Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Uzasadnione oczekiwania w perspektywie prawa krajowego i regulacji europejskich

ebook

- 14%

Uzasadnione oczekiwania w perspektywie prawa krajowego i regulacji europejskich

Joanna Bożena Lemańska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8092-619-6
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka, stanowiąca studium z zakresu prawa administracyjnego, jest kompleksowym opracowaniem zagadnienia uzasadnionych oczekiwań i powiązanej z nimi zasady ich ochrony. Zawiedzenie uzasadnionych oczekiwań obywateli poprzez niedotrzymanie obietnicy lub wprowadzenie zaskakujących, nieprzewidywalnych zmian przez organy państwa często prowadzi do oczywistego pokrzywdzenia jednostki. Przedstawione przez autorkę instytucje stanowią ważne narzędzia zapewniające ochronę jednostki w takich sytuacjach. Rozważania zostały przeprowadzone z uwzględnieniem bogatego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W publikacji zaprezentowano m.in. ideę uzasadnionych oczekiwań w aspekcie aksjologii prawa administracyjnego, wyróżniono możliwe ich źródła, a także zdefiniowano zasadę ich ochrony, szczegółowo analizując przesłanki stosowania tej zasady.

Adresaci:
Monografia jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się omawianą tematyką. Powinna również zainteresować praktyków, w tym adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz pracowników organów administracji publicznej.

Tytuł
Uzasadnione oczekiwania w perspektywie prawa krajowego i regulacji europejskich
Autor
Joanna Bożena Lemańska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8092-619-6
Seria
Monografie
Rok wydania
2016
Liczba stron
334
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 17

Rozdział 1
Geneza idei uzasadnionych oczekiwań i ich ochrony | str. 35
1.1. Niemiecka doktryna Vertrauensschutz i jej reminiscencje | str. 35
1.2. Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań na gruncie prawa Unii Europejskiej | str. 41
1.2.1. Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str. 41
1.2.2. Europejski Kodeks Dobrej Administracji a uzasadnione oczekiwania | str. 47
1.2.3. Postępowanie administracyjne Unii Europejskiej a uzasadnione oczekiwania | str. 49

Rozdział 2
Uzasadnione oczekiwania a aksjologia prawa administracyjnego | str. 57
2.1. Wartości a dobra chronione w prawie administracyjnym | str. 59
2.2. Wartości chronione przez prawo administracyjne | str. 61
2.2.1. Interes | str. 63
2.2.1.1. Interes faktyczny | str. 66
2.2.1.2. Interes prawny | str. 66
2.2.1.3. Prawo podmiotowe | str. 67
2.2.1.4. Prawa refleksowe | str. 69
2.2.1.5. Uzasadnione oczekiwania (kwalifikowany interes faktyczny) | str. 72
2.2.2.Uzasadnione oczekiwania jako słuszny interes jednostki | str. 75
2.3. Wartości zewnętrzne prawa administracyjnego | str. 80
2.3.1. Sprawiedliwość | str. 81
2.3.2. Pewność | str. 84
2.4. Wartości wewnętrzne prawa administracyjnego | str. 88
2.4.1. Dobra administracja | str. 89
2.4.1.1. Pojęcie dobrej administracji | str. 89
2.4.1.2. Dobra administracja w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej | str. 93
2.4.1.3. Dobra administracja a Rada Europy | str. 95
2.4.1.4. Dobra administracja w Unii Europejskiej | str. 98
2.4.2. Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań jako komponent prawa do dobrej administracji | str. 101

