Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz

ebook

- 14%

Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz

Monika Tomaszewska, Krzysztof Walczak, Wiesław Perdeus, Łukasz Pisarczyk, Tomasz Duraj, Wioletta Witoszko, Elżbieta Ura, Marcin Wujczyk, Anna Dubowik, Daniel Książek, Mariusz Lekston, Bogusław Przywora, Krzysztof Baran, Małgorzata Grześków

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 135.00 zł 116.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 116.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8246-880-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Komentowana ustawa w szerokim zakresie reguluje stosunki pracy w korpusie służby cywilnej, odnosząc się zarówno do pracowników mianowanych, jak i kontraktowych. Celem opracowania jest nie tylko przedstawienie wykładni obowiązujących przepisów, lecz także udzielenie odpowiedzi na pytania prawne dotyczące ich stosowania.


Książka uwzględnia starannie wybrane orzecznictwo sądowe oraz literaturę prawa pracy. Czytelnik może zapoznać się z oryginalną argumentacją prawniczą, która ułatwi pogłębienie analizy interesujących zagadnień. Przy korzystaniu z komentarza pomocny będzie ponadto szczegółowy indeks rzeczowy.Autorami są wybitni przedstawiciele nauki i praktyki prawa pracy z różnych ośrodków naukowych w całym kraju.Publikacja jest przeznaczona dla pracowników działów personalnych organów i urzędów administracji publicznej, a także prawników obsługujących tego rodzaju podmioty. Zainteresuje ona również przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości oraz nauki prawa pracy i prawa administracyjnego.

