Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Przewodnik z wzorami

ebook

- 14%

Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Przewodnik z wzorami

Kamila Lewandowska, Tomasz Lewandowski, Katarzyna Stróżyk, Anna Szajerka, Andrzej Springer

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 102.00 zł 88.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 88.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8187-777-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła rewolucję w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Autorzy w przystępny sposób przedstawili trudne zmiany w systemie odpadowym.


W publikacji opisano takie zagadnienia, jak:

obligatoryjność selektywnej zbiórki odpadów,
osiągnięcie poziomów recyklingu,
konkretne metodologie wyliczeń, np. zwolnienia w części z opłaty za gospo­darowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowa­nych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi za kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne.Wybrane zagadnienia wzbogacone zostały o konkretne wzory i przykłady, co niewątpliwie ułatwi zrozumienie zawiłych problemów, a stosowanie znowelizo­wanych przepisów stanie się prostsze dla gmin, firm czy organizacji.


Przewodnik pomoże w bardziej efektywnym i zgodnym z obowiązującymi prze­pisami prawa zarządzaniu systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

Tytuł
Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Przewodnik z wzorami
Autorzy
Kamila Lewandowska, Tomasz Lewandowski, Katarzyna Stróżyk, Anna Szajerka, Andrzej Springer
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-777-0
Seria
Poradniki LEX
Rok wydania
2020
Liczba stron
192
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9

Rozdział 1
Tytułem wprowadzenia... | str. 11
1.1. Dawne regulacje w zakresie gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku | str. 11
1.2. Regulacje z okresu odradzania się państwa polskiego i dwudziestolecia międzywojennego | str. 13
1.3. Okres powojenny | str. 19
1.4. Selektywna zbiórka – kilka kroków wstecz | str. 21
1.5. Czystość i porządek w odmienionej Rzeczypospolitej | str. 24

Rozdział 2
Utrzymanie czystości i porządku w gminach jako obowiązkowe zadania własne gminy | str. 26
2.1. Pojęcie zadania własnego gminy oraz wybór formy organizacyjnoprawnej jego realizacji | str. 26
2.2. Rozwiązania dotyczące sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi | str. 30
2.3. Nieruchomości niezamieszkane w świetle ustawy nowelizującej z 19.07.2019 r. | str. 32

Rozdział 3
Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości oraz określenie wysokości stawki takiej opłaty | str. 42
3.1. Charakter opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | str. 42
3.2. Obowiązek ponoszenia opłaty na rzecz gminy; terminy | str. 44
3.3. Sposób określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | str. 45
3.3.1. Nieruchomości zamieszkane | str. 46
3.3.2. Nieruchomości niezamieszkane | str. 52
3.3.3. Nieruchomości mieszane | str. 57
3.3.4. Nieruchomości wykorzystywane do działalności gospodarczej | str. 58
3.4. Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności | str. 58
3.5. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi | str. 61
3.6. Zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w całości bądź w części – kryterium dochodowe i Karta Dużej Rodziny | str. 63
3.7. Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku kompostowania odpadów | str. 64
3.8. Konsekwencje nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych | str. 67
3.9. Nieruchomości niezamieszkane objęte systemem umownym | str. 68
3.9.1. Określenie górnych i maksymalnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | str. 68
3.9.2. Kontrola posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych | str. 70

Rozdział 4
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie gminy | str. 74
4.1. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych obligatoryjna dla właścicieli nieruchomości oraz sankcje związane z nieprzestrzeganiem przepisów | str. 74
4.1.1. Brak możliwości deklarowania nieselektywnego gromadzenia odpadów | str. 76
4.2. Termin wprowadzenia zmian | str. 79
4.3. Uszczegółowienie zasad selektywnego zbierania odpadów komunalnych w rozporządzeniu Ministra Środowiska | str. 80
4.4. Minimalne wymagania dotyczące selektywnej zbiórki odpadów w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych | str. 81
4.5. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w większym zakresie niż ustalone minimum – fakultatywne zadanie gminy | str. 82
4.6. Selektywna zbiórka obowiązkowa dla wszystkich właścicieli nieruchomości | str. 83
4.7. Obowiązek spełnienia wymogu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez gminy | str. 84
4.8. Bioodpady – wymagana frakcja odpadów w zakresie zbiórki selektywnej | str. 88
4.8.1. Ujednolicenie nazewnictwa dotyczącego zbiórki bioodpadów | str. 88
4.8.2. Segregacja bioodpadów – wymóg prawa Unii Europejskiej | str. 89
4.8.3. Zasady segregacji bioodpadów na terenie gminy – dookreślenie zasad, zróżnicowanie częstotliwości odbioru oraz brak możliwości limitowania | str. 89
4.8.4. Określenie wymagań dotyczących kompostowania bioodpadów w regulaminie, w tym przykładowa metodologia wyliczenia zwolnienia w części z opłaty | str. 91
4.8.5. Zniesienie regionalizacji | str. 94
4.9. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku – obowiązek gminy | str. 95
4.9.1. Wymagania unijne i krajowe w zakresie obowiązkowych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku | str. 95
4.9.2. Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania | str. 103
4.9.3. Brak realizacji gminnego obowiązku osiągnięcia poziomów | str. 104
4.9.4. Istotny wpływ podmiotu odbierającego odpady komunalne na spełnienie obowiązku osiągnięcia poziomów przez gminy | str. 108
4.10. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku – obowiązek przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości | str. 113
4.11. Określenie przez gminę warunków spełnienia wymogu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości | str. 116

