Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin. Komentarz

ebook

- 14%

Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin. Komentarz

Katarzyna Jasińska, Krzysztof Felchner, Marta Lampart, Dawid Marek

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 146.00 zł 126.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 126.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8092-613-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Prezentowany komentarz jest najobszerniejszym w polskiej literaturze opracowaniem poświęconym zagadnieniu ochrony odmian roślin. Zawiera omówienie wszystkich najważniejszych kwestii dotyczących wyłącznego prawa hodowcy do nowej odmiany rośliny jako specyficznego (jakkolwiek zbliżonego do patentu) prawa z zakresu tzw. własności intelektualnej. Są to w szczególności:


przesłanki i procedura uzyskania prawa,
treść prawa oraz cywilno- i karnoprawne skutki jego naruszenia.
Drugie wydanie komentarza uwzględnia m.in. najnowsze przykłady z praktyki decyzyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz Community Plant Variety Office, a także orzecznictwa TSUE oraz polskich i zagranicznych sądów powszechnych.Autorzy komentarza specjalizują się w prawie własności intelektualnej."Komentarz oceniam jako bardzo dobre źródło komentatorskie do ustawy. Opracowanie ma wysoki poziom merytoryczny, może służyć istotną pomocą w wyjaśnianiu złożonych treści ustawy o ochronie prawnej odmian roślin zarówno praktykom stosującym to prawo, jak i sądownictwu, pracownikom naukowym, doktorantom i studentom, którzy będą chcieli interpretować te niełatwe, nawet hermetyczne ze względu na swoją specyfikę, przepisy. Autorzy wykonali ogromną i pożyteczną pracę komentatorską, opartą na imponująco zebranej literaturze przedmiotu, polskiej i zagranicznej, orzecznictwie sądowym i przykładach z zakresu praktyki stosowania prawa. Wnikliwość opracowania ze strony Autorów wyraża się nie tylko w przywoływaniu poglądów literatury i orzecznictwa, ale też zderzaniu poglądów polemicznych i zajmowaniu własnego stanowiska w sprawach spornych".
Prof. dr hab. Małgorzata Korzycka

Tytuł
Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin. Komentarz
Autorzy
Katarzyna Jasińska, Krzysztof Felchner, Marta Lampart, Dawid Marek
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8092-613-4
Seria
Komentarze praktyczne
Rok wydania
2016
Liczba stron
456
Format
epub
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9

Przedmowa do pierwszego wydania komentarza | str. 23

Przedmowa do drugiego wydania komentarza | str. 29

Wprowadzenie | str. 33

Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin | str. 41

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 43
Art. 1. [Przedmiot regulacji] | str. 43
Art. 2. [Słowniczek, wspólność wyłącznego prawa hodowcy] | str. 46
Art. 3. [Stosowanie przepisów k.p.a. do postępowania przed COBORU] | str. 70

Rozdział 2. Wyłączne prawo hodowcy do odmiany | str. 74
Art. 4. [Powstanie i przejście wyłącznego prawa hodowcy] | str. 74
Art. 4a. [Prawo do wynagrodzenia i prawa osobiste twórcy odmiany] | str. 83
Art. 5. [Odrębność odmiany] | str. 95
Art. 6. [Wyrównanie odmiany] | str. 104
Art. 7. [Trwałość odmiany] | str. 108
Art. 8. [Nowość odmiany] | str. 111
Art. 9. [Nazwa odmiany] | str. 120
Art. 10. [Pełnomocnik w postępowaniu w sprawie przyznania wyłącznego prawa hodowcy] | str. 165
Art. 11. [Wniosek o przyznanie wyłącznego prawa hodowcy] | str. 168
Art. 12. [Prawo pierwszeństwa z wcześniejszego zgłoszenia w państwie stowarzyszonym] | str. 174
Art. 13. [Diariusz COBORU, udostępnianie dokumentacji] | str. 178
Art. 14. [Tymczasowe wyłączne prawo hodowcy] | str. 181
Art. 15. [Badania OWT] | str. 186
Art. 16. [Obowiązki i uprawnienia hodowcy w czasie trwania badań OWT] | str. 192
Art. 17. [Zlecenie przeprowadzenia badań OWT innemu podmiotowi] | str. 195
Art. 18. [Zastrzeżenia] | str. 198
Art. 19. [Opłaty] | str. 203
Art. 20. [Decyzje o przyznaniu i odmowie przyznania wyłącznego prawa hodowcy] | str. 206
Art. 21. [Treść wyłącznego prawa hodowcy] | str. 211
Art. 22. [Treść "dodatkowych praw hodowcy", dozwolony użytek] | str. 218
Art. 23. [Odstępstwo rolne] | str. 244
Art. 23a. [Obowiązki informacyjne beneficjentów odstępstwa rolnego] | str. 268
Art. 23b. [Obowiązki informacyjne przetwórców] | str. 289
Art. 23c. [Kontrola wykonywania przez beneficjentów odstępstwa rolnego oraz przetwórców obowiązków informacyjnych względem hodowcy] | str. 295
Art. 24. [Następcze obowiązki hodowcy] | str. 300
Art. 25. [Roszczenia - norma pusta?] | str. 302
Art. 26. [Notyfikacja COBORU zmiany podmiotu uprawnionego z tytułu wyłącznego prawa hodowcy] | str. 304
Art. 27. [Okres trwania wyłącznego prawa hodowcy, zawieszenie wykonywania polskiego wyłącznego prawa hodowcy] | str. 305
Art. 28. [Wyczerpanie wyłącznego prawa hodowcy] | str. 310
Art. 29. [Pozbawienie hodowcy wyłącznego prawa] | str. 320
Art. 30. [Licencja umowna] | str. 326
Art. 31. [Licencja przymusowa] | str. 332
Art. 32. [Postępowanie w sprawie udzielenia licencji przymusowej] | str. 339
Art. 33. [Treść decyzji o udzieleniu licencji przymusowej] | str. 341
Art. 34. [Wydanie decyzji o udzieleniu licencji przymusowej] | str. 342
Art. 35. [Decyzja o cofnięciu licencji przymusowej] | str. 343
Art. 36. [Księga ochrony wyłącznego prawa, spis odmian] | str. 345