Rozdział 3
Źródła uzasadnionych oczekiwań | str. 106
3.1. Prawo stanowione jako źródło uzasadnionych oczekiwań | str. 111
3.1.1. Prawa nabyte z ustawy a zmiana przepisów | str. 112
3.1.2. Przepisy przejściowe a uzasadnione oczekiwania | str. 121
3.1.3. Zakaz retroakcji | str. 127
3.2. Decyzja administracyjna jako źródło uzasadnionych oczekiwań | str. 130
3.2.1. Stosunki realne a stosunki potencjalne. Ekspektatywa jako źródło uzasadnionych oczekiwań | str. 131
3.2.2. Zasada trwałości decyzji administracyjnych a uzasadnione oczekiwania | str. 138
3.3. Zwyczaj (utrwalona praktyka) jako źródło uzasadnionych oczekiwań | str. 141
3.4. Akty informacji jako źródło uzasadnionych oczekiwań | str. 146
3.4.1. Przyrzeczenie administracyjne jako źródło uzasadnionych oczekiwań | str. 152
3.4.1.1. Promesy w działalności gospodarczej jako źródło uzasadnionych oczekiwań | str. 155
3.4.2. Akty wykładni jako źródło uzasadnionych oczekiwań | str. 156
3.4.2.1. Interpretacje podatkowe jako źródło uzasadnionych oczekiwań | str. 158
3.4.2.2. Interpretacje w zakresie obowiązku świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne | str. 161
3.4.2.3. Abstrakcyjne interpretacje przepisów | str. 163
3.4.3. Polityka administracyjna jako źródło uzasadnionych oczekiwań | str. 164
3.4.3.1. Zmiana polityki a uzasadnione oczekiwania | str. 168
3.5. Milczenie jako źródło uzasadnionych oczekiwań | str. 171
3.6. Orzecznictwo sądowe (prawo sędziowskie) jako źródło uzasadnionych oczekiwań | str. 175
3.6.1. Tak zwane prawo sędziowskie | str. 178
3.6.2. Problem jednolitości orzecznictwa sądowoadministracyjnego w Polsce | str. 179

Rozdział 4
Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań i jej przesłanki | str. 186
4.1. Przesłanki zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań związane z organami państwa | str. 188
4.1.1. Pochodzenie od organów państwa | str. 188
4.1.2. Pochodzenie od uprawnionych i wiarygodnych podmiotów | str. 190
4.1.3. Uzewnętrznienie | str. 192
4.1.4. Zindywidualizowany charakter | str. 193
4.1.5. Jasny i jednoznaczny charakter | str. 194
4.1.6. Bezwarunkowy charakter | str. 197
4.1.7. Zgodność z prawem | str. 198
4.1.8. Niedopuszczalność dezinformacji i manipulacji | str. 200
4.1.9. Powtarzalny charakter | str. 201
4.2. Przesłanki zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań związane z jednostką | str. 202
4.2.1. Wywołanie oczekiwań | str. 202
4.2.2. Uzasadniony charakter oczekiwań | str. 203
4.3. Wyważanie interesów w procesie stosowania zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań | str. 209
4.3.1. Nakaz wyważenia uzasadnionych oczekiwań z interesem publicznym | str. 209
4.3.1.1. Interes publiczny | str. 210
4.3.1.2. Interes prywatny (indywidualny) | str. 213
4.3.1.3. Kolizja interesu indywidualnego z interesem publicznym w aspekcie stosowania zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań | str. 214
4.3.2. Zakaz naruszania praw osób trzecich | str. 222

Rozdział 5
Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań wśród zasad ogólnych prawa administracyjnego | str. 224
5.1. Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań a zasada praworządności | str. 231
5.2. Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań a zasada pewności | str. 237
5.3. Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań a zasada zaufania obywateli do organów państwa | str. 240
5.4. Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań a zasada równości wobec prawa | str. 249
5.5. Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań a zasada proporcjonalności | str. 251
5.6. Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań a moralność administracji | str. 254
5.7. Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań a zasady współżycia społecznego | str. 255
5.8. Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań jako zasada ogólna prawa administracyjnego - dalsze perspektywy | str. 256
5.8.1. Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań a projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie postępowania administracyjnego instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej | str. 256
5.8.2. Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań a projekt ustawy - Przepisy ogólne prawa administracyjnego | str. 262

Rozdział 6
Ochrona jednostki wobec naruszenia uzasadnionych oczekiwań | str. 268
6.1. Odpowiedzialność w związku ze stanowieniem prawa | str. 276
6.2. Odpowiedzialność w związku ze stosowaniem prawa | str. 280
6.3. Ochrona w przypadku legalnych działań administracji | str. 284

