Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Wsparcie prawne osób starszych

ebook

- 13%

Wsparcie prawne osób starszych

Agnieszka Malarewicz-Jakubów

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 119.00 zł 103.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 103.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8124-101-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja stanowi analizę zagadnień związanych z aspektem pomocy prawnej i wsparcia osób starszych w różnych dziedzinach ich życia, ze szczególnym uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb oraz pojawiających się zagrożeń.

Autorka wskazuje na kwestię starości jako zjawiska demograficznego, które musi być uwzględniane przez politykę państwa; omawia zasady i założenia polityki senioralnej, w tym politykę wsparcia społecznego osób starszych.

Szczegółowej analizie poddano formy wsparcia osób starszych w Polsce - pomoc instytucjonalną, świadczenia gwarantowane w warunkach domowych, zagadnienia opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej. Omówiono prawne regulacje wspierające seniorów (w tym również zjawisko dyskryminacji ze względu na wiek na rynku pracy, w opiece zdrowotnej, w usługach finansowych). Podjęto istotne kwestie zabezpieczenia związane z finansami i majątkiem osób starszych, jak m.in. odwrócony kredyt hipoteczny, dożywotnia renta hipoteczna, obowiązek alimentacyjny, opieka nad osobami starszymi ubezwłasnowolnionymi.

Publikacja przedstawia również politykę senioralną w Unii Europejskiej.

Tytuł
Wsparcie prawne osób starszych
Autor
Agnieszka Malarewicz-Jakubów
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8124-101-4
Rok wydania
2017
Liczba stron
264
Format
pdf
Spis treści
Wstęp
1. Starość jako zjawisko demograficzne w polityce państwa
1.1. Uzasadnienie potrzeby wsparcia prawnego osób starszych
1.2. Definicja osoby starszej
1.3. Proces starzenia się społeczeństwa
1.4. Polityka państwa dotycząca osób starszych
1.5. Zasady polityki społecznej wobec ludzi starszych
1.6. Założenia i wdrażanie polityki senioralnej
1.7. Zadania samorządu wojewódzkiego, powiatowego oraz gminnego w zakresie polityki senioralnej
1.8. Polityka wsparcia społecznego osób starszych
2. Polityka senioralna w Unii Europejskiej
2.1. Polityka międzynarodowa na rzecz osób starszych
2.2. Biała księga i otwarta metoda koordynacji
2.3. Europejska Karta Społeczna
2.4. Polityka wobec osób starszych w Unii Europejskiej
2.5. Polityka państwa wobec osób starszych w wybranych krajach Unii Europejskiej
2.6. Strategia i plan działań na rzecz zdrowego starzenia się w Europie
3. Formy wsparcia osób starszych w Polsce
3.1. Formy pomocy osobom starszym w Polsce
3.2. Pomoc instytucjonalna w Polsce
3.3. Opieka instytucjonalna nad osobami starszymi
3.4. Zakłady opiekuńczo-lecznicze oraz zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze
3.5. Dom pomocy społecznej
3.6. Opieka długoterminowa w Polsce
3.7. Świadczenia gwarantowane udzielane w warunkach domowych
3.8. Opieka paliatywna i hospicyjna
4. Prawne regulacje wspierające prawa osób starszych
4.1. Regulacje prawne mające na celu wsparcie osób starszych
4.2. Prawa osób starszych
4.3. Prawo do ochrony zdrowia
4.4. Ustawa o osobach starszych
4.5. Przemoc wobec osób starszych
4.6. Przemoc wobec ludzi starszych w instytucjach opiekuńczych
4.7. Dyskryminacja osób starszych ze względu na wiek na rynku pracy
4.8. Dyskryminacja osób starszych ze względu na wiek w opiece zdrowotnej
4.9. Dyskryminacja osób starszych ze względu na wiek w usługach finansowych
4.10. Ludzie starsi jako konsumenci
4.11. Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa
5. Wsparcie finansowe państwa na rzecz osób starszych
5.1. Świadczenia finansowe na rzecz osób starszych
5.2. Zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
5.3. Inna pomoc: dodatek kombatancki, ulga w przejazdach, abonament, prawo do leczenia poza kolejnością
5.4. Bezpłatne leki dla osób starszych
5.5. Cywilnoprawne formy zabezpieczenia na starość
5.5.1. Renta
5.5.2. Emerytura
5.6. Praca emeryta lub rencisty
5.7. Projektowane zmiany w zakresie przepisów o emeryturach
6. Inne zabezpieczenia związane z finansami i majątkiem osób starszych
6.1. Odwrócony kredyt hipoteczny
6.2. Dożywotnia renta hipoteczna
6.3. Obowiązek alimentacyjny
6.4. Obowiązek pozaalimentacyjny wobec osób starszych w rodzinie
6.5. Ubezwłasnowolnienie ludzi starszych
6.6. Opieka nad osobami starszymi ubezwłasnowolnionymi
6.7. Testament w przypadku ubezwłasnowolnienia
7. Spółdzielnie socjalne
7.1. Poszczególne typy działalności prowadzone przez spółdzielnie socjalne
7.1.1. Działalność na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej
7.1.2. Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna
Zakończenie
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

