Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ustawa o Sądzie Najwyższym. Komentarz

ebook

- 13%

Ustawa o Sądzie Najwyższym. Komentarz

Krzysztof Szczucki

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 127.00 zł 110.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 110.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8223-729-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Komentarz zawiera omówienie wszystkich zmian ustawodawczych, dokonanych od czasu ukazania się ostatniego wydania, dotyczących m.in.:

wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,
postępowania w przypadku niewybrania kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,
właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN,
zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego Sądu Najwyższego.W książce przywołano także najnowsze piśmiennictwo i orzecznictwo dotyczące funkcjonowania Sądu Najwyższego.


Adresaci:
Komentarz jest przeznaczony dla sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych oraz osób wykonujących inne zawody prawnicze. Będzie cennym źródłem wiedzy dla wszystkich podmiotów uczestniczących w procedurze składania i rozpatrywania skargi nadzwyczajnej.

Tytuł
Ustawa o Sądzie Najwyższym. Komentarz
Autor
Krzysztof Szczucki
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8223-729-0
Seria
Komentarze praktyczne
Rok wydania
2020
Liczba stron
560
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 23

Wprowadzenie | str. 27

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym | str. 31

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 33
Art. 1. [Zadania Sądu Najwyższego] | str. 33
Zadania Sądu Najwyższego | str. 34
1. Uwagi wprowadzające | str. 34
2. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości | str. 35
2.1. Uwagi wprowadzające | str. 35
2.2. Zapewnianie zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa | str. 38
2.3. Kontrola nadzwyczajna prawomocnych orzeczeń sądowych | str. 44
3. Rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych | str. 46
4. Wybory oraz referendum | str. 49
5. Opiniowanie projektów aktów normatywnych | str. 51
6. Wykonywanie innych czynności określonych w ustawach | str. 52
Art. 2. [Siedziba Sądu Najwyższego] | str. 54
Art. 3. [Izby Sądu Najwyższego] | str. 56
Art. 4. [Regulamin Sądu Najwyższego] | str. 57
I. Upoważnienie dla Prezydenta RP | str. 57
II. Zakres upoważnienia | str. 58
III. Regulamin Sądu Najwyższego | str. 61
1. Zakres przedmiotowy | str. 61
2. Liczba stanowisk sędziego w Sądzie Najwyższym | str. 62
3. Samodzielność Izby Dyscyplinarnej | str. 63
4. Organizacja wewnętrzna Sądu Najwyższego | str. 64
Art. 5. [Coroczna informacja o działalności Sądu Najwyższego] | str. 67
I. Zakres informacji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego | str. 67
II. Informacja Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej | str. 69
Art. 6. [Sygnalizowanie nieprawidłowości lub luk w prawie] | str. 70
I. Obowiązek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego | str. 70
II. Obowiązek Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej | str. 77
Art. 7. [Budżet Sądu Najwyższego] | str. 79
I. Dochody i wydatki Sądu Najwyższego | str. 79
II. Dochody i wydatki Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego | str. 82
III. Uprawnienia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego | str. 84
IV. Uprawnienia Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej | str. 87
Art. 8. [Publikowanie orzeczeń Sądu Najwyższego w BIP] | str. 89
Art. 9. [Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego] | str. 92
Art. 9a. [Sąd Najwyższy jako administrator danych osobowych] | str. 92
I. Administrowanie danymi osobowymi | str. 93
II. Wyłączenie niektórych przepisów rozporządzenia | str. 95
III. Informacje podawane przez administratora | str. 97
Art. 10. [Stosowanie przepisów o ustroju sądów powszechnych, o pracownikach urzędów państwowych oraz Kodeksu pracy] | str. 98
I. Odpowiednie stosowanie Prawa o ustroju sądów powszechnych | str. 99
II. Odpowiednie stosowanie ustawy o pracownikach urzędów państwowych i Kodeksu pracy | str. 99