Tytuł
Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz
Autorzy
Monika Tomaszewska, Krzysztof Walczak, Wiesław Perdeus, Łukasz Pisarczyk, Tomasz Duraj, Wioletta Witoszko, Elżbieta Ura, Marcin Wujczyk, Anna Dubowik, Daniel Książek, Mariusz Lekston, Bogusław Przywora, Krzysztof Baran, Małgorzata Grześków
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8246-880-9
Rok wydania
2021
Liczba stron
760
Format
pdf
Spis treści
O Autorach | str.5
Wykaz skrótów | str.17
Wstęp | str.25
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1233) | str.27
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.29
Art. 1. [Ustanowienie służby cywilnej] | str.29
Art. 2. [Korpus służby cywilnej] | str.48
Art. 3. [Definicje] | str.74
Art. 4. [Wymagania wobec osób zatrudnionych w służbie cywilnej] | str.79
Art. 5. [Odstępstwo od wymogu posiadania obywatelstwa polskiego] | str.96
Art. 6. [Otwartość i konkurencyjność naboru do służby cywilnej] | str.102
Art. 7. [Limit mianowań urzędników w służbie cywilnej] | str.108
Art. 8. [Planowanie wydatków na szkolenia i wynagrodzenia pracowników służby cywilnej] | str.113
Art. 9. [Zastosowanie przepisów Kodeksu pracy. Spory o roszczenia dotyczące stosunku pracy] | str.118
Rozdział 2. Organizacja służby cywilnej | str.123
Art. 10. [Szef Służby Cywilnej] | str.123
Art. 11. [Wymogi wobec kandydata na Szefa Służby Cywilnej] | str.132
Art. 12. (uchylony) | str.141
Art. 13. (uchylony) | str.141
Art. 14. [Obsługa Szefa Służby Cywilnej] | str.142
Art. 15. [Zadania i kompetencje Szefa Służby Cywilnej] | str.143
Art. 15a. [Wykonywanie niektórych zadań Szefa Służby Cywilnej przez Szefa Służby Zagranicznej] | str.155
Art. 16. [Środki na modernizację służby cywilnej] | str.156
Art. 17. [Dyrektorzy generalni urzędów] | str.157
Art. 18. [Zlecenie wykonania audytu wewnętrznego] | str.159
Art. 19. [Rada Służby Publicznej] | str.162
Art. 20. [Powołanie członków Rady Służby Publicznej] | str.166
Art. 21. [Kadencja członków Rady Służby Publicznej] | str.167
Art. 22. [Wygaśnięcie członkostwa. Odwołanie członka Rady Służby Publicznej] | str.168
Art. 23. [Organizacja prac Rady Służby Publicznej] | str.171
Art. 24. (uchylony) | str.171
Art. 25. [Dyrektorzy generalni urzędów] | str.171
Rozdział 3. Nawiązanie stosunku pracy w służbie cywilnej | str.183
Art. 26. [Organizacja naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej] | str.183
Art. 27. [Nabór na stanowiska granicznego i powiatowego lekarza weterynarii] | str.191
Art. 28. [Informacja o wolnych stanowiskach pracy. Ogłoszenie o naborze] | str.193
Art. 29. [Wyniki naboru jako informacja publiczna] | str.201
Art. 29a. [Wyłonienie najlepszych kandydatów] | str.205
Art. 30. [Protokół z naboru] | str.209
Art. 31. [Publikacja informacji o wyniku naboru] | str.211
Art. 32. [Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie naboru] | str.214
Art. 33. [Wyjątek od zasady obowiązku przeprowadzenia naboru] | str.216
Art. 34. [Zatrudnienie osób zwalnianych z zawodowej służby wojskowej] | str.217
Art. 35. [Nawiązanie stosunku pracy pracownika służby cywilnej] | str.219
Art. 36. [Służba przygotowawcza] | str.224
Art. 37. [Pierwsza ocena w służbie cywilnej] | str. 227
Art. 38. [Pierwsza ocena w służbie cywilnej] | str. 229
Art. 39. [Stanowiska pracy absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej] | str. 235
Art. 40. [Wymogi wobec kandydata na urzędnika służby cywilnej] | str. 236
Art. 41. [Wniosek o mianowanie. Zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego] | str. 239
Art. 42. [Składanie wniosków i zgłoszeń] | str. 240
Art. 43. [Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej] | str. 242
Art. 44. [Nadzór nad przebiegiem postępowania kwalifikacyjnego] | str. 252
Art. 45. [Opłata za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego] | str. 254
Art. 46. [Sprawdzenie wymaganych kwalifikacji] | str. 256
Art. 47. [Delegacja ustawowa – sposób przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego] | str. 259
Art. 48. [Mianowanie] | str. 268
Art. 49. [Akt mianowania] | str. 283
Art. 50. [Ślubowanie] | str. 287
Art. 51. [Przyznanie stopnia służbowego] | str. 290
