Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Własność lokali. Komentarz. Wzory pozwów i wniosków sądowych

ebook

- 14%

Własność lokali. Komentarz. Wzory pozwów i wniosków sądowych

Roman Dziczek

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 135.00 zł 116.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 116.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8246-295-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka jest praktycznym przewodnikiem po ustawie o własności lokali dla właścicieli, zarządców nieruchomości, sędziów, adwokatów i radców prawnych.


Komentarz uwzględnia wszystkie dotychczasowe zmiany stanu prawnego wpływające na interpretację ustawy o własności lokali, w tym zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, które weszły w życie w latach 2017–2020 oraz ustawę z 20.08.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.


Omówiono m.in., zagadnienia takie jak:
• warunki umownego i sądowego wyodrębnienia lokali,
• pojęcia nieruchomości wspólnej,
• kompetencje wspólnoty mieszkaniowej oraz praw i obowiązków właścicieli lokali,
• tryb podejmowania uchwał we wspólnocie mieszkaniowej,
• kontrola zarządcza właścicieli nad zarządem i podejmowanymi uchwałami.Publikacja obejmuje także wzory pozwów i wniosków sądowych, które zostały oparte na typowych sytuacjach faktycznych zachodzących pomiędzy właścicielami lokali a wspólnotą mieszkaniową, deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową, przedstawiono także możliwe roszczenia na podstawie przepisów komentowanej ustawy. Uwagi zawarte przy każdym z wzorów wskazują formalne i materialne podstawy danego typu roszczenia oraz odsyłają do uwag komentarza, relewantnych dla danej sytuacji.