Rozdział 2. Organy Sądu Najwyższego | str. 104
Art. 11. [Organy Sądu Najwyższego] | str. 104
Art. 12. [Powołanie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego] | str. 104
I. Kontekst konstytucyjny | str. 105
II. Powołanie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego | str. 111
Art. 13. [Wybór kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego] | str. 113
I. Zmiany w zakresie wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego | str. 114
II. Procedura wyboru kandydatów przewidziana w ustawie | str. 116
III. Szczegółowy tryb wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego | str. 118
IV. Przepis przejściowy | str. 119
Art. 13a. [Postępowanie w przypadku niewybrania kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego] | str. 120
I. Uzasadnienie zmiany | str. 120
II. Procedura przewidziana w art. 13a | str. 121
Art. 14. [Zadania i kompetencje Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego] | str. 122
I. Kompetencje Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego | str. 123
II. Nieobecność Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego | str. 124
III. Uprawnienia Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej | str. 127
Art. 15. [Prezes Sądu Najwyższego] | str. 128
I. Zmiana pozycji Prezesa Sądu Najwyższego | str. 128
II. Kierowanie pracą izby | str. 130
III. Tryb wyboru Prezesa Sądu Najwyższego | str. 131
Art. 16. [Samorząd sędziów Sądu Najwyższego; organy samorządu] | str. 133
I. Samorząd sędziów Sądu Najwyższego | str. 133
II. Organy samorządu sędziów Sądu Najwyższego | str. 136
Art. 17. [Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego – kompetencje i podejmowanie uchwał] | str. 137
I. Kompetencje Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego | str. 137
II. Przebieg posiedzeń i podejmowanie uchwał przez Zgromadzenie Ogólne | str. 139
Art. 18. [Udział Prezydenta RP oraz przedstawicieli innych organów władzy publicznej w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego] | str. 141
Art. 19. [Kompetencje zgromadzenia sędziów izby Sądu Najwyższego] | str. 143
I. Zmiany w zakresie kompetencji zgromadzenia sędziów izby | str. 143
II. Kompetencje i zasady postępowania | str. 144
III. Zgromadzenie sędziów Izby Dyscyplinarnej | str. 147
Art. 20. [Wykonywanie uprawnień Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej] | str. 148
I. Szczególne kompetencje Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej | str. 148
1. Uwagi wprowadzające | str. 148
2. Powoływanie i odwoływanie przewodniczących wydziałów w izbach | str. 151
3. Wykonywanie czynności związanych z wyborem ławników Sądu Najwyższego | str. 152
4. Przedstawianie Prezydentowi RP opinii dotyczącej liczby wolnych stanowisk sędziowskich do objęcia w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego | str. 154
5. Uprawnienie do wyrażenia zgody na przeniesienie sędziego do lub z Izby Dyscyplinarnej | str. 154
6. Lustracja sędziego | str. 156
7. Wnioskowanie o delegowanie sędziego do pełnienia czynności sędziowskich w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego | str. 156
8. Wnioskowanie o delegowanie sędziego do pełnienia funkcji asystenta sędziego Sądu Najwyższego oraz wykonywania innych czynności w Sądzie Najwyższym | str. 157
9. Kierowanie sędziego do lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | str. 158
10. Przyjmowanie oświadczeń o konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem | str. 158
II. Kompetencje wykonywane przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w porozumieniu z Prezesem Sądu Najwyższego kierującym pracą Izby Dyscyplinarnej | str. 159
1. Uwagi wprowadzające | str. 159
2. Reprezentowanie Sądu Najwyższego przed Trybunałem Konstytucyjnym lub w pracach parlamentarnych | str. 160
3. Nakazywanie natychmiastowego zwolnienia zatrzymanego sędziego Sądu Najwyższego | str. 162
III. Status Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego | str. 164
Art. 21. [Kolegium Sądu Najwyższego – skład i podejmowanie uchwał] | str. 169
I. Skład Kolegium Sądu Najwyższego | str. 169
II. Posiedzenia Kolegium Sądu Najwyższego | str. 170
Art. 22. [Kompetencje Kolegium Sądu Najwyższego] | str. 171

Rozdział 3. Właściwość izb Sądu Najwyższego | str. 175
Art. 23. [Właściwość Izby Cywilnej] | str. 175
I. Pojęcie sprawy | str. 175
II. Sprawy należące do właściwości Izby Cywilnej | str. 176
Art. 24. [Właściwość Izby Karnej] | str. 179
Art. 25. [Właściwość Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych] | str. 181
Art. 26. [Właściwość Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych] | str. 184
I. Rozpatrywanie skarg nadzwyczajnych | str. 185
II. Sprawy publiczne | str. 186
III. Sprawy dotyczące podważenia statusu sędziowskiego | str. 189
1. Uwagi ogólne | str. 189
2. Geneza problemu | str. 190
3. Właściwość Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych | str. 198
Art. 27. [Właściwość Izby Dyscyplinarnej] | str. 203
I. Właściwość Izby Dyscyplinarnej | str. 204
II. Struktura Izby Dyscyplinarnej | str. 210
Art. 28. [Przekazanie sprawy do właściwej izby] | str. 211

Rozdział 4. Nawiązanie, zmiana i wygaśnięcie stosunku służbowego sędziego Sądu Najwyższego | str. 215
Art. 29. [Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego] | str. 215
I. Definicja sędziego | str. 215
II. Niedopuszczalność oceny w stosunku do sądu i do sędziego | str. 222
III. Niedopuszczalność kwestionowania umocowania organu | str. 224
Art. 30. [Wymagania na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego] | str. 225
I. Uwaga ogólna | str. 226
II. Posiadanie wyłącznie obywatelstwa polskiego | str. 227
III. Brak skazania | str. 230
IV. Ukończenie 40 lat | str. 231
V. Nieskazitelny charakter | str. 231
VI. Ukończenie studiów prawniczych | str. 232
VII. Wysoki poziom wiedzy prawniczej | str. 235
VIII. Stan zdrowia | str. 235
IX. Staż zawodowy | str. 235
X. Współpraca z organami bezpieczeństwa | str. 237
Art. 31. [Zgłoszenie kandydatury na wolne stanowisko sędziego Sądu Najwyższego] | str. 238
I. Obwieszczenie Prezydenta RP | str. 239
II. Procedura zgłaszania kandydatur | str. 243
III. Uprawnienia Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej | str. 245
Art. 32. [Pokrewieństwo, powinowactwo lub małżeństwo jako przeszkoda do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego] | str. 246
Art. 33. [Nawiązanie stosunku służbowego sędziego Sądu Najwyższego] | str. 246
Art. 34. [Ślubowanie] | str. 247
Art. 35. [Objęcie stanowiska w izbie Sądu Najwyższego; przeniesienie na stanowisko w innej izbie; wyznaczenie do udziału w rozpoznaniu sprawy w innej izbie] | str. 248
I. Przeniesienie sędziego | str. 248
II. Uprawnienia Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej | str. 250
Art. 36. [Wygaśnięcie stosunku służbowego sędziego Sądu Najwyższego] | str. 250
I. Przesłanki wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego | str. 253
II. Procedura wygaśnięcia stosunku służbowego | str. 255
III. Stwierdzanie współpracy z organami bezpieczeństwa | str. 257
IV. Przywilej wpisu na listę | str. 258
V. Uprawnienia Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej | str. 258
Art. 37. [Przejście w stan spoczynku] | str. 259
I. Zakres zmian | str. 259
II. Wiek przejścia w stan spoczynku | str. 260
1. Dyskusja wokół ustalenia wieku stanu spoczynku | str. 260
2. Wiek przejścia w stan spoczynku sędziów, którzy objęli stanowisko po 1.01.2019 r| str. 264
3. Wiek przejścia w stan spoczynku sędziów, którzy objęli stanowisko przed 1.01.2019 r| str. 264
4. Przejście w stan spoczynku sędziego pełniącego funkcję Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego | str. 265
Art. 38. [Przeniesienie w stan spoczynku] | str. 266
Art. 39. [Dzień przejścia w stan spoczynku lub przeniesienia w stan spoczynku] | str. 268
Art. 40. [Delegowanie sędziego sądu powszechnego do Sądu Najwyższego] | str. 272
I. Delegowanie do pełnienia czynności w Sądzie Najwyższym | str. 273
II. Zasady wynagradzania sędziów delegowanych | str. 278
III. Uprawnienia Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej | str. 279

