Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz

ebook

- 14%

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz

Filip Elżanowski, Maksymilian Cherka, Krzysztof Andrzej Wąsowski, Patrycja Antoniak

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 72.00 zł 62.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 62.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-3623-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja ta jest pierwszym komentarzem do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami uwzględniającym zmiany wprowadzone nowelizacja z dnia 18 marca 2010 r. Szczegółowej analizie poddano w tej publikacji również regulacje okresu przejściowego (tj. m.in. unormowania stosowane do czasu sporządzenia nowych gminnych ewidencji zabytków).

Niniejszy komentarz stanowi także swoiste podsumowanie doświadczeń jego autorów, zdobytych w toku długoletniej praktyki akademickiej i zawodowej (przede wszystkim podczas obsługi prawnej dużych projektów deweloperskich, realizowanych na obszarach zainteresowania konserwatorskiego). Podjęto w nim próbę stworzenia ram realizacji efektywnej polityki konserwatorskiej, zapewniającej optymalna ochronę narodowego dziedzictwa kulturowego z jednoczesnym poszanowaniem słusznych interesów indywidualnych. Stad komentowane przepisy osadzono w szerszym kontekście badan z zakresu nauki administracji, doktryny prawa i postępowania administracyjnego, zasad konstytucyjnych, polityki reglamentacyjnej państwa czy wreszcie - historii, archeologii i historii sztuki (podejście interdyscyplinarne). W publikacji ukazano propozycje rozwiązań szeregu problemów pojawiających się w związku ze stosowaniem przepisów ustawowych, z którymi to problemami borykają się obecnie zarówno dysponenci obiektów zabytkowych, jak i służby konserwatorskie, organy planistyczne czy organy administracji architektoniczno-budowlanej.

Tytuł
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz
Autorzy
Filip Elżanowski, Maksymilian Cherka, Krzysztof Andrzej Wąsowski, Patrycja Antoniak
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-3623-9
Rok wydania
2010
Liczba stron
392
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów
str. 11

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
str. 15

Rozdział 1. Przepisy ogólne
str. 15

Art. 1. [Przedmiot regulacji]
str. 15

Art. 2. [Zakres regulacji]
str. 19

Art. 3. [Defi nicje legalne]
str. 21

Art. 4. [Ochrona zabytków]
str. 28

Art. 5. [Opieka nad zabytkami]
str. 32

Art. 6. [Katalog zabytków]
str. 34

Rozdział 2. Formy i sposób ochrony zabytków
str. 40

Art. 7. [Prawne formy ochrony zabytków]
str. 40

Art. 8. [Rejestr zabytków]
str. 44

Art. 9. [Wpis do rejestru zabytku nieruchomego]
str. 47

Art. 10. [Wpis do rejestru zabytku ruchomego]
str. 73

Art. 11. [Wyłączenie]
str. 79

Art. 12. [Znak informujący]
str. 81

Art. 13. [Skreślenie z rejestru]
str. 83

Art. 14. [Skutki skreślenia z rejestru]
str. 87

Art. 15. [Pomnik historii]
str. 88

Art. 16. [Park kulturowy]
str. 96

Art. 17. [Park kulturowy - zakres ochrony]
str. 102

Art. 18. [Ochrona zabytków w planowaniu przestrzennym]
str. 105

Art. 19. [Ochrona zabytków w planowaniu przestrzennym - zakres]
str. 111

Art. 20. [Ochrona zabytków w planowaniu przestrzennym - uzgodnienia]
str. 116

Art. 21. [Ewidencja zabytków]
str. 119

Art. 22. [Rodzaje ewidencji zabytków]
str. 120

Art. 23. [Krajowy wykaz zabytków skradzionych]
str. 130

Art. 24. [Delegacja ustawowa]
str. 131

Rozdział 3. Zagospodarowanie zabytków, prowadzenie badań, prac i robót oraz podejmowanie innych działań przy zabytkach
str. 133

