Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Utrzymać się na powierzchni O walce z biedą w pięciu krajach europejskich w perspektywie indywidualnego sprawstwa

ebook

- 26%

Utrzymać się na powierzchni O walce z biedą w pięciu krajach europejskich w perspektywie indywidualnego sprawstwa

Wiesława Kozek, Julia Kubisa, Marianna Zieleńska.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane

Wydawnictwo: Scholar

Cena: 31.00 zł 23.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-7383-908-3
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Okazuje się, że większość badanych samotnych rodziców i osób długotrwale bezrobotnych uznaje, iż wskutek realizacji polityk warunkowego dochodu minimalnego i aktywnej integracji społecznej „z trudem utrzymuje się na powierzchni”. Podobnie oceniają te polityki pracujący biedni, z tym że dla nich korzystanie z pomocy społecznej jest trudniejsze z powodu instytucjonalnej bezwładności agend zaangażowanych w udzielanie wsparcia, reagujących bardzo zachowawczo na poszerzający się zakres zjawiska biedy wśród osób pracujących, zwanego in-work poverty. Zasadniczym problemem jest więc niemożność wyrwania się z biedy, sukcesem natomiast uniknięcie marginalizacji mającej postać bezdomności, ciężkich chorób, głodu, prostytucji, uzależnień, utraty najbliższej rodziny.
Odkrycie zjawiska „utrzymywania się na powierzchni” spowodowało, że (…) postanowiłyśmy użyć perspektywy sprawstwa do analizy położenia osób badanych. Zgromadzony materiał badawczy w szczególności dotyczy strategii życiowych – także tych odnoszących się do życia codziennego – trajektorii biedy, poczucia podmiotowości oraz opisu posiadanych przez rodziny zasobów i ich wykorzystywania. Perspektywa sprawstwa okazała się niezwykle owocna, ponieważ pozwoliła określić, jakie czynniki najbardziej ograniczają wydobywanie się z biedy.
Ze Wstępu

Praca włożona w powstanie tej książki budzi podziw. Trud Autorek sprowadza się do wieloaspektowych porównań sytuacji ludzi biednych i prób radzenia sobie z biedą w pięciu krajach europejskich (Niemcy, Wielka Brytania wraz ze Szkocją, Szwecja, Włochy i Polska). Instytucje delegowane do pomocy biednym versus potrzeby samych beneficjentów pomocy to podstawowa płaszczyzna owych porównań.
Z recenzji wydawniczej dr hab. Hanny Palskiej

Tytuł
Utrzymać się na powierzchni
Podtytuł
O walce z biedą w pięciu krajach europejskich w perspektywie indywidualnego sprawstwa
Autorzy
Wiesława Kozek, Julia Kubisa, Marianna Zieleńska
Język
polski
Wydawnictwo
Scholar
ISBN
978-83-7383-908-3
Rok wydania
2017 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
279
Format
pdf
Spis treści
Spis treści