Rozdział 5. Obowiązki i prawa sędziego Sądu Najwyższego | str. 280
Art. 41. [Podstawowe obowiązki sędziego Sądu Najwyższego] | str. 280
Art. 42. [Obowiązek zachowania tajemnicy] | str. 283
Art. 43. [Czas pracy sędziego Sądu Najwyższego] | str. 287
Art. 44. [Zakaz pozostawania w innym stosunku służbowym, stosunku pracy i podejmowania innych zajęć i sposobów zarobkowania; prowadzenie zajęć dydaktycznych] | str. 289
I. Dodatkowe zatrudnienie sędziego Sądu Najwyższego | str. 291
II. Inne zajęcia o charakterze zarobkowym lub niezarobkowym | str. 294
III. Sprzeciw wobec dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia | str. 295
IV. Działalność gospodarcza. Zyski z akcji | str. 296
V. Izba Dyscyplinarna | str. 297
Art. 45. [Oświadczenie o stanie majątkowym oraz o członkostwie w zrzeszeniach] | str. 299
I. Oświadczenia majątkowe | str. 300
II. Oświadczenie o członkostwie w zrzeszeniach | str. 304
Art. 46. [Spory ze stosunku służbowego sędziego Sądu Najwyższego] | str. 305
Art. 47. [Obowiązek zawiadomienia o toczącej się sprawie sądowej z udziałem sędziego Sądu Najwyższego] | str. 306
Art. 48. [Wynagrodzenie] | str. 307
Art. 49. [Dodatek za długoletnią służbę] | str. 311
Art. 50. [Gratyfikacja jubileuszowa] | str. 312
Art. 51. [Urlop dodatkowy; urlop dla poratowania zdrowia; wynagrodzenie za okres nieobecności z powodu choroby lub niemożliwości wykonywania pracy] | str. 313
I. Urlop dodatkowy | str. 317
II. Inna nieobecność w pracy | str. 319
III. Urlop rehabilitacyjny | str. 323
IV. Uprawnienia Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej | str. 324
Art. 52. [Obowiązek zrzeczenia się urzędu sędziego Sądu Najwyższego] | str. 325
Art. 53. [Miejsce zamieszkania sędziego] | str. 326
Art. 54. [Odprawa] | str. 328
Art. 55. [Immunitet sądowy] | str. 329
I. Istota immunitetu i nietykalności | str. 330
II. Zakres podmiotowy | str. 332
III. Aspekty proceduralne | str. 333
IV. Tryb przyspieszony | str. 334
V. Nakazanie zwolnienia sędziego | str. 334
Art. 56. [Uposażenie sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku] | str. 335
Art. 57. [Asystenci sędziów] | str. 335
Art. 58. [Zakaz zatrudnienia w Sądzie Najwyższym osoby pozostającej z sędzią Sądu Najwyższego w bliskiej relacji] | str. 337

Rozdział 6. Ławnicy Sądu Najwyższego | str. 338
Art. 59. [Wymagania na stanowisku ławnika Sądu Najwyższego] | str. 338
I. Ławnicy w Sądzie Najwyższym | str. 339
II. Składy ławnicze | str. 342
III. Wymogi wobec kandydatów na ławników Sądu Najwyższego | str. 342
Art. 60. [Osoby niemogące być ławnikami Sądu Najwyższego] | str. 345
I. Niepołączalność | str. 346
II. Praca w urzędzie obsługującym centralny organ państwa | str. 347
III. Wykonywanie zawodu, dla którego sądem właściwym w sprawach dyscyplinarnych może być Sąd Najwyższy | str. 349
IV. Osoba będąca posłem, senatorem, posłem do Parlamentu Europejskiego, należąca do partii politycznej | str. 350
V. Osoba, która pełniła służbę, pracowała lub była współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy o IPN | str. 350
VI. Ławnik w sądzie powszechnym lub sądzie wojskowym | str. 351
Art. 61. [Liczba i kadencja ławników Sądu Najwyższego] | str. 351
I. Liczba ławników | str. 352
II. Wybór ławników | str. 352
Art. 62. [Zgłaszanie kandydatów na ławników Sądu Najwyższego] | str. 353
I. Zgłoszenia kandydatów | str. 354
II. Postępowanie z dokumentami złożonymi Marszałkowi Senatu | str. 357
Art. 63. [Wybór i ślubowanie ławników Sądu Najwyższego] | str. 358
I. Lista ławników. Ślubowanie | str. 359
II. Szkolenia | str. 360
Art. 64. [Wygaśnięcie funkcji ławnika Sądu Najwyższego] | str. 361
I. Prawomocne skazanie | str. 361
II. Współpraca z organami bezpieczeństwa | str. 362
Art. 65. [Wyłączenie ławnika Sądu Najwyższego od pełnienia obowiązków] | str. 363
I. Ujawnienie okoliczności, które nie pozwalały na wybór ławnika | str. 363
II. Wszczęcie postępowania o odwołanie ławnika Sądu Najwyższego | str. 363
III. Wszczęcie przeciwko ławnikowi Sądu Najwyższego postępowania o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe | str. 366
Art. 66. [Wybory uzupełniające ławników Sądu Najwyższego] | str. 367
Art. 67. [Niezawisłość ławników Sądu Najwyższego] | str. 368
I. Niezawisłość ławników | str. 368
II. Obowiązki orzecznicze ławnika | str. 369
Art. 68. [Liczba dni w roku, w których ławnicy Sądu Najwyższego biorą udział w rozprawach; rekompensata pieniężna] | str. 370
I. Dni orzekania | str. 370
II. Rekompensata pieniężna | str. 371
III. Wysokość rekompensaty | str. 372
Art. 69. [Diety, zwrot kosztów przejazdu i noclegu] | str. 372
Art. 70. [Rada Ławnicza Sądu Najwyższego] | str. 375
I. Rada Ławnicza – wybór, struktura i skład | str. 375
II. Zadania Rady Ławniczej | str. 377
Art. 71. [Stosowanie do ławników Sądu Najwyższego przepisów Prawa o ustroju sądów powszechnych] | str. 378

Rozdział 7. Odpowiedzialność dyscyplinarna | str. 383
Art. 72. [Zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej; wyrażenie przez sędziego Sądu Najwyższego zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej] | str. 383
I. Zakres zmian | str. 384
II. Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów Sądu Najwyższego | str. 385
1. Wprowadzenie | str. 385
2. Obraza przepisów prawa | str. 388
3. Uniemożliwienie lub utrudnienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości | str. 388
4. Kwestionowanie stosunku służbowego sędziego, skuteczności jego powołania lub umocowania konstytucyjnego organu RP | str. 390
5. Działalność publiczna nie dająca się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów | str. 392
6. Uchybienie godności urzędu | str. 393
4. Przesłanki materialne odpowiedzialności | str. 395
III. Odpowiedzialność za wykroczenia | str. 397
Art. 73. [Sądy dyscyplinarne] | str. 399
Art. 74. [Wybór Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego i jego zastępcy] | str. 401
Art. 75. [Kary dyscyplinarne] | str. 402
I. Katalog kar dyscyplinarnych | str. 403
II. Dyrektywy wymiaru kar dyscyplinarnych | str. 403
III. Zbieg przewinień dyscyplinarnych | str. 407
IV. Odstąpienie od wymierzenia kary | str. 407
V. Dodatkowe zakazy | str. 408
VI. Postępowanie z prawomocnym wyrokiem | str. 409
Art. 76. [Przeprowadzenie czynności wyjaśniających; przedstawienie zarzutów; odmowa wszczęcia lub umorzenie postępowania dyscyplinarnego; wyłączenie kasacji; Nadzwyczajny Rzecznik Dyscyplinarny] | str. 410
I. Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego | str. 413
II. Nadzwyczajny Rzecznik Dyscyplinarny | str. 416

