Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

W pogoni za rzetelnym procesem karnym. Księga dedykowana Profesorowi Stanisławowi Waltosiowi

ebook

- 14%

W pogoni za rzetelnym procesem karnym. Księga dedykowana Profesorowi Stanisławowi Waltosiowi

Dobrosława Szumiło-Kulczycka

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 254.00 zł 219.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 219.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8286-569-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Księga stanowi hołd oddawany przez środowisko prawnicze jednemu z najbardziej zasłużonych jego przedstawicieli, Profesorowi Stanisławowi Waltosiowi, w związku z Jubileuszem jego 90. urodzin. Publikacja zawiera aktualne teksty niepozbawione jednak perspektywy historycznej, co z pewnością nadaje jej unikatowy charakter. Wiele opracowań jest pełnych refleksji nad przemianami prawa w ostatnich dziesięcioleciach w Polsce.

Tytuł księgi nie został dobrany przypadkowo. Z jednej strony nawiązuje on do autobiografii Profesora „Wędrowanie po wyspach pamięci”, która kończy się refleksjami o życiowej pogoni Jubilata za przyzwoitym prawem. Z drugiej strony eksponuje nadrzędną wartość w procesie karnym – jego rzetelność. To właśnie rzetelność jest więc mottem przewodnim szczególnie często odmienianym na kartach książki. Rzetelność przywoływana jest w kontekście organizacji sądów i powoływania sędziów, w kontekście funkcji procesu karnego oraz regulacji w większym lub mniejszym stopniu umożliwiających ich realizację, w kontekście innych zasad procesu karego, czy też w kontekście regulacji odnoszących się do dowodów.

Tytuł
W pogoni za rzetelnym procesem karnym. Księga dedykowana Profesorowi Stanisławowi Waltosiowi
Autor
Dobrosława Szumiło-Kulczycka
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8286-569-1
Rok wydania
2022
Liczba stron
672
Format
pdf
Spis treści
Tabula gratulatoria 5

Słowo wstępne Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 9

CZĘŚĆ I

PROFESOR

Spis publikacji Profesora Stanisława Waltosia 13

Sylwetka Profesora Stanisława Waltosia 31

Po prostu: Profesor! 40

CZĘŚĆ II

NA MARGINESIE PRAWA KARNEGO

Ewa Łętowska

Jak i czym mierzyć rzetelność 51

Marek Zirk-Sadowski

Wartości w administrowaniu a zarządzanie sądami 67

Jerzy Zajadło

Inspiracje: prawoznawstwo i humanistyka 82

Kamil Zeidler

Stanowisko Profesora Stanisława Waltosia w sprawie etyki muzeówi etyki muzealniczej 89

Piotr Dobosz

Muzealnictwo sportowe a niewykorzystany potencjał kolekcjonerów –uwagi prawne, aksjologiczne i empiryczne 96

CZĘŚĆ III

RZETELNY PROCES KARNY W ŚWIETLE ZASAD PROCESOWYCH

Arkadiusz Lach

Wartości w procesie karnym 111

Jarosław Zagrodnik

Model procesu karnego status quo i status futurus – kilka refleksji na temat dwóch rzeczywistości, nie tylko normatywnych 120

Łukasz Chojniak

O potrzebie dekodyfi kacji zasady prawdy 137

Maria Rogacka-Rzewnicka

O równości, równouprawnieniu i równowadze procesowej w postępowaniu karnym 150

Radosław Olszewski

Inde datae leges, ne fortior omnia posset 165

Marzena Andrzejewska, Maciej Andrzejewski

Rzetelność polskiego procesu karnego. Dubitare necesse est 174

Małgorzata Wąsek-Wiaderek

Kilka refleksji o perspektywach harmonizacji prawa karnego procesowego w Europie 25 lat później 194

Piotr Hofmański, Stanisław Zabłocki

Zasada ne bis in idem w świetle art. 20 Statutu Rzymskiego i jej implikacje dla wykładni i aplikacji prawa polskiego 205

CZĘŚĆ IV

SĄDY

Jerzy Skorupka

O bezstronności sądu w starożytnych Atenach okresu klasycznego 231

Paweł Wiliński

Prawo do bezstronnego sądu jako element rzetelnego procesu karnego w państwie praworządnym 241

Sławomir Steinborn

Konstytucyjne i karnoprocesowe uwarunkowania struktury sądownictwa powszechnego w kontekście projektów ograniczenia jej do dwóch szczebli 250

Grażyna Artymiak

Ławnik w sądzie – persona non grata, „strażnik sędziów” czy gwarant praworządności 263

Hanna Kuczyńska

Sąd „jednolity” i sąd „podzielony”. Rola ławy przysięgłych w świetle prawa porównawczego 274

Wojciech Jasiński

Skutki procesowe wydania orzeczenia przez sędziego delegowanego do innego sądu na czas pełnienia określonej funkcji 290

Cezary Kulesza

Podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów a niezawisłość sędziowska 300

Sebastian Kowalski

Skład sądu orzekającego w przedmiocie tymczasowego aresztowania de lege lata i de lege ferenda 312

CZĘŚĆ V

STRONY

Hanna Paluszkiewicz

O udziale prokuratora w przygotowaniu rozprawy głównej w perspektywie nowelizacji art. 349 k.p.k. 321

Katarzyna Dudka

Wybrane zagadnienia reprezentacji pokrzywdzonego dziecka w procesie karnym 336

Marianna Korcyl-Wolska, Magdalena Mączyńska

Kilka uwag o realizacji prawa do rzetelnego procesu we wspólnym postępowaniu karnym prowadzonym przeciwko nieletniemu i dorosłemu na podstawie art. 16 § 2 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich 347

