Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej. Komentarz

ebook

- 13%

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej. Komentarz

Wojciech Lis, Monika Sadowska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 127.00 zł 110.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 110.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8160-985-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W komentarzu szczegółowo zostały omówione zasady:

uzyskiwania prawa wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej,
wykonywania tych zawodów,
kształcenia zawodowego oraz podyplomowego.Książka jest czymś więcej niż tylko analizą treści przepisów, zawiera zbiór fundamental­nych zasad dotyczących wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej; zasad, które są uniwersalne i obowiązują niezależnie od formy prawnej wykonywania tych zawodów. Komentarz oparty jest także na analizie orzecznictwa oraz zagadnień wynikających z praktyki wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla menedżerów podmiotów leczniczych oraz osób wykonujących zawody pielęgniarki i położnej. Powinna także zainteresować adwokatów, radców prawnych, sędziów i prokuratorów zajmujących się omawianą tematyką.

Tytuł
Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej. Komentarz
Autorzy
Wojciech Lis, Monika Sadowska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8160-985-2
Seria
Komentarze praktyczne
Rok wydania
2019
Liczba stron
424
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Słowem wstępu | str. 19

USTAWA z dnia 15.07.2011 r. – o zawodach pielęgniarki i położnej | str. 23

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 25
Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy] | str. 25
Art. 2. [Samodzielne zawody medyczne] | str. 29
Art. 3. [Definicje ustawowe] | str. 41

Rozdział 2. Zasady wykonywania zawodów | str. 49
Art. 4. [Wykonywanie zawodu pielęgniarki] | str. 49
Art. 5. [Wykonywanie zawodu położnej] | str. 61
Art. 6. [Delegacja ustawowa] | str. 66
Art. 7. [Obowiązek posiadania prawa wykonywania zawodu] | str. 72
Art. 8. [Tytuł zawodowy pielęgniarki i położnej] | str. 73
Art. 9. [Używanie tytułu zawodowego przez obywateli państw członkowskich UE] | str. 75
Art. 10. [Uroczysty strój zawodowy] | str. 76
Art. 11. [Podstawowe zasady wykonywania zawodu; ochrona prawna podczas wykonywania zawodu] | str. 79
Art. 12. [Obowiązek udzielenia pomocy; odmowa wykonania zlecenia lekarskiego lub innego świadczenia] | str. 90
Art. 13. [Wgląd do dokumentacji medycznej] | str. 94
Art. 14. [Uczestnictwo w eksperymencie medycznym] | str. 95
Art. 15. [Wykonywanie zleceń lekarskich] | str. 100
Art. 15a. [Samodzielne ordynowanie leków i wyrobów medycznych; wystawianie recept] | str. 105
Art. 15b. [Zasady wystawiania recept i zleceń] | str. 115
Art. 16. [Obowiązki pielęgniarki i położnej] | str. 120
Art. 17. [Tajemnica zawodowa] | str. 135
Art. 18. [Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej] | str. 142
Art. 19. [Formy wykonywania zawodu] | str. 149
Art. 20. [Zatrudnianie dodatkowych osób w przypadku wykonywania indywidualnej praktyki] | str. 161
Art. 21. [Wybór okręgowej izby pielęgniarek i położnych] | str. 162
Art. 22. [Wizytacje przeprowadzane przez okręgowe izby pielęgniarek i położnych] | str. 163
Art. 23. [Wykonywanie dodatkowej opieki pielęgnacyjnej na podstawie umowy z pacjentem] | str. 166
Art. 24. [Transgraniczne świadczenie usług pielęgniarskich lub położniczych] | str. 167
Art. 25. [Uprawnienia pielęgniarek i położnych posiadających prawo wykonywania zawodu w innym państwie] | str. 172
Art. 26. [Obowiązkowe przeszkolenie po okresie niewykonywania zawodu] | str. 174
Art. 26a. [Zgłoszenie zaprzestania wykonywania zawodu] | str. 176
Art. 27. [Ustalenie niezdolności do wykonywania zawodu] | str. 177