Rozdział 8. Postępowanie przed Sądem Najwyższym | str. 419
Art. 77. [Liczba sędziów w składach orzekających Sądu Najwyższego] | str. 419
Art. 78. [Orzekanie w sprawach immunitetu i nietykalności] | str. 420
Art. 79. [Skład orzekający Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczących sędziów Sądu Najwyższego oraz w sprawach o przeniesienie sędziego Sądu Najwyższego w stan spoczynku] | str. 422
Art. 80. [Przydział spraw i wyznaczenie składu orzekającego] | str. 423
Art. 81. [Sędzia delegowany w składzie orzekającym] | str. 426
Art. 82. [Przedstawienie składowi izby zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia] | str. 427
I. Przedstawienie zagadnienia prawnego | str. 427
II. Szczególna właściwość Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych | str. 430
Art. 83. [Wniosek o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa] | str. 432
I. Rozbieżności w orzecznictwie | str. 433
1. Wprowadzenie | str. 433
2. Przesłanki | str. 433
3. Zakres związania | str. 437
II. Organy uprawnione do złożenia wniosku | str. 437
Art. 84. [Obowiązek uzasadnienia postanowienia o przedstawieniu zagadnienia prawnego oraz uchwały Sądu Najwyższego] | str. 443
Art. 85. [Zawiadamianie o posiedzeniach Sądu Najwyższego] | str. 446
Art. 86. [Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia rozbieżności w wykładni prawa] | str. 447
Art. 87. [Uchwały o mocy zasad prawnych] | str. 450
I. Moc zasady prawnej | str. 450
II. Publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej | str. 452
Art. 88. [Odstąpienie od zasady prawnej] | str. 452
Art. 89. [Możliwość wniesienia skargi nadzwyczajnej] | str. 455
I. Nadzwyczajny środek zaskarżenia | str. 456
II. Podstawy materialne skargi nadzwyczajnej | str. 462
1. Uwagi wprowadzające | str. 462
2. Naruszenie zasad lub wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji | str. 476
3. Rażące naruszenie prawa przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie | str. 480
4. Oczywista sprzeczność ustaleń sądu z treścią zebranego materiału dowodowego | str. 484
III. Podstawy formalne skargi nadzwyczajnej | str. 485
IV. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi nadzwyczajnej | str. 489
V. Termin na wniesienie skargi nadzwyczajnej | str. 494
Art. 90. [Warunki dopuszczalności wniesienia skargi nadzwyczajnej] | str. 497
Art. 91. [Uwzględnienie lub oddalenie skargi nadzwyczajnej] | str. 499
I. Uwzględnienie lub oddalenie skargi nadzwyczajnej | str. 499
II. Pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego | str. 502
Art. 92. [Żądanie sporządzenia uzasadnienia zaskarżonego orzeczenia] | str. 504
Art. 93. [Rzecznik interesu społecznego] | str. 505
Art. 94. [Skład Sądu Najwyższego rozpatrujący skargę nadzwyczajną] | str. 507
I. Skład rozpatrujący skargę nadzwyczajną | str. 508
II. Odstąpienie od zasady prawnej | str. 510
Art. 95. [Przepisy stosowane do skargi nadzwyczajnej w zakresie nieuregulowanym] | str. 510
I. Uwagi wprowadzające | str. 510
II. Skarga nadzwyczajna w sprawach cywilnych | str. 511
III. Skarga nadzwyczajna w sprawach karnych | str. 514
Art. 96. [Unieważnienie prawomocnego orzeczenia przez Sąd Najwyższy] | str. 516
Art. 97. [Wytyk sędziowski] | str. 519
Art. 97a. [Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniach sądowych] | str. 521

Rozdział 9. Kancelaria Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Kancelaria Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej oraz Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego | str. 523
Art. 98. [Kancelarie działające w Sądzie Najwyższym; Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego; regulaminy] | str. 523
Art. 99. [Kancelaria Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego] | str. 524
Art. 100. [Kancelaria Prezesa Sądu Najwyższego] | str. 526
I. Kancelaria Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej | str. 526
II. Relacje między kancelariami | str. 527
Art. 101. [Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego] | str. 528
Art. 102. [Dokonywanie czynności z zakresu stosunku pracy] | str. 530
Art. 103. [Wynagrodzenia] | str. 531
I. Wynagrodzenie szefów kancelarii | str. 531
II. Wynagrodzenie członka Biura Studiów i Analiz niebędącego sędzią | str. 532

Rozdział 10. Zmiany w przepisach | str. 534
Art. 104. [Kodeks postępowania cywilnego] | str. 534
Art. 105. [Kodeks postępowania karnego] | str. 534
Art. 106. [Prawo o ustroju sądów wojskowych] | str. 534
Art. 107. [Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej] | str. 534
Art. 108. [Prawo o ustroju sądów powszechnych] | str. 535
Art. 109. [Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia] | str. 535
Art. 110. [Prawo o prokuraturze] | str. 535

