Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz

ebook

- 14%

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz

Agnieszka Rzetecka-Gil

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 63.00 zł 54.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 54.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-2402-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W prezentowanym komentarzu Autorka w sposób kompleksowy analizuje przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Omówione zostały zagadnienia związane z ustalaniem prawa, naliczaniem i dokumentowaniem prawa do zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego wyrównawczego i opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego.Wiele uwagi poświęcono również przybliżeniu zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym będącym pracownikami, jak i osobom niezatrudnionym na podstawie stosunku pracy. W pubilkacji czytelnik znajdzie bogaty i usystematyzowany wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych.


Adresaci:Komentarz adresowany jest do pracowników jednostek ZUS, podmiotów wykonujących w imieniu pracodawcy czynności związane z ustalaniem prawa i wypłatą świadczeń oraz do wszystkich zainteresowanych tematyką przedstawioną w komentarzu.

Tytuł
Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz
Autor
Agnieszka Rzetecka-Gil
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-2402-1
Rok wydania
2009
Liczba stron
252
Format
pdf
Spis treści
Wykaz ważniejszych skrótów
str. 9

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
str. 11

Rozdział 1. Przepisy ogólne
str. 11

Art. 1.
str. 11
Art. 2.
str. 15
Art. 3.
str. 18

Rozdział 2. Zasiłek chorobowy
str. 21

Art. 4.
str. 21
Art. 5. (uchylony)
str. 28
Art. 6.
str. 28
Art. 7.
str. 32
Art. 8.
str. 38
Art. 9.
str. 39
Art. 10. (uchylony)
str. 42
Art. 11.
str. 42
Art. 12.
str. 45
Art. 13.
str. 56
Art. 14.
str. 65
Art. 15.
str. 66
Art. 16.
str. 67
Art. 17.
str. 70

Rozdział 3. Świadczenie rehabilitacyjne
str. 91

Art. 18. .
str. 91
Art. 19.
str. 97
Art. 20.
str. 99
Art. 21.
str. 102
Art. 22.
str. 102

Rozdział 4. Zasiłek wyrównawczy
str. 104

Art. 23.
str. 104
Art. 24.
str. 106
Art. 25.
str. 107
Art. 26.
str. 107

Rozdział 5. (uchylony)
str. 108

Rozdział 6. Zasiłek macierzyński
str. 108

Art. 29.
str. 108
Art. 29a.
str. 121
Art. 30.
str. 122
Art. 31.
str. 125

Rozdział 7. Zasiłek opiekuńczy
str. 127

Art. 32.
str. 127
Art. 32a.
str. 134
Art. 33.
str. 135
Art. 34.
str. 136
Art. 35.
str. 137

Rozdział 8. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym będącym pracownikami
str. 139

Art. 36.
str. 139
Art. 37.
str. 146
Art. 38.
str. 148
Art. 39.
str. 151
Art. 40.
str. 151
Art. 41.
str. 152
Art. 42.
str. 160
Art. 43.
str. 161
Art. 44. (uchylony)
str. 163
Art. 45.
str. 163
Art. 46.
str. 165
Art. 47.
str. 166

Rozdział 9. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym niebędącym pracownikami
str. 166

Art. 48.
str. 166
Art. 49.
str. 168
Art. 50.
str. 170
Art. 51. (uchylony)
str. 171
Art. 52.
str. 171
Art. 52a.
str. 172

Rozdział 10. Dokumentowanie prawa do zasiłków i kontrola orzekania o czasowej niezdolności do pracy
str. 172

Art. 53.
str. 172
Art. 54.
str. 174
Art. 55.
str. 176
Art. 56.
str. 181
Art. 57.
str. 182
Art. 58.
str. 183
Art. 59.
str. 183
Art. 60.
str. 186

Rozdział 11. Postępowanie w sprawach ustalania prawa do zasiłków i zasady ich wypłaty
str. 188

Art. 61.
str. 188
Art. 62.
str. 190
Art. 63.
str. 192
Art. 64.
str. 193
Art. 65.
str. 196
Art. 66.
str. 196
Art. 67.
str. 200
Art. 68.
str. 202
Art. 69.
str. 204
Art. 70.
str. 204

