Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Współczesne społeczeństwo polskie Dynamika zmian

ebook

- 26%

Współczesne społeczeństwo polskie Dynamika zmian

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane

Wydawnictwo: Scholar

Cena: 47.00 zł 35.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-7383-202-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Głównym adresatem książki są studenci socjologii i pokrewnych dyscyplin, a także wszyscy inni zainteresowani zmianami zachodzącymi w naszym społeczeństwie w ostatnich kilkunastu latach. Praca składa się z trzynastu rozdziałów podejmujących rozmaite aspekty procesu potocznie nazywanego „transformacją”.

Czołowi polscy socjologowie przedstawiają w niej następujące zagadnienia:

– polska transformacja przez pryzmat socjologicznych teorii zmiany,

– formowanie się nowej struktury społecznej,

– zmiany płodności i modelu rodziny,

– zmieniające się wartości Polaków,

– przemiany zbiorowości miejskich i wiejskich,

– kształtowanie się partii politycznych,

– nowe społeczne usytuowanie przedsiębiorstw,

– ubóstwo,

– korupcja,

– przebudowa ustrojowa w pamięci zbiorowej,

– kultura polska widziana oczyma mniejszości,

– budowanie instytucji.

Przewodnią ideą książki jest dostarczenie Czytelnikowi ogólnych ram teoretyczno-metodologicznych i wskazówek literaturowych do samodzielnego studiowania poszczególnych zagadnień. W zamyśle Autorów i wydawnictwa książka ma być swego rodzaju podręcznikiem do kursów Współczesne społeczeństwo polskie.

Autorzy tomu: Marek S. Szczepański, Jacek Wasilewski, Marek Okólski, Marek Ziółkowski, Bohdan Jałowiecki, Hanna Podedworna, Mirosława Grabowska, Jerzy Szczupaczyński, Elżbieta Tarkowska, Antoni Z. Kamiński, Barbara Szacka, Sławomir Kapralski i Janusz Mucha, Andrzej Rychard.

