Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Warszawska enklawa Świat społeczny wyścigów konnych na Służewcu

ebook

- 31%

Warszawska enklawa Świat społeczny wyścigów konnych na Służewcu

Barbara Bossak-Herbst.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane

Wydawnictwo: Oficyna Naukowa

Cena: 50.40 zł 35.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-66056-62-6
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka daje wgląd w życie niewielkiej społeczności mieszkającej w wyodrębnionej przestrzeni, która przez dziesiątki lat w zmieniających się warunkach zewnętrznych wytworzyła własny społeczny mikroświat.
Rzuca światło na złożoną codzienność, rozmaite strategie i taktyki mieszkańców osiedla przy Torze służewieckim na Wyścigach. I jest to jej największa wartość takich publikacji dotychczas nie byto. [..]
z pewnością usatysfakcjonuje szerokie grono czytelników z zakresu nauk społecznych i humanistycznych (socjologów, antropologów, historyków), a także miłośników literatury varsavianistycznej oraz grono pasjonatów wyścigów konnych.
(Z recenzji Łukasza Smyrskiego)

Książka jest kompletną, interdyscyplinarną monografią opisującą złożone zjawisko społeczne, jakim jest środowisko Wyścigów. [...] Od pierwszych stron autorka jak gdyby pisała powieść, a nie poważną monografię naukową, uwodzi czytelnika intelektualnie. Nie chodzi tu o warstwę retoryczną tekstu, ale o oryginalność i empiryczne ugruntowanie przedstawianej rzeczywistości. Każdy krok dokłada kolejną warstwę znaczenia, a wnikliwa socjologiczna interpretacja pozwala, by familiaryzacja czytelnika postępowała sukcesywnie. [...] Na polskim gruncie jest to publikacja przełomowa. L..] Stanowi równocześnie wzorcowy przykład dobrze przemyślanych i zrealizowanych badań antropologicznych w przestrzeni miejskiej. Autorka staje się jednym z głównych autorytetów w dziedzinie studiów nad ekologią społeczną przestrzeni enklaw poddanych restrukturyzacji.
(Z recenzji Macieja Witkowskiego)

Barbara Bossak-Herbst socjolożka, badaczka, reżyserka. Pracuje jako adiunkt na Wydziale Socjologii (dawniej w Instytucie Socjologi) Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka książki „Antropolis. Współczesny
Gdańsk w wymiarze symbolicznym” (2009), filmu etnograficznego „450 kilo marzeń” oraz artykułów, m.in. na łamach „Journal of Urban Affairs”, „Memory Studies” czy „Space and Culture”.

Tytuł
Warszawska enklawa
Podtytuł
Świat społeczny wyścigów konnych na Służewcu
Autor
Barbara Bossak-Herbst
Język
polski
Wydawnictwo
Oficyna Naukowa
ISBN
978-83-66056-62-6
Rok wydania
2020
Liczba stron
624
Format
pdf
Spis treści
W s t ę p / 11
Rozdział 1
I n s p i r a c j e t e o r e t y c z n e / 18
Rywalizacja o przestrzeń w ujęciu ekologicznym i kulturalistycznym / 18
Wielogatunkowy świat na Torze Służewiec / 23
Instytucje i światy społeczne / 28
Gra jako część życia i jego metafora / 30
Uwarunkowania (nie)pamięci społecznej o wyścigach konnych / 35
Historia społeczna wyścigów w ujęciu środowiskowych strażników pamięci / 35
Materialne nośniki pamięci na Torze / 40
Społeczne kręgi pamięci na Torze / 43
Centralne treści pamięci w społeczności sąsiedzko-zawodowej i „wspólnot pamięci”/ 45