Rozdział 4. Wyższe stanowiska w służbie cywilnej | str. 293
Art. 52. [Katalog wyższych stanowisk w służbie cywilnej] | str. 293
Art. 53. [Wymogi wobec osoby ubiegającej się o wyższe stanowisko w służbie cywilnej] | str. 298
Art. 53a. [Tryb powołania na wyższe stanowiska w służbie cywilnej] | str. 323
Art. 54–61. (uchylone) | str. 351
Rozdział 5. Zmiana i ustanie stosunku pracy w służbie cywilnej | str. 353
Art. 62. [Przeniesienie urzędnika służby cywilnej na inne stanowisko] | str. 353
Art. 63. [Przeniesienie urzędnika służby cywilnej do innego urzędu] | str. 386
Art. 64. [Przeniesienie na wniosek lub za zgodą członka korpusu służby cywilnej] | str. 397
Art. 65. [Przeniesienie poza korpus służby cywilnej] | str. 400
Art. 66. [Przeniesienie w razie likwidacji lub reorganizacji urzędu] | str. 403
Art. 67. [Odwołanie od decyzji o przeniesieniu] | str. 407
Art. 68. [Zawieszenie stosunku pracy wskutek tymczasowego aresztowania] | str. 409
Art. 69. [Zawieszenie członka korpusu służby cywilnej w pełnieniu obowiązków] | str. 413
Art. 70. [Wygaśnięcie stosunku pracy urzędnika służby cywilnej] | str. 417
Art. 71. [Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej] | str. 425
Art. 72. [Zwolnienie z pełnienia obowiązków w okresie wypowiedzenia] | str. 438
Art. 73. [Świadczenie pieniężne w razie rozwiązania stosunku pracy na skutek likwidacji urzędu] | str. 441
Art. 74. [Podmiot rozwiązujący lub stwierdzający wygaśnięcie stosunku pracy] | str. 444
Art. 75. [Przekazanie akt osobowych w razie przeniesienia do innego urzędu] | str. 445
Rozdział 6. Obowiązki członka korpusu służby cywilnej | str. 447
Art. 76. [Obowiązki członków korpusu służby cywilnej] | str. 447
Art. 77. [Polecenia służbowe przełożonych] | str. 466
Art. 78. [Obowiązki państwowe członków korpusu służby cywilnej] | str. 468
Art. 79. [Zakaz powstawania w urzędzie stosunku podległości służbowej między małżonkami oraz krewnymi] | str. 483
Art. 80. [Dodatkowe zatrudnienie i zajęcia zarobkowe członka korpusu służby cywilnej] | str. 488
Art. 81. [Ocena okresowa] | str. 499
Art. 82. [Delegacja ustawowa – sposób przeprowadzania oceny okresowej] | str. 504
Art. 83. [Sprzeciw od oceny okresowej] | str. 509
Art. 84. [Opis i wartościowanie stanowisk pracy w korpusie służby cywilnej] | str. 511
Rozdział 7. Uprawnienia członka korpusu służby cywilnej | str. 521
Art. 85. [Wynagrodzenia w służbie cywilnej] | str. 521
Art. 86. [Stopnie służbowe urzędników służby cywilnej] | str. 532
Art. 87. [Wysokość wynagrodzeń i dodatków] | str. 536
Art. 88. [Dodatek zadaniowy] | str. 546
Art. 89. [Otrzymanie kolejnego stopnia służbowego] | str. 549
Art. 90. [Dodatek za wieloletnią pracę] | str. 551
Art. 91. [Nagroda jubileuszowa] | str. 555
Art. 92. [Dodatkowe wynagrodzenie roczne] | str. 565
Art. 93. [Nagroda za osiągnięcia w pracy zawodowej] | str. 575
Art. 94. [Odprawa] | str. 578
Art. 95. [Delegacje służbowe. Świadczenia w przypadku przeniesienia do innego urzędu w innej miejscowości] | str. 586
Art. 96. [Ponowne zatrudnienie pracownika tymczasowo aresztowanego] | str. 591
Art. 97. [Czas pracy] | str. 595
Art. 98. [Świadczenia emerytalno-rentowe] | str. 606
Art. 99. [Delegacja ustawowa] | str. 608
Art. 100. [Wartościowanie stanowisk pracy a wysokość wynagrodzenia] | str. 613
Art. 101. [Dodatkowe świadczenia przysługujące niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej] | str. 615
Art. 102. [Dodatkowe świadczenia przysługujące niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej] | str. 617
Art. 103. [Stanowiska wymagające kwalifikacji pedagogicznych] | str. 618
Art. 104. [Członkowie korpusu służby cywilnej jako funkcjonariusze publiczni] | str. 619
Art. 105. [Dodatkowy urlop wypoczynkowy] | str. 624
Rozdział 8. Szkolenie i rozwój w służbie cywilnej | str. 627
Art. 106. [Zakres szkoleń] | str. 627
Art. 107. [Plan szkoleń centralnych] | str. 631
Art. 108. [Indywidualny program rozwoju zawodowego] | str. 634
Art. 109. [Uczestnictwo w szkoleniach jako obowiązek służbowy] | str. 638
Art. 110. [Skierowanie na aplikację legislacyjną] | str. 641
Art. 111. [Pokrywanie kosztów szkoleń] | str. 648
Art. 112. [Delegacja ustawowa – szczegółowe warunki organizowania i prowadzenia szkoleń] | str. 649
Rozdział 9. Odpowiedzialność dyscyplinarna członka korpusu służby cywilnej | str. 653
Art. 113. [Zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej] | str. 653
Art. 114. [Kary dyscyplinarne] | str. 659
Art. 115. [Upomnienie na piśmie] | str. 662
Art. 116. [Organy rozpoznające sprawy dyscyplinarne] | str. 666
Art. 117. [Powołanie i działalność komisji dyscyplinarnej] | str. 668
Art. 118. [Wyższa Komisja Dyscyplinarna] | str. 672
Art. 119. [Wykonywanie zadań w komisji dyscyplinarnej] | str. 674
Art. 120. [Delegacja ustawowa – wynagrodzenia członków komisji dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych] | str. 676
Art. 121. [Kompetencje Wyższej Komisji Dyscyplinarnej] | str. 677
Art. 122. [Niezawisłość członków komisji dyscyplinarnych] | str. 678
Art. 123. [Składy orzekające komisji dyscyplinarnych] | str. 679
Art. 124. [Powołanie rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępcy] | str. 682
Art. 125. [Postępowanie wyjaśniające przed rzecznikiem dyscyplinarnym. Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego] | str. 686
Art. 126. [Przebieg postępowania przed komisją dyscyplinarną] | str. 689
Art. 127. [Przebieg postępowania przed Wyższą Komisją Dyscyplinarną] | str. 695
Art. 128. [Dołączenie odpisu orzeczenia do akt osobowych. Wykonanie kar] | str. 696
Art. 129. [Zatarcie kar dyscyplinarnych] | str. 698
Art. 130. [Delegacja ustawowa – sposób prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego] | str. 701
Art. 131. [Koszty postępowania dyscyplinarnego] | str. 702
Rozdział 10. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 705
Art. 132–190. (pominięte) | str. 705
Rozdział 11. Przepisy przejściowe i dostosowujące | str. 707
Art. 191. [Kontynuacja zatrudnienia pracowników służby cywilnej] | str. 707
Art. 192. [Umowy o pracę i postępowania toczące się na podstawie uchylanych przepisów] | str. 707
Art. 193. [Przekształcenie wysokiego stanowiska państwowego w wyższe stanowisko w służbie cywilnej] | str. 708
Art. 194. [Przekształcenie wysokiego stanowiska państwowego w wyższe stanowisko w służbie cywilnej] | str. 709
Art. 195. [Osoby spoza korpusu służby cywilnej zajmujące wysokie stanowiska państwowe] | str. 710
Art. 196. [Nabór na stanowiska dyrektorów generalnych] | str. 711
Art. 197. [Osoby zatrudnione w placówce zagranicznej na wysokim stanowisku państwowym] | str. 712
Art. 198. [Przyznanie kolejnego stopnia służbowego przeniesionemu urzędnikowi służby cywilnej] | str. 713
Art. 199. [Stosunki pracy na podstawie powołania nieulegające zmianie] | str. 713
Art. 200. [Dyrektorzy departamentów – przekształcenie dotychczasowych stosunków pracy w stosunki pracy na podstawie umowy o pracę] | str. 714
Art. 201. [Wynagrodzenie niektórych urzędników służby cywilnej] | str. 715
Art. 202. [Spełnienie warunku posiadania kompetencji kierowniczych] | str. 715
Art. 203. [Wyłączenie warunku koniecznego stażu pracy] | str. 715
Art. 204. [Przenoszenie pracowników i urzędników służby cywilnej na wyższe stanowiska w służbie cywilnej bez organizowania naboru] | str. 716
Art. 205. [Składniki wynagrodzenia członka korpusu służby cywilnej do końca 2009 r.] | str. 716
Art. 206. [Wynagrodzenia niektórych kategorii stanowisk kierowniczych do końca 2009 r.] | str. 716
Art. 207. [Zachowanie w mocy aktów wykonawczych] | str. 717
Art. 208. [Zniesienie Rady Służby Publicznej] | str. 717
Art. 209. [Stanowisko Sekretarza Rady Ministrów] | str. 717
Art. 210. [Pierwszy skład Rady Służby Cywilnej] | str. 718
Art. 211. [Sprawowanie funkcji Szefa Służby Cywilnej w okresie przejściowym] | str. 718
Art. 212. [Komisje dyscyplinarne utworzone przed dniem wejścia w życie ustawy] | str. 718
Art. 213. [Sprawy niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy] | str. 718
Rozdział 12. Przepisy końcowe | str. 721
Art. 214. [Przepis derogacyjny] | str. 721
Art. 215. [Przepis derogacyjny] | str. 721
Art. 216. [Wejście w życie ustawy] | str. 721
Bibliografia | str. 723
Indeks rzeczowy | str. 745
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