Tytuł
Współczesne społeczeństwo polskie
Podtytuł
Dynamika zmian
Język
polski
Wydawnictwo
Scholar
ISBN
978-83-7383-202-2
Rok wydania
2006 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
492
Format
pdf
Spis treści
WSTĘP (Jacek Wasilewski) 9 MAREK S. SZCZEPAŃSKI: ANI ELIZJUM, ANI HADES. PIĘTNASTOLECIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI W PERSPEKTYWIE SOCJOLOGICZNYCH TEORII ZMIANY 13 1. Polska 1989–2004: między nowoczesnością i chaosem 13 2. Teorie modernizacji: liberałowie i prawicowi euroorędownicy 15 3. Dependyści: między centrum świata a peryferiami 22 4. Modernizacja zależności czy zależność zmodernizowana? 25 5. Rozwój alternatywny i dylematy syndykalistów 31 6. Integralne uwarunkowania zmian i rozwoju – pochwała racjonalnego eklektyzmu 35 7. Polska transformacyjna: czyli jaka? III Rzeczpospolita albo pięć grzechów głównych 37 8. III Rzeczpospolita i pięć dróg jej naprawy 41 9. Zamiast zakończenia 44 Bibliografia (wybrane pozycje orientujące w socjologicznych teoriach zmiany oraz polskiej transformacji) 44 JACEK WASILEWSKI: FORMOWANIE SIĘ NOWEJ STRUKTURY SPOŁECZNEJ 47 1. Wprowadzenie 47 2. Historyczny kontekst zmian w strukturze społecznej 50 3. Kształtowanie się struktury społeczeństwa rynkowego i demokratycznego 77 4. Podsumowanie 98 Bibliografia 100 MAREK OKÓLSKI: PŁODNOŚĆ I RODZINA W OKRESIE TRANSFORMACJI 103 1. Wprowadzenie 103 2. Zmiany zaludnienia 103 3. Podstawowe dane o spadku rozrodczości 105 4. Cechy strukturalne spadku płodności w latach 1984–2004 111 5. Wzorce tworzenia i rozpadu rodziny podłożem spadku płodności 124 Bibliografia 141 MAREK ZIÓŁKOWSKI: ZMIANY SYSTEMU WARTOŚCI 145 1. Wprowadzenie. Określenie wartości 145 2. Czynniki wpływające na system wartości współczesnego społeczeństwa polskiego 147 3. Wybrane wymiary zróżnicowania systemów wartości współczesnych Polaków 156 4. Wartości życiowe Polaków 169 Bibliografia 171 BOHDAN JAŁOWIECKI: PRZEMIANY MIAST I ZBIOROWOŚCI MIEJSKICH 175 1. Wprowadzenie 175 2. Urbanizacja 175 3. Suburbanizacja 178 4. Metropolizacja 181 5. Zróżnicowania społeczno-przestrzenne 187 6. Zmiany społecznego użytkowania przestrzeni miast 192 7. Prywatyzacja przestrzeni 194 Bibliografia 196 HANNA PODEDWORNA: PRZEMIANY ZBIOROWOŚCI WIEJSKICH 199 1. Wieś a obszary wiejskie. Wieś w Polsce jako residuum systemowe 199 2. Zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce 206 3. Polski „koniec chłopów” 214 4. Zmiany społeczne na obszarach wiejskich 218 5. Nowe funkcje obszarów wiejskich 227 6. Podsumowanie 228 Bibliografia 228 MIROSŁAWA GRABOWSKA: PARTIE POLITYCZNE W POLSCE PO 1989 ROKU 231 1. Definiowanie partii politycznych. Różne typy partii 231 2. Partyjne otoczenie i wewnętrzna budowa partii 238 3. Powstawanie partii politycznych po komunizmie – wedle Petera Maira 243 4. Mocna pozycja partii postkomunistycznej i wielki brak innych partii 249 5. Przypadek Polski 257 Bibliografia 269 JERZY SZCZUPACZYŃSKI: PRZEDSIĘBIORSTWO I JEGO OTOCZENIE W PROCESIE TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ 275 1. Wprowadzenie 275 2. Dwa przedsiębiorstwa 276 3. Przekształcenia własnościowe 280 4. Dostosowanie przedsiębiorstw do warunków rynkowych 286 5. Nowe wzory kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa 293 6. Instytucjonalizacja nowego modelu zbiorowych stosunków pracy 304 7. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw 311 8. Podsumowanie 315 Bibliografia 316 ELŻBIETA TARKOWSKA: UBÓSTWO I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE. KONCEPCJE I POLSKIE PROBLEMY 319 1. Wprowadzenie 319 2. Ubóstwo: koncepcje i miary 320 3. Zróżnicowanie ubóstwa i ludzi biednych 326 4. Przyczyny ubóstwa a kontekst ocen i wartości: perspektywa strukturalna i kulturowa 329 5. Koncepcja kultury ubóstwa Oscara Lewisa 331 6. Underclass 335 7. Marginalność i marginalizacja 338 8. Wykluczenie społeczne 340 9. O badaniu ubóstwa 344 10. Dawna i nowa bieda w Polsce 345 11. Zróżnicowanie polskiej biedy 349 12. Podsumowanie 360 Bibliografia 362 ANTONI Z. KAMIŃSKI: KORUPCJA W WARUNKACH POSTKOMUNISTYCZNYCH PRZEMIAN USTROJOWYCH: PODEJŚCIE INSTYTUCJONALNE 367 1. Istota korupcji 367 2. Motywacja i kontrola w instytucji, czyli 3. Zainteresowanie korupcją w świecie po 1989 roku 374 4. Kilka uwag o wpływie czynników ustrojowych na poziom korupcji 377 5. Postkomunistyczna transformacja ustrojowa a korupcja: perspektywa ogólna 382 6. Transformacja ustrojowa a korupcja: przypadek Polski 385 7. Podsumowanie 399 Bibliografia 400 BARBARA SZACKA: PRZEBUDOWA USTROJOWA I PAMIĘĆ PRZESZŁOŚCI 405 1. Wprowadzenie 405 2. Pamięć zbiorowa 405 3. Pamięć zbiorowa w życiu społecznym 411 4. Zmiany pamięci zbiorowej w Polsce 414 5. Podsumowanie 425 Bibliografia 426 SŁAWOMIR KAPRALSKI, JANUSZ MUCHA: KULTURA POLSKA W OCZACH MNIEJSZOŚCI 429 Wprowadzenie 429 1. Badania kulturowe z „perspektywy mniejszościowej” 431 2. Podstawowe pojęcia 432 3. Grupa etniczna 435 4. Dominacja i opór 439 5. Mniejszości etniczne w Polsce 441 6. Romowie/Cyganie: kontrowersje teoretyczne 443 7. Odwrócony obraz: tradycyjna kultura romska jako źródło wiedzy o kulturze dominującej 450 8. Od modelu kulturowego do rzeczywistości społecznej 456 Bibliografia 463 ANDRZEJ RYCHARD: POSTKOMUNIZM: INSTYTUCJONALNY ŁAD CZY CHAOS? 467 1. Wprowadzenie: od zmian języka do zmian instytucji? 467 2. Zmiana języka: nowa rewolucja kulturalna?1 470 3. Instytucjonalny ład czy chaos? 479 Bibliografia 486 NOTY O AUTORACH 489
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

Adopcja międzyrasowa Refleksje nad pokrewieństwem, rasą i przynależnością

-29%

Adopcja międzyrasowa Refleksje nad pokrewieństwem, rasą i przynależnością

Termin „adopcja międzyrasowa” odnosi się do sytuacji, w której przynależność rasowa przynajmniej jednego z rodziców różni się od przynależności adoptowanego dziecka do danego typu rasowego. Adoptowane dzieci trