Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia. Komentarz

ebook

- 14%

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia. Komentarz

Damian Wąsik

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-8584-8
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja stanowi kompleksową wykładnię przepisów ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, w której omówiono m.in. ustawowe rejestry medyczne i systemy teleinformatyczne, w tym zasady dotyczące udostępniania danych z tych rejestrów i systemów oraz reguły bezpiecznego przetwarzania jednostkowych danych medycznych w rejestrach.


Ponadto w komentarzu zaprezentowano:


cel i założenia procesu informatyzacji służby zdrowia w Polsce,
problematykę minimalnej funkcjonalności rejestrów medycznych oraz dziedzinowych systemów teleinformatycznych,
wybrane aspekty praktyczne kontroli systemu informacji.

Adresaci:

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z informatyzacją służby zdrowia oraz pracowników administracyjnych podmiotów leczniczych odpowiedzialnych za przetwarzanie danych medycznych i ich przekazywanie do systemów teleinformatycznych i rejestrów medycznych. Omówiona w komentarzu problematyka powinna również zainteresować przedstawicieli personelu medycznego, pozyskujących jednostkowe dane medyczne przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej.

Tytuł
Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia. Komentarz
Autor
Damian Wąsik
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-8584-8
Rok wydania
2015
Liczba stron
248
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 13

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia | str. 19

Rozdział 1
Przepisy ogólne | str. 21

Art. 1. [Przedmiot regulacji] | str. 21

Art. 2. [Definicje] | str. 28

Art. 3. [Bazy danych systemu informacji] | str. 42

Art. 4. [Dane systemu informacji] | str. 54

Art. 5. [Bazy danych systemu informacji] | str. 59

Rozdział 2
Systemy teleinformatyczne obsługujące system informacji | str. 69

Art. 6. [Platforma Rejestrów Medycznych] | str. 69

Art. 7. [Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych] | str. 73

Art. 8. [Minimalne wymagania systemów teleinformatycznych i rejestrów medycznych] | str. 77

Art. 9. [Minimalna funkcjonalność oraz warunki organizacyjno-techniczne systemów teleinformatycznych] | str. 86

Rozdział 3
System Informacji Medycznej | str. 93

Art. 10. [System Informacji Medycznej] | str. 93

Art. 11. [Elektroniczna dokumentacjamedycznaw SIM] | str. 96

Art. 12. [Przetwarzanie danych w SIM i zasady ich udostępniania] | str. 98

Art. 13. [Wymagania dla SIM] | str. 101

Art. 14. [Moduły danych SIM] | str. 109

Rozdział 4
Rejestry medyczne | str. 115

Art. 15. [Centralny Wykaz Usługobiorców] | str. 115

Art. 16. [Centralny Wykaz Usługodawców] | str. 116

Art. 17. [Centralny Wykaz Pracowników Medycznych] | str. 117

Art. 18. [Identyfikacja usługobiorców, pracowników medycznych i usługodawców] | str. 120

Art. 18. [Analiza potrzeb utworzenia rejestru medycznego] | str. 123x

Art. 20. [Forma tworzenia rejestru medycznego] | str. 131

Art. 21. [Oprogramowanie do prowadzenia elektronicznych baz danych] | str. 143

Rozdział 5
Dziedzinowe systemy teleinformatyczne | str. 145

Art. 22. [System Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia] | str. 145

Art. 23. [System Statystyki w Ochronie Zdrowia] | str. 149

Art. 24. [SystemEwidencji Zasobów Ochrony Zdrowia] | str. 151

Art. 25. [System Wspomagania Ratownictwa Medycznego] | str. 154

Art. 26. [System Monitorowania Zagrożeń] | str. 166

Art. 27. [System Monitorowania Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej] | str. 172

Art. 28. [System Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytuacji Ekonomiczno-Finansowej Zakładów Opieki Zdrowotnej] | str. 176

Art. 29. [Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi] | str. 178

Art. 30. [System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych] | str. 180

Art. 31. [Przepisy wykonawcze] | str. 182

Rozdział 6
Zasady przekazywania danych do systemu informacji i ich udostępniania | str. 183

Art. 32. [Zasady przekazywania danych do systemu informacji] | str. 183

Art. 33. [Ochrona baz danych] | str. 187

Art. 34. [Raport z udostępnienia danych] | str. 189

Art. 35. [Autoryzacja danych] | str. 190

Art. 36. [Portal edukacyjno-informacyjny] | str. 193

Rozdział 7
Nadzór i kontrola nad systemem informacji i bazami danych | str. 196

Art. 37. [Bezpieczeństwo danych] | str. 196

Art. 38. [Kontrola funkcjonowania systemu informacji] | str. 207

Art. 39. [Kontrola baz danych] | str. 209

Art. 40. [Nadzór nad prawidłowością działania systemu informacji] | str. 227

Rozdział 8
Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 230

Art. 41. [Zmiany w ustawie o zawodzie felczera] | str. 230

Art. 42. [Zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej] | str. 230

Art. 43. [Zmiany w ustawie o samorządzie pielęgniarek i położnych] | str. 230

Art. 44. [Zmiany w ustawie o izbach aptekarskich] | str. 231

Art. 45. [Zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty] | str. 232

Art. 46. [Zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa] | str. 232

Art. 47. [Zmianywustawie o diagnostyce laboratoryjnej] | str. 233

Art. 48. [Zmiany w ustawie - Prawo farmaceutyczne] | str. 233

Art. 49. [Zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych] | str. 235

Art. 50. [Zmiany w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta] | str. 237

