Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Wizerunek gminy i jego ochrona

ebook

- 14%

Wizerunek gminy i jego ochrona

Natalia Mrukowska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 110.00 zł 95.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 95.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8223-203-5
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W książce zaprezentowano szczegółową analizę oraz kategoryzację istotnych zagadnień dotyczących wizerunku gminy i jego ochrony, w tym m.in.:

budowanie wizerunku gminy, kreowanie marki i branding gminy, kampanie reklamowe w kształtowaniu wizerunku gminy, rola logotypu jako elementu identyfikacji wizualnej gminy;
wizerunek jako dobro osobiste gminy: pojęcie dobra osobistego osoby prawnej i jego charakter prawny, wizerunek jako dobre imię gminy, identyfikacja wizualna gminy, hasła promocyjne i slogany reklamowe gminy;
ochrona wizerunku gminy: środki ochrony dóbr osobistych gminy, przykłady naruszenia wizerunku gminy oraz strefy identyfikacji wizualnej, roszczenia w przypadku naruszeń.W publikacji odwołano się nie tylko do jurydycznego rozumienia „wizerunku”, lecz także przywołano kontekst badań socjologicznych oraz ekonomicznych, przede wszystkim z zakresu marketingu i promocji. Takie ujęcie tematu przedstawia szerszy zakres przesłanek i uwarunkowań, jakimi kieruje się jednostka samorządu terytorialnego w tworzeniu i wykorzystywaniu swojego wizerunku.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla osób zajmujących się kreowaniem wizerunku jednostek samorządu terytorialnego oraz wizerunku w marketingu terytorialnym. Zainteresuje także adwokatów i radców prawnych współpracujących z samorządami oraz przedstawicieli nauki prawa, ekonomii, czy socjologii.

Tytuł
Wizerunek gminy i jego ochrona
Autor
Natalia Mrukowska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8223-203-5
Seria
Monografie
Rok wydania
2020
Liczba stron
215
Format
pdf
Spis treści
Wstęp.....................................................................................................................................6

Rozdział I
Wizerunek gminy................................................................................................................10
1. Pojęcie wizerunku miejsca ..............................................................................................13
2. Typy wizerunku miejsca...................................................................................................26
3. Funkcje wizerunku miejsca..............................................................................................29
4. Wizerunek, tożsamość a marka gminy.............................................................................34
5. Budowanie wizerunku......................................................................................................42
5.1 Kreowanie marki i branding gminy................................................................................47
5.2. Kampanie reklamowe w kształtowaniu wizerunku gminy............................................52
6. Logotyp jako podstawowy element identyfikacji wizualnej gminy.................................54
7. Rozpoznawalność jako wyznacznik wizerunku gminy....................................................58
7.1. Kreatorzy wizerunku gminy..........................................................................................62
8. Postrzeganie gminy..........................................................................................................64
9. Konkluzja.........................................................................................................................67

Rozdział II
Wizerunek jako dobro osobiste gminy.............................................................................70
1. Pojęcie dobra osobistego osoby prawnej ........................................................................71
2. Obiektywne ujęcie natury dóbr osobistych i ich naruszenie............................................73
2.1. Obiektywne kryteria naruszenia dóbr osobistych osób prawnych................................76
3. Konstrukcja dobra osobistego osoby prawnej..................................................................78
3.1. Znaczenie art. 43 kodeksu cywilnego..........................................................................78
3.2. Dobra osobiste osoby prawnej jako dobra sui generis..................................................82
3.3. Problem ogólnego prawa osobistego i wielość praw osobistych..................................88
4. Charakter prawny dóbr osobistych osób prawnych.........................................................92
5. Dobra osobiste gmin jako osób prawnych.......................................................................95
6. Wizerunek jako dobro osobiste gminy.............................................................................97
6.1. Spór w orzecznictwie dotyczący tego, czy osoba prawna ma prawo do ochrony swojego wizerunku........................................................................................................................98
6.2. Prawo do wizerunku osób fizycznych..........................................................................98
6.3. Wizerunek stanowi dobro osobiste gminy...................................................................100
6.3.1. Wizerunek jako dobre imię gminy...........................................................................101
6.3.2. Wizerunek jako strefa identyfikacji wizualnej gminy.............................................110
6.3.2.1. Nazwa gminy.........................................................................................................113
6.3.2.2. Herb gminy............................................................................................................118
6.3.2.3. Logo gminy...........................................................................................................122
6.3.2.4. Hasła promocyjne, slogany reklamowe................................................................124
6.3.2.5. Inne symbole gminy..............................................................................................124
7. Konkluzja.......................................................................................................................125

