Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Wolność sumienia osób prawnych Tożsamość ideowa jako dobro osobiste i konstytucyjne prawo podmiotowe

ebook

- 13%

Wolność sumienia osób prawnych Tożsamość ideowa jako dobro osobiste i konstytucyjne prawo podmiotowe

Janusz Roszkiewicz

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 23.10 zł 20.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 20.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-235-5629-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja poświęcona jest analizie możliwości powoływania się przez osoby prawne (szpitale, spółki, fundacje, stowarzyszenia, uczelnie) na gwarancje wynikające z wolności sumienia. Praca odpowiada na takie pytania jak: Czy szpital jako instytucja może się powołać na klauzulę sumienia? Czy rada powiatu może zobowiązać podległe szpitale publiczne, aby nie wykonywały aborcji? Czy celem działalności gospodarczej spółki może być nie tylko zysk, ale również promocja określonych wartości moralnych? W jakich przypadkach dopuszczalne jest uzależnienie zatrudnienia pracownika od wyznawanej religii?

Autor stawia tezę, że choć osoby prawne nie posiadają sumienia, to mogą mieć tożsamość ideową, która określa sens i kierunek ich działalności. Na jej poparcie przedstawia przypadki organizacji powstałych w celach ideowych i omawia aktualne orzecznictwo sądów państw obcych, a także Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na ten temat.

Praca […] dotyczy kontrowersyjnego problemu – przenoszenie koncepcji praw i wolności jednostki na osoby prawne zawsze wywoływało pewne wątpliwości, ale w literaturze i orzecznictwie częściowo je pozytywnie rozwiano w zakresie niektórych praw człowieka. Czy to dotyczy także wolności sumienia? Autor, korzystając z pewnych propozycji, jakie pojawiły się zwłaszcza w literaturze amerykańskiej, próbuje nas przekonać, że tak. Nawet jeśli nie wszystkich w Polsce przekona, to i tak sam problem jest na tyle interesujący, że warto go poruszyć. (Z recenzji prof. dr. hab. Jerzego Zajadły)

Przedstawioną mi do recenzji pracę przeczytałem z wielką przyjemnością ze względu na ważność i nowość tematu, jasność wywodu i bardzo dobry język, co nieczęsto obecnie się zdarza. Autor buduje i przedstawia własną propozycję, istotnie wzbogacając doktrynę prawa praw człowieka, a zwłaszcza obszar refleksji dotyczącej swobody/wolności religii, sumienia i przekonań. Nie waham się rekomendować wydania pracy, choć na pewne zagadnienia spoglądam inaczej. (Z recenzji prof. dr. hab. Ireneusza Kamińskiego)


*********

Freedom of Conscience of Legal Entities. Ideological Identity as a Personal and Constitutional Right

The publication analyzes the possibility of recourse by legal entities (hospitals, partnerships, societies, higher education institutions) to the guarantees resulting from freedom of conscience. The book aims to answer such questions as: Can a hospital as an institution invoke the conscience clause? Can a district council require subordinate public hospitals not to perform an abortion? Can a partnership seek not only profit but also promote certain moral values? In what cases is it acceptable to employ a person on condition of their religion? The author argues that, although legal entities do not have conscience, they may have ideological identity, which defines the meaning and direction of their activities.

*********

Dr Janusz Roszkiewicz (ORCID 0000-0001-5055-2215) – adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, europejskiego i medycznego.

---------

PhD Janusz Roszkiewicz (ORCID 0000-0001-5055-2215) – assistant professor at the Human Rights Department of the University of Warsaw, attorney-at-law, author of several dozen publications on constitutional, European and medical law.