Rozdział 3. Prawo wykonywania zawodu | str. 183
Art. 28. [Wymagania do uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki] | str. 183
Art. 29. [Wymagania do uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki przez obywatela państwa członkowskiego UE] | str. 186
Art. 30. [Dokumenty równoważne z dokumentami poświadczającymi posiadanie kwalifikacji] | str. 190
Art. 31. [Wymagania do uzyskania prawa wykonywania zawodu położnej] | str. 194
Art. 32. [Wymagania do uzyskania prawa wykonywania zawodu położnej przez obywatela państwa członkowskiego UE] | str. 194
Art. 33. [Dokumenty równoważne z dokumentami poświadczającymi posiadanie kwalifikacji] | str. 197
Art. 34. [Delegacja ustawowa] | str. 201
Art. 35. [Przyznanie cudzoziemcowi prawa wykonywania zawodu] | str. 204
Art. 36. [Przyznanie cudzoziemcowi ograniczonego prawa wykonywania zawodu] | str. 207
Art. 36a. [Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu przez osoby, które ukończyły liceum medyczne, szkołę policealną lub szkołę pomaturalną] | str. 208
Art. 37. [Stwierdzenie lub odmowa stwierdzenia prawa wykonywania zawodu] | str. 209
Art. 38. [Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu obywatelowi państwa członkowskiego UE] | str. 210
Art. 39. [Współpraca z władzami i organizacjami państw członkowskich UE] | str. 212
Art. 40. [Stosowanie k.p.a. w sprawach stwierdzenia i przyznania prawa wykonywania zawodu; skarga do sądu administracyjnego] | str. 218
Art. 41. [Dokumenty wydawane na podstawie uchwał o stwierdzeniu lub przyznaniu prawa wykonywania zawodu] | str. 219
Art. 42. [Wygaśnięcie prawa wykonywania zawodu] | str. 220

Rozdział 4. Rejestry pielęgniarek i położnych oraz zaświadczenia | str. 222
Art. 43. [Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych] | str. 222
Art. 44. [Dane podlegające obowiązkowi ujawnienia w Rejestrze] | str. 224
Art. 45. [Wypisy i udostępnianie danych zawartych w Rejestrze] | str. 228
Art. 45a. [Udzielanie informacji o prawie wykonywania zawodu w związku ze świadczeniem transgranicznej opieki zdrowotnej] | str. 230
Art. 46. [Obowiązek zawiadamiania o zmianie danych zawartych w Rejestrze] | str. 231
Art. 47. [Obowiązek informacyjny] | str. 232
Art. 48. [Okręgowy rejestr pielęgniarek i położnych] | str. 232
Art. 49. [Rejestr obywateli państw członkowskich UE wykonujących czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej] | str. 235
Art. 50. [Udostępnianie okręgowym radom pielęgniarek i położnych informacji z rejestrów państwowych] | str. 239
Art. 51. [Zaświadczenia wydawane przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych] | str. 241

Rozdział 5. Szkoły pielęgniarskie i szkoły położnych | str. 244
Art. 52. [Kształcenie w szkołach pielęgniarskich] | str. 244
Art. 53. [Kształcenie w szkołach położnych] | str. 245
Art. 54. [Kształcenie teoretyczne i kliniczne] | str. 248
Art. 55. [Szczegółowe warunki prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych] | str. 254
Art. 56. [Tytuły używane przez pielęgniarki i położne będące obywatelami państw członkowskich UE] | str. 259
Art. 57. [Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych] | str. 261
Art. 58. [Zadania Krajowej Rady; wizytacje szkół] | str. 263
Art. 59. [Udzielenie akredytacji na prowadzenie studiów na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo] | str. 265
Art. 60. [Delegacja ustawowa] | str. 268

