Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin. Komentarz

ebook

- 14%

Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin. Komentarz

Katarzyna Jasińska, Krzysztof Felchner, Marta Lampart, Dawid Marek

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 146.00 zł 126.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 126.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8092-607-3
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Prezentowany komentarz jest najobszerniejszym w polskiej literaturze opracowaniem poświęconym zagadnieniu ochrony odmian roślin. Zawiera omówienie wszystkich najważniejszych kwestii dotyczących wyłącznego prawa hodowcy do nowej odmiany rośliny jako specyficznego (jakkolwiek zbliżonego do patentu) prawa z zakresu tzw. własności intelektualnej. Są to w szczególności:


przesłanki i procedura uzyskania prawa,
treść prawa oraz cywilno- i karnoprawne skutki jego naruszenia.
Drugie wydanie komentarza uwzględnia m.in. najnowsze przykłady z praktyki decyzyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz Community Plant Variety Office, a także orzecznictwa TSUE oraz polskich i zagranicznych sądów powszechnych.Autorzy komentarza specjalizują się w prawie własności intelektualnej."Komentarz oceniam jako bardzo dobre źródło komentatorskie do ustawy. Opracowanie ma wysoki poziom merytoryczny, może służyć istotną pomocą w wyjaśnianiu złożonych treści ustawy o ochronie prawnej odmian roślin zarówno praktykom stosującym to prawo, jak i sądownictwu, pracownikom naukowym, doktorantom i studentom, którzy będą chcieli interpretować te niełatwe, nawet hermetyczne ze względu na swoją specyfikę, przepisy. Autorzy wykonali ogromną i pożyteczną pracę komentatorską, opartą na imponująco zebranej literaturze przedmiotu, polskiej i zagranicznej, orzecznictwie sądowym i przykładach z zakresu praktyki stosowania prawa. Wnikliwość opracowania ze strony Autorów wyraża się nie tylko w przywoływaniu poglądów literatury i orzecznictwa, ale też zderzaniu poglądów polemicznych i zajmowaniu własnego stanowiska w sprawach spornych".
Prof. dr hab. Małgorzata Korzycka

Tytuł
Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin. Komentarz
Autorzy
Katarzyna Jasińska, Krzysztof Felchner, Marta Lampart, Dawid Marek
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8092-607-3
Seria
Komentarze praktyczne
Rok wydania
2016
Liczba stron
456
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9

Przedmowa do pierwszego wydania komentarza | str. 23

Przedmowa do drugiego wydania komentarza | str. 29

Wprowadzenie | str. 33

Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin | str. 41

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 43
Art. 1. [Przedmiot regulacji] | str. 43
Art. 2. [Słowniczek, wspólność wyłącznego prawa hodowcy] | str. 46
Art. 3. [Stosowanie przepisów k.p.a. do postępowania przed COBORU] | str. 70

Rozdział 2. Wyłączne prawo hodowcy do odmiany | str. 74
Art. 4. [Powstanie i przejście wyłącznego prawa hodowcy] | str. 74
Art. 4a. [Prawo do wynagrodzenia i prawa osobiste twórcy odmiany] | str. 83
Art. 5. [Odrębność odmiany] | str. 95
Art. 6. [Wyrównanie odmiany] | str. 104
Art. 7. [Trwałość odmiany] | str. 108
Art. 8. [Nowość odmiany] | str. 111
Art. 9. [Nazwa odmiany] | str. 120
Art. 10. [Pełnomocnik w postępowaniu w sprawie przyznania wyłącznego prawa hodowcy] | str. 165
Art. 11. [Wniosek o przyznanie wyłącznego prawa hodowcy] | str. 168
Art. 12. [Prawo pierwszeństwa z wcześniejszego zgłoszenia w państwie stowarzyszonym] | str. 174
Art. 13. [Diariusz COBORU, udostępnianie dokumentacji] | str. 178
Art. 14. [Tymczasowe wyłączne prawo hodowcy] | str. 181
Art. 15. [Badania OWT] | str. 186
Art. 16. [Obowiązki i uprawnienia hodowcy w czasie trwania badań OWT] | str. 192
Art. 17. [Zlecenie przeprowadzenia badań OWT innemu podmiotowi] | str. 195
Art. 18. [Zastrzeżenia] | str. 198
Art. 19. [Opłaty] | str. 203
Art. 20. [Decyzje o przyznaniu i odmowie przyznania wyłącznego prawa hodowcy] | str. 206
Art. 21. [Treść wyłącznego prawa hodowcy] | str. 211
Art. 22. [Treść "dodatkowych praw hodowcy", dozwolony użytek] | str. 218
Art. 23. [Odstępstwo rolne] | str. 244
Art. 23a. [Obowiązki informacyjne beneficjentów odstępstwa rolnego] | str. 268
Art. 23b. [Obowiązki informacyjne przetwórców] | str. 289
Art. 23c. [Kontrola wykonywania przez beneficjentów odstępstwa rolnego oraz przetwórców obowiązków informacyjnych względem hodowcy] | str. 295
Art. 24. [Następcze obowiązki hodowcy] | str. 300
Art. 25. [Roszczenia - norma pusta?] | str. 302
Art. 26. [Notyfikacja COBORU zmiany podmiotu uprawnionego z tytułu wyłącznego prawa hodowcy] | str. 304
Art. 27. [Okres trwania wyłącznego prawa hodowcy, zawieszenie wykonywania polskiego wyłącznego prawa hodowcy] | str. 305
Art. 28. [Wyczerpanie wyłącznego prawa hodowcy] | str. 310
Art. 29. [Pozbawienie hodowcy wyłącznego prawa] | str. 320
Art. 30. [Licencja umowna] | str. 326
Art. 31. [Licencja przymusowa] | str. 332
Art. 32. [Postępowanie w sprawie udzielenia licencji przymusowej] | str. 339
Art. 33. [Treść decyzji o udzieleniu licencji przymusowej] | str. 341
Art. 34. [Wydanie decyzji o udzieleniu licencji przymusowej] | str. 342
Art. 35. [Decyzja o cofnięciu licencji przymusowej] | str. 343
Art. 36. [Księga ochrony wyłącznego prawa, spis odmian] | str. 345

Rozdział 2a. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym | str. 350
Art. 36a. [Roszczenia przysługujące w razie naruszenia wyłącznego prawa hodowcy] | str. 350
Art. 36b. [Zabezpieczenie roszczeń i dowodów; roszczenie informacyjne] | str. 380

Rozdział 3. Przepisy karne | str. 419
Art. 37. [Przestępstwa] | str. 419
Art. 37a. [Wykroczenia] | str. 431
Art. 37b. [Wykroczenia - stosowanie przepisów k.p.s.w.] | str. 432

Rozdział 4. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 440
Art. 38. [Ważność licencji przymusowych] | str. 440
Art. 39. [Przepisy przejściowe dotyczące księgi ochrony wyłącznego prawa i spisu odmian] | str. 441
Art. 40. [Termin wejścia w życie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin] | str. 441

Bibliografia | str. 443

Autorzy | str. 453
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

"Silesian Journal of Legal Studies" (SJLS) w numerze 8 prezentuje opracowania przedstawicieli nauk prawnych z Czech, Nigerii, Słowacji oraz Polski. Poruszane są zagadnienia szeroko rozumianego publicznego prawa gospodarczego, między innymi dotyczące rynku kapitałowego (Rafał Blicharz) oraz ochrony danych osobowych indywidualnych przedsiębiorców (Anna Hołda-Wydrzyńska). Dwa artykuły poświęcone zostały problemom prawa prywatnego międzynarodowego w kontekście ochrony osób starszych (Anna Juryk), a także procesu kodyfikacji czeskiego prawa prywatnego międzynarodowego (Naděžda Rozehnalová). Szereg intersujących opracowań dedykowanych jest różnym problemom prawa Unii Europejskiej, takim jak na przykład migracja (Anna Magdalena Kosińska), prawa obywateli UE do nieograniczonego dostępu do unijnego prawodawstwa we własnym języku (Aneta Skorupa-Wulczyńska), jak również roli Funduszu Powierniczego Madad w związku z kryzysem w Syrii (Adriana Kalicka-Mikołajczyk).

W najnowszym numerze "SJLS" znalazły się również rozważania z zakresu ochrony praw człowieka. Jedno z nich koncentruje się na decyzji Trybunału SADC w sprawie Mike’a Campbella przeciwko Republice Zimbabwe (Michael C. Ogwezzy). Z kolei w drugim Autor Paweł Mielniczek) prezentuje swoje uwagi na temat suwerenności państwa oraz ekstraterytorialnego stosowania traktatów praw człowieka.

Interesujący jest również artykuł poświęcony prawu kosmicznemu, a dokładniej badaniom Marsa i jego eksploatacji (Marek Mikuła).

Wreszcie, w numerze 8 znalazło się także opracowanie z zakresu prawa pracy, tym razem w odniesieniu do ustawodawstwa słowackiego (Andrea Olšovská and Marek Švec).

W "SJLS" opublikowane zostały ponadto sprawozdania z konferencji oraz innych wydarzeń naukowych, w tym z Jessup Moot Court Competition z prawa międzynarodowego publicznego, w którym brali udział studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Tak jak do tej pory było to praktykowane, także i w tym numerze zamieszczony został spis monografii i prac zbiorowych opublikowanych w 2015 roku, których autorami oraz redaktorami są pracownicy naukowy WPiA UŚ. Czasopismo zawiera też listę konferencji organizowanych w 2015 roku przez Wydział we współpracy z Fundacją "Facultas Iuridica". Należy także podkreślić, że znaczne wsparcie finansowe Fundacji pozwala na wydawanie kolejnych numerów "Silesian Journal of Legal Studies".

Tak więc, na łamach czasopisma specjaliści i badacze pochodzący z różnych ośrodków naukowych z kraju i ze świata zaprezentowali swoje przemyślenia i wyniki badań z zakresu wielu dyscyplin naukowych, co oznacza, że dysputy prawnicze nadal przekraczają granice, i to nie tylko w obrębie kontynentu europejskiego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

-14%

25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

Książka prezentuje wieloaspektowo problematykę zmian w prawie związanych z transformacją ustrojową 1989 roku. Prezentowane w publikacji teksty analizują wpływ zmian ustrojowych i gospodarczych na wybrane gałęzie i instytucje prawa publicznego i prywatnego.Celem opracowania jest ukazanie tych obszarów, w których dokonały się w ciągu ostatnich 25 lat najistotniejsze przeobrażenia: sądownictwo administracyjne i powszechne, zmiany w procedurach karnej, cywilnej i administracyjnej, problematyka źródeł prawa (jego tworzenie, interpretacja, stosowanie), status jednostki. Nie pominięto przy tym odniesień do prawa międzynarodowego i europejskiego.Autorzy teksów są pracownikami naukowymi uczelni wyższych: Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się takimi dziedzinami jak: doktryny polityczno-prawne, teoria prawa, filozofia prawa, prawo konstytucyjne, prawo europejskie i międzynarodowe, historia prawa, administracja oraz studentów prawa, administracji i politologii. Będzie także przydatna praktykom - sędziom i adwokatom.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administrator 1-2/2018

-29%

Administrator 1-2/2018

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● Zarządca z mieszkańcem tworzą związek niemal rodzinny,
● Rewolucja w ochronie danych,
● Jednolity Plik Kontrolny,
● Podzielniki kosztów ciepła

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 10/2014

-26%

Administrator 10/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 11/2015

-29%

Administrator 11/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Ochrona danych osobowych a zarządzanie nieruchomościami,
  • Obliczanie należności za ogrzewanie,
  • Wszystko o systemach zdalnego odczytu.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 4/2015

-29%

Administrator 4/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● Uczymy się na błędach... własnych – rozmowa o poszanowaniu energii,
● Spółdzielnie a RPO,
● Przegląd wodomierzy.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.