Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ustawa o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

ebook

- 14%

Ustawa o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

Ewa Bończak-Kucharczyk

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 99.00 zł 85.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 85.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-2676-6
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

.. Jest to obecnie jedyny na rynku komentarz do ustawy o ujawnieniu w ksiegach wieczystych prawa wlasnosci nieruchomosci Skarbu Panstwa oraz jednostek samorzadu terytorialnego. Zostal w nim takze dokonany gruntowny przeglad przepisów, na podstawie których moglo w przeszlosci nastapic w ksiedze wieczystej przejscie wlasnosci nieruchomosci na Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego do dzis nieujawnione. .. Ksiazka zawiera analize nie tylko przepisów ustawy, lecz takze róznych kwestii proceduralnych zwiazanych z procesem ujawniania wlasnosci publicznych nieruchomosci. .. Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, które zajmuja sie nieruchomosciami Skarbu Panstwa i jednostek samorzadu terytorialnego, w tym równiez dla prawników.

Tytuł
Ustawa o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
Autor
Ewa Bończak-Kucharczyk
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-2676-6
Seria
Praktyczne komentarze LEX
Rok wydania
2011
Liczba stron
208
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 9
Wstęp 11
Rozdział 1 Zakres przedmiotowy ustawy - art. 1 ust. 1 i art. 7 19
1. Wykaz nieruchomości publicznych i przepisy odrębne - art. 1 ust. 1 20
2. Nieruchomości publiczne, o których mowa w ustawie - art. 1 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 1 26
3. Wykaz nieruchomości niepublicznych - art. 1 ust. 1 41
4. Wyłączenie - art. 7 49
Rozdział 2 Sporządzenie wykazu nieruchomości 50
1. Zadania zlecone - art. 1 ust. 2 50
2. Zbiorcze zestawienia nieruchomości - art. 1 ust. 3 50
3. Zbiorcze zestawienia nieruchomości dla całego kraju - art. 1 ust. 4 51
4. Zawartość wykazu - art. 1 ust. 5 51
5. Wzór wykazu - art. 1 ust. 6 53
Rozdział 3 Składanie wniosków o ujawnienie w księdze wieczystej prawa własności Skarbu Państwa 61
1. Składanie wniosków przez starostów - art. 2 ust. 1 61
2. Składanie wniosków przez inne organy reprezentujące Skarb Państwa - art. 2 ust. 2 63
3. Składanie wniosków przez organy jednostek samorządu terytorialnego - art. 2 ust. 3 i 4 64
Rozdział 4 Postępowanie w przypadku orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie własności nieruchomości z mocy prawa 66
1. Składanie wniosków - art. 3 ust. 1 66
2. Procedura - art. 3 ust. 2 68
Rozdział 5 Obowiązki sprawozdawcze 70
1. Składanie sprawozdań - art. 4 ust. 1 70
2. Kontrola i obowiązki sprawozdawcze wojewodów - art. 4 ust. 2 72
Rozdział 6 Termin rozpoznania wniosku o ujawnienie własności w księdze wieczystej - art. 5 74
Rozdział 7 Działania informacyjne i udzielanie pomocy mieszkańcom 76
1. Zakres działań informacyjnych i pomocy udzielanej obywatelom - art. 6 ust. 1 i 2 76
2. Porozumienia starostów z wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast - art. 6 ust. 3 79
3. Szczegółowy zakres informacji o czynnościach niezbędnych do ustalenia danych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 - art. 6 ust. 4 79
Rozdział 8 Przepisy karne 84
1. Kary pieniężne - art. 8 ust. 1 84
2. Możliwość powtórnego ukarania - art. 8 ust. 2 87
3. Odwołanie od decyzji o ukaraniu - art. 8 ust. 3 87
4. Przeznaczenie dochodu z kar - art. 8 ust. 4 88
Rozdział 9 Przepis końcowy - wejście ustawy w życie - art. 9 89
Załącznik nr 1 wykaz "przepisów odrębnych" wraz z wybranymi fragmentami dotyczącymi przejścia prawa własności nieruchomości na Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego 90
Załącznik nr 2 ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego 169
Załącznik nr 3 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym 173
Załącznik nr 4 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wzoru wykazu oraz wzorów zestawień zbiorczych nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego podlegających ujawnieniu w księgach wieczystych oraz nieruchomości zabudowanych niepozostających w posiadaniu ich właścicieli 174
Załącznik nr 5 przykładowe warunki techniczne - dotyczące wykonania regulacji stanu prawnego nieruchomości i przygotowania dokumentacji niezbędnej do ujawnienia w księgach wieczystych własności bądź współwłasności Skarbu Państwa (...) 196
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

Kolejny, czwarty już tom niniejszej serii poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (ochrona konsumenta, faktoring) oraz zobowiązań pozaumownych (rozporządzenie Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje dotyczące sytuacji prawnej kupującego w razie żądania wykonania dostawy zastępczej lub naprawy towarów na podstawie Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, a także prawa właściwego dla licencji praw autorskich. Godny polecenia jest również artykuł na temat rozgraniczenia zakresu zastosowania statutu personalnego i statutu kontraktowego.
W tomie tym nie zabrakło też recenzji, materiałów, jak również glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa zobowiązań oraz postępowania cywilnego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

SJLS Vol. 3 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji UŚ. W SJLS są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim.
Numer 3 SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa - prawa gospodarczego, kanonicznego, podatkowego, cywilnego, samorządowego oraz karnego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego (nie tylko polskiego, ale i hiszpańskiego) oraz europejskiego.
SJLS zawiera recenzje dwóch zagranicznych publikacji, a także spis wybranych ważniejszych monografii autorstwa pracowników WPiA UŚ za lata 2009-2010. Dołączono także wykaz konferencji zorganizowanych przez WPiA. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z działalnością naukową Wydziału.
Autorami tekstów są nie tylko Polacy - pracownicy WPiA UŚ, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów.
Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy - tak teoretycy jak i praktycy - specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Silesian Journal of Legal Studies są publikowane teksty w językach kongresowych. Numer piąty Silesian Journal of Legal Studies zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego i teorii prawa, praw człowieka, karnego i gospodarczego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego, teksty z zakresu prawa gospodarczego i karnego. Z kolei teksty z zakresu teorii prawa, prawa konstytucyjnego i praw człowieka są głosem w dyskursie z zakresu socjologii prawa. Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 zawiera trzy recenzje polskich publikacji z zakresu prawa, co ma się przyczynić do promocji polskiej myśli prawniczej. Podobny charakter ma także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego wydanych w 2012 r. oraz wykaz konferencji zorganizowanych na Wydziale Prawa i Administracji. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Autorami tekstów są nie tylko Polacy – pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 16.80 zł 15.00 zł
Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

-14%

Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

W książce przedstawiono administracyjnoprawne ograniczenia działań inwestycyjnych, które mogą być podejmowane na poszczególnych etapach procesu budowlanego.


Opracowanie zawiera miedzy innymi omówienie zagadnień związanych z:


określeniem przeznaczenia terenu, sposobu jego zagospodarowania oraz warunków zabudowy;
uzyskaniem zgody na podjecie robót budowlanych, w tym także robót polegających na rozbiórce;
prowadzeniem robót budowlanych z naruszeniem prawa, z uwzględnieniem przypadków, w których możliwa jest ich legalizacja;
przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, ze wskazaniem sytuacji, gdy zasadne jest nałożenie kary za stwierdzone przez organ naruszenia postanowień pozwolenia na budowę;
użytkowaniem obiektu budowlanego, w tym także przedstawienie obowiązków determinowanych wystąpieniem katastrofy budowlanej.Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest dla prawników, studentów prawa i administracji oraz pracowników administracji publicznej. Zainteresować może również wszystkie osoby planujące bądź realizujące inwestycje budowlane.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administrator 4/2016

-26%

Administrator 4/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.


W numerze m.in.:

Co trzeba wiedzieć o remontach?,
Reprezentacje procesowe wspólnot
mieszkaniowych,
Opłaty w spółdzielniach
mieszkaniowych,
Przegląd wodomierzy”.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 5/2016

-26%

Administrator 5/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ustalanie opłat w spółdzielniach,
● Estetyka śmietnika,
● Remonty z premią,
● Marketing wind.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.