Rozdział 2a. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym | str. 350
Art. 36a. [Roszczenia przysługujące w razie naruszenia wyłącznego prawa hodowcy] | str. 350
Art. 36b. [Zabezpieczenie roszczeń i dowodów; roszczenie informacyjne] | str. 380

Rozdział 3. Przepisy karne | str. 419
Art. 37. [Przestępstwa] | str. 419
Art. 37a. [Wykroczenia] | str. 431
Art. 37b. [Wykroczenia - stosowanie przepisów k.p.s.w.] | str. 432

Rozdział 4. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 440
Art. 38. [Ważność licencji przymusowych] | str. 440
Art. 39. [Przepisy przejściowe dotyczące księgi ochrony wyłącznego prawa i spisu odmian] | str. 441
Art. 40. [Termin wejścia w życie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin] | str. 441

Bibliografia | str. 443

Autorzy | str. 453
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

Dwunasty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” otwiera omówienie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym (artykuł opublikowany w języku angielskim). Poza tym w zbiorze znalazły się także opracowania dotyczące międzynarodowej sprzedaży towarów (zagadnienie potrącenia oraz istotnego naruszenia umowy sprzedaży) oraz sądownictwa polubownego (jurysdykcji trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych w kontekście rozszerzenia zgody na arbitraż państwa przyjmującego w wyniku zastosowania klauzuli największego uprzywilejowania). W niniejszym tomie czytelnik znajdzie również przekrojowe omówienie zagadnienia europeizacji prawa prywatnego międzynarodowego. W zbiorze tym zamieszczono też: odpowiedź na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii Europejskiej, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II), sprawozdanie z Konferencji naukowej nt. Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 19-20 kwietnia 2012 r. w Warszawie, oraz rezolucję w sprawie podniesienia rangi prawa prywatnego międzynarodowego w programach studiów na wydziałach prawa oraz aplikacji prawniczych, przyjętą przez uczestników tejże konferencji. Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa; mogą być także wykorzystywane przez studentów i aplikantów.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

-15%

<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny, piąty już tom z serii Z dziejów prawa. Jak każdy poprzedni stanowi on wynik refleksji na temat jednej z jego dziedzin. Tym razem przedmiotem zainteresowania stało się prawo prywatne, a przede wszystkim szeroko pojęte prawo rzeczowe. Kierując się myślą wyrażoną w tytule pierwszej publikacji niniejszej serii, można nazwać to prawo „prawem blisko człowieka”, ponieważ gwarantuje ono używanie, korzystanie i pobieranie pożytków z posiadanego majątku.

Od redakcji

Cena: 39.90 zł 34.00 zł
25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

-13%

25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

W monografii podjęto próbę krytycznej oceny standardu ochrony praw człowieka, określonego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Rozważania koncentrują się na analizie literalnej treści Konwencji i praktyk jej stosowania. Autorzy ustalają, czy rozbieżności w interpretacji praw i wolności, o których mowa w Konwencji i w traktatach przyjętych pod egidą ONZ: 1) pozwalają na poszukiwanie ochrony przed Komitetami ONZ po uzyskaniu niekorzystnej dla skarżącego decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 2) mogą być ograniczone dzięki wyznaczaniu przez organy Rady Europy standardów zalecanych lub przez częstsze włączanie dorobku organów ONZ do orzecznictwa Trybunału. Interpretacja Konwencji musi być dostosowana do współczesnych realiów technicznych, społecznych i kulturowych. Problemem jest jednak wyznaczenie ścisłych ram dopuszczalnej ingerencji państwa związanej z tak aktualnymi wyzwaniami, jak np. z 1) ograniczeniem korzystania z wolności słowa w przypadku kolizji tej swobody z dopuszczalnością wykonywaniu praktyk religijnych, 2) ochroną absolutnego charakteru prawa do życia, w kontekście dopuszczalności legalnej aborcji, 3) reformowaniem wymiaru sądownictwa w kierunku zapewniania jego niezależności, 4) zasadnością uznania za uchodźców osób opuszczających swoje kraje z powodu łamania praw II generacji, a nawet praw środowiskowych, 5) rozwijaniem przez podmioty prywatne nowoczesnych technologii (tzw. Internet Rzeczy) oraz kilku innych podobnych dylematów.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
Administrator 11/2015

-29%

Administrator 11/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Ochrona danych osobowych a zarządzanie nieruchomościami,
  • Obliczanie należności za ogrzewanie,
  • Wszystko o systemach zdalnego odczytu.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 5/2017

-29%

Administrator 5/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Zarządcą lub pośrednikiem wyłącznie przedsiębiorca,
● Echa wspólnotowych zebrań,
● Przezorny nie zawsze ubezpieczony,
● Przegląd podzielników kosztów ciepła?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 9/2017

-29%

Administrator 9/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● UWAGA! Niepełnosprawni w niebezpieczeństwie,
● Postanowienie sądu zastępujące uchwałę,
● Techniczne możliwości modernizacji wielkiej płyty

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.