Rozdział 2
M e t o d y b a d a w c z e i ź r ó d ł a / 48
Badania terenowe i monografie / 48
Dylematy etyczne / 51
Źródła zastane / 60
Wydawnictwa ciągłe, czasopisma i prasa codzienna / 60
Książki / 62
Archiwalia / 63
Dokumenty urzędowe / 64
Fora, strony internetowe, media społecznościowe / 64
Źródła wywołane / 65
Obserwacja / 65
Wywiady / 70
Wywiady ankietowe w sąsiedztwie Toru / 73

Rozdział 3
W y ś c i g i k o n n e w s t y l u a n g i e l s k i m — g e n e z a, p r z e m i a n y i d y f u z j a d o w y b u c h u p i e r w s z e j w o j n y ś w i a t o w e j / 74
Wielka Brytania / 76
Wyścigi na terenie Wielkiej Brytanii do 1740 roku / 76
Przejęcie przez ziemiaństwo. Wyścigi konne po roku 1740 / 79
Po 1776 roku. Między tradycjonalizacją a komercjalizacją / 82
Dyfuzja wyścigów w stylu angielskim na świecie / 87
Francja / 89
Stany Zjednoczone / 91
Północ i Południe / 91
Po wojnie secesyjnej / 93
Imperium Rosyjskie / 96
W minionych wiekach na terenach Polski / 98
Uwagi i zastrzeżenia / 98
Ślady dawnych zwyczajów / 99
W kręgu wpływów austriackich / 100
W kręgu wpływów niemieckich / 103
W kręgu wpływów rosyjskich / 104
Tor warszawski do powstania styczniowego 104; Tor warszawski jako jeden z torów Cesarstwa Rosyjskiego 112; Miejski Tor przy ulicy Polnej. Rok 1886 115; Towarzystwo Cesarskie w Warszawie 120

Rozdział 4
I I R z e c z p o s p o l i t a — z m a g a n i a o m i e j s c e w n o w o c z e s n y m
s p o ł e c z e ń s t w i e /125
Tor przy Polnej po pierwszej wojnie światowej / 126
Konflikty wokół toru przy Polnej i problemy finansowe TZHK w latach trzydziestych / 133
Budowa torów wyścigowych Służewiec / 143
Projekt torów na Służewcu — zamazany kod / 143
Prace terenowe, sprzedaż i zakup działek / 151
Wznowienie prac po 1937 roku / 158
Hipodrom i trybuny — część dla publiczności 160; Poza trybunami — ośrodek mieszkalno-treningowy i część gospodarcza / 166
Pierwszy sezon na Służewcu. Pracownicy i członkowie Towarzystwa oraz publiczność / 170

Rozdział 5
L o s y T o r u i T Z H K p o d c z a s d r u g i e j w o j n y ś w i a t o w e j / 174
Strategie przetrwania / 174
Przygotowania do działań powstańczych na Torze / 181
Układ przestrzenno-funkcjonalny Toru Służewiec w 1944 roku / 182
Wydarzenia z 1 sierpnia 1944 roku / 186
Obóz przejściowy na terenie Toru Służewiec / 192

Rozdział 6
L a t a p o w o j e n n e 1 9 4 4 – 1 9 4 9 / 194
Kim był Leon Bukojemski? / 195
Lata 1944–1945 w Lublinie i Warszawie / 201
Między własnością prywatną a publiczną koni i majątku na Służewcu / 204
Wznowienie sezonów wyścigowych w Warszawie /208
Enklawa sąsiedzko-zawodowa / 210

Rozdział 7
P r z e ł o m o w e l a t a 1 9 5 0 – 1 9 5 2 / 219
Likwidacja własności prywatnej / 219
Państwowe Tory Wyścigów Konnych / 220
Ciągłość i zmiana w latach 1950–1952 / 224

