Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Wokół kryzysu praworządności, demokracji i praw człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Mirosława Wyrzykowskiego

ebook

- 14%

Wokół kryzysu praworządności, demokracji i praw człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Mirosława Wyrzykowskiego

Hanna Machińska, Piotr Kładoczny, Władysław Czapliński, Maciej Szpunar, Piotr Girdwoyń, Zbigniew Lasocik, Adam Zieliński, Jacek Jagielski, Krystyna Kowalik-Bańczyk, Stanisław Zabłocki, Mateusz Pilich, Mirosław Granat, Monika Płatek, Agnieszka Grzelak, Han

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 212.00 zł 183.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 183.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8223-709-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Księga jubileuszowa powstała dla uczczenia działalności naukowej oraz zawodowej dr. hab., prof. UW Mirosława Wyrzykowskiego, który całe swoje życie zawodowe poświęcił budowaniu i umacnianiu praworządności w Polsce, standardów demokratycznych oraz kulturze przestrzegania praw człowieka.


Teksty zgromadzone w Księdze zgrupowano w cztery części: pierwsza nawiązuje do kwestii fundamentalnych o charakterze ustrojowym; druga podejmuje zagadnienia ustrojowego statusu sędziów oraz ich niezależności i niezawisłości, szczególnie w warunkach antyustrojowej presji; trzecia przedstawia różne współczesne wyzwania dla ochrony praw i wolności jednostki; czwarta spogląda na polski kontekst kryzysu praworządności z perspektywy prawa Unii Europejskiej oraz aktywności organów i instytucji UE.

