Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Wierzytelność i dług. Aspekty prawne i podatkowe

ebook

- 14%

Wierzytelność i dług. Aspekty prawne i podatkowe

Robert Jurkiewicz

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 128.00 zł 110.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 110.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-5474-5
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja przedstawia podstawowe instytucje cywilnoprawne z zakresu prawa zobowiązań, które są charakterystyczne dla obrotu wierzytelnościami. Czytelnik z łatwością odnajdzie w opracowaniu interesujący go rodzaj umowy oraz zapozna się z jej skutkami cywilnoprawnymi i podatkowymi.


W książce zostały zaprezentowane najciekawsze aspekty cywilnoprawne i szczegółowe skutki podatkowe m.in. takich transakcji, jak: umowa sprzedaży wierzytelności, umowa cesji wierzytelności w celu zabezpieczenia, umowy faktoringu, cash poolingu, sekurytyzacji oraz subpartycypacji, a także umowy o zwalniające przejęcie długu.


Opracowanie zawiera omówienie bogatego orzecznictwa organów podatkowych oraz sądów administracyjnych w zakresie skutków podatkowych zmiany wierzyciela lub dłużnika.


Adresaci:

Publikacja stanowi doskonałe kompendium wiedzy z zakresu prawa zobowiązań w ich gospodarczym ujęciu. Będzie przydatna prawnikom i ekonomistom specjalizującym się w obrocie wierzytelnościami. Zainteresuje również dyrektorów finansowych i doradców podatkowych.

Tytuł
Wierzytelność i dług. Aspekty prawne i podatkowe
Autor
Robert Jurkiewicz
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-5474-5
Rok wydania
2013
Liczba stron
340
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów
str. 9

Wprowadzenie
str. 11

Rozdział I
Zagadnienia metodologiczne
str. 13

1. Uwagi wstępne
str. 13

2. Metoda wykładni
str. 14

Rozdział II
Wybrane zagadnienia prawa zobowiązań i prawa bilansowego
str. 22

1. Zobowiązanie
str. 22

1.1. Zobowiązanie jako rodzaj stosunku prawnego
str. 22

1.1.1. Podmioty zobowiązania
str. 23

1.1.2. Przedmiot zobowiązania
str. 24

1.1.3. Treść zobowiązania
str. 25

1.1.4. Wygaśnięcie zobowiązania
str. 26

1.1.5. Zaliczenie świadczenia w przypadku wielości długów
str. 30

1.2. Zobowiązanie jako kategoria bilansowa
str. 33

2. Świadczenie
str. 34

2.1. Uwagi wstępne
str. 34

2.2. Postacie, treść i przedmiot świadczenia
str. 37

2.3. Oznaczenie świadczenia i świadczenia alternatywne
str. 38

2.4. Świadczenia główne i uboczne
str. 39

2.5. Świadczenia jednorazowe, okresowe i ciągłe
str. 40

2.6. Zobowiązania ciągłe (trwałe)
str. 42

2.7. Świadczenia podzielne i niepodzielne
str. 43

2.8. Świadczenia pieniężne
str. 45

2.8.1. Pieniądz
str. 45

2.8.2. Świadczenie pieniężne i niepieniężne
str. 46

2.8.3. Formy spełnienia świadczenia pieniężnego
str. 47

2.8.4. Nominalizm i waloryzacja
str. 47

2.8.5. Odsetki
str. 51

3. Wierzytelność, roszczenie i dług
str. 56

4. Prawo majątkowe
str. 59

5. Umowa
str. 64

5.1. Istota i rodzaje umów
str. 64

5.2. Wadliwość umowy
str. 64

5.3. Znaczenie umowy na gruncie podatkowym
str. 70

5.4. Umowy nazwane i nienazwane
str. 71

5.5. Odrębność umów i ich związki
str. 75

5.5.1. Umowa odrębna
str. 75

5.5.2. Związek umów
str. 76

5.6. Treść umowy a treść zobowiązania
str. 77

Rozdział III
Zmiana wierzyciela
str. 79

1. Zagadnienia wstępne
str. 79

1.1. Rodzaje wierzytelność
str. 79

1.2. Przeniesienie wierzytelności
str. 81

2. Przelew wierzytelności
str. 82

2.1. Charakter prawny przelewu
str. 82

2.2. Ograniczenia przelewu wierzytelności
str. 83

2.3. Prawa związane z wierzytelnością
str. 85

2.3.1. Poręczenie
str. 86

2.3.2. Zastaw
str. 87

2.3.3. Zastaw rejestrowy
str. 88

2.3.4. Hipoteka
str. 90

2.4. Postacie przelewu
str. 94

2.5. Ryzyko niewypłacalności dłużnika
str. 96

2.6. Sprzedaż wierzytelności
str. 97

2.6.1. Zagadnienia cywilnoprawne
str. 97

2.6.2. Podatki dochodowe
str. 98

2.6.3. Podatek od towarów i usług
str. 117

2.6.4. Podatek od czynności cywilnoprawnych
str. 131

2.6.5. Sprzedaż wierzytelności z tytułu najmu, dzierżawy i leasingu
str. 134

2.7. Przelew w celu zabezpieczenia
str. 140

2.7.1. Zagadnienia cywilnoprawne
str. 140

2.7.2. Skutki podatkowe
str. 142

2.8. Przelew w celu inkasa
str. 144

2.8.1. Zagadnienia cywilnoprawne
str. 144

2.8.2. Skutki podatkowe
str. 146

2.9. Przelew w miejsce wykonania
str. 150

2.9.1. Zagadnienia cywilnoprawne
str. 150

2.9.2. Skutki podatkowe
str. 151

2.10. Przelew w celu zapłaty
str. 153

2.10.1. Zagadnienia cywilnoprawne
str. 153

2.10.2. Skutki podatkowe
str. 154

2.11. Przelew wierzytelności przyszłych
str. 158

2.12. Faktoring
str. 159

2.12.1. Definicja i funkcje faktoringu
str. 159

2.12.2. Strony umowy
str. 163

2.12.3. Przedmiot i treść umowy
str. 164

2.12.4. Kwalifikacja prawna umowy faktoringu
str. 167

2.12.5. Skutki podatkowe
str. 168

2.13. Forfaiting
str. 179

2.13.1. Zagadnienia wstępne
str. 179

2.13.2. Skutki podatkowe
str. 180

2.14. Cash pooling
str. 181

2.14.1. Rodzaje cash poolingu
str. 181

2.14.2. Cel cash poolingu
str. 182

2.14.3. Cash pooling wirtualny
str. 182

2.14.4. Cash pooling rzeczywisty
str. 185

2.14.5. Skutki podatkowe
str. 187

2.15. Wniesienie wierzytelności tytułem wkładu
str. 194

2.15.1. Zagadnienia cywilnoprawne
str. 194

2.15.2. Skutki podatkowe
str. 199

2.16. True-sale sekurytyzacja
str. 206

2.16.1. Zagadnienia cywilnoprawne
str. 206

2.16.2. Skutki podatkowe
str. 212

2.17. Subpartycypacja
str. 219

2.17.1. Zagadnienia cywilnoprawne
str. 219

2.17.2. Skutki podatkowe
str. 223

3. Subrogacja
str. 230

3.1. Zagadnienia cywilnoprawne
str. 230

3.2. Skutki podatkowe
str. 233

3.2.1. Podatki dochodowe
str. 233

3.2.2. Podatek od towarów i usług
str. 236

3.2.3. Podatek od czynności cywilnoprawnych
str. 238

4. Przeniesienie wierzytelności inkorporowanych w papierach wartościowych
str. 239

4.1. Zagadnienia prawne
str. 239

4.2. Skutki podatkowe
str. 243

4.2.1. Podatki dochodowe
str. 243

4.2.2. Podatek od towarów i usług
str. 244

4.2.3. Podatek od czynności cywilnoprawnych
str. 245

Rozdział IV
Zmiana dłużnika
str. 247

1. Zagadnienia cywilnoprawne
str. 247

1.1. Modele przejęcia długu
str. 247

1.2. Zwalniające przejęcie długu
str. 248

1.3. Przedmiot sukcesji w dług i zakres następstwa prawnego
str. 250

1.4. Umowa pomiędzy dłużnikiem a osobą trzecią
str. 251

1.5. Umowa pomiędzy wierzycielem a osobą trzecią
str. 253

1.6. Rozkład przysporzeń wśród podmiotów uczestniczących w czynności zwalniającego przejęcia długu
str. 254

1.7. Kumulatywne przystąpienie do długu
str. 256

1.8. Szczególne przypadki sukcesji w dług
str. 258

1.8.1. Zbycie nieruchomości
str. 258

1.8.2. Zbycie przedsiębiorstwa
str. 260

1.9. Przeniesienie umowy
str. 262

2. Skutki podatkowe
str. 264