Rozdział 8
Ż y c i e i p r a c a w P T W K w l a t a c h 1 9 5 3 – 1 9 9 3 / 234
Biuro oraz panowie i gospodarze. Struktury pracownicze i partyjne / 234
Teren. Rytm i warunki pracy w stajniach / 242
Pierwsza fala — młodociani migranci ze wsi / 249
Rekrutacja i rotacja / 249
Wychowanie młodzieży / 253
Spółdzielnie dżokejów / 258
Druga fala — inżynierkowie oraz amatorzy i amatorki / 268
Porządek i autarkia / 271
Rozbudowa enklawy. Nowy hotel i bloki mieszkalne / 279
Kobiety na Torze / 288
Trzecia fala. Urbanizacja południowej Warszawy. Inwazja planistów i inwestorów / 294
Lokalne przenikania /301
Wyścigowcy i ludzie „z Wyścig” / 307

Rozdział 9
M i t i n g i w y ś c i g o w e 1 9 5 3 – 1 9 9 / 311
Organizacja sezonów, mitingów i gry / 311
Publiczność /321
Frekwencja i publiczność na trybunie honorowej i „świniarni” / 321
Elity i loże / 329
Uczestnictwo w wyścigach w pamięci stałych bywalców / 336
Bukmacherzy, zaprawki, miejscówki i kanty / 342
Dziennikarze na wyścigach, wyścigi na łamach prasy / 353

Rozdział 10
W y ś c i g i w d o b i e t r a n s f o r m a c j i u s t r o j o w e j 1 9 9 4 – 2 0 0 7 / 368
Od likwidacji PTWK do nowej ustawy o wyścigach konnych. Lata 1994–2001 / 370
Nowa ustawa i nierozwiązane problemy / 379
Mitingi / 386
Pamiętanie okresu transformacji / 389
Chaos i oddolna samoorganizacja / 389
Między wolnością i nadzieją / 402

Rozdział 11
W a r s z a w s k a e n k l a w a . T o r S ł u ż e w i e c 2 0 0 8 – 2 0 1 8 . / 408
Podstawy prawno-instytucjonalne / 408
Od umowy dzierżawy PKWK–TS do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / 408
Prywatne czy publiczne? / 417
Podział funkcjonalny / 430
Niepewna stabilizacja. Decydenci w opiniach użytkowników Toru / 436
Jestem z Wyścig, pracuję na Wyścigach / 445
Rodzina, rodziny i jak w rodzinie / 445
Wspólnota „jak na wsi”/ 451
Granica muru — granice społeczne. Dawniej i dziś / 457
Utracone przestrzenie — bóle fantomowe. Ważne miejsca dawniej i dziś / 470
Międzygatunkowa sieć życia w niewidzialnym mieście / 476
Sąsiedzi wobec Wyścigów / 486
Stajnia — matka karmiąca / 495
Charakter pracy z końmi / 495
Zatrudnienie i warunki pracy / 505
Relacje zawodowe / 515
Trener — dżokej — właściciel /523
Płeć raz jeszcze / 533
Współczesna publiczność wyścigowa /544
Stali i regularni gracze / 544
Mitingi. Czasoprzestrzenny wymiar uczestnictwa /553
Typologia graczy / 562
Postawy i wizje przyszłości / 571
Z a m i a s t p o d s u m o w a n i a . U w a g i n a p r z y s z ł o ś ć / 579

B i b l i o g r a fi a / 594
Źródła /
Źródła archiwalne /594
Źródła normatywne / 594
Źródła opublikowane /595
Materiały prasowe /
Opracowania / 604
I n d e k s o s ó b / 613
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

Aesthetics and Cultures

-27%

Aesthetics and Cultures

The idea of the bilateral conference “Aesthetics and Cultu-res. The 1st Polish-Japanese Meeting: Exchanging Experi-ences” was initiated by the Polish Society of Aesthetics and firmly supported by the Japanese Society for Aesthetics. It was for the first time that the PSA organized a mutual con-ference concerning intercultural studies in aesthetics. A question arises why it is that the remote Japan become the first partner on the path of developing a tradition of bilateral conferences between two countries representing two different cultures. This book tries, at least to a certain extent, to answer the question. Although aesthetics is one discipline among others, this “small window” opens the broad perspective on art, theory of art as well as on all cultural phenomena, espe-cially those that are today in the process of intensive aesthetization.