Art. 25. [Zagospodarowanie zabytku na cele użytkowe]
str. 133

Art. 26. [Zakres zobowiązań umownych]
str. 135

Art. 27. [Zalecenia konserwatorskie]
str. 138

Art. 28. [Obowiązki informacyjne]
str. 141

Art. 29. [Udostępnienie zabytku ruchomego]
str. 144

Art. 30. [Udostępnienie zabytku nieruchomego]
str. 147

Art. 31. [Niezbędne badania archeologiczne]
str. 149

Art. 32. [Odkrycie w trakcie robót]
str. 153

Art. 33. [Przypadkowe znalezienie]
str. 162

Art. 34. [Nagroda dla znalazcy]
str. 166

Art. 35. [Własność zabytków archeologicznych]
str. 168

Art. 36. [Pozwolenia konserwatorskie]
str. 170

Art. 37. [Delegacja ustawowa]
str. 187

Rozdział 4. Nadzór konserwatorski
str. 190

Art. 38. [Kontrola]
str. 190

Art. 39. [Protokół kontroli]
str. 196

Art. 40. [Zalecenia pokontrolne]
str. 200

Art. 41. [Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa]
str. 204

Art. 42. [Kompetencje kontrolne Generalnego Konserwatora Zabytków]
str. 206

Art. 43. [Wstrzymanie prac]
str. 208

Art. 44. [Konsekwencje wstrzymania prac. Usunięcie naruszeń]
str. 209

Art. 45. [Przywrócenie stanu zgodnego z prawem]
str. 212

Art. 46. [Wstrzymanie prac przy zabytku niewpisanym do rejestru]
str. 216

Art. 47. [Wznowienie postępowania]
str. 220

Art. 48. [Kompetencje nadzorcze dyrektora urzędu morskiego]
str. 222

Art. 49. [Nakaz przeprowadzenia prac lub robót]
str. 224

Art. 50. [Czasowe zajęcie zabytku ruchomego]
str. 228

Rozdział 5. Wywóz zabytków za granicę
str. 233

Art. 51. [Pozwolenia na wywóz]
str. 233

Art. 52. [Jednorazowe pozwolenie na wywóz stały]
str. 236

Art. 53. [Jednorazowe pozwolenie na wywóz czasowy]
str. 238

Art. 54. [Wielokrotne pozwolenie indywidualne na wywóz czasowy]
str. 239

Art. 55. [Wielokrotne pozwolenie ogólne na wywóz czasowy]
str. 240

Art. 56. [Cofnięcie pozwolenia]
str. 240

Art. 57. [Skutki wykorzystania pozwolenia]
str. 241

Art. 58. [Wywóz materiałów bibliotecznych]
str. 242

Art. 59. [Wyłączenia]
str. 243

Art. 60. [Opinie instytucji kultury]
str. 246

Art. 61. [Delegacja ustawowa]
str. 246

Rozdział 6. Restytucja zabytków wywiezionych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej
str. 248