2.1. Podatki dochodowe
str. 264

2.1.1. Określenie przychodów i kosztów ich uzyskania w związku z czynnością zwalniającego przejęcia długu
str. 264

2.1.2. Sprzedaż przedsiębiorstwa
str. 268

2.1.3. Przegląd orzecznictwa podatkowego
str. 270

2.2. Podatek od towarów i usług
str. 277

2.3. Podatek od czynności cywilnoprawnych
str. 278

Rozdział V
Nieściągalność wierzytelności
str. 285

1. Wierzytelności nieściągalne w podatkach dochodowych
str. 285

1.1. Uwagi wstępne
str. 285

1.2. Odpisanie nieściągalnej wierzytelności
str. 286

1.2.1. Wierzytelności handlowe
str. 286

1.2.2. Wierzytelności bankowe
str. 287

1.2.3. Udokumentowanie nieściągalności
str. 288

1.2.4. Konsekwencje zwrotu lub sprzedaży wierzytelności odpisanej jako nieściągalna
str. 294

1.3. Odpisy aktualizujące
str. 295

1.3.1. Uprawdopodobnienie nieściągalności
str. 296

1.3.2. Wierzytelności handlowe
str. 297

1.3.3. Wierzytelności bankowe
str. 299

2. Wierzytelności nieściągalne w podatku od towarów i usług
str. 301

2.1. Uwagi wstępne
str. 301

2.2. Przesłanki stosowania tzw. ulgi na złe długi
str. 303

2.2.1. Uprawdopodobnienie nieściągalności
str. 303

2.2.2. Podmiotowe przesłanki korekty podatku należnego
str. 305

2.2.3. Przedmiotowe przesłanki korekty podatku należnego
str. 308

2.3. Korekta podatku należnego u wierzyciela
str. 309

2.4. Korekta podatku naliczonego u dłużnika
str. 312

Wyciąg z przepisów
str. 317

Wykaz orzeczeń
str. 331

Bibliografia
str. 335
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

Drugi już tom serii „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” zawiera zarówno studia, jak i glosy. Autorzy omawiają następujące zagadnienia: M. Pazdan – W oczekiwaniu na wejście w życie w Polsce konwencji rzymskiej z 1980 r.; M.A. Zachariasiewicz – Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów i inne akty ujednoliconego prawa umów ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności kontraktowej dłużnika; A. Torbus – „Element wspólnotowy” jako przesłanka stosowania art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Rady nr 44/2001; J. Górecki – Autonomia woli a forma czynności prawnej w prawie prywatnym międzynarodowym; K. Sznajder – Znaczenie zarzutu nadużycia prawa w stosowaniu przepisów o umowie prorogacyjnej na tle Rozporządzenia Rady nr 44/2001; M. Zachariasiewicz – Sposoby poszukiwania prawa właściwego dla umów zawieranych przez Wspólnotę Europejską z podmiotami prywatnymi; A. Okońska – Europejski tytuł egzekucyjny – Polska jako państwo wykonania; J. Górecki – Prawo właściwe dla formy. Glosa do postanowienia SN z dn. 8.01.2004 r., ICK 39/03; M. Kropka – Prawo właściwe dla umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Glosa do wyroku SN z dn. 3.02.2006 r., II PK 152/05.

Cena: 25.20 zł 22.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

Prace zamieszczone w kolejnym tomie tej serii poświęcono w przeważającej mierze prawu kolizyjnemu. Autorzy podejmują zarówno zagadnienia o charakterze ogólnym, takie jak kwestia przepisów wymuszających swoje zastosowanie, jak również szczegółowe rozwiązania z zakresu prawa własności intelektualnej czy też prawa rodzinnego. Nie zabrakło w nim również analitycznego opracowania kwestii zdatności arbitrażowej na tle prawnoporównawczym.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

Kolejny tom niniejszej serii poświęcony jest przede wszystkim nowej polskiej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym, uchwalonej przez Sejm 4 lutego 2011 r. Czytelnik znajdzie w nim ogólne omówienie tej regulacji kolizyjnoprawnej, jak również opis drogi legislacyjnej ustawy i perypetie jej projektu na końcowym etapie procesu legislacyjnego. Wprowadzenie do nowej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym zostało wzbogacone o tłumaczenia jej tekstu na język francuski i angielski. Oprócz tego w tomie tym zamieszczono artykuły poświęcone: międzynarodowemu prawu rodzinnemu (cywilnoprawne aspekty uprowadzenia dziecka za granicę), niemieckiemu prawu spółek, jak również opracowanie poruszające zagadnienie wpływu ogłoszenia upadłości w Polsce na zagraniczne postępowanie arbitrażowe. Godne polecenia są także glosy do orzeczeń sądów dotyczących formy testamentu według konwencji haskiej z 1961 r. oraz współpracy między sądami państw członkowskich Unii Europejskiej przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych.

Cena: 12.60 zł 11.00 zł
„Współczesne prawo”, nr 1

-15%

„Współczesne prawo”, nr 1

Niniejsze czasopismo zawiera artykuły z dziedziny prawa.

Cena: 9.45 zł 8.00 zł
Administrator 5/2015

-29%

Administrator 5/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● O kondycji branży dźwigowej,
● Prawo wstępu do lokalu w spółdzielni,
● Po zebraniach rocznych.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

-26%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.

● Rynek nieruchomości w 2020 roku – analiza,
● Zarządca przymusowy we wspólnocie,
● Rozliczanie kosztów ciepła.

Cena: 17.50 zł 13.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.