Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Współczesne problemy prawa zobowiązań

ebook

- 14%

Współczesne problemy prawa zobowiązań

Adam Olejniczak, Joanna Haberko, Agnieszka Pyrzyńska, Dorota Sokołowska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 111.00 zł 96.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 96.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-9027-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W książce przedstawiono zagadnienia dotyczące niemal wszystkich działów zobowiązań, w tym również z pogranicza prawa rzeczowego oraz prywatnego międzynarodowego. Wiele rozwiązań zaproponowanych przez autorów, z uwagi na ich nowatorski charakter, stanowi cenny wkład w rozwój prawa cywilnego. Artykuły zawierają dorobek badawczy, który może w najbliższym czasie kształtować praktykę stosowania prawa cywilnego.


Publikacja obejmuje zbiór referatów wygłoszonych lub przygotowanych w związku z V Ogólnopolskim Zjazdem Cywilistów, zorganizowanym przez Katedrę Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 26-27 września 2014 r. Zawiera ona również wystąpienia poświęcone pamięci wybitnego cywilisty, Profesora Zbigniewa Radwańskiego. Opracowanie jest znaczącym osiągnięciem świetnych cywilistów, którzy w pięćdziesięciolecie uchwalenia kodeksu cywilnego i dziesięciolecie podjęcia pierwszych prac nad nowym kodeksem cywilnym zabrali głos w dyskusji nad potrzebą nadania nowego kształtu polskiemu prawu zobowiązań.


Adresaci:

Książka jest przeznaczona dla wszystkich, którym bliska jest problematyka prawa cywilnego, a zwłaszcza współczesne problemy prawa zobowiązań. Szczególnie więc można polecić tę publikację teoretykom prawa, a także szerokiemu gronu praktyków, głównie sędziom, adwokatom, radcom prawnym i notariuszom.

Tytuł
Współczesne problemy prawa zobowiązań
Autorzy
Adam Olejniczak, Joanna Haberko, Agnieszka Pyrzyńska, Dorota Sokołowska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-9027-9
Rok wydania
2015
Liczba stron
812
Format
pdf
Spis treści
Słowo wstępne | str. 11

Wystąpienia poświęcone profesorowi Zbigniewowi Radwańskiemu

Janina Panowicz-Lipska
Nowe konstrukcje w projekcie przepisów o umowach dotyczących korzystania z cudzych rzeczy lub praw | str. 15

Bronisław Ziemianin
Profesor Zbigniew Radwański - wspomnienie pośmiertne | str. 27

Maksymilian Pazdan
Profesor Zbigniew Radwański jako uczony, kodyfikator i redaktor | str. 32

Andrzej Szlęzak
Profesor Radwański - refleksja osobista | str. 39

Część pierwsza. Referaty

Ewa Bagińska
Kompensacja utraconej szansy - problem związku przyczynowego czy szkody? | str. 43

Kinga Bączyk-Rozwadowska
Koncepcja no fault compensation a polski system kompensacji szkód doznanych w następstwie zdarzeń medycznych | str. 68

Zdzisław Brodecki, Dorota Maśniak
Principles of European Insurance Contract Law jako element zintegrowanego porządku prawnego | str. 95

Jan Byrski
Ustawowy zakaz wyłączania lub ograniczania odpowiedzialności partnera outsourcingowego wobec banku | str. 113

Krzysztof Czub
Treść umów licencyjnych w prawie autorskim i w prawie własności przemysłowej - wspólna natura, odmienna regulacja | str. 124

Katarzyna Doliwa, Adam Doliwa
Zbigniewa Radwańskiego semiotyczna koncepcja oświadczenia woli | str. 141

Przemysław Drapała
Problem niespójnej i niepełnej regulacji kodeksowej skutków wykonania umownego i ustawowego prawa odstąpienia od umowy (art. 395 § 2 a art. 494 k.c.) w perspektywie nowej kodyfikacji | str. 153

Edyta Figura-Góralczyk
Prawo właściwe dla "wielomiejscowych" czynów nieuczciwej konkurencji | str. 170

Grzegorz Gorczyński
Klauzula rebus sic stantibus w XXI wieku | str. 186

Mateusz Grochowski, Ewa Łętowska
Czemu może dziś służyć bezpodstawne wzbogacenie? | str. 213

Jacek Górecki, Grzegorz Matusik
Prawo pierwokupu (pierwszeństwo) w nowym kodeksie cywilnym | str. 230

Jacek Jastrzębski
Konstrukcje prawa obcego a ustalone zwyczaje przy wykładni klauzul umownych | str. 246

Natalia Karczewska-Kamińska
Dostosowanie polskiego prawa czynów niedozwolonych do zasad europejskiego prawa deliktów zawartych w PETL i DCFR (w związku z projektem nowego kodeksu cywilnego) | str. 269

Wojciech J. Katner
Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną naruszeniem zobowiązania de lege lata i według propozycji zgłoszonych do nowego kodeksu cywilnego | str. 286

Piotr Konik, Maciej Pannert
Dopuszczalność zastrzegania uprawnienia do odstąpienia częściowego w umowie o roboty budowlane | str. 305

Marcin Krajewski
Pierwotna niemożliwość świadczenia - między dwoma rozwiązaniami | str. 323

Zbigniew Kuniewicz, Przemysław Katner
Zmiany w składzie osobowym wspólników spółki cywilnej a odpowiedzialność za jej zobowiązania | str. 334

