 169.00 zł 146.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 146.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8092-607-3
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Prezentowany komentarz jest najobszerniejszym w polskiej literaturze opracowaniem poświęconym zagadnieniu ochrony odmian roślin. Zawiera omówienie wszystkich najważniejszych kwestii dotyczących wyłącznego prawa hodowcy do nowej odmiany rośliny jako specyficznego (jakkolwiek zbliżonego do patentu) prawa z zakresu tzw. własności intelektualnej. Są to w szczególności:
przesłanki i procedura uzyskania prawa,
treść prawa oraz cywilno- i karnoprawne skutki jego naruszenia.

Drugie wydanie komentarza uwzględnia m.in. najnowsze przykłady z praktyki decyzyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz Community Plant Variety Office, a także orzecznictwa TSUE oraz polskich i zagranicznych sądów powszechnych.

Autorzy komentarza specjalizują się w prawie własności intelektualnej.

Komentarz oceniam jako bardzo dobre źródło komentatorskie do ustawy. Opracowanie ma wysoki poziom merytoryczny, może służyć istotną pomocą w wyjaśnianiu złożonych treści ustawy o ochronie prawnej odmian roślin zarówno praktykom stosującym to prawo, jak i sądownictwu, pracownikom naukowym, doktorantom i studentom, którzy będą chcieli interpretować te niełatwe, nawet hermetyczne ze względu na swoją specyfikę, przepisy. Autorzy wykonali ogromną i pożyteczną pracę komentatorską, opartą na imponująco zebranej literaturze przedmiotu, polskiej i zagranicznej, orzecznictwie sądowym i przykładach z zakresu praktyki stosowania prawa. Wnikliwość opracowania ze strony Autorów wyraża się nie tylko w przywoływaniu poglądów literatury i orzecznictwa, ale też zderzaniu poglądów polemicznych i zajmowaniu własnego stanowiska w sprawach spornych .
Prof. dr hab. Małgorzata Korzycka

Tytuł
Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin. Komentarz
Autorzy
Marta Lampart, Dawid Marek, Krzysztof Felchner, Katarzyna Jasińska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8092-607-3
Rok wydania
2016
Liczba stron
456
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 9
Przedmowa do pierwszego wydania komentarza 23
Przedmowa do drugiego wydania komentarza 29
Wprowadzenie 33
Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin 41
Rozdział 1. Przepisy ogólne 43 Art. 1. [Przedmiot regulacji] 43 Art. 2. [Słowniczek, wspólność wyłącznego prawa hodowcy] 46 Art. 3. [Stosowanie przepisów k.p.a. do postępowania przed COBORU] 70
Rozdział 2. Wyłączne prawo hodowcy do odmiany 74 Art. 4. [Powstanie i przejście wyłącznego prawa hodowcy] 74 Art. 4a. [Prawo do wynagrodzenia i prawa osobiste twórcy odmiany] 83 Art. 5. [Odrębność odmiany] 95 Art. 6. [Wyrównanie odmiany] 104 Art. 7. [Trwałość odmiany] 108 Art. 8. [Nowość odmiany] 111 Art. 9. [Nazwa odmiany] 120 Art. 10. [Pełnomocnik w postępowaniu w sprawie przyznania wyłącznego prawa hodowcy] 165 Art. 11. [Wniosek o przyznanie wyłącznego prawa hodowcy] 168 Art. 12. [Prawo pierwszeństwa z wcześniejszego zgłoszenia w państwie stowarzyszonym] 174 Art. 13. [Diariusz COBORU, udostępnianie dokumentacji] 178 Art. 14. [Tymczasowe wyłączne prawo hodowcy] 181 Art. 15. [Badania OWT] 186 Art. 16. [Obowiązki i uprawnienia hodowcy w czasie trwania badań OWT] 192 Art. 17. [Zlecenie przeprowadzenia badań OWT innemu podmiotowi] 195 Art. 18. [Zastrzeżenia] 198 Art. 19. [Opłaty] 203 Art. 20. [Decyzje o przyznaniu i odmowie przyznania wyłącznego prawa hodowcy] 206 Art. 21. [Treść wyłącznego prawa hodowcy] 211 Art. 22. [Treść "dodatkowych praw hodowcy", dozwolony użytek] 218 Art. 23. [Odstępstwo rolne] 244 Art. 23a. [Obowiązki informacyjne beneficjentów odstępstwa rolnego] 268 Art. 23b. [Obowiązki informacyjne przetwórców] 289 Art. 23c. [Kontrola wykonywania przez beneficjentów odstępstwa rolnego oraz przetwórców obowiązków informacyjnych względem hodowcy] 295 Art. 24. [Następcze obowiązki hodowcy] 300 Art. 25. [Roszczenia - norma pusta?] 302 Art. 26. [Notyfikacja COBORU zmiany podmiotu uprawnionego z tytułu wyłącznego prawa hodowcy] 304 Art. 27. [Okres trwania wyłącznego prawa hodowcy, zawieszenie wykonywania polskiego wyłącznego prawa hodowcy] 305 Art. 28. [Wyczerpanie wyłącznego prawa hodowcy] 310 Art. 29. [Pozbawienie hodowcy wyłącznego prawa] 320 Art. 30. [Licencja umowna] 326 Art. 31. [Licencja przymusowa] 332 Art. 32. [Postępowanie w sprawie udzielenia licencji przymusowej] 339 Art. 33. [Treść decyzji o udzieleniu licencji przymusowej] 341 Art. 34. [Wydanie decyzji o udzieleniu licencji przymusowej] 342 Art. 35. [Decyzja o cofnięciu licencji przymusowej] 343 Art. 36. [Księga ochrony wyłącznego prawa, spis odmian] 345
Rozdział 2a. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym 350 Art. 36a. [Roszczenia przysługujące w razie naruszenia wyłącznego prawa hodowcy] 350 Art. 36b. [Zabezpieczenie roszczeń i dowodów; roszczenie informacyjne] 380
Rozdział 3. Przepisy karne 419 Art. 37. [Przestępstwa] 419 Art. 37a. [Wykroczenia] 431 Art. 37b. [Wykroczenia - stosowanie przepisów k.p.s.w.] 432
Rozdział 4. Przepisy przejściowe i końcowe 440 Art. 38. [Ważność licencji przymusowych] 440 Art. 39. [Przepisy przejściowe dotyczące księgi ochrony wyłącznego prawa i spisu odmian] 441 Art. 40. [Termin wejścia w życie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin] 441
Bibliografia 443
Autorzy 453
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

W drugim numerze Silesian Journal of Legal Studies pomieszczone zostały artykuły podejmujące różne zagadnienia prawne, takie jak: prawo własności i ochrona prawna konsumentów w kontekście prawa europejskiego, autonomia i bezpieczeństwo prawne samorządu lokalnego czy też podstawy prawne ochrony środowiska naturalnego. W aktualnym numerze czytelnik znaleźć może również artykuły z teorii i historii prawa. Autorzy tekstów to eksperci prawni reprezentujący Polskę, Niemcy, Słowenię, Bułgarię, Węgry oraz Hiszpanię. Podobnie jak w pierwszym numerze Silesian Journal of Legal Studies, prezentowane zagadnienia podjęte zostały w sposób interdyscyplinarny.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
40 lat Kodeksu pracy

-14%

40 lat Kodeksu pracy

Publikacja zawiera zbiór referatów wygłoszonych w trakcie Piątego Seminarium Szubertowskiego oraz opracowań zainspirowanych tym wydarzeniem, powstałych dla uczczenia 40. rocznicy obowiązywania ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. W książce zawarto artykuły, które stanowią podsumowanie, ocenę, a także refleksje na temat tego niezwykle ważnego dla polskiego prawa pracy aktu prawnego.W monografii oprócz teoretycznych, ogólnych rozważań omówiono wiele praktycznych kwestii związanych ze stosowaniem kodeksu pracy, w tym m.in. dotyczących takich zagadnień jak:

uprawnienia rodzicielskie w zakresie urlopu macierzyńskiego,
zatrudnienie pracownicze kadry kierowniczej,
uzasadniona przyczyna rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony,
kodeksowa szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym,
udział pracodawcy w ryzyku niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,
praca w godzinach nadliczbowych oraz praca w niedziele i święta.


Autorzy przedstawili także wybrane regulacje kodeksu pracy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego.Adresaci:

Książka przeznaczona jest dla nauczycieli akademickich, prawników praktyków, aplikantów oraz doktorantów. Ze względu na praktyczny wymiar omawianych zagadnień zainteresuje również pracowników działów kadr, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy oraz osoby związane z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
Administrator 3/2017

-29%

Administrator 3/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Usuwanie drzew w świetle prawa,
● Atrakcyjne i bezpieczne place zabaw,
● Sąd Najwyższy o rachunkowości wspólnot,
● Co trapi zarządców?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 6/2015

-29%

Administrator 6/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● O mankamentach hydroizolacyjnego rynku wykonawczo-nadzorczego,
● Opłata reklamowa,
● Spółdzielcze non for profit.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 7-8/2015

-32%

Administrator 7-8/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami. W numerze m.in.: ● Dziedziczenie udziałów w spółdzielni, ● Jak przygotować kosztorys hydroizolacji?, ● Przegląd ciepłomierzy.

Cena: 31.00 zł 21.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2022

-33%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2022

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
- Rekompensata za ciepło a odpowiedzialność zarządu,
- Liderzy Spółdzielczości Mieszkaniowej 2022,
- Jak oszczędzać energię cieplną?

Cena: 20.80 zł 14.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.