Wiesława Kozek
Wstęp 9
Część I. KONCEPCJE I KONTEKSTY WALKI Z BIEDĄ
Wiesława Kozek
1. Koncepcje walki z biedą jako podstawa analizy 27
1.1. W poszukiwaniu potocznych koncepcji dotyczących tego, jak walczyć
z biedą  29
1.2. O hydrze. Dlaczego bieda utrzymuje się w społeczeństwie? 37
1.3. Dlaczego tak trudno jest pokonać biedę? 41
1.4. Koncepcyjne podstawy walki z biedą i wykluczeniem społecznym w Unii
Europejskiej  46
Julia Kubisa
2. Zagadnienie sprawstwa w badaniach nad ubóstwem  54
2.1. Sprawstwo jako zagadnienie teoretyczne  56
2.2. Amartya Sen – sprawstwo w warunkach niedostatku możliwości
działania  61
2.3. Ruth Lister podejście do sprawstwa – oddać głos doświadczającym biedy 63
2.4. Upłciowienie doświadczania biedy  69
2.5. Trajektoria biedy – użyteczna koncepcja? 69
Julia Kubisa, Marianna Zieleńska
3. Proces badawczy 72
3.1. Etapy badania i użyte metody  72
3.2. Wiedza z dokumentów i danych zastanych 74
3.3. Wywiady eksperckie 74
3.4. Wywiady quasi-biograficzne 75
3.5. Przygotowanie do badań i sytuacja wywiadu – potrzebne kompetencje
badawcze oraz wyzwania etyczne  78
3.6. Charakterystyka badanych grup beneficjentów MIS 79
3.7. Proces badania w poszczególnych miastach  80
3.8. Problemy i ogólna ocena wywiadów 81
3.9. Problemy w trakcie wywiadów 82
Marianna Zieleńska
4. System dochodów minimalnych jako element struktury
indywidualnego sprawstwa przy wydobywaniu się z ubóstwa 89
4.1. Płaszczyzny porównania   90
4.2. Rozległość systemów dochodów minimalnych 99
4.3. Świadczenia  102
4.4. Struktura programów: dostęp do świadczeń i instrumentów rynku pracy
oraz usług społecznych  107
4.5. Podsumowanie: modele systemów dochodów minimalnych –
aktywizacja kontra łagodzenie ubóstwa 112
4.4.1. Dostęp do świadczeń  107
4.4.2. Dostęp do instrumentów aktywizacji i usług społecznych 110
4.4.3. Aktywizacja i warunkowość 111
Wiesława Kozek
5. Społeczności lokalne w obliczu biedy mieszkańców 115
5.1. Wyłonienie się problemu biedy i wykluczenia
jako faktu społecznego 121
5.2. Uprawomocnienie walki z biedą i wykluczeniem społecznym  128
5.3. Mobilizacja do działania  137
5.4. Oficjalny plan działania 141
5.5. Realizacja planu działania: od zarządzania do współzarządzania?  144
5.6. Podsumowanie 149
Część II. WALKA Z BIEDĄ W PERCEPCJI JEJ DOŚWIADCZAJĄCYCH
Marianna Zieleńska
6. Lokalne systemy walki z biedą w ocenie beneficjentów  155
6.1. Prawa socjalne – od teoretycznej koncepcji do praktyki dnia
codziennego  156
6.2. Wypłacane zasiłki socjalne w perspektywie porównawczej  158
6.3. Dostęp do świadczeń  166
6.4. Warunkowość i sankcje 168
6.5. Dostęp do usług  171
6.6. Rola pracowników socjalnych  176
6.7. Podsumowanie 177
Julia Kubisa
7. Trajektorie biedy i sprawstwo osób doświadczających ubóstwa 181
7.1. Pomiędzy kulturą, strukturą i sprawstwem – sytuowanie strategii
badawczej 181
7.2. Opis położenia badanych w czasie ostatnich pięciu lat z ich
perspektywy  188
7.2.1. Zdarzenia, które zmieniły przebieg życia badanych  188
7.2.2. Doświadczanie biedy w życiu codziennym  189
7.2.3. Doświadczanie biedy a samoidentyfikacja ze statusem biednego 189
7.2.4. Doświadczenia na rynku pracy 190
7.3. Trajektoria biedy w życiu badanych  192
7.4. Sprawstwo w ostatnich pięciu latach 197
7.4.1. Czynniki utrudniające pokonanie biedy 199
7.4.2. Czynniki zwiększające możliwości wydobycia się z ubóstwa  204
7.5. Aspekty specyficzne dla badanych krajów  205
7.6. Strategie i perspektywy na przyszłość  208
7.6.1. Podejście do przyszłości 209
7.6.2. Indywidualne plany i aspiracje związane z pokonaniem biedy  210
Wiesława Kozek
8. Zasoby a sprawstwo  215
8.1. Zmiany zasobów indywidualnych pod wpływem wsparcia socjalnego  218
8.2. Użyteczność zasobów społecznych i zmiany, które w nich zachodzą pod
wpływem otrzymywanego wsparcia socjalnego  230
8.3. Wpływ polityki socjalnej na zasoby badanych a sprawstwo 242
8.4. Wnioski 245
Wiesława Kozek, Julia Kubisa, Marianna Zieleńska
Zakończenie  246
Bibliografia 255
Noty o autorkach  273
Indeks nazwisk  274
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”. T. 25, nr 2/2017: Zespół kruchego X i inne zaburzenia neurorozwojowe. Diagnoza, terapia i edukacja – szanse i zagrożenia