Art. 62. [Restytucja zabytków - definicja legalna]
str. 248

Art. 63. [Niezgodny z prawem wywóz - definicja legalna]
str. 250

Art. 64. [Zabytki podlegające restytucji]
str. 251

Art. 65. [Organ uprawniony do prowadzenia postępowania]
str. 255

Art. 66. [Przesłanki wszczęcia postępowania]
str. 257

Art. 67. [Powództwo o zwrot zabytku]
str. 259

Art. 68. [Odszkodowanie dla nabywcy w dobrej wierze]
str. 260

Art. 69. [Odesłanie]
str. 262

Art. 70. [Koszty postępowania. Własność zabytku zwróconego]
str. 263

Rozdział 7. Zasady finansowania opieki nad zabytkami
str. 265

Art. 71. [Podmiot zobowiązany]
str. 265

Art. 72. [Odesłanie]
str. 267

Art. 73. [Dotacja celowa - podmioty uprawnione]
str. 269

Art. 74. [Podmioty udzielające dotacji]
str. 271

Art. 75. [Forma udzielenia dotacji]
str. 273

Art. 76. [Przesłanki udzielenia dotacji]
str. 275

Art. 77. [Nakłady konieczne podlegające dofinansowaniu]
str. 278

Art. 78. [Wysokość i zbieg dotacji]
str. 279

Art. 79. [Odesłanie]
str. 281

Art. 80. [Delegacja ustawowa]
str. 283

Art. 81. [Dotacja ze środków samorządowych]
str. 283

Art. 82. [Zbieg dotacji. Obowiązki informacyjne]
str. 286

Art. 82a. [Dotacja na przeprowadzenie badań archeologicznych]
str. 288

Art. 82b. [Delegacja ustawowa]
str. 293

Art. 83. [Odesłanie]
str. 294

Rozdział 8. Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz ochrona zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
str. 297

Art. 84. [Cel regulacji ustawowej]
str. 297

Art. 85. [Krajowy program ochrony zabytków - zawartość]
str. 300

Art. 86. [Krajowy program ochrony zabytków - tryb uchwalania]
str. 301

Art. 87. [Wojewódzkie, powiatowe i gminne programy opieki]
str. 303

Art. 88. [Ochrona zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego]
str. 306

Rozdział 9. Organizacja organów ochrony zabytków
str. 315

Art. 89. [Organy ochrony zabytków]
str. 315

Art. 90. [Generalny Konserwator Zabytków]
str. 317

Art. 91. [Wojewódzki konserwator zabytków]
str. 319

Art. 92. [Wojewódzki urząd ochrony zabytków]
str. 320

Art. 93. [Podział kompetencji]
str. 322

Art. 94. [Zawiadamianie przez obwieszczenie]
str. 325

Art. 95. [Pozostałe kompetencje w sprawach ochrony zabytków]
str. 327

Art. 96. [Powierzenie prowadzenia spraw]
str. 331

Art. 97. [Rada Ochrony Zabytków]
str. 335

Art. 98. [Główna Komisja Konserwatorska]
str. 336

Art. 99. [Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków]
str. 339

Art. 100. [Uprawnienia rzeczoznawcy]
str. 340

Art. 101. [Delegacja ustawowa]
str. 343

Rozdział 10. Społeczni opiekunowie zabytków
str. 346

Art. 102. [Charakterystyka instytucji]
str. 346

Art. 103. [Ustanowienie]
str. 350

Art. 104. [Uprawnienia]
str. 350

Art. 105. [Legitymacja]
str. 351

Art. 106. [Odznaka "Za opiekę nad zabytkami"]
str. 351

Art. 107. [Delegacja ustawowa]
str. 352

Rozdział 11. Przepisy karne
str. 354

Art. 108. [Niszczenie lub uszkadzanie zabytku]
str. 354

Art. 109. [Wywóz zabytku bez pozwolenia]
str. 356

Art. 109a. [Fałszerstwo zabytku]
str. 357

Art. 109b. [Zbycie falsyfikatu]
str. 357

Art. 110. [Niewypełnienie obowiązku nałożonego prawem]
str. 358

Art. 111. [Poszukiwanie zabytków bez pozwolenia]
str. 359

Art. 112. [Naruszenie integralności parku kulturowego]
str. 360

Art. 113. [Niedopełnienie obowiązków informacyjnych]
str. 361

Art. 113a. [Niepowiadomienie o przywiezieniu zabytku]
str. 362

Art. 114. [Uniemożliwienie dostępu do zabytku]
str. 362

Art. 115. [Niewypełnienie obowiązków związanych z odkryciem zabytku]
str. 363

Art. 116. [Niewypełnienie obowiązków związanych z przypadkowym odkryciem]
str. 364