Art. 51. [Zmiany w ustawie o izbach lekarskich] | str. 237

Art. 52. [Zmiany w ustawie o wyrobach medycznych] | str. 238

Rozdział 9
Przepisy przejściowe i końcowe | str. 240

Art. 53. [Zgłoszenie prowadzenia rejestrów, ewidencji i medycznych zbiorów danych] | str. 240

Art. 54. [Sprawozdanie z działalności CSIOZ] | str. 241

Art. 55. [Dane przetwarzane przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego] | str. 241

Art. 56. [Forma prowadzenia dokumentacji medycznej] | str. 242

Art. 57. [Stosowanie przepisów o Platformie Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych] | str. 242

Art. 58. [Data wejścia w życie przepisów ustawy] | str. 243

Bibliografia | str. 245
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” stanowią kontynuację dawnych „Problemów Prawnych Handlu Zagranicznego”, które w latach 1977–2000 ukazywały się nakładem Uniwersytetu Śląskiego. Zmienia się jednak zakres tematyczny nowej serii, przede wszystkim bowiem ulega znacznemu rozszerzeniu. Poza problematyką kolizyjnoprawną prawa prywatnego międzynarodowego, autorzy zajmują się międzynarodowym prawem handlowym (w tym aktami prawa jednolitego), prawem prywatnym porównawczym, międzynarodowym arbitrażem handlowym, europejskim prawem gospodarczym oraz międzynarodowym prawem postępowania cywilnego.

Cena: 19.95 zł 17.00 zł
40 lat Kodeksu pracy

-14%

40 lat Kodeksu pracy

Publikacja zawiera zbiór referatów wygłoszonych w trakcie Piątego Seminarium Szubertowskiego oraz opracowań zainspirowanych tym wydarzeniem, powstałych dla uczczenia 40. rocznicy obowiązywania ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. W książce zawarto artykuły, które stanowią podsumowanie, ocenę, a także refleksje na temat tego niezwykle ważnego dla polskiego prawa pracy aktu prawnego.W monografii oprócz teoretycznych, ogólnych rozważań omówiono wiele praktycznych kwestii związanych ze stosowaniem kodeksu pracy, w tym m.in. dotyczących takich zagadnień jak:

uprawnienia rodzicielskie w zakresie urlopu macierzyńskiego,
zatrudnienie pracownicze kadry kierowniczej,
uzasadniona przyczyna rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony,
kodeksowa szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym,
udział pracodawcy w ryzyku niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,
praca w godzinach nadliczbowych oraz praca w niedziele i święta.


Autorzy przedstawili także wybrane regulacje kodeksu pracy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego.Adresaci:

Książka przeznaczona jest dla nauczycieli akademickich, prawników praktyków, aplikantów oraz doktorantów. Ze względu na praktyczny wymiar omawianych zagadnień zainteresuje również pracowników działów kadr, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy oraz osoby związane z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
63 kary w ochronie środowiska – musisz je znać!

-31%

63 kary w ochronie środowiska – musisz je znać!

Prowadzisz działalność gospodarczą, eksploatujesz instalację czy w jakikolwiek inny sposób korzystasz ze środowiska? Sprawdź, jakie kary mogą Cię czekać za niedopełnienie obowiązków środowiskowych. Odpowiedzialność względem szkód poczynionych w środowisku regulują nie tylko szczegółowe ustawy, ale również Kodeks karny czy Kodeks wykroczeń. Działania ustawodawców mają na celu zwiększenie odpowiedzialności za powierzone dobro, którym jest środowisko naturalne.

Cena: 39.00 zł 27.00 zł
Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

-14%

Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

Monografia jest skierowana zarówno do pracowników naukowych i studentów wszystkich kierunków, których programy nauczana obejmują problematykę teorii administracji, w tym prawa administracyjnego.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administrator 4/2017

-29%

Administrator 4/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Z czym borykają się spółdzielnie,
● Dochodzenie wierzytelności,
● Podwykonawca a VAT,
● PRZEGLĄD WODOMIERZY?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

-14%

Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

Książka stanowi pierwszą na rynku wydawniczym pozycję omawiającą sytuację prawną administratora i inspektora ochrony danych w oparciu o przepisy RODO oraz ustawodawstwo krajowe, z uwzględnieniem regulacji unijnych, polskich i obcych. Wśród jej autorów znajdują się wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego oraz urzędniczego zajmujący się ochroną danych, w tym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych I i II kadencji oraz Prezes UODO I kadencji.


W opracowaniu przedstawiono m.in. kwestie obowiązków administratora i odpowiedzialności za ich naruszenie, procesu kontroli organu nadzorczego i współpracy administratora z tym organem, współadministrowania danymi osobowymi i administrowania danymi biometrycznymi.


Autorzy przybliżyli także status prawny inspektora ochrony danych, czyli osoby dysponującej fachową wiedzą na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych, mającej wspomagać administratora i podmiot przetwarzający dane w przypadkach określonych w RODO. Analiza obowiązujących unormowań obejmuje m.in. zagadnienia samodzielności inspektora, jego kompetencji i umiejętności, odpowiedzialności za naruszenie obowiązków oraz podstaw prawnych zatrudniania, także w ujęciu prawnoporównawczym. Zwrócono również uwagę na specyfikę funkcjonowania inspektora ochrony danych w podmiotach publicznych, w szczególności w instytucjach odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla administratorów i inspektorów ochrony danych osobowych, pracowników administracji i działów HR, przedsiębiorców, naukowców i studentów oraz prawników praktyków zajmujących się omawianą dziedziną.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.