Ryszard A. Stefański

Zawiadomienie sądu rodzinnego w celu rozważenia zastosowania odpowiednich środków wobec małoletniego 364

Zbigniew Wrona

Charakter prawny Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości 379

Andrzej Sakowicz

Dostęp do akt zakończonego postępowania przygotowawczego po nowelizacji z 20.04.2021 r. 392

Andrzej Światłowski

Przydatność kryteriów aksjologicznych do oceny sytuacji pokrzywdzonego w procesie karnym – kilka uwag 404

Katarzyna T. Boratyńska

Odstąpienie od przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka w aspekcie sprawiedliwości proceduralnej 413

CZĘŚĆ VI

CZYNNOŚCI PROCESOWE

Krzysztof Woźniewski

Procesowe czynności warunkowe czy conditiones iuris – uwag kilka na przykładzie wybranych czynności procesowych 425

Hanna Gajewska-Kraczkowska, Andrzej Kraczkowski

Remedia na przewlekłość. Inspiracje na tle postępowania administracyjnego 432

Paweł Czarnecki

Zasada elektronizacji (cyfryzacji) procesu karnego 439

Joanna Paśkiewicz

Mała rzecz – refl eksja o cyfryzacji postępowania karnego 449

Janusz Raglewski

Internet oraz przestrzeń rozchodzenia się fal radiowych jako miejsca publiczne w rozumieniu prawnokarnym 455

Ireneusz Nowikowski

Werbalne zróżnicowania określenia terminów w polskim Kodeksie postępowania karnego 465

Katarzyna Kurzępa-Dedo

Dopuszczalność odpowiedniego stosowania art. 317 § 2 k.p.k. w postępowaniu wyjaśniającym w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów 476

CZĘŚĆ VII

DOWODY

Jan Woleński

Uwagi logiczne o dowodach w procesie karnym 489

Radosław Koper

Swoboda wypowiedzi oskarżonego w kontekście stosowania tymczasowego aresztowania 500

Monika Klejnowska

Odczytywanie dokumentów w celach dowodowych w procesie karnym na tle rzetelnego procesu 510

Maciej Rogalski

Potrzeba zmiany przepisów Kodeksu postępowania karnego w zakresie kontroli korespondencji oraz kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych 521

Piotr Kardas

Proceduralne gwarancje ochrony tajemnicy adwokackiej 528

Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Józef Wójcikiewicz

„Skazani przez liczby”. O ekspertyzie statystycznej w procesie karnym 537

Karolina Kremens

O znaczeniu prawa porównawczego dla nauki polskiego procesu karnego na przykładzie przeszukań telefonów komórkowych 550

Michał Rusinek

O szczególnym przypadku wykorzystania prowokacji dziennikarskiej jako dowodu w sprawie karnej 561

CZĘŚĆ VIII

ŚRODKI ZASKARŻENIA

Włodzimierz Wróbel

Zarzut niewspółmierności kary jako przyczyna odwoławcza 571

Dariusz Świecki

Udział stron i ich przedstawicieli procesowych w rozprawie apelacyjnej 587

Zbigniew Kwiatkowski

Rzetelne postępowanie dowodowe przed sądem odwoławczym w procesie karnym 600

Romuald Kmiecik

Nowe skargi „nadzwyczajne” w systemie karnoprocesowych środków zaskarżenia – z problematyki przyzwoitego prawa 613

CZĘŚĆ IX

KRYMINOLOGIA

Krzysztof Krajewski

Pojęcia środka odurzającego, substancji psychotropowej i nowej substancji psychoaktywnej po nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dokonanej w roku 2018 a ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym 627

Magdalena Pomietło

Wizerunek pacjentów Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w mediach internetowych (uwagi na gruncie prowadzonych badań empirycznych) 637

Adam Górski

Ogólne uwagi na marginesie niektórych rozstrzygnięć dotyczących umieszczenia danych skazanych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym 650

Janina Błachut

Wszczynanie postępowań przygotowawczych w latach 2011–2020 659
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

Czternasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera opracowanie dotyczące konsekwencji, jakie wiążą się z brakiem jednolitości terytorialnej prawa hiszpańskiego na prawo kolizyjne. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające zagadnienie potrącenia wierzytelności wyrażonych w różnych walutach, jak i przejścia ryzyka w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów na tle konwencji wiedeńskiej. Oprócz tego w czternastym tomie czasopisma zamieszczono opracowanie dotyczące perspektyw utworzenia fundacji europejskiej. Godne polecenia jest także, zamykające tom, omówienie prawa prywatnego międzynarodowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 1

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 1

Pierwszy numer „Silesian Journal of Legal Studies” zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – teorii prawa, prawa handlowego, konstytucyjnego, międzynarodowego, samorządu terytorialnego, zamówień publicznych oraz prawa podatkowego, które dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego, europejskiego i międzynarodowego.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
Administrator 12/2014

-26%

Administrator 12/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ordynacja podatkowa – zmiany w 2015,
● Zakres zarządu spółdzielni,
● Przeglądy systemów ogrzewania i wentylacji.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 5/2015

-29%

Administrator 5/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● O kondycji branży dźwigowej,
● Prawo wstępu do lokalu w spółdzielni,
● Po zebraniach rocznych.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 6/2015

-29%

Administrator 6/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● O mankamentach hydroizolacyjnego rynku wykonawczo-nadzorczego,
● Opłata reklamowa,
● Spółdzielcze non for profit.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 9/2014

-26%

Administrator 9/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Wrażliwi najemcy,
● Zasady współżycia społecznego w orzecznictwie,
● Refakturowanie we wspólnocie,
● Lampy LED a oszczędzanie.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.