Tytuł
Wolność sumienia osób prawnych
Podtytuł
Tożsamość ideowa jako dobro osobiste i konstytucyjne prawo podmiotowe
Autor
Janusz Roszkiewicz
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN
978-83-235-5629-9
Rok wydania
2022 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
236
Format
mobi, epub, pdf
Spis treści
WYKAZ SKRÓTÓW 9 WPROWADZENIE 11 ROZDZIAŁ 1. Pojęcie sumienia 15 1.1. Uwagi wprowadzające 15 1.2. Pojęcie sumienia osoby 16 1.3. Pojęcie sumienia instytucji (osoby prawnej) 19 1.3.1. Sumienie jako właściwość wspólnoty 19 1.3.2. Koncepcje sumienia instytucjonalnego w literaturze 22 1.3.2.1. Teoria misji osoby prawnej 24 1.3.2.2. Teoria moralności kolektywnej (moral-collective theory) 24 1.3.2.3. Teoria wielowymiarowości instytucji 25 1.3.2.4. Teoria depozytu moralnego osoby prawnej 29 1.3.2.5. Krytyka pojęcia sumienia instytucjonalnego 31 ROZDZIAŁ 2. Zakres przedmiotowy wolności sumienia 40 2.1. Uwagi wprowadzające 40 2.2. Wolność sumienia w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 43 2.3. Wolność sumienia w Wielkiej Brytanii 50 2.4. Wolność sumienia w Stanach Zjednoczonych 53 2.5. Wolność sumienia w Niemczech 55 2.6. Wolność sumienia w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 58 2.7. Wolność sumienia jako dobro osobiste w Kodeksie cywilnym 64 2.8. Katalog uprawnień wynikających z wolności sumienia 71 ROZDZIAŁ 3. Ustalanie zakresu podmiotowego praw, wolności i dóbr osobistych 73 3.1. Geneza pojęcia osoby prawnej – uwagi ogólne 73 3.2. Istota osoby prawnej w świetle polskiego prawa prywatnego 74 3.3. Wybrane teorie osób prawnych 75 3.4. Prawa i wolności osób prawnych 76 3.5. Dobra osobiste osób prawnych 80 3.6. Zakres podmiotowy wolności sumienia 82 ROZDZIAŁ 4. Wolność sumienia podmiotów leczniczych 87 4.1. Uwagi wprowadzające 87 4.2. Cel szpitala 96 4.2.1. Wielość celów podmiotów leczniczych 96 4.2.2. Źródło misji podmiotu leczniczego 98 4.3. Prawo do prowadzenia działalności leczniczej w sposób zgodny z sumieniem 110 4.3.1. Ochrona sumienia instytucjonalnego podmiotów prywatnych i publicznych 115 4.3.2. Konflikt między sumieniem instytucjonalnym a sumieniem jednostki 122 4.3.3. Obowiązek podmiotów leczniczych wprowadzania racjonalnych usprawnień dla pracowników ze względu na wartości religijno- moralne 125 4.3.4. Misja podmiotu leczniczego po zmianie właściciela 126 4.4. Prawo do nakładania na pracowników podmiotu leczniczego obowiązków lojalności 131 4.4.1. Sprawa lekarza zwolnionego z katolickiego szpitala z powodu rozwodu 135 4.4.2. Motywy orzeczenia Federalnego Trybunału Konstytucyjnego 137 4.4.3. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 140 4.5. Podsumowanie 143 ROZDZIAŁ 5. Wolność sumienia spółek prawa handlowego 146 5.1. Uwagi wprowadzające 46 5.2. Cel spółki prawa handlowego 152 5.3. Źródło misji spółki 154 5.4. Prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w sposób zgodny z sumieniem na przykładzie wybranych orzeczeń sądów amerykańskich 156 5.4.1. Geneza Religious Freedom Restoration Act 157 5.4.2. Wolność sumienia spółki handlowej na przykładzie sprawy Elane Photography 160 5.4.3. Wolność sumienia spółki handlowej na przykładzie sprawy Hobby Lobby 162 5.5. Prawo do prowadzenia działalności dobroczynnej w sposób zgodny z sumieniem na przykładzie wybranych orzeczeń sądów brytyjskich 167 5.5.1. Spółka dobroczynna w Wielkiej Brytanii 168 5.5.2. Stan faktyczny sprawy Catholic Care z Leeds 169 5.5.3. Orzeczenie w I instancji w sprawie Catholic Care z Leeds 170 5.5.4. Orzeczenie w II instancji w sprawie Catholic Care z Leeds 171 5.5.5. Orzeczenie Wyższego Trybunału w sprawie Catholic Care z Leeds 172 5.5.6. Orzeczenie Sądu Najwyższego USA w sprawie Catholic Social Services of Philadelphia 173 5.5.7. Uwagi własne 175 5.6. Prawo nakładania na pracowników obowiązków lojalności wobec etyki spółki 177 5.7. Podsumowanie 178 ROZDZIAŁ 6. Wolność sumienia fundacji 179 6.1. Uwagi wprowadzające 179 6.2. Cel fundacji 180 6.3. Prawo do prowadzenia działalności edukacyjnej w sposób zgodny z sumieniem na przykładzie sprawy Loyola High School Foundation 182 6.3.1. Stan faktyczny sprawy Loyola High School Foundation 183 6.3.2. Opinia większości w sprawie Loyola High School Foundation 185 6.3.3. Opinia mniejszości w sprawie Loyola High School Foundation 188 6.4. Podsumowanie 190 ROZDZIAŁ 7. Wolność sumienia stowarzyszeń 194 7.1. Uwagi wprowadzające 194 7.2. Cel stowarzyszenia 195 7.3. Ochrona wolności sumienia stowarzyszenia 197 7.4. Podsumowanie 197 ROZDZIAŁ 8. Wolność sumienia uczelni 199 8.1. Uwagi wprowadzające 199 8.2. Cel uczelni 201 8.3. Ochrona wolności sumienia uczelni 203 8.4. Podsumowanie 206 ZAKOŃCZENIE 207 BIBLIOGRAFIA 211 Literatura 211 Orzecznictwo 220 Akty prawne 226 Inne 228 INDEKS NAZWISK 231
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Prezentacja produktu: Wolność sumienia osób prawnych Tożsamość ideowa jako dobro osobiste i konstytucyjne prawo podmiotowe

Pobierz fragment

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” stanowią kontynuację dawnych „Problemów Prawnych Handlu Zagranicznego”, które w latach 1977–2000 ukazywały się nakładem Uniwersytetu Śląskiego. Zmienia się jednak zakres tematyczny nowej serii, przede wszystkim bowiem ulega znacznemu rozszerzeniu. Poza problematyką kolizyjnoprawną prawa prywatnego międzynarodowego, autorzy zajmują się międzynarodowym prawem handlowym (w tym aktami prawa jednolitego), prawem prywatnym porównawczym, międzynarodowym arbitrażem handlowym, europejskim prawem gospodarczym oraz międzynarodowym prawem postępowania cywilnego.

Cena: 19.95 zł 17.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

Czternasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera opracowanie dotyczące konsekwencji, jakie wiążą się z brakiem jednolitości terytorialnej prawa hiszpańskiego na prawo kolizyjne. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające zagadnienie potrącenia wierzytelności wyrażonych w różnych walutach, jak i przejścia ryzyka w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów na tle konwencji wiedeńskiej. Oprócz tego w czternastym tomie czasopisma zamieszczono opracowanie dotyczące perspektyw utworzenia fundacji europejskiej. Godne polecenia jest także, zamykające tom, omówienie prawa prywatnego międzynarodowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

Kolejny, czwarty już tom niniejszej serii poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (ochrona konsumenta, faktoring) oraz zobowiązań pozaumownych (rozporządzenie Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje dotyczące sytuacji prawnej kupującego w razie żądania wykonania dostawy zastępczej lub naprawy towarów na podstawie Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, a także prawa właściwego dla licencji praw autorskich. Godny polecenia jest również artykuł na temat rozgraniczenia zakresu zastosowania statutu personalnego i statutu kontraktowego.
W tomie tym nie zabrakło też recenzji, materiałów, jak również glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa zobowiązań oraz postępowania cywilnego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
ABC służby cywilnej

-14%

ABC służby cywilnej

ABC służby cywilnej to jedyna na rynku wydawniczym publikacja, która przedstawia system służby cywilnej w sposób kompleksowy i przystępny. Autorzy z ogromnego obszaru tworzącego ustrój i funkcjonowanie korpusu służby cywilnej wybrali zagadnienia podstawowe, a zarazem najbardziej istotne. Część opisowa pracy została wzbogacona licznymi schematami, tabelami i wykresami. Ponadto opracowanie zawiera wzory pism urzędowych, pytania egzaminacyjne występujące w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej, słownik pojęć oraz wyciągi z wyroków i analiz dotyczących służby cywilnej.


Adresaci:

Książka stanowi praktyczne kompendium wiedzy niezbędne dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką polskiej służby cywilnej. Publikacja przeznaczona jest dla członków korpusu służby cywilnej, w szczególności pracowników kadrowych urzędów administracji rządowej. Będzie przydatna także osobom przygotowującym się do postępowania kwalifikacyjnego w administracji publicznej i naboru do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ponadto może stanowić pomoc naukową dla pracowników uczelni wyższych oraz pomoc dydaktyczną dla studentów prawa, administracji i politologii.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administrator 5/2016

-26%

Administrator 5/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ustalanie opłat w spółdzielniach,
● Estetyka śmietnika,
● Remonty z premią,
● Marketing wind.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2019

-29%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2019

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Stawka na specjalizacje? – debata
● Nie wystarczy prawo i technika… – wywiad
● Jak rozliczać ciepło?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.