Jan Lic
Treść pojęcia solidarności dłużników | str. 352

Anita Lutkiewicz-Rucińska
Zagadnienie wielości świadczeń głównych w stosunku zobowiązaniowym - rozważania na przykładzie umowy o dzieło | str. 369

Piotr Machnikowski
Prawo zobowiązań w 2025 roku. Nowe technologie, nowe wyzwania | str. 379

Maja Maciejewska-Szałas
Forma dokumentowa i elektroniczna czynności prawnych w projekcie księgi pierwszej nowego kodeksu cywilnego | str. 396

Maciej Mataczyński
Prawo właściwe dla formy czynności prawnych, których przedmiotem jest rozporządzenie prawami udziałowymi w spółkach handlowych, jak również powstanie, łączenie, podział, przekształcenie lub ustanie osoby prawnej | str. 412

Jacek Mazurkiewicz
"Cześć, prywatność i zgon pilnie sprzedam!" Wokół dopuszczalności rozporządzania prawami osobistymi | str. 432

Katarzyna Michałowska
Argumenty z prawa obcego w uzasadnieniu uchwał i orzeczeń Sądu Najwyższego | str. 457

Kinga Michałowska
Umowne zadysponowanie informacjami ze sfery prywatności | str. 475

Krzysztof Mularski
Zakres autonomii woli w ramach prawa pierwokupu | str. 498

Izabela Mycko-Katner
Charakter (natura) świadczenia wyrównawczego w umowie agencyjnej | str. 528

Magdalena Olczyk
Charakter prawny więzi łączącej dawne strony umowy najmu w razie dalszego zajmowania lokalu mieszkalnego przez byłego najemcę | str. 547

Marlena Pecyna, Fryderyk Zoll
Regulacja świadczenia usług jako wyzwanie legislacyjne | str. 561

Agnieszka Pyrzyńska
Świadczenie jednorazowe w umownym zobowiązaniu ciągłym | str. 588

Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Uwagi na temat naprawienia szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji | str. 605

Maciej Rzewuski
Darowizna na wypadek śmierci | str. 626

Tomasz Sójka
Umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych | str. 639

Rafał Szczepaniak
Rozróżnienie prawa prywatnego i publicznego na przykładzie umów obligacyjnych jako form działania administracji | str. 652

Andrzej Szlęzak
Kilka uwag o warunku potestatywnym | str. 670

Ryszard Szostak
O potrzebie usprawnienia kodeksowej regulacji umów o świadczenie usług na warunkach zlecenia | str. 680

Piotr Tereszkiewicz
Solidarność dłużników w świetle europeizacji prawa obligacyjnego | str. 696

Krzysztof Topolewski
Umowa agencyjna według Kodeksu cywilnego. Wybrane problemy de lege ferenda | str. 712

Magdalena Wilejczyk
O potrzebie uchylenia art. 412 k.c. i zasadności wprowadzenia reguły wyłączającej żądanie zwrotu świadczenia niegodziwego | str. 728

Piotr Zakrzewski
Umowa darowizny na wypadek śmierci w prawie holenderskim, niemieckim i polskim | str. 743

Kamil Zaradkiewicz
Prawo zabudowy w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego | str. 761

Część druga. Głosy w dyskusji

Katarzyna Anna Dadańska
Prawo pierwokupu (pierwszeństwo nabycia) - głos w dyskusji | str. 783

Jacek Mazurkiewicz
Dwa głosy w dyskusjach | str. 788

Marek Miller
Wypowiedź odnosząca się do referatu Profesor Małgorzaty Pyziak-Szafnickiej | str. 790

Konrad Osajda
Wielość funkcji zadośćuczynienia a zakres swobody sędziowskiej przy określaniu wysokości zadośćuczynienia | str. 794

Maria-Anna Zachariasiewicz
Uwagi do referatu Profesora Wojciecha J. Katnera | str. 798

Podsumowanie

Tomasz Sokołowski
Współczesne problemy prawa zobowiązań. Podsumowanie V Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Poznaniu w 2014 roku | str. 803
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

-15%

<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny, piąty już tom z serii Z dziejów prawa. Jak każdy poprzedni stanowi on wynik refleksji na temat jednej z jego dziedzin. Tym razem przedmiotem zainteresowania stało się prawo prywatne, a przede wszystkim szeroko pojęte prawo rzeczowe. Kierując się myślą wyrażoną w tytule pierwszej publikacji niniejszej serii, można nazwać to prawo „prawem blisko człowieka”, ponieważ gwarantuje ono używanie, korzystanie i pobieranie pożytków z posiadanego majątku.

Od redakcji

Cena: 39.90 zł 34.00 zł
Administrator 1-2/2016

-26%

Administrator 1-2/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Co nas czeka w 2016 roku?● Skąd się biorą problemy zarządców?● Przegląd podzielników,● Korekta przychodów i kosztów w 2016 roku.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 5/2016

-26%

Administrator 5/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ustalanie opłat w spółdzielniach,
● Estetyka śmietnika,
● Remonty z premią,
● Marketing wind.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 6/2017

-29%

Administrator 6/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Echa walnych zgromadzeń,
● Dostęp do informacji publicznej,
● Uchwały we wspólnocie,
● Przegląd głowic
.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2015

-32%

Administrator 7-8/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami. W numerze m.in.: ● Dziedziczenie udziałów w spółdzielni, ● Jak przygotować kosztorys hydroizolacji?, ● Przegląd ciepłomierzy.

Cena: 31.00 zł 21.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2019

-29%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2019

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Stawka na specjalizacje? – debata
● Nie wystarczy prawo i technika… – wywiad
● Jak rozliczać ciepło?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.