Rozdział 11. Przepisy przejściowe i dostosowujące | str. 536
Art. 111. [Przejście sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku] | str. 536
Art. 111a. [Obowiązki i uprawnienia sędziego, któremu Prezydent RP powierzył kierowanie Sądem Najwyższym lub izbą] | str. 536
Art. 112. [Pierwszy regulamin Sądu Najwyższego – brak obowiązku zaopiniowania przez Kolegium Sądu Najwyższego] | str. 537
Art. 112a. [Obwieszczenie o liczbie wolnych stanowisk sędziów przewidzianych do objęcia w poszczególnych izbach Sądu Najwyższego – brak obowiązku zasięgnięcia opinii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego] | str. 537
Art. 113. [Umorzenie niezakończonych postępowań o powołanie na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego] | str. 537
Art. 114. [Delegowanie sędziego sądu powszechnego do pełnienia obowiązków w Sądzie Najwyższym] | str. 537
Art. 115. [Wnoszenie skargi nadzwyczajnej w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy] | str. 538
Art. 116. [Wygaśnięcie kadencji rzeczników dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych i sędziów sądów wojskowych] | str. 538
Art. 117. [Obowiązek zrzeczenia się przez sędziego lub asesora sądowego obywatelstwa obcego państwa] | str. 539
Art. 118. [Ograniczenie zakresu stosowania przepisów o wygaśnięciu stosunku służbowego w przypadku sędziów Sądu Najwyższego powołanych przed dniem wejścia w życie ustawy] | str. 540
Art. 119. [Stosowanie przepisu o wydłużeniu okresu pracy, po upływie którego sędziemu przysługuje wyższe wynagrodzenie] | str. 540
Art. 120. [Przedawnienie karalności w zakresie czynów popełnionych przed dniem wejścia w życie ustawy] | str. 540
Art. 121. [Odpowiedzialność dyscyplinarna za czyny popełnione przed dniem wejścia w życie ustawy] | str. 541
Art. 122. [Postępowania dyscyplinarne prowadzone na podstawie odrębnych ustaw] | str. 541
Art. 123. [Utrzymanie w mocy czynności dokonanych w postępowaniach dyscyplinarnych przed dniem wejścia w życie ustawy] | str. 542
Art. 124. [Wznowienie zakończonego postępowania dyscyplinarnego] | str. 542
Art. 125. [Przeniesienie planowanych dochodów i wydatków budżetowych] | str. 542
Art. 126. [Wybór ławników Sądu Najwyższego pierwszej kadencji] | str. 543
Art. 127. [Wykonywanie obowiązków ławników do dnia rozpoczęcia pierwszej kadencji ławników Sądu Najwyższego] | str. 543
Art. 128. [Izby Sądu Najwyższego w innych przepisach] | str. 544
Art. 129. [Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych] | str. 545
Art. 129a. [Przejście w stan spoczynku - zakres podmiotowy stosowania przepisów ustawy obowiązującej oraz ustawy uchylanej] | str. 545
Art. 130. [Sędzia pełniący obowiązki Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej] | str. 545
Art. 131. [Przeniesienie sędziego Sądu Najwyższego z innej izby na stanowisko w Izbie Dyscyplinarnej] | str. 546
Art. 132. [Publikacja w BIP orzeczeń Sądu Najwyższego wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy] | str. 546
Art. 133. [Zniesienie wybranych Izb Sądu Najwyższego i utworzenie nowych Izb Sądu Najwyższego] | str. 546
Art. 134. [Sędziowie Sądu Najwyższego dotychczas orzekający w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych] | str. 547

Rozdział 12. Przepisy końcowe | str. 548
Art. 135. [Przepis derogacyjny] | str. 548
Art. 136. [Wejście w życie] | str. 548

Załącznik. Tabela mnożników służących do ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych | str. 549

Bibliografia | str. 551
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17

Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera omówienie haskich Reguł wyboru prawa w międzynarodowych umowach handlowych. Swoje miejsce znalazło także pogłębione opracowanie dotyczące stosowania prawa prywatnego międzynarodowego w praktyce urzędów stanu cywilnego na podstawie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego z 2014 r., jak również artykuł poświęcony roli i funkcji zaświadczenia o stanie cywilnym w prawie kolizyjnym. Poza tym w tomie siedemnastym czasopisma czytelnik znajdzie opracowanie podejmujące ważkie z praktycznego punktu widzenia zagadnienie odgraniczenia statutu stosunków majątkowych małżeńskich od innych statutów, jak i omówienie instytucji zapisu windykacyjnego w prawie włoskim. Godny polecenia jest także artykuł poświęcony kwestii stwierdzenia treści oraz zastosowania prawa obcego przez notariusza wykonującego zawód w Polsce. Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego zamyka recenzja monografii "Die Anerkennung ausländischer Gesellschaften im französischen und deutschen Rechtskreis: Die historische Entwicklung der Sitztheorie und ihr gegenwärtiger Stand".

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

Piąty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (artykuły dotyczące rozporządzenia Rzym I, wygaśnięcia zobowiązania, umowy ubezpieczenia i faktoringu) oraz zobowiązań pozaumownych (artykuł poświęcony odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w świetle rozporządzenia Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje z zakresu prawa autorskiego i spadkowego w ujęciu kolizyjnoprawnym. Godne polecenia jest również opracowanie dotyczące węgierskiej drogi ku instytucjonalizacji związków partnerskich.