Tytuł
Wokół kryzysu praworządności, demokracji i praw człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Mirosława Wyrzykowskiego
Autorzy
Hanna Machińska, Piotr Kładoczny, Władysław Czapliński, Maciej Szpunar, Piotr Girdwoyń, Zbigniew Lasocik, Adam Zieliński, Jacek Jagielski, Krystyna Kowalik-Bańczyk, Stanisław Zabłocki, Mateusz Pilich, Mirosław Granat, Monika Płatek, Agnieszka Grzelak, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Stanisław Biernat, Marek Zubik, Monika Florczak-Wątor, Jan Barcz, Adam Bodnar, Anna Śledzińska-Simon, Ewa Łętowska, Maciej Bernatt, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Katarzyna Sękowska-Kozłowska, Roman Wieruszewski, Maciej Taborowski, Michał Balcerzak, Tomasz Tadeusz Koncewicz, Zdzisław Kędzia, Piotr Tuleja, Ryszard Piotrowski, Robert Rybski, Adam Ploszka, Marzena Laskowska, Robert Grzeszczak, Hanna Suchocka, Mirosław Wróblewski, Andrzej Drzemczewski, Barbara Grabowska-Moroz, Joanna Grygiel, Wojciech Hermeliński, Aleksander Jakubowski, Maria Kruk, Łukasz Marek Pisarczyk, Jan Pakulski, Jerzy Stępień, Stanisław Trociuk, Magdalena Wilczyńska, Jan Aleksander Zimmermann, Jacek Lang
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
Tłumaczenie
Jacek Lang
ISBN
978-83-8223-709-2
Seria
Księgi Jubileuszowe
Rok wydania
2020
Liczba stron
908
Format
pdf
Spis treści
Słowo wstępne / 5
Laudacja dla Profesora Mirosława Wyrzykowskiego z okazji wręczenia odznaki honorowej Rzecznika Praw Obywatelskich „Za zasługi dla praw człowieka”, wygłoszona 4.09.2020 r. / 7
Życiorys Profesora Mirosława Wyrzykowskiego / 17
Lista publikacji Profesora Mirosława Wyrzykowskiego (wybrane pozycje) / 21
CZĘŚĆ PIERWSZA
U ŹRÓDEŁ
Nadzieja, iluzja i manipulacja – uwagi o udatności konstytucjonalizacji „państwa prawa”
Ewa Łętowska / 39
Gdyby w PRL obowiązywała Konstytucja RP…?
Maria Kruk / 62
Zapomniana postać?
Jerzy Stępień / 80
O paradoksach i wrogach demokracji
Marek Zubik / 94
Rule of law – ewolucja negatywna?
Hanna Suchocka / 105
System polityczny Rzeczpospolitej Polskiej w świetle teorii konkurencyjnego autorytaryzmu
Adam Bodnar / 119
Polityczni liderzy, elity i instytucje we współczesnych falach populizmu
Jan Pakulski / 149
O potrzebie refleksji nad ekonomicznymi aspektami populizmu w dyskusji o kryzysie demokracji liberalnych
Maciej Bernatt / 160
Prawa człowieka a prawo administracyjne
Jan Zimmermann / 174
O obywatelstwie i prawie do obywatelstwa (kilka uwag i refleksji z perspektywy prawnoadministracyjnej)
Jacek Jagielski / 191
Prawo do wniosku – rodowód, rozwój, ochrona wnoszącego
Jacek Lang / 207
Po co naukowcom konstytucja?
Aleksander Jakubowski / 221
CZĘŚĆ DRUGA
NIEZALEŻNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ
Niezawisły, bezstronny, właściwy…
Adam Zieliński / 249
Wolne sądy, wolni ludzie
Stanisław Zabłocki / 270
Ex iniuria iudex non oritur. Uwagi o ustrojowym znaczeniu tożsamości konstytucyjnej Krajowej Rady Sądownictwa
Ryszard Piotrowski / 282
Powołanie (odmowa powołania) sędziego przez Prezydenta RP a Konstytucja
Stanisław Trociuk / 306
Granice udziału sędziów sądów powszechnych w debacie publicznej. Standard strasburski a regulacja ustawowa
Adam Ploszka / 319
Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziego za wydane orzeczenie jako instrument naruszania sędziowskiej niezawisłości
Piotr Tuleja / 341
Wolność zrzeszania się sędziów w świetle tzw. ustawy kagańcowej
Magdalena Wilczyńska / 351
Erozja praworządności i niezawisłości sądów w Polsce od 2015 r.: reakcja Rady Europy – za mało, za późno?
Andrzej Drzemczewski / 369
Systemowa kradzież konfliktu
Piotr Girdwoyń / 396
Nieposłuszeństwo sędziów jako problem filozofii prawa i konstytucjonalizmu porównawczego. Refleksje nad przypadkiem Polski
Mateusz Pilich / 411
Wymiana kadr w demokracji populistycznej, czyli o rzeczywistych i pozornych celach ustawodawczych
Anna Śledzińska-Simon / 434
Granice swobody wypowiedzi prokuratora – lekcja dla Polski ze sprawy Kövesi przeciwko Rumunii
Agnieszka Grzelak, Mirosław Wróblewski / 455
CZĘŚĆ TRZECIA
WYZWANIA DLA OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA
Czy nadal funkcjonują konstytucyjne gwarancje wolności i praw jednostki?
Roman Wieruszewski / 479
„Bezpieczna przystań” dla ofiar handlu ludźmi w Kolorado
Zbigniew Lasocik / 493
O karze dożywotniego pozbawienia wolności, dyskryminacji ze względu na płeć i wyborze „mniejszego zła”. Refleksje na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Khamtokhu i Aksenchik przeciwko Rosji
Joanna Grygiel, Katarzyna Sękowska-Kozłowska / 508
Problem przewlekłości tymczasowego aresztowania w świetle orzecznictwa sądów polskich i organów międzynarodowych
Wojciech Hermeliński / 532
Wolności wypowiedzi pod rządami populistów
Aleksandra Gliszczyńska-Grabias / 542
Prawdziwość wypowiedzi a jej karalność
Piotr Kładoczny / 559
Komu służy małżeństwo?
Monika Płatek / 572
Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wybrane aspekty proceduralne i merytoryczne
Mirosław Granat / 590
Praca w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej
Łukasz Pisarczyk / 609
O celach i funkcjach klauzuli derogacyjnej z art. 15 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w kontekście pandemii COVID-19
Michał Balcerzak / 627
Granice ingerencji państwa w wolność zgromadzeń w czasach epidemii
Monika Florczak-Wątor / 644
Działalność służb specjalnych w Polsce w świetle zasady praworządności
Barbara Grabowska-Moroz / 664
Kilka uwag o pojęciu mniejszości narodowej i etnicznej na gruncie prawa międzynarodowego i w praktyce polskiej
Władysław Czapliński / 680
Zrównoważony rozwój a dobra administracja
Robert Rybski / 692
Polityka klimatyczna jako przykład wielopoziomowej polityki publicznej
Hanna Gronkiewicz-Waltz / 708
Czy prawo do życia w zdrowym środowisku to prawo przyszłości?
Hanna Machińska / 718
Zmiany klimatu a perspektywa praw człowieka
Zdzisław Kędzia / 735
Niematerialne dziedzictwo kulturowe a prawa i wolności człowieka. Perspektywa konstytucyjna
Marzena Laskowska / 754
CZĘŚĆ CZWARTA
WOKÓŁ UNII EUROPEJSKIEJ
„Mapa” judykatury Trybunału Konstytucyjnego dotyczącej członkostwa Polski w Unii Europejskiej
Robert Grzeszczak / 781
Ochrona praworządności i środki tymczasowe przed sądami krajowymi
Maciej Taborowski / 800
Trybunał Konstytucyjny wypowiada posłuszeństwo prawu Unii Europejskiej
Stanisław Biernat / 817
Kilka uwag o bezpośrednim skutku horyzontalnym przepisów Karty praw podstawowych Unii Europejskiej
Krystyna Kowalik-Bańczyk / 835
Ochrona praw podstawowych w prawie autorskim
Maciej Szpunar / 853
Konferencja w sprawie przyszłości Europy. Szczególne wyzwania dla społeczeństwa obywatelskiego
Jan Barcz / 862
Unijny etos sądzenia. O fundamentach, metapolityce i POLEXIT
Tomasz Tadeusz Koncewicz / 872
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