-25%

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

Contents

IN MEMORIAM
Bartłomiej Krzan: Professor Jan Kolasa (1926-2016), doi: 10.7420/pyil2016a, pp. 11-18;
GENERAL ARTICLES
Roman Kwiecień: The "Nicaragua" Judgement and the Use of Force – 30 Years Later, doi: 10.7420/pyil2016b, pp. 21-36;
Michał Kowalski: Original Sin Reaffirmed: The Nicaragua Judgement’s Impact on the Notion of Armed Attack as the Most Grave Form of the Use of Force, doi: 10.7420/pyil2016c, pp. 37-50;
François Finck: The State between Fact and Law: The Role of Recognition and the Conditions under which It Is Granted in the Creation of New States, doi: 10.7420/pyil2016d, pp. 51-81;
Wojciech Burek: Family Reunification Regulations and Women: The Perspective of International Law, doi: 10.7420/pyil2016e, pp. 83-108;
Athanasios Yupsanis: Cultural Autonomy for Minorities in the Baltic States, Ukraine, and the Russian Federation: A Dead Letter, doi: 10.7420/pyil2016f, pp. 109-135;
Anna Karapetyan: A Recurring Phenomenon: The Lawful Sanctions Clause in the Definition of Torture and the Question of Judicial Corporal Punishment under International Human Rights Law, doi: 10.7420/pyil2016g, pp. 137-161;
Aleksandra Rychlewska: The Nullum Crimen Sine Lege Principle in the European Convention of Human Rights: The Actual Scope of Guarantees; doi: 10.7420/pyil2016h, pp. 163-186.
CONTENTS
Petra Bárd: Scrutiny over the Rule of Law in the European Union, doi: 10.7420/pyil2016i, pp. 187-208;
Joanna Ryszka: “Social Dumping” and “Letterbox Companies” – Interdependent or Mutually Exclusive Concepts in European Union Law?, doi: 10.7420/pyil2016j, pp. 209-229;
Dominik Horodyski, Maria Kierska: Enforcement of Emergency Arbitrators’ Decisions under Polish Law, doi: 10.7420/pyil2016k, pp. 230-244.
POLISH PRACTICE IN INTERNATIONAL LAW
Dorota Pyć: Compliance and Enforcement of Maritime Labour Conditions – The Polish Legal Perspective, doi: 10.7420/pyil2016l, pp. 247-255;
Grzegorz Wierczyński: The Polish Practice Regarding the Promulgation of International Agreements between 1945 and 2017, doi: 10.7420/pyil2016m, pp. 258-266;
Agata Kleczkowska: Judgement of the Supreme Court, dated 17 February 2016 (Ref. no. WA 16/15), doi: 10.7420/pyil2016n, pp. 267-276.
BOOK REVIEWS
Kaja Kowalczewska: William H. Boothby, Weapons Law and The Law of Armed Conflict, doi: 10.7420/pyil2016o, pp. 279-282;
Bartłomiej Krzan: M. Ruffert, C. Walter, Institutionalised International Law, doi: 10.7420/pyil2016p, pp. 283-286;
Roman Kwiecień: Robert Kolb, Peremptory International Law – Jus Cogens, doi: 10.7420/pyil2016q, pp. 287-290;
Marcin Menkes: Eugene Kontorovich, Francesco Parisi (eds.), Economic Analysis of International Law, doi: 10.7420/pyil2016r, pp. 291-294;
Marcin Menkes: Marc-William Palen, The ‘Conspiracy’ of Free Trade, doi: 10.7420/pyil2016s, pp. 295-298.
LIST OF REVIEWERS (vol . 36/2016), pp. 299-300.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

-31%

22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

Służba bhp to wyodrębniona w strukturach zakładu pracy jedno- lub wieloosobowa komórka organizacyjna. W jej gestii leży przede wszystkim doradztwo oraz kontrola w zakresie bhp. Zasadnicze znaczenie przy ustalaniu liczebności i kwalifikacji obsady personalnej tej służby powinien mieć dla pracodawcy stopień faktycznych, ale też potencjalnych zagrożeń zawodowych w firmie (wypadki przy pracy i choroby zawodowe). Bardzo duże znaczenie będą też miały uciążliwości wynikające z rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, stosowane technologie i posiadane wyposażenie techniczne.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
63 kary w ochronie środowiska – musisz je znać!

-31%

63 kary w ochronie środowiska – musisz je znać!

Prowadzisz działalność gospodarczą, eksploatujesz instalację czy w jakikolwiek inny sposób korzystasz ze środowiska? Sprawdź, jakie kary mogą Cię czekać za niedopełnienie obowiązków środowiskowych. Odpowiedzialność względem szkód poczynionych w środowisku regulują nie tylko szczegółowe ustawy, ale również Kodeks karny czy Kodeks wykroczeń. Działania ustawodawców mają na celu zwiększenie odpowiedzialności za powierzone dobro, którym jest środowisko naturalne.

Cena: 39.00 zł 27.00 zł
Administracja rządowa i samorządowa w Polsce

-16%

Administracja rządowa i samorządowa w Polsce

Publikacja "Administracja rządowa i samorządowa w Polsce" zawiera skondensowaną wiedzę i rozwiązania służebne dla poznania ustroju polskiej administracji publicznej, jej organizacji i funkcjonowania. Może stać się przydatna do zgłębiania zasobu wiedzy i umiejętności studiujących problemy administracji.

Publikacja powstała we współpracy z Wyższą Szkołą Administracyjno-Społeczną w Warszawie.

Cena: 49.00 zł 41.00 zł
Administrator 10/2017

-29%

Administrator 10/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

● Krajowy Zasób Nieruchomości,
● Akceleracja zmian w przepisach o spółdzielniach,
● Deweloper we wspólnocie mieszkaniowej.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2015

-32%

Administrator 7-8/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami. W numerze m.in.: ● Dziedziczenie udziałów w spółdzielni, ● Jak przygotować kosztorys hydroizolacji?, ● Przegląd ciepłomierzy.

Cena: 31.00 zł 21.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.