Rozdział III
Ochrona wizerunku gminy .............................................................................................127
1. Przesłanki i środki ochrony dóbr osobistych gminy.......................................................129
1.1. Bezprawność działania jako podstawowa przesłanka ochrony dóbr osobistych gminy................................................................................................................................. 130
1.2. Działanie w ramach porządku prawnego....................................................................136
1.3. Zgoda uprawnionego...................................................................................................137
1.4. Działanie w obronie uzasadnionego interesu .............................................................140
2. Legitymacja czynna gminy w zakresie .........................................................................147
3. Przykłady naruszenia wizerunku gminy.........................................................................148
3.1. Przykładowe sytuacje .................................................................................................148
3.2.Przykładowe sytuacje naruszenia strefy identyfikacji wizualnej gminy.................... 154
3.2.1. Naruszenie herbu gminy...........................................................................................154
3.3. Naruszenie nazwy gminy............................................................................................155
4. Środki ochrony...............................................................................................................156
4.1. Środki ochrony niemajątkowej...................................................................................157
4.1.1. Powództwo o ustalenie.............................................................................................157
4.1.2. Roszczenie o zaniechanie.........................................................................................159
4.1.3. Roszczenie o usunięcie skutków naruszenia............................................................162
4.2. Środki ochrony majątkowej........................................................................................167
5. Konkluzja ......................................................................................................................171

Zakończenie .....................................................................................................................174

Bibliografia...................................................................................................................... 182
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

W drugim numerze Silesian Journal of Legal Studies pomieszczone zostały artykuły podejmujące różne zagadnienia prawne, takie jak: prawo własności i ochrona prawna konsumentów w kontekście prawa europejskiego, autonomia i bezpieczeństwo prawne samorządu lokalnego czy też podstawy prawne ochrony środowiska naturalnego. W aktualnym numerze czytelnik znaleźć może również artykuły z teorii i historii prawa. Autorzy tekstów to eksperci prawni reprezentujący Polskę, Niemcy, Słowenię, Bułgarię, Węgry oraz Hiszpanię. Podobnie jak w pierwszym numerze Silesian Journal of Legal Studies, prezentowane zagadnienia podjęte zostały w sposób interdyscyplinarny.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

-13%

25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

W monografii podjęto próbę krytycznej oceny standardu ochrony praw człowieka, określonego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Rozważania koncentrują się na analizie literalnej treści Konwencji i praktyk jej stosowania. Autorzy ustalają, czy rozbieżności w interpretacji praw i wolności, o których mowa w Konwencji i w traktatach przyjętych pod egidą ONZ: 1) pozwalają na poszukiwanie ochrony przed Komitetami ONZ po uzyskaniu niekorzystnej dla skarżącego decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 2) mogą być ograniczone dzięki wyznaczaniu przez organy Rady Europy standardów zalecanych lub przez częstsze włączanie dorobku organów ONZ do orzecznictwa Trybunału. Interpretacja Konwencji musi być dostosowana do współczesnych realiów technicznych, społecznych i kulturowych. Problemem jest jednak wyznaczenie ścisłych ram dopuszczalnej ingerencji państwa związanej z tak aktualnymi wyzwaniami, jak np. z 1) ograniczeniem korzystania z wolności słowa w przypadku kolizji tej swobody z dopuszczalnością wykonywaniu praktyk religijnych, 2) ochroną absolutnego charakteru prawa do życia, w kontekście dopuszczalności legalnej aborcji, 3) reformowaniem wymiaru sądownictwa w kierunku zapewniania jego niezależności, 4) zasadnością uznania za uchodźców osób opuszczających swoje kraje z powodu łamania praw II generacji, a nawet praw środowiskowych, 5) rozwijaniem przez podmioty prywatne nowoczesnych technologii (tzw. Internet Rzeczy) oraz kilku innych podobnych dylematów.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

-14%

Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

Podstawowym zagadnieniem przedstawionym w opracowaniu jest wpływ norm nadrzędnych nad regulacją ustawową na proces wykładni i stosowania materialnego prawa administracyjnego. W książce podjęto problematykę proporcjonalności i granic ingerencji administracyjnoprawnej w sferę praw i wolności obywatelskich. Do tej pory te zagadnienia sporadycznie stanowiły przedmiot zainteresowania administratywistów, będąc domeną nauki prawa konstytucyjnego. Relacje pomiędzy dwiema sferami ingerencji administracyjnoprawnej, tj. reglamentacją i policją, sposób oddziaływania obu sfer w świetle standardów konstytucyjnych stanowią główny przedmiot rozważań. Istotna część publikacji poświęcona jest przedstawieniu instytucji policji i reglamentacji jako czynników kształtujących prawa i wolności w odniesieniu do konstytucyjnych kryteriów ich ograniczenia.

Ze względu na specyfikę przedmiotu przybliżono prawne konstrukcje dotyczące źródeł norm, które kształtują prawa i wolności, stosowane w prawie polskim, międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej. Na tych podstawach systemowych została oparta analiza rozwiązań regulacji administracyjnoprawnej. W pracy przedstawiono również konstytucyjne gwarancje realizacji praw i wolności, które ustrojodawca przewidział dla ich ochrony.

Adresaci:
Publikacja zainteresuje przede wszystkim pracowników administracji, a także przedstawicieli nauki oraz prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów.

Cena: 94.00 zł 81.00 zł
Administrator 10/2014

-26%

Administrator 10/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 12/2017

-29%

Administrator 12/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● KZN a własność lokali,
● By nie było miejsc bez duszy,
● O wykorzystaniu termowizji.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2022

-33%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2022

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W numerze m.in.:

Gmina Wrocław kontra KIS
Zmiany w rozliczaniu kosztów ciepła
Prawo nie działa wstecz

Cena: 20.80 zł 14.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.