Rozdział 6. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych | str. 278
Art. 61. [Obowiązek aktualizacji wiedzy i podnoszenia umiejętności zawodowych] | str. 278
Art. 62. [Zwolnienie od pracy, urlop szkoleniowy i inne świadczenia przysługujące w razie podjęcia kształcenia podyplomowego na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę] | str. 284
Art. 63. [Bezpłatny urlop i zwolnienie od pracy przysługujące w razie podjęcia kształcenia podyplomowego bez skierowania wydanego przez pracodawcę] | str. 286
Art. 64. [Umowa w sprawie kształcenia podyplomowego; obowiązek zwrotu kosztów kształcenia] | str. 287
Art. 65. [Urlop szkoleniowy] | str. 289
Art. 66. [Rodzaje i systemy kształcenia podyplomowego] | str. 291
Art. 67. [Specjalizacja] | str. 291
Art. 68. [Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych] | str. 297
Art. 69. [Uznawanie tytułu specjalisty uzyskanego w państwie członkowskim UE] | str. 313
Art. 70. [Dofinansowanie specjalizacji ze środków publicznych] | str. 314
Art. 71. [Kurs kwalifikacyjny] | str. 319
Art. 72. [Kurs specjalistyczny] | str. 321
Art. 73. [Kurs dokształcający] | str. 322
Art. 74. [Delegacja ustawowa] | str. 323
Art. 75. [Organizatorzy kształcenia pielęgniarek i położnych] | str. 347
Art. 76. [Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych] | str. 349
Art. 77. [Rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych] | str. 357
Art. 78. [Programy kształcenia] | str. 361
Art. 79. [Aktualizacja programów kształcenia] | str. 363
Art. 80. [Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze ciążące na organizatorach kształcenia pielęgniarek i położnych] | str. 364
Art. 81. [Obowiązek przechowywania dokumentacji i prowadzenia rejestru zaświadczeń] | str. 367
Art. 82. [Kontrola organizatorów kształcenia pielęgniarek i położnych] | str. 368
Art. 83. [Nadzór nad realizacją kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych] | str. 374

Rozdział 7. Przepisy karne | str. 381
Art. 84. [Udzielanie świadczeń zdrowotnych bez wymaganego prawa wykonywania zawodu] | str. 381
Art. 85. [Działanie w celu uzyskania korzyści majątkowej, wprowadzenie w błąd co do posiadania prawa wykonywania zawodu] | str. 384
Art. 86. [Zatrudnianie osób nie posiadających prawa wykonywania zawodu] | str. 388
Art. 87. [Stosowanie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia] | str. 391

Rozdział 8. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe | str. 393
Art. 88–90. (pominięte). | str. 393
Art. 91. [Zachowanie prawa wykonywania zawodu uzyskanego na podstawie wcześniejszych przepisów] | str. 393
Art. 92. [Rejestry prowadzone przed wejściem ustawy w życie] | str. 394
Art. 93. [Ważność zaświadczeń wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów] | str. 395
Art. 94. [Krajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego] | str. 395
Art. 95. [Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych funkcjonujące przed wejściem ustawy w życie] | str. 396
Art. 96. [Obowiązek ukończenia stażu podyplomowego] | str. 396
Art. 96a. [Przekazanie środków na sfinansowanie stażu podyplomowego w 2012 r.] | str. 397
Art. 96b. [Przekazanie środków na sfinansowanie stażu podyplomowego w 2013 r.] | str. 398
Art. 96c. [Przekazanie środków na sfinansowanie stażu podyplomowego w 2014 r.] | str. 398
Art. 96d. [Przekazanie środków na sfinansowanie stażu podyplomowego w 2015 r.] | str. 399
Art. 97. [Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu] | str. 399
Art. 98. [Kontynuacja kształcenia na dotychczasowych zasadach] | str. 400
Art. 99. [Przygotowanie programów kształcenia podyplomowego] | str. 400
Art. 100. [Staż podyplomowy odbywany przez cudzoziemców w dniu wejścia ustawy w życie] | str. 401
Art. 101. [Przekazanie okręgowej radzie pielęgniarek i położnych danych o zatrudnieniu] | str. 401
Art. 102. [Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych] | str. 402
Art. 103. [Przepis derogacyjny] | str. 403
Art. 104. [Wejście w życie] | str. 403

Załącznik Nr 1 | str. 405

Załącznik Nr 2 | str. 407

Bibliografia | str. 409

Wykaz aktów prawnych | str. 419
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

Piąty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (artykuły dotyczące rozporządzenia Rzym I, wygaśnięcia zobowiązania, umowy ubezpieczenia i faktoringu) oraz zobowiązań pozaumownych (artykuł poświęcony odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w świetle rozporządzenia Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje z zakresu prawa autorskiego i spadkowego w ujęciu kolizyjnoprawnym. Godne polecenia jest również opracowanie dotyczące węgierskiej drogi ku instytucjonalizacji związków partnerskich.