"Silesian Journal of Legal Studies" (SJLS) w numerze 8 prezentuje opracowania przedstawicieli nauk prawnych z Czech, Nigerii, Słowacji oraz Polski. Poruszane są zagadnienia szeroko rozumianego publicznego prawa gospodarczego, między innymi dotyczące rynku kapitałowego (Rafał Blicharz) oraz ochrony danych osobowych indywidualnych przedsiębiorców (Anna Hołda-Wydrzyńska). Dwa artykuły poświęcone zostały problemom prawa prywatnego międzynarodowego w kontekście ochrony osób starszych (Anna Juryk), a także procesu kodyfikacji czeskiego prawa prywatnego międzynarodowego (Naděžda Rozehnalová). Szereg intersujących opracowań dedykowanych jest różnym problemom prawa Unii Europejskiej, takim jak na przykład migracja (Anna Magdalena Kosińska), prawa obywateli UE do nieograniczonego dostępu do unijnego prawodawstwa we własnym języku (Aneta Skorupa-Wulczyńska), jak również roli Funduszu Powierniczego Madad w związku z kryzysem w Syrii (Adriana Kalicka-Mikołajczyk).

W najnowszym numerze "SJLS" znalazły się również rozważania z zakresu ochrony praw człowieka. Jedno z nich koncentruje się na decyzji Trybunału SADC w sprawie Mike’a Campbella przeciwko Republice Zimbabwe (Michael C. Ogwezzy). Z kolei w drugim Autor Paweł Mielniczek) prezentuje swoje uwagi na temat suwerenności państwa oraz ekstraterytorialnego stosowania traktatów praw człowieka.

Interesujący jest również artykuł poświęcony prawu kosmicznemu, a dokładniej badaniom Marsa i jego eksploatacji (Marek Mikuła).

Wreszcie, w numerze 8 znalazło się także opracowanie z zakresu prawa pracy, tym razem w odniesieniu do ustawodawstwa słowackiego (Andrea Olšovská and Marek Švec).

W "SJLS" opublikowane zostały ponadto sprawozdania z konferencji oraz innych wydarzeń naukowych, w tym z Jessup Moot Court Competition z prawa międzynarodowego publicznego, w którym brali udział studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Tak jak do tej pory było to praktykowane, także i w tym numerze zamieszczony został spis monografii i prac zbiorowych opublikowanych w 2015 roku, których autorami oraz redaktorami są pracownicy naukowy WPiA UŚ. Czasopismo zawiera też listę konferencji organizowanych w 2015 roku przez Wydział we współpracy z Fundacją "Facultas Iuridica". Należy także podkreślić, że znaczne wsparcie finansowe Fundacji pozwala na wydawanie kolejnych numerów "Silesian Journal of Legal Studies".

Tak więc, na łamach czasopisma specjaliści i badacze pochodzący z różnych ośrodków naukowych z kraju i ze świata zaprezentowali swoje przemyślenia i wyniki badań z zakresu wielu dyscyplin naukowych, co oznacza, że dysputy prawnicze nadal przekraczają granice, i to nie tylko w obrębie kontynentu europejskiego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
Administracja rządowa i samorządowa w Polsce

-16%

Administracja rządowa i samorządowa w Polsce

Publikacja "Administracja rządowa i samorządowa w Polsce" zawiera skondensowaną wiedzę i rozwiązania służebne dla poznania ustroju polskiej administracji publicznej, jej organizacji i funkcjonowania. Może stać się przydatna do zgłębiania zasobu wiedzy i umiejętności studiujących problemy administracji.

Publikacja powstała we współpracy z Wyższą Szkołą Administracyjno-Społeczną w Warszawie.

Cena: 49.00 zł 41.00 zł
Administrator 10/2014

-26%

Administrator 10/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 11/2015

-29%

Administrator 11/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Ochrona danych osobowych a zarządzanie nieruchomościami,
  • Obliczanie należności za ogrzewanie,
  • Wszystko o systemach zdalnego odczytu.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

-14%

Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

Książka stanowi pierwszą na rynku wydawniczym pozycję omawiającą sytuację prawną administratora i inspektora ochrony danych w oparciu o przepisy RODO oraz ustawodawstwo krajowe, z uwzględnieniem regulacji unijnych, polskich i obcych. Wśród jej autorów znajdują się wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego oraz urzędniczego zajmujący się ochroną danych, w tym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych I i II kadencji oraz Prezes UODO I kadencji.


W opracowaniu przedstawiono m.in. kwestie obowiązków administratora i odpowiedzialności za ich naruszenie, procesu kontroli organu nadzorczego i współpracy administratora z tym organem, współadministrowania danymi osobowymi i administrowania danymi biometrycznymi.


Autorzy przybliżyli także status prawny inspektora ochrony danych, czyli osoby dysponującej fachową wiedzą na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych, mającej wspomagać administratora i podmiot przetwarzający dane w przypadkach określonych w RODO. Analiza obowiązujących unormowań obejmuje m.in. zagadnienia samodzielności inspektora, jego kompetencji i umiejętności, odpowiedzialności za naruszenie obowiązków oraz podstaw prawnych zatrudniania, także w ujęciu prawnoporównawczym. Zwrócono również uwagę na specyfikę funkcjonowania inspektora ochrony danych w podmiotach publicznych, w szczególności w instytucjach odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla administratorów i inspektorów ochrony danych osobowych, pracowników administracji i działów HR, przedsiębiorców, naukowców i studentów oraz prawników praktyków zajmujących się omawianą dziedziną.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

-26%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.

● Rynek nieruchomości w 2020 roku – analiza,
● Zarządca przymusowy we wspólnocie,
● Rozliczanie kosztów ciepła.

Cena: 17.50 zł 13.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.