Cena: 18.90 zł 16.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

“Silesian Journal of Legal Studies” vol. 6 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Śląskiego. W SJLS są publikowane teksty w językach kongresowych Numer szósty SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego, europejskiego prawa gospodarczego i finansowego. Artykuły odnoszą się do aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego – (głównie z zakresu prawa finansowego i administracyjnego) oraz międzynarodowego – delimitacja granic w Arktyce oraz działalności ECOWAS. SJLS no. 6 zawiera także sprawozdanie z międzynarodowej konferencji prawa własności intelektualnej, która odbyła się w Oksfordzie oraz interdyscyplinarne studium przypadków z pogranicza socjologii, kulturoznawstwa i prawa. Wzorem poprzednich wydań SJLS no. 6 zawiera także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji UŚ wydanych w 2013 r. oraz listę konferencji zorganizowanych na Wydziale. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów. Dzięki podjętym zagadnieniom interdyscyplinarnym oraz międzynarodowym publikacja wychodzi poza dziedzinę prawa, a przede wszystkim udowadnia tezę, że współczesne zagadnienia prawne przekraczają gra nice państw i kontynentów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 7

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 7

Silesian Journal of Legal Studies (SJLS) vol. 7, wydany w 2015 r., realizuje ideę dyskursu prawniczego poprzez granice. Teksty zamieszczone w tym numerze pochodzą od autorów związanych z ośrodkami naukowymi ze Szwajcarii, Czech i Portugalii. Artykuły portugalskich profesorów José João Abrantesa i Paulo Ferreira da Cunha dotyczą kwestii z pogranicza prawa konstytucyjnego, historii, prawa pracy oraz ekonomii. José João Abrantes z Universidade Nova de Lisboa odnosi się do wprowadzania elastycznych rozwiązań w prawie pracy w dobie kryzysu ekonomicznego. Natomiast Paulo Ferreira da Cunha z Uniwersytetu w Porto analizuje portugalską drogę do demokracji. SJLS vol. 7 zawiera także artykuł Jakuba Dohnala z Uniwersytetu w Ołomuńcu, który omawia wybrane zagadnienia czeskiej reformy prawa konsumenckiego. Tekst wydaje się interesujący z perspektywy swobodnego przepływu osób, kapitału i towarów w UE. Ponadto w numerze zamieszczono obszerne studium poświęcone odpowiedzialności unijnej agencji Frontex za naruszenia praw człowieka. Jego autorką jest Izabella Majcher z Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva Global Detention Project. Opracowanie to nabiera szczególnego znaczenia w świetle kryzysu migracyjnego w basenie Morza Śródziemnego. Podobnie jak poprzednie wydania, SJLS vol. 7 zawiera sprawozdania z konferencji i seminariów, a także spis monografii, których autorami są pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Dołączono także wykaz konferencji organizowanych przez WPiA UŚ i Fundację Facultas Iuridica w 2014 r.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

-14%

25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

Książka prezentuje wieloaspektowo problematykę zmian w prawie związanych z transformacją ustrojową 1989 roku. Prezentowane w publikacji teksty analizują wpływ zmian ustrojowych i gospodarczych na wybrane gałęzie i instytucje prawa publicznego i prywatnego.Celem opracowania jest ukazanie tych obszarów, w których dokonały się w ciągu ostatnich 25 lat najistotniejsze przeobrażenia: sądownictwo administracyjne i powszechne, zmiany w procedurach karnej, cywilnej i administracyjnej, problematyka źródeł prawa (jego tworzenie, interpretacja, stosowanie), status jednostki. Nie pominięto przy tym odniesień do prawa międzynarodowego i europejskiego.Autorzy teksów są pracownikami naukowymi uczelni wyższych: Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się takimi dziedzinami jak: doktryny polityczno-prawne, teoria prawa, filozofia prawa, prawo konstytucyjne, prawo europejskie i międzynarodowe, historia prawa, administracja oraz studentów prawa, administracji i politologii. Będzie także przydatna praktykom - sędziom i adwokatom.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

-9%

70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

Z początkiem 2016 r. weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie 70% zryczałtowanym podatkiem niektórych odszkodowań oraz odpraw otrzymywanych od spółek z udziałem środków publicznych. Są to spółki, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne państwowe osoby prawne albo komunalne osoby prawne dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu. Przepisy te dotyczą dwóch rodzajów odszkodowań i odpraw:
• odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji oraz
• odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przed terminem.
Stosowanie nowych przepisów miało być bardzo proste. Niestety praktyka pierwszych miesięcy ich obowiązywania jest inna. W publikacji przedstawiamy zasady wypłaty takich odszkodowań, poboru podatku oraz ewidencję księgową.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.