Cena: 18.90 zł 16.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

Kolejny tom niniejszej serii poświęcony jest przede wszystkim nowej polskiej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym, uchwalonej przez Sejm 4 lutego 2011 r. Czytelnik znajdzie w nim ogólne omówienie tej regulacji kolizyjnoprawnej, jak również opis drogi legislacyjnej ustawy i perypetie jej projektu na końcowym etapie procesu legislacyjnego. Wprowadzenie do nowej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym zostało wzbogacone o tłumaczenia jej tekstu na język francuski i angielski. Oprócz tego w tomie tym zamieszczono artykuły poświęcone: międzynarodowemu prawu rodzinnemu (cywilnoprawne aspekty uprowadzenia dziecka za granicę), niemieckiemu prawu spółek, jak również opracowanie poruszające zagadnienie wpływu ogłoszenia upadłości w Polsce na zagraniczne postępowanie arbitrażowe. Godne polecenia są także glosy do orzeczeń sądów dotyczących formy testamentu według konwencji haskiej z 1961 r. oraz współpracy między sądami państw członkowskich Unii Europejskiej przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych.

Cena: 12.60 zł 11.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

“Silesian Journal of Legal Studies” vol. 6 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Śląskiego. W SJLS są publikowane teksty w językach kongresowych Numer szósty SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego, europejskiego prawa gospodarczego i finansowego. Artykuły odnoszą się do aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego – (głównie z zakresu prawa finansowego i administracyjnego) oraz międzynarodowego – delimitacja granic w Arktyce oraz działalności ECOWAS. SJLS no. 6 zawiera także sprawozdanie z międzynarodowej konferencji prawa własności intelektualnej, która odbyła się w Oksfordzie oraz interdyscyplinarne studium przypadków z pogranicza socjologii, kulturoznawstwa i prawa. Wzorem poprzednich wydań SJLS no. 6 zawiera także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji UŚ wydanych w 2013 r. oraz listę konferencji zorganizowanych na Wydziale. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów. Dzięki podjętym zagadnieniom interdyscyplinarnym oraz międzynarodowym publikacja wychodzi poza dziedzinę prawa, a przede wszystkim udowadnia tezę, że współczesne zagadnienia prawne przekraczają gra nice państw i kontynentów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

-20%

150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

"Od 1 października 2020 r. w ewidencji VAT i JPK stosujemy specjalne kody (oznaczenia). Ustawodawca przewidział pięć rodzajów kodów, w tym kody GTU, których stosowanie przysparza podatnikom najwięcej problemów. Publikacja zawiera odpowiedzi na pytania naszych Czytelników dotyczące stosowania kodów. Autorami odpowiedzi są doradcy podatkowi: Tomasz Krywan, Radosław Kowalski, Grzegorz Ziółkowski i Marian Szałucki.
Z publikacji dowiemy się m.in.:
• do jakich towarów i usług stosujemy kody GTU,
• w jakich przypadkach stosowanie kodów GTU nie jest konieczne,
• kiedy występują powiązania oznaczone kodem TP,
• jak ustalić, kiedy stosowanie kodu MPP jest konieczne,
• jak oznaczać kodami świadczenia kompleksowe,
• jak oznaczać sprzedaż ewidencjonowaną na kasie,
• kiedy trzeba oznaczać kodami transakcje zagraniczne.
Przystępne wyjaśnienia tych wątpliwości to niezbędna pomoc dla księgowych, biur rachunkowych i osób odpowiedzialnych za rozliczenie VAT w firmie.
"

Cena: 59.00 zł 47.00 zł
Administrator 10/2016

-29%

Administrator 10/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W
numerze m.in.:

Spółdzielcy o Mieszkaniu+,
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach,
Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2016.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

-26%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.

● Rynek nieruchomości w 2020 roku – analiza,
● Zarządca przymusowy we wspólnocie,
● Rozliczanie kosztów ciepła.

Cena: 17.50 zł 13.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.