Art. 117. [Prowadzenie prac bez pozwolenia]
str. 365

Art. 118. [Umieszczanie urządzeń bez pozwolenia]
str. 365

Art. 119. [Niewykonywanie zaleceń pokontrolnych]
str. 365

Art. 120. [Odesłanie]
str. 366

Rozdział 12. Zmiany w przepisach obowiązujących
str. 367

Art. 121. [Zmiany w ustawie o cmentarzach]
str. 367

Art. 122. [Zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn]
str. 367

Art. 123. [Zmiany w ustawie o fundacjach]
str. 368

Art. 124. [Zmiany w ustawie o podatku rolnym]
str. 368

Art. 125. [Zmiany w Prawie geodezyjnym i kartograficznym]
str. 368

Art. 126. [Zmiany w ustawie o samorządzie gminnym]
str. 369

Art. 127. [Zmiany w ustawie o lasach]
str. 369

Art. 128. [Zmiany w ustawie o ochronie przyrody]
str. 369

Art. 129. [Zmiany w ustawie o działalności kulturalnej]
str. 370

Art. 130. [Zmiany w ustawie o autostradach płatnych]
str. 371

Art. 131. [Zmiany w ustawie o ochronie gruntów rolnych]
str. 372

Art. 132. [Zmiany w ustawie o muzeach]
str. 372

Art. 133. [Zmiany w Prawie o ruchu drogowym]
str. 374

Art. 134. [Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami]
str. 374

Art. 135. [Zmiany w ustawie o działach administracji rządowej]
str. 375

Art. 136. [Zmiany w ustawie o samorządzie województwa]
str. 376

Art. 137. [Zmiany w ustawie o samorządzie powiatowym]
str. 376

Art. 138. [Zmiany w Prawie ochrony środowiska]
str. 376

Indeks rzeczowy
str. 387
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” stanowią kontynuację dawnych „Problemów Prawnych Handlu Zagranicznego”, które w latach 1977–2000 ukazywały się nakładem Uniwersytetu Śląskiego. Zmienia się jednak zakres tematyczny nowej serii, przede wszystkim bowiem ulega znacznemu rozszerzeniu. Poza problematyką kolizyjnoprawną prawa prywatnego międzynarodowego, autorzy zajmują się międzynarodowym prawem handlowym (w tym aktami prawa jednolitego), prawem prywatnym porównawczym, międzynarodowym arbitrażem handlowym, europejskim prawem gospodarczym oraz międzynarodowym prawem postępowania cywilnego.

Cena: 19.95 zł 17.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

Prace zamieszczone w kolejnym tomie tej serii poświęcono w przeważającej mierze prawu kolizyjnemu. Autorzy podejmują zarówno zagadnienia o charakterze ogólnym, takie jak kwestia przepisów wymuszających swoje zastosowanie, jak również szczegółowe rozwiązania z zakresu prawa własności intelektualnej czy też prawa rodzinnego. Nie zabrakło w nim również analitycznego opracowania kwestii zdatności arbitrażowej na tle prawnoporównawczym.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

W drugim numerze Silesian Journal of Legal Studies pomieszczone zostały artykuły podejmujące różne zagadnienia prawne, takie jak: prawo własności i ochrona prawna konsumentów w kontekście prawa europejskiego, autonomia i bezpieczeństwo prawne samorządu lokalnego czy też podstawy prawne ochrony środowiska naturalnego. W aktualnym numerze czytelnik znaleźć może również artykuły z teorii i historii prawa. Autorzy tekstów to eksperci prawni reprezentujący Polskę, Niemcy, Słowenię, Bułgarię, Węgry oraz Hiszpanię. Podobnie jak w pierwszym numerze Silesian Journal of Legal Studies, prezentowane zagadnienia podjęte zostały w sposób interdyscyplinarny.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
Administrator 12/2014

-26%

Administrator 12/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ordynacja podatkowa – zmiany w 2015,
● Zakres zarządu spółdzielni,
● Przeglądy systemów ogrzewania i wentylacji.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 4/2017

-29%

Administrator 4/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Z czym borykają się spółdzielnie,
● Dochodzenie wierzytelności,
● Podwykonawca a VAT,
● PRZEGLĄD WODOMIERZY?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2022

-33%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2022

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W numerze m.in.:

Gmina Wrocław kontra KIS
Zmiany w rozliczaniu kosztów ciepła
Prawo nie działa wstecz

Cena: 20.80 zł 14.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.