Tytuł
Własność lokali. Komentarz. Wzory pozwów i wniosków sądowych
Autor
Roman Dziczek
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8246-295-1
Seria
KOMENTARZE LEX
Rok wydania
2021
Liczba stron
516
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9
Wprowadzenie | str. 13
Część pierwsza
Komentarz
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali | str. 39
Rozdział 1
Przepisy ogólne | str. 41
Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy] | str. 41
Art. 1a. [Prawa współwłaściciela w częściach ułamkowych] | str. 59
Art. 2. [Samodzielny lokal mieszkalny, lokal o innym przeznaczeniu] | str. 61
Art. 3. [Odrębna własność lokalu, nieruchomość wspólna, udziały] | str. 80
Art. 3a. [Zasady oddawania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu] | str. 100
Art. 4. [Prawa dotychczasowego właściciela, wieczyste użytkowanie] | str. 108
Art. 5. [Podział nieruchomości wspólnej] | str. 114
Art. 6. [Wspólnota mieszkaniowa] | str. 121
Rozdział 2
Ustanowienie własności lokalu | str. 133
Art. 7. [Akty ustanawiające odrębną własność] | str. 133
Art. 8. [Umowa o ustanowieniu własności lokalu] | str. 154
Art. 9. [Umowa z przedsiębiorcą. Ekspektatywa odrębnej własności lokalu] | str. 157
Art. 10. [Oświadczenie woli dotychczasowego właściciela] | str. 172
Art. 11. [Sądowe zniesienie współwłasności] | str. 175
Rozdział 3
Prawa i obowiązki właścicieli lokali 185
Art. 12. [Nieruchomość wspólna – korzystanie, przychody, wydatki, różnicowanie obciążeń] | str. 185
Art. 13. [Obowiązki właściciela lokalu] | str. 199
Art. 14. [Koszty zarządu nieruchomością wspólną] | str. 215
Art. 15. [Opłaty właścicieli – wymagalność, dochodzenie] | str. 221
Art. 16. [Przymusowa sprzedaż lokalu] | str. 226
Art. 17. [Zobowiązania wspólnoty, zobowiązania właścicieli] | str. 236
Rozdział 4
Zarząd nieruchomością wspólną | str. 242
Art. 18. [Zarząd umowny; przegląd modeli zarządzania] | str. 242
Art. 19. [Ustawowy zarząd małą wspólnotą mieszkaniową] | str. 266
Art. 20. [Ustawowy zarząd dużą wspólnotą mieszkaniową] | str. 275
Art. 21. [Reprezentacja i administrowanie wspólnotą mieszkaniową] | str. 284
Art. 22. [Zwykły zarząd i czynności przekraczające jego zakres] | str. 299
Art. 23. [Podejmowanie uchwał przez właścicieli lokali] | str. 321
Art. 24. [Brak uchwał – rozstrzyganie przez sąd] | str. 334
Art. 25. [Zaskarżanie uchwał] | str. 337
Art. 26. [Zarządca przymusowy] | str. 360
Art. 27. [Prawo właściciela do współzarządzania] | str. 365
Art. 28. [Wynagrodzenie zarządu i zarządcy] | str. 367
Art. 29. [Obowiązki zarządu i zarządcy; kontrola właścicieli] | str. 368
Art. 30. [Doroczne zebranie właścicieli] | str. 373
Art. 31. [Nadzwyczajne zebranie właścicieli] | str. 376
Art. 32. [Zwoływanie zebrań; porządek obrad] | str. 378
Art. 32a. [Roszczenia do przyległego gruntu] | str. 380
Art. 33. [Zarząd umowny – odesłania] | str. 382
Rozdział 5
Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe | str. 385
Art. 34. [Zmiany w Kodeksie cywilnym] | str. 385
Art. 35. [Zmiany w przepisach wprowadzających Kodeks cywilny] | str. 386
Art. 36. [Zmiany w ustawie – Prawo lokalowe] | str. 387
Art. 37. [Zmiany w ustawie o księgach wieczystych i hipotece] | str. 388
Art. 38. [Zmiany w ustawie o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości] | str. 388
Art. 39. [Przepisy wykonawcze] | str. 388
Art. 40. [Obowiązki dotychczasowych zarządców] | str. 389
Art. 41. [Wejście w życie ustawy] | str. 390
Część druga
Wzory pozwów i wniosków sądowych
Wzór nr 1. Pozew o zobowiązanie przedsiębiorcy do ustanowienia odrębnej własności lokalu | str. 393
Wzór nr 2. Wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości przez wyodrębnienie własności lokali | str. 402
Wzór nr 3. Pozew o zobowiązanie spółdzielni mieszkaniowej do przeniesienia własności lokalu | str. 408
Wzór nr 4. Wniosek o zezwolenie (powierzenie) nabywcy dokończenia budowy lokalu w zastępstwie przedsiębiorcy (art. 9 ust. 3 u.w.l.) | str. 415
Wzór nr 5. Pozew o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej | str. 421
Wzór nr 6. Wniosek (zarządu/zarządcy) o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd | str. 430
Wzór nr 7. Wniosek właściciela lokalu o wyrażenie zgody na podział (połączenie) lokalu | str. 435
Wzór nr 8. Wniosek o ustanowienie zarządcy przymusowego | str. 440
Wzór nr 9. Pozew o eksmisję z lokalu mieszkalnego | str. 445

Część trzecia
Akty prawne
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych | str. 451
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami | str. 478
Skorowidz | str. 503
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

W studiach zebranych w kolejnym tomie serii poruszono tematy dotyczące: optymalnej koncepcji określania właściwości prawa we wspólnotowym porządku prawnym, wspólnotowych instrumentów prawa cywilnego, klauzuli porządku jako podstawy odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym, zmian w unormowaniu cesji wierzytelności (od art. 12 konwencji rzymskiej do art. 14 rozporządzenia Rzym I).
W częściach obejmujących materiały i glosy zamieszczono wytyczne Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego w sprawie stosowania klauzuli porządku publicznego jako podstawy odmowy uznania lub wykonania międzynarodowych orzeczeń arbitrażowych, projekt ustawy z 2009 roku regulującej prawo prywatne międzynarodowe, wyrok Trybunału z dnia 6 października 2009 roku, glosę do tego wyroku oraz glosę do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2008 roku.