Rozdział 5
Finansowanie systemu gospodarowania odpadami | str. 122
5.1. Zagadnienia ogólne | str. 122
5.2. Źródła finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego | str. 123
5.3. Charakter opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | str. 125
5.4. Przeznaczenie opłaty | str. 128
5.4.1. Wprowadzenie | str. 128
5.4.2. Przeznaczenie opłaty w rozumieniu sądów administracyjnych | str. 128
5.5. Samofinansowanie się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | str. 130
5.6. Nadwyżka bądź niedobór opłaty za gospodarowanie odpadami | str. 132
5.7. Monitorowanie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami | str. 136
5.8. Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | str. 138
5.9. Egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | str. 139

Rozdział 6
Warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych | str. 142
6.1. Odbieranie odpadów komunalnych jako działalność regulowana – wpis do rejestru działalności regulowanej | str. 142
6.2. Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej | str. 146

Wzory | str. 157
Rejestr działalności regulowanej – wniosek o wpis oraz zmianę – wprowadzenie | str. 157
Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości | str. 160
Oświadczenie | str. 165
Wniosek o zmianę danych w Rejestrze Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości | str. 166
Wniosek o wykreślenie z Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości | str. 175
Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli działalności gospodarczej | str. 177
Postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego | str. 179
Upoważnienie | str. 183

Wykaz aktów prawnych | str. 187

Wykaz orzecznictwa | str. 189

Bibliografia | str. 191
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

SJLS Vol. 3 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji UŚ. W SJLS są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim.
Numer 3 SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa - prawa gospodarczego, kanonicznego, podatkowego, cywilnego, samorządowego oraz karnego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego (nie tylko polskiego, ale i hiszpańskiego) oraz europejskiego.
SJLS zawiera recenzje dwóch zagranicznych publikacji, a także spis wybranych ważniejszych monografii autorstwa pracowników WPiA UŚ za lata 2009-2010. Dołączono także wykaz konferencji zorganizowanych przez WPiA. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z działalnością naukową Wydziału.
Autorami tekstów są nie tylko Polacy - pracownicy WPiA UŚ, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów.
Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy - tak teoretycy jak i praktycy - specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

-31%

40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

Książka dostarcza kierującym rejestracjami medycznymi niezbędnej wiedzy dotyczącej dokumentacji medycznej, praw pacjentów, ochrony danych osobowych i udzielania świadczeń medycznych. Zawiera praktyczne porady dotyczące zarządzania pracownikami rejestracji oraz wyjaśnia najczęstsze problemy pojawiające się podczas obsługi pacjentów.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
Administrator 11/2017

-29%

Administrator 11/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● O zmianie ustawy o własności lokali oraz Prawa budowlanego,
● Podatek od miejsca postojowego w garażu,
● Systemy zdalnego odczytu mediów.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 4/2017

-29%

Administrator 4/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Z czym borykają się spółdzielnie,
● Dochodzenie wierzytelności,
● Podwykonawca a VAT,
● PRZEGLĄD WODOMIERZY?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2017

-29%

Administrator 7-8/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Możliwości dobudowy wind są, tylko pieniędzy brak i prawo kuleje,
● Rozliczanie kosztów ciepła i przegląd ciepłomierzy,
● Orzecznictwo a uchwały wspólnoty,
● Żeby nie było jak w londyńskim Grenfell Tower

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 9/2015

-26%

Administrator 9/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Wszystko o windach,
  • O kosztorysowaniu robót hydroizolacyjnych – cz. 2,
  • Zarządzanie, wspólnota, bank w sieci.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.