Cena: 15.00 zł 11.00 zł
Antropologiczne inspiracje Księga jubileuszowa dla Profesor Ewy Nowickiej

-8%

Antropologiczne inspiracje Księga jubileuszowa dla Profesor Ewy Nowickiej

Księga powstała z okazji jubileuszu Profesor Ewy Nowickiej. Zebrane w niej teksty autorstwa najwybitniejszych polskich antropologów, historyków i socjologów (m.in. Wojciecha J. Burszty, Iwony Kabzińskiej, Grzegorza Babińskiego, Haliny Grzymały-Moszczyńskiej, Marcina Kuli, Elżbiety Hałas) składają się na niezwykle interesujący tom, którego autorzy zabierają czytelnika w podróż po całym świecie: od Łemkowszczyzny przez Śląsk i Kaszuby aż po Japonię, Ałtaj czy kraje byłego ZSRR.

Tom został podzielony na pięć części, omawiających kolejno różne aspekty twórczości naukowej Profesor Ewy Nowickiej. Książka zawiera biografię Jubilatki oraz pełną bibliografię Jej dzieł.

*********

Anthropological inspirations. Jubilee book in honour of Professor Ewa Nowicka

Jubilee book dedicated to Professor Ewa Nowicka, comprised of five parts devoted to various aspects of the academic work of Professor Nowicka. It features contributions by Polish anthropologists, historians and sociologists, which take the reader on a journey around the world: from the Lemko region, through Silesia and Kashubia, all the way to Japan, the Altai Mountains or the former USSR countries.

Cena: 12.00 zł 11.00 zł
Bezrobotni z pokolenia Baby Boomers i pokolenia Z. Różnice generacyjne a gotowość do funkcjonowania w realiach zmieniającego się rynku pracy – na przykładzie Rudy Śląskiej

-16%

Bezrobotni z pokolenia Baby Boomers i pokolenia Z. Różnice generacyjne a gotowość do funkcjonowania w realiach zmieniającego się rynku pracy – na przykładzie Rudy Śląskiej

W monografii dokonano próby ukazania różnic – na podstawie badań zrealizowanych w Rudzie Śląskiej – pomiędzy oczekiwaniami osób bezrobotnych z pokoleń Baby Boomers (urodzeni przed 1965 rokiem) i Z (urodzeni po 1989 roku) wobec pracodawców. Odniesiono się również do kwestii związanych z problemami aktywizacji zawodowej bezrobotnych należących do tych dwóch kohort wiekowych. Badania empiryczne, przeprowadzone na reprezentatywnych próbach młodszych i starszych osób bezrobotnych, pozwoliły na sformułowanie szeregu rekomendacji dotyczących podejmowania działań z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób pozostających bez pracy oraz na rzecz efektywniejszego wykorzystania ich potencjału przez pracodawców.

Cena: 24.90 zł 21.00 zł
Brzydkie słowa, brudny dźwięk Muzyka jako przekaz kształtujący styl życia subkultur młodzieżowych

-26%

Brzydkie słowa, brudny dźwięk Muzyka jako przekaz kształtujący styl życia subkultur młodzieżowych