Cena: 27.30 zł 24.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

"Silesian Journal of Legal Studies" (SJLS) w numerze 8 prezentuje opracowania przedstawicieli nauk prawnych z Czech, Nigerii, Słowacji oraz Polski. Poruszane są zagadnienia szeroko rozumianego publicznego prawa gospodarczego, między innymi dotyczące rynku kapitałowego (Rafał Blicharz) oraz ochrony danych osobowych indywidualnych przedsiębiorców (Anna Hołda-Wydrzyńska). Dwa artykuły poświęcone zostały problemom prawa prywatnego międzynarodowego w kontekście ochrony osób starszych (Anna Juryk), a także procesu kodyfikacji czeskiego prawa prywatnego międzynarodowego (Naděžda Rozehnalová). Szereg intersujących opracowań dedykowanych jest różnym problemom prawa Unii Europejskiej, takim jak na przykład migracja (Anna Magdalena Kosińska), prawa obywateli UE do nieograniczonego dostępu do unijnego prawodawstwa we własnym języku (Aneta Skorupa-Wulczyńska), jak również roli Funduszu Powierniczego Madad w związku z kryzysem w Syrii (Adriana Kalicka-Mikołajczyk).

W najnowszym numerze "SJLS" znalazły się również rozważania z zakresu ochrony praw człowieka. Jedno z nich koncentruje się na decyzji Trybunału SADC w sprawie Mike’a Campbella przeciwko Republice Zimbabwe (Michael C. Ogwezzy). Z kolei w drugim Autor Paweł Mielniczek) prezentuje swoje uwagi na temat suwerenności państwa oraz ekstraterytorialnego stosowania traktatów praw człowieka.

Interesujący jest również artykuł poświęcony prawu kosmicznemu, a dokładniej badaniom Marsa i jego eksploatacji (Marek Mikuła).

Wreszcie, w numerze 8 znalazło się także opracowanie z zakresu prawa pracy, tym razem w odniesieniu do ustawodawstwa słowackiego (Andrea Olšovská and Marek Švec).

W "SJLS" opublikowane zostały ponadto sprawozdania z konferencji oraz innych wydarzeń naukowych, w tym z Jessup Moot Court Competition z prawa międzynarodowego publicznego, w którym brali udział studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Tak jak do tej pory było to praktykowane, także i w tym numerze zamieszczony został spis monografii i prac zbiorowych opublikowanych w 2015 roku, których autorami oraz redaktorami są pracownicy naukowy WPiA UŚ. Czasopismo zawiera też listę konferencji organizowanych w 2015 roku przez Wydział we współpracy z Fundacją "Facultas Iuridica". Należy także podkreślić, że znaczne wsparcie finansowe Fundacji pozwala na wydawanie kolejnych numerów "Silesian Journal of Legal Studies".

Tak więc, na łamach czasopisma specjaliści i badacze pochodzący z różnych ośrodków naukowych z kraju i ze świata zaprezentowali swoje przemyślenia i wyniki badań z zakresu wielu dyscyplin naukowych, co oznacza, że dysputy prawnicze nadal przekraczają granice, i to nie tylko w obrębie kontynentu europejskiego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
Administracja rządowa i samorządowa w Polsce

-16%

Administracja rządowa i samorządowa w Polsce

Publikacja "Administracja rządowa i samorządowa w Polsce" zawiera skondensowaną wiedzę i rozwiązania służebne dla poznania ustroju polskiej administracji publicznej, jej organizacji i funkcjonowania. Może stać się przydatna do zgłębiania zasobu wiedzy i umiejętności studiujących problemy administracji.

Publikacja powstała we współpracy z Wyższą Szkołą Administracyjno-Społeczną w Warszawie.

Cena: 49.00 zł 41.00 zł
Administrator 11/2015

-29%

Administrator 11/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Ochrona danych osobowych a zarządzanie nieruchomościami,
  • Obliczanie należności za ogrzewanie,
  • Wszystko o systemach zdalnego odczytu.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 11/2017

-29%

Administrator 11/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● O zmianie ustawy o własności lokali oraz Prawa budowlanego,
● Podatek od miejsca postojowego w garażu,
● Systemy zdalnego odczytu mediów.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 4/2017

-29%

Administrator 4/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Z czym borykają się spółdzielnie,
● Dochodzenie wierzytelności,
● Podwykonawca a VAT,
● PRZEGLĄD WODOMIERZY?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.