Prace zamieszczone w kolejnym tomie tej serii poświęcono w przeważającej mierze prawu kolizyjnemu. Autorzy podejmują zarówno zagadnienia o charakterze ogólnym, takie jak kwestia przepisów wymuszających swoje zastosowanie, jak również szczegółowe rozwiązania z zakresu prawa własności intelektualnej czy też prawa rodzinnego. Nie zabrakło w nim również analitycznego opracowania kwestii zdatności arbitrażowej na tle prawnoporównawczym.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

Kolejny tom niniejszej serii poświęcony jest przede wszystkim nowej polskiej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym, uchwalonej przez Sejm 4 lutego 2011 r. Czytelnik znajdzie w nim ogólne omówienie tej regulacji kolizyjnoprawnej, jak również opis drogi legislacyjnej ustawy i perypetie jej projektu na końcowym etapie procesu legislacyjnego. Wprowadzenie do nowej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym zostało wzbogacone o tłumaczenia jej tekstu na język francuski i angielski. Oprócz tego w tomie tym zamieszczono artykuły poświęcone: międzynarodowemu prawu rodzinnemu (cywilnoprawne aspekty uprowadzenia dziecka za granicę), niemieckiemu prawu spółek, jak również opracowanie poruszające zagadnienie wpływu ogłoszenia upadłości w Polsce na zagraniczne postępowanie arbitrażowe. Godne polecenia są także glosy do orzeczeń sądów dotyczących formy testamentu według konwencji haskiej z 1961 r. oraz współpracy między sądami państw członkowskich Unii Europejskiej przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych.

Cena: 12.60 zł 11.00 zł
100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

-14%

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod redakcją naukową Pani Prezes Urzędu Patentowego - dr Alicji Adamczak to blisko 100 tekstów merytorycznych związanych z własnością przemysłową. W księdze są znakomite teksty m.in.: o historii Urzędu Patentowego, o historii ustawodawstwa o ochronie własności przemysłowej, o słynnych polskich wynalazcach, o rozwoju techniki wojskowej czy techniki lotniczej. Są także artykuły prawnicze dotyczące prawa własności przemysłowej, znaków towarowych, opisów patentowych. Jest również tekst o tym, jak zostaje się wynalazcą. Autorzy to nie tylko teoretycy z wielu różnych dyscyplin naukowych, ale i praktycy, wśród których są: wynalazcy, prawnicy, historycy, ekonomiści, inżynierowie, językoznawca, projektanci, rzecznicy patentowi. W księdze są również teksty przedstawicieli instytucji, które najściślej współpracują z Urzędem Patentowym.

Cena: 169.00 zł 146.00 zł
2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

-25%

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

Contents

IN MEMORIAM
Bartłomiej Krzan: Professor Jan Kolasa (1926-2016), doi: 10.7420/pyil2016a, pp. 11-18;
GENERAL ARTICLES
Roman Kwiecień: The "Nicaragua" Judgement and the Use of Force – 30 Years Later, doi: 10.7420/pyil2016b, pp. 21-36;
Michał Kowalski: Original Sin Reaffirmed: The Nicaragua Judgement’s Impact on the Notion of Armed Attack as the Most Grave Form of the Use of Force, doi: 10.7420/pyil2016c, pp. 37-50;
François Finck: The State between Fact and Law: The Role of Recognition and the Conditions under which It Is Granted in the Creation of New States, doi: 10.7420/pyil2016d, pp. 51-81;
Wojciech Burek: Family Reunification Regulations and Women: The Perspective of International Law, doi: 10.7420/pyil2016e, pp. 83-108;
Athanasios Yupsanis: Cultural Autonomy for Minorities in the Baltic States, Ukraine, and the Russian Federation: A Dead Letter, doi: 10.7420/pyil2016f, pp. 109-135;
Anna Karapetyan: A Recurring Phenomenon: The Lawful Sanctions Clause in the Definition of Torture and the Question of Judicial Corporal Punishment under International Human Rights Law, doi: 10.7420/pyil2016g, pp. 137-161;
Aleksandra Rychlewska: The Nullum Crimen Sine Lege Principle in the European Convention of Human Rights: The Actual Scope of Guarantees; doi: 10.7420/pyil2016h, pp. 163-186.
CONTENTS
Petra Bárd: Scrutiny over the Rule of Law in the European Union, doi: 10.7420/pyil2016i, pp. 187-208;
Joanna Ryszka: “Social Dumping” and “Letterbox Companies” – Interdependent or Mutually Exclusive Concepts in European Union Law?, doi: 10.7420/pyil2016j, pp. 209-229;
Dominik Horodyski, Maria Kierska: Enforcement of Emergency Arbitrators’ Decisions under Polish Law, doi: 10.7420/pyil2016k, pp. 230-244.
POLISH PRACTICE IN INTERNATIONAL LAW
Dorota Pyć: Compliance and Enforcement of Maritime Labour Conditions – The Polish Legal Perspective, doi: 10.7420/pyil2016l, pp. 247-255;
Grzegorz Wierczyński: The Polish Practice Regarding the Promulgation of International Agreements between 1945 and 2017, doi: 10.7420/pyil2016m, pp. 258-266;
Agata Kleczkowska: Judgement of the Supreme Court, dated 17 February 2016 (Ref. no. WA 16/15), doi: 10.7420/pyil2016n, pp. 267-276.
BOOK REVIEWS
Kaja Kowalczewska: William H. Boothby, Weapons Law and The Law of Armed Conflict, doi: 10.7420/pyil2016o, pp. 279-282;
Bartłomiej Krzan: M. Ruffert, C. Walter, Institutionalised International Law, doi: 10.7420/pyil2016p, pp. 283-286;
Roman Kwiecień: Robert Kolb, Peremptory International Law – Jus Cogens, doi: 10.7420/pyil2016q, pp. 287-290;
Marcin Menkes: Eugene Kontorovich, Francesco Parisi (eds.), Economic Analysis of International Law, doi: 10.7420/pyil2016r, pp. 291-294;
Marcin Menkes: Marc-William Palen, The ‘Conspiracy’ of Free Trade, doi: 10.7420/pyil2016s, pp. 295-298.
LIST OF REVIEWERS (vol . 36/2016), pp. 299-300.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
Administrator 10/2015

-29%

Administrator 10/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Przełomowe zmiany w Prawie budowlanym,
  • Przepisy ppoż. nie nadążają...,
  • Piekło i niebo zarządzania.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

-14%

Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

Książka stanowi pierwszą na rynku wydawniczym pozycję omawiającą sytuację prawną administratora i inspektora ochrony danych w oparciu o przepisy RODO oraz ustawodawstwo krajowe, z uwzględnieniem regulacji unijnych, polskich i obcych. Wśród jej autorów znajdują się wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego oraz urzędniczego zajmujący się ochroną danych, w tym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych I i II kadencji oraz Prezes UODO I kadencji.


W opracowaniu przedstawiono m.in. kwestie obowiązków administratora i odpowiedzialności za ich naruszenie, procesu kontroli organu nadzorczego i współpracy administratora z tym organem, współadministrowania danymi osobowymi i administrowania danymi biometrycznymi.


Autorzy przybliżyli także status prawny inspektora ochrony danych, czyli osoby dysponującej fachową wiedzą na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych, mającej wspomagać administratora i podmiot przetwarzający dane w przypadkach określonych w RODO. Analiza obowiązujących unormowań obejmuje m.in. zagadnienia samodzielności inspektora, jego kompetencji i umiejętności, odpowiedzialności za naruszenie obowiązków oraz podstaw prawnych zatrudniania, także w ujęciu prawnoporównawczym. Zwrócono również uwagę na specyfikę funkcjonowania inspektora ochrony danych w podmiotach publicznych, w szczególności w instytucjach odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla administratorów i inspektorów ochrony danych osobowych, pracowników administracji i działów HR, przedsiębiorców, naukowców i studentów oraz prawników praktyków zajmujących się omawianą dziedziną.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.