Michał Jan Lutostański – socjolog, doktor nauk społecznych i absolwent Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jego działalność naukowa skupia się na młodzieży oraz muzyce. Pracownik instytutu badawczego TNS Polska, gdzie zajmuje się ilościowymi badaniami konsumenckimi. Członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii. Autor wielu publikacji oraz wystąpień konferencyjnych. Zdobywca I miejsca w Konkursie o Nagrodę Publiczności na Najlepsze Wystąpienie podczas XIV Kongresu Badaczy Rynku i Opinii 2013 r.
Punk’s not dead. Stare hasło, które pamiętam z koncertów sprzed trzydziestu lat, powraca echem, gdy czytam książkę doktora Michała Jana Lutostańskiego. Przy czym zawołanie to odnosi się nie tylko do punk rocka, lecz także subkultur młodzieżowych jako takich.
Książka Lutostańskiego była dla mnie podróżą sentymentalną, przywołującą z pamięci to i owo. W kulturze, która zwykła traktować to, co zdarzyło się przed pięciu laty, jak zamierzchłą, paleolityczną niemal przeszłość, jest to cenne i znaczące. Po prostu.
Mariusz Czubaj
profesor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie

Brzydkie słowa, brudny dźwięk to efekt kilkuletnich prac empirycznych nad subkulturami młodzieżowymi w Polsce. Pierwsza jej część dotyczy przyjętego modelu komunikacyjnego między muzykami a słuchaczami w tychże grupach oraz zastosowanej triangulacji metodologicznej. Druga skupia się na nadawcach oraz analizie przekazu w piosenkach ośmiu zespołów. Trzecia zaś kładzie nacisk na słuchaczy w subkulturach z uwzględnieniem stworzenia modeli idealnych ich członków, a kończy się odtworzeniem modelu łączącego nadawców i odbiorców przekazu komunikacyjnego.
Książka ta ma na celu ukazanie kluczowej roli, jaką w subkulturach odgrywa muzyka; może zainteresować nie tylko socjologów, lecz także kulturoznawców, muzykologów czy medioznawców.

Cena: 35.00 zł 26.00 zł
Cenzura w Polsce 1944-1960. Organizacja, kadry, metody pracy Organizacja Kadry Metody pracy

-16%

Cenzura w Polsce 1944-1960. Organizacja, kadry, metody pracy Organizacja Kadry Metody pracy

W prezentowanej książce przedstawiono system funkcjonowania aparatu cenzury w Polsce w latach 1944–1960, w szczególności takie aspekty organizacji cenzury, jak metodyka pracy cenzorów, sposoby rekrutacji, stopień zaangażowania ideologicznego i partyjnego, harmonogram pracy, schemat szkoleń ideologicznych oraz pozaurzędowa aktywność. Przedstawiono również okoliczności towarzyszące powstaniu Centralnego Biura Kontroli Prasy, w tym rolę tzw. doradców radzieckich, którzy w grudniu 1944 roku przybyli do Lublina i przejęli w pełni kontrolę nad procesem tworzenia systemu cenzury. W książce opisano zakres oraz formy współpracy aparatu cenzury z Urzędem Bezpieczeństwa/Służbą Bezpieczeństwa, której efektem były represje wobec rozmaitych grup społecznych, zawodowych i religijnych (m.in. procesy sądowe oraz długoletnie więzienia).
Na podstawie sprawozdań cenzorów z Wydziału Teatrów GUKPPiW odtworzono mechanizm kontroli spektakli teatralnych i zespołów rozrywkowych oraz określono kryteria, wedle których je oceniano. Opisano również działalność Komisji Oceny Wycofanych Wydawnictw (w jej pracach brali udział cenzorzy), która „skazała” na przemiał miliony zdezaktualizowanych politycznie książek, tysiące płyt gramofonowych, czasopism oraz partytur. Odtworzono również metody i kierunki kolportażu prasy oraz książek do PRL oraz skalę dostarczanych do kraju druków, wykorzystując obszerne raporty cenzorów z Samodzielnego Wydziału Obcojęzycznego GUKPPiW, którzy decydowali, czy publikacje trafią do adresata, czy też na przemiał.
Ze Wstępu