Zakończenie | str. 287

Bibliografia | str. 299

Źródła prawa | str. 317

Orzecznictwo | str. 321
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

W szesnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie poświęcone aspektom kolizyjnoprawnym zapisu windykacyjnego. Ponadto zamieszczono artykuł dotyczący niektórych konsekwencji zmiany statutu w międzynarodowym prawie spółek w przypadku przymusowego przeniesienia siedziby spółki za granicę. Godne polecenia są także rozważania o następstwach niemożności stwierdzenia treści prawa obcego na tle art. 10 ust. 2 ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym. Szesnasty tom czasopisma zamykają uwagi o uregulowaniach rozporządzenia Rzym II i ich stosowaniu na tle doświadczeń polskiej judykatury oraz glosa orzeczenia dotyczącego kolizyjnoprawnych konsekwencji rozdzielności majątkowej ustanowionej na podstawie prawa polskiego.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 9

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 9

Niniejszy tom zawiera rozważania na temat nowej regulacji kolizyjnej wprowadzonej w naszym kraju. Otwiera go tekst dotyczący zakresu autonomii woli stron w prawie spadkowym na podstawie przepisów ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 r. W kolejnym artykule poddano analizie aktualną i doniosłą gospodarczo tematykę zabezpieczenia wierzytelności w postaci poręczenia. Problemy związane z prawną konstrukcją poręczenia przedstawiane są z perspektywy prawnokolizyjnej. Obszerny artykuł poświęcono kwestii przelewu wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym. Podjęto także tematykę poszukiwania prawa właściwego dla umów reasekuracji według kolizyjnych uregulowań europejskich. Nie zabrakło również rozważań dotyczących czynów niedozwolonych – tym razem w odniesieniu do naruszeń dóbr osobistych, na podstawie przepisów rozporządzenia Rzym II. W tomie znalazł się też tekst dotyczący graficznego przedstawienia znaku towarowego w prawie polskim i regulacjach europejskich. Na zakończenie zamieszczono tłumaczenie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym – z zarysem najważniejszych instytucji wprowadzonych przez chińskiego ustawodawcę.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

W drugim numerze Silesian Journal of Legal Studies pomieszczone zostały artykuły podejmujące różne zagadnienia prawne, takie jak: prawo własności i ochrona prawna konsumentów w kontekście prawa europejskiego, autonomia i bezpieczeństwo prawne samorządu lokalnego czy też podstawy prawne ochrony środowiska naturalnego. W aktualnym numerze czytelnik znaleźć może również artykuły z teorii i historii prawa. Autorzy tekstów to eksperci prawni reprezentujący Polskę, Niemcy, Słowenię, Bułgarię, Węgry oraz Hiszpanię. Podobnie jak w pierwszym numerze Silesian Journal of Legal Studies, prezentowane zagadnienia podjęte zostały w sposób interdyscyplinarny.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

“Silesian Journal of Legal Studies” vol. 6 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Śląskiego. W SJLS są publikowane teksty w językach kongresowych Numer szósty SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego, europejskiego prawa gospodarczego i finansowego. Artykuły odnoszą się do aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego – (głównie z zakresu prawa finansowego i administracyjnego) oraz międzynarodowego – delimitacja granic w Arktyce oraz działalności ECOWAS. SJLS no. 6 zawiera także sprawozdanie z międzynarodowej konferencji prawa własności intelektualnej, która odbyła się w Oksfordzie oraz interdyscyplinarne studium przypadków z pogranicza socjologii, kulturoznawstwa i prawa. Wzorem poprzednich wydań SJLS no. 6 zawiera także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji UŚ wydanych w 2013 r. oraz listę konferencji zorganizowanych na Wydziale. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów. Dzięki podjętym zagadnieniom interdyscyplinarnym oraz międzynarodowym publikacja wychodzi poza dziedzinę prawa, a przede wszystkim udowadnia tezę, że współczesne zagadnienia prawne przekraczają gra nice państw i kontynentów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
Administrator 1-2/2015

-32%

Administrator 1-2/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ordynacja podatkowa – zmiany w 2015,
● Zakres zarządu spółdzielni,
● Przeglądy systemów ogrzewania i wentylacji.

Cena: 31.00 zł 21.00 zł
Administrator 10/2016

-29%

Administrator 10/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W
numerze m.in.:

Spółdzielcy o Mieszkaniu+,
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach,
Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2016.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.