Rozdział 12. Zmiany w przepisach obowiązujących
str. 206

Art. 71-80. (pominięte)
str. 206

Rozdział 13. Przepisy przejściowe i końcowe
str. 206

Art. 81.
str. 206
Art. 82.
str. 207
Art. 83.
str. 207
Art. 84.
str. 208
Art. 85.
str. 209
Art. 86.
str. 211

Bibliografia
str. 213

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
str. 223
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

“Silesian Journal of Legal Studies” vol. 6 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Śląskiego. W SJLS są publikowane teksty w językach kongresowych Numer szósty SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego, europejskiego prawa gospodarczego i finansowego. Artykuły odnoszą się do aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego – (głównie z zakresu prawa finansowego i administracyjnego) oraz międzynarodowego – delimitacja granic w Arktyce oraz działalności ECOWAS. SJLS no. 6 zawiera także sprawozdanie z międzynarodowej konferencji prawa własności intelektualnej, która odbyła się w Oksfordzie oraz interdyscyplinarne studium przypadków z pogranicza socjologii, kulturoznawstwa i prawa. Wzorem poprzednich wydań SJLS no. 6 zawiera także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji UŚ wydanych w 2013 r. oraz listę konferencji zorganizowanych na Wydziale. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów. Dzięki podjętym zagadnieniom interdyscyplinarnym oraz międzynarodowym publikacja wychodzi poza dziedzinę prawa, a przede wszystkim udowadnia tezę, że współczesne zagadnienia prawne przekraczają gra nice państw i kontynentów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

-15%

<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny, piąty już tom z serii Z dziejów prawa. Jak każdy poprzedni stanowi on wynik refleksji na temat jednej z jego dziedzin. Tym razem przedmiotem zainteresowania stało się prawo prywatne, a przede wszystkim szeroko pojęte prawo rzeczowe. Kierując się myślą wyrażoną w tytule pierwszej publikacji niniejszej serii, można nazwać to prawo „prawem blisko człowieka”, ponieważ gwarantuje ono używanie, korzystanie i pobieranie pożytków z posiadanego majątku.

Od redakcji

Cena: 39.90 zł 34.00 zł
40 lat Kodeksu pracy

-14%

40 lat Kodeksu pracy

Publikacja zawiera zbiór referatów wygłoszonych w trakcie Piątego Seminarium Szubertowskiego oraz opracowań zainspirowanych tym wydarzeniem, powstałych dla uczczenia 40. rocznicy obowiązywania ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. W książce zawarto artykuły, które stanowią podsumowanie, ocenę, a także refleksje na temat tego niezwykle ważnego dla polskiego prawa pracy aktu prawnego.W monografii oprócz teoretycznych, ogólnych rozważań omówiono wiele praktycznych kwestii związanych ze stosowaniem kodeksu pracy, w tym m.in. dotyczących takich zagadnień jak:

uprawnienia rodzicielskie w zakresie urlopu macierzyńskiego,
zatrudnienie pracownicze kadry kierowniczej,
uzasadniona przyczyna rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony,
kodeksowa szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym,
udział pracodawcy w ryzyku niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,
praca w godzinach nadliczbowych oraz praca w niedziele i święta.


Autorzy przedstawili także wybrane regulacje kodeksu pracy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego.Adresaci:

Książka przeznaczona jest dla nauczycieli akademickich, prawników praktyków, aplikantów oraz doktorantów. Ze względu na praktyczny wymiar omawianych zagadnień zainteresuje również pracowników działów kadr, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy oraz osoby związane z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

-14%

Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

Monografia jest skierowana zarówno do pracowników naukowych i studentów wszystkich kierunków, których programy nauczana obejmują problematykę teorii administracji, w tym prawa administracyjnego.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administrator 3/2016

-29%

Administrator 3/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Spadkobiercy w spółdzielni, ● Czas się przyjrzeć placom zabaw, ● Wirtualna wspólnota mieszkaniowa, ● Prosumenci „od macochy”.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 7-8/2017

-29%

Administrator 7-8/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Możliwości dobudowy wind są, tylko pieniędzy brak i prawo kuleje,
● Rozliczanie kosztów ciepła i przegląd ciepłomierzy,
● Orzecznictwo a uchwały wspólnoty,
● Żeby nie było jak w londyńskim Grenfell Tower

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.