-14%

„Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”. T. 25, nr 2/2017: Zespół kruchego X i inne zaburzenia neurorozwojowe. Diagnoza, terapia i edukacja – szanse i zagrożenia

Kolejny numer czasopisma Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych (2/2017, tom XXV) zawiera zbiór tekstów ukazujących tematykę rzadkich zespołów genetycznych uwarunkowanych dziedzicznie, jak i zaburzeń neurorozwojowych, w tym ze spektrum autyzmu (ASD). Adresowany jest do nauczycieli, pedagogów, rehabilitantów, terapeutów, pracowników służb medycznych i socjalnych, a także studentów i rodziców. Część artykułów w nim zawartych jest pokłosiem dyskusji prowadzonych podczas konferencji poświęconej zagadnieniom związanym z tematyką rzadkiego zespołu genetycznego kruchego chromosomu X i zaburzeń neurorozwojowych. Konferencja została ta zorganizowana przez Fundację „Rodzina FRA X” w Międzyborzu i Fundację Placówek Terapeutycznych „JAŚ I MAŁGOSIA” w Szczecinku.

Publikację rozpoczyna artykuł autorstwa lekarzy genetyków z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, którzy w swojej pracy zawodowej na co dzień zajmują się diagnozą i problematyką chorób rzadkich. Autorzy opisują w nim istotne zagadnienia związane z zespołem kruchego chromosomu X, począwszy od patogenezy zespołu, poprzez objawy, strategie leczenia, zwracając uwagę na nowe horyzonty terapii i na poradnictwo genetyczne, które ze względu na specyfikę dziedziczenia tego zespołu powinno obejmować również badania genetyczne nawet u dalszych krewnych .

Kolejnych pięć opracowań poświęconych jest problematyce spektrum autyzmu (ASD), a dokładnie kwestiom takim jak: symptomatologia, diagnoza, terapia dziecka ze spektrum autyzmu. Trzy następne teksty dotyczą kognitywistyki i zagadnień takich jak: neuropoznawcza teoria umysłu u osób ze spektrum autyzmu, jej funkcjonowanie w praktyce, diagnoza neuropoznawcza oraz terapia i prezentacja indywidualnego przypadku. W dalszych artykułach zawarta jest problematyka roli integracji sensorycznej, zagadnień medycznych dotyczących zaburzeń metabolicznych, stresu oksydacyjnego, stanów zapalnych, bólu neuropatycznego, traumy pourazowej, zaburzeń neurorozwojowych w Alkoholowym Zespole Płodowym „FAS”

Tom kończy bardzo istotny głos osoby z niepełnosprawnością, który skłania do refleksji i przemyśleń w podejmowaniu pracy terapeutyczno-rehabilitacyjno-edukacyjnej, a co najważniejsze – akcentuje, że należy podejmować działania w nawiązywaniu współpracy we wszystkich obszarach z osobami na co dzień mierzącymi się ze swoimi niedyspozycjami.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
(Nie)moc pomocy. O niektórych formach współczesnej dobroczynności O niektórych formach współczesnej dobroczynności

-25%

(Nie)moc pomocy. O niektórych formach współczesnej dobroczynności O niektórych formach współczesnej dobroczynności

Praca należy do tego rodzaju przedsięwzięć badawczych, które w wy-raźny sposób łączą refleksję teoretyczną z analizami empirycznymi. (…) Tak więc wypada pozytywnie ocenić zamierzenie Autorki. Studium empirycznie zorientowanego socjologa przynieść bowiem może argumenty, pozwalające na weryfikację niektórych tez i często nie ugruntowanych przekonań, dotyczących formuły i funkcji dobroczynności w zaawansowanej nowoczesności.
z recenzji prof. Zbigniewa Bokszańskiego
Katarzyna Górniak swą książkę poświęciła kategorii dobroczynności, która stanowi odpowiedź na mechanizm wykluczenia społecznego. Podjęto w niej rozważania nad działaniami praktykowanymi przez organizacje społeczne na rzecz osób doświadczających wykluczenia społecznego i nad tym, jak te organizacje przystosowują się do współczesnych wyzwań, jaką ofertę pomocy i wsparcia przygotowują. Stawiane jest pytanie o kształt współczesnej dobroczynności realizowanej w Polsce i wyrażanej poprzez działania organizacji pozarządowych. Inne pytania, to: jakie zmiany zachodzą we wzorach ich działalności, jaki rodzaj systemu tworzą, jak organizacje społeczne reagują na problematykę wykluczenia, jak ją traktują, jak definiują osoby, do których kierują swoje działania.
Całość dociekań Autorki koncentruje się zatem wokół problemu, który skrótowo można ująć: dobroczynność w kontekście wykluczenia.

Katarzyna Górniak – socjolożka, jest adiunktem na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się badaniem ubóstwa, wykluczenia społecznego i nierówności społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru kulturowego oraz analiz dyskursu wokół tych zjawisk. Autorka licznych opracowań i publikacji dotyczących tych obszarów tematycznych.

Cena: 24.00 zł 18.00 zł
Antropologia a życie współczesne

-19%

Antropologia a życie współczesne

Uznawana za jedną z najbardziej wpływowych książek z dziedziny antropologii kultury po raz pierwszy w tłumaczeniu na język polski. W swoim dziele Franz Uri Boas omawia relacje między rasą a kulturą, poruszając takie tematy jak dziedziczenie biologiczne i kulturowe, błędna ocena rasowa, kulturowa lub etniczna, naukowe podstawy ludzkiej indywidualności, czy porównanie kultury pierwotnej i współczesnej.

Franz Boas dostrzegał i podkreślał z jednej strony jedność, z drugiej strony różnorodność kultury ludzkiej. Przejawiało się to w podkreślaniu jednej wspólnoty ludzkiej jako gatunku, uniwersalności podstawowych wzorców kulturowych, ale też pomysłowości człowieka w znajdowaniu różnorodnych, specyficznych rozwiązań. Wskazywał, iż każda kultura jest tworem złożonym, w pewnym sensie stabilnym, ale jednocześnie zmiennym.

- ze wstępu Jarosława Różańskiego OMI, Rafała Wiśniewskiego

Cena: 36.00 zł 29.00 zł
Antropologiczne inspiracje Księga jubileuszowa dla Profesor Ewy Nowickiej

-8%

Antropologiczne inspiracje Księga jubileuszowa dla Profesor Ewy Nowickiej

Księga powstała z okazji jubileuszu Profesor Ewy Nowickiej. Zebrane w niej teksty autorstwa najwybitniejszych polskich antropologów, historyków i socjologów (m.in. Wojciecha J. Burszty, Iwony Kabzińskiej, Grzegorza Babińskiego, Haliny Grzymały-Moszczyńskiej, Marcina Kuli, Elżbiety Hałas) składają się na niezwykle interesujący tom, którego autorzy zabierają czytelnika w podróż po całym świecie: od Łemkowszczyzny przez Śląsk i Kaszuby aż po Japonię, Ałtaj czy kraje byłego ZSRR.

Tom został podzielony na pięć części, omawiających kolejno różne aspekty twórczości naukowej Profesor Ewy Nowickiej. Książka zawiera biografię Jubilatki oraz pełną bibliografię Jej dzieł.

*********

Anthropological inspirations. Jubilee book in honour of Professor Ewa Nowicka

Jubilee book dedicated to Professor Ewa Nowicka, comprised of five parts devoted to various aspects of the academic work of Professor Nowicka. It features contributions by Polish anthropologists, historians and sociologists, which take the reader on a journey around the world: from the Lemko region, through Silesia and Kashubia, all the way to Japan, the Altai Mountains or the former USSR countries.

Cena: 12.00 zł 11.00 zł
Badania fokusowe

-14%

Badania fokusowe

Badania fokusowe, inaczej zogniskowane wywiady grupowe, to jedna z najbardziej popularnych metod badawczych, stosowanych szeroko w badaniach socjologicznych, psychologicznych i marketingowych. Autorka w książce pokazuje, jak zaplanować i efektywnie przeprowadzić takie badania. Daje wskazówki, jak zapanować nad dyskusją w grupie, a także przedstawia możliwości i ograniczenia tej konkretnej metody badawczej.

Cena: 49.00 zł 42.00 zł
Badania religijności na Słowacji i w Polsce wyzwaniem dla duszpasterstwa Materiały z sympozjum naukowego przygotowanego przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Trnawie oraz Sekcję Teologii Pastoralnej Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie

-9%

Cena: 11.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.