Praca dr Kamili Kamińskiej-Chełminiak zawiera wiele oryginalnych ustaleń opartych o wykorzystanie interesującej bazy źródłowej. Za szczególnie interesujące należy uznać te, które dotyczą cenzurowania widowisk w okresie stalinowskim, współpracy cenzorów z MBP i MSW, ich wpływu na niszczenie księgozbiorów i partytur. Jako nowatorską i zakończoną powodzeniem uznaję próbę pokazania strategii i praktyk społecznych związanych z przenikaniem do Polski wydawnictw zza „żelaznej kurtyny”, w tym publikacji Instytutu Literackiego w Masions-Lafitte. Koncepcja pracy, konsekwentnie przeprowadzona, zmierzała do pokazania różnorodnych wcieleń cenzorów i ról, jakie spełniali w powojennej Polsce. […] Uważam, że jest to monografia o znaczącym zasięgu przedmiotowym i efekcie poznawczym. Autorka wykazała się dużymi kompetencjami i znajomością przedmiotu badań.

Cena: 49.00 zł 41.00 zł
Contemporary Family – Comparative Perspective

-14%

Contemporary Family – Comparative Perspective

The main aim of the book is to depict the transformations that are taking place within different form of family in comparative perspective. Interest in the family is extremely alive and widespread now. In the time of intensive transformations family as the basic social particle undergoes different changes from the preferred and implemented models of the family life to the relations in the family. That is why the editors of the book decided to invite scholars from different part of Europe so they can present the results of their research. From the general tendencies to the analysis of particular cases the book is an answer to the need of broader view of changes taking place in our family life.

Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz, adiunkt w Zakładzie Socjologii Wiedzy Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół rodziny, alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego oraz współczesnego społeczeństwa polskiego. Swe dotychczasowe osiągnięcia badawcze i naukowe opublikowała w kilku artykułach zamieszczonych w czasopismach o międzynarodowym i krajowym zasięgu. Jest uczestniczką kilku międzynarodowych projektów badawczych. Była stypendystką Funduszu Wyszehradzkiego. [13.10.2014]Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz is an assistant professor in the Institute of Sociology at the Faculty of Social Sciences at the University of Silesia in Katowice (Poland). She is interested in sociology of marriage, family and the alternative family life forms, especially cohabitation, and also contemporary polish family and social morality. She is an author of many publications in Polish and English languages. The most important publication are: Factors Influencing the Spread of Cohabitation Phenomenon in Poland: Sociological Study among Residents of Katowice (2015), (with M. Simó-Solsona), The Shape of the Contemporary Family in Poland and Spain (2015), Kohabitacja w Polsce i na Słowacji. Studium socjologiczne w środowiskach studenckich / Cohabitation in Poland and Slovak Republic. Sociological study in students environment (2014), Importance of the Institution of Marriage for Polish and Slovak Students (2013). Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz is a member of International Association for Relationship Research, Polish Sociological Association and Korea Foundation. She was also a Visegrad scholarship holder and coordinator of many research project. In 2015 she was attended in the “Regular soft-skills course” realized in Wageningen University in Netherlands within the framework of the project: “Support for the management of research and its results” financed by European Union and the Ministry of Science and Higher Education in the framework of the Operational Program of Innovative Economy. [28.10.2016]

Grzegorz Libor, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Socjologii Polityki Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek World Economic Association. Recenzent European Journal of Political Research oraz Journal of Economic World. Absolwent studiów podyplomowych Menedżer Projektu Badawczo – Rozwojowego, a także – w momencie pisania – słuchacz podpyplomowych studiów Nowoczesne Technologie Webowe i Mobilne. W 2015 roku znalazł się w gronie osób wybranych do Who's Who in the World. Prowadzi zajęcia z takich przedmiotów jak: Polityka Społeczna, Socjologia Polityki, Badania Ewaluacyjne, Globalne Procesy Społeczne oraz Społeczne Aspekty Testowania Gier i Oprogramowania.Najważniejsze publikacje:

Libor G., Gałuszka J., Gałuszka I., Economic crisis and sub-national elections in chosen European countries. Three types of possible relationships, „Local Government Studies” [2013]
Libor G., M. Szpoczek – Sało, M. Kornacka, Problematyka granic w refleksji społeczno
– humanistycznej, [Wyd. UŚ Katowice 2012]
Libor G., Wybory parlamentarne w 2011 roku na przykładzie gminy Mikołów i powiatu mikołowskiego – lokalny wymiar komunikowania politycznego w analizie wyborczej [w:] Wódz K., Kulas P. (red.), Governance i wyzwania partycypacji publicznej, WSB [Dąbrowa Górnicza 2012, s. 93 – 108]
Libor G., Życie polityczne na obrzeżach przyszłej metropolii na przykładzie gminy Mikołów, Drukarnia Archidiecezjalna [Katowice 2011]
Libor G., Lille : Métropole, Communauté Urbaine - une synchronisation des transports optimale, une grande efficacité de la région. Une leçon pour la Pologne [w:] Pyka R. (red.) Entre la coopération et la concurrence. La gouvernance et le développement équilibré des espaces métropolitains français – conclusions pour la Pologne, RSS MSNP UŚ w Katowicach, GZM – „Metropolia Silesia” [Katowice 2011, s. 115 – 135]

Autor oraz współautor kilkunastu publikacji opublikowanych w kraju i za granicą, m.in. w „Polityce Społecznej”, „Wrocławskich Studiach Politologicznych”, w „Local Government Studies”, a także we włoskim „Rivista Internationale di Scienze Sociali”.Zainteresowania badawcze: społeczne, polityczne, ekonomiczne oraz kulturowe konsekwencje zjawiska dewolucji władzy na przykładzie Walii. [11.03.2015]Grzegorz Libor (https://scholar.google.pl/citations?user=lOv-XiMAAAAJ&hl=pl), PhD in sociology, an assistant professor in the Department of Sociology of Politics in the Institute of Sociology of the University of Silesia in Katowice. A member of the World Economic Association. A reviewer of the European Journal of Political Research and the Journal of Economic World. Graduated in Research & Development Project Manager, as well as in Modern web and mobile technologies. In 2015 selected to Who's Who in the World. Classes given: Social Policy, Sociology of Politics, Evaluation Research, Global Social Processes and others. Author and co-author of several publications published in the country and abroad, for example in "Social Policy", "Wroclaw Political Studies" in the "Local Government Studies" and Italian "Rivista Internationale di Scienze Sociali". Participated in national and international research, the most recently in the international study by The Lille Center for European Research on Administration, Politics and Society (CERAPS) on training of local government staff in Europe (2016). A member of the European research network OLA - Observatory on Local Economy.5 most important publications:1. Grzegorz Libor, Dorota Nowalska-Kapuścik, Poor Europe. The Problem of Poverty in Chosen European Countries, University of Silesia in Katowice, 2015. [in English]

2. Grzegorz Libor, Dorota Nowalska-Kapuścik, Robert Pyka, Regionalisation in Europe: The State of Affairs, University of Silesia in Katowice, 2015. [in English]

3. Grzegorz Libor, Kazimiera Wódź, Dorota Nowalska-Kapuścik, Social peripheries in theory and empirical research, University of Silesia in Katowice, 2016. [in Polish]

4. Grzegorz Libor, Dorota Nowalska-Kapuścik, Monoculture and polyculture in former industrial regions. The case of South Wales and the Silesian voivodeship, Rivista Internazionale di Scienze Sociali, 2015, n. 4, pp. 431-448. [in English]

5. Grzegorz Libor, Jolanta Gałuszka, Ireneusz Gałuszka, Economic crisis and sub-national elections in chosen European countries. Three types of possible relationships, Local Government Studies, 2013. [in English]Research interests: changes in industrial regions of Poland and Wales, social, political, economic and cultural implications of the phenomenon of devolution of power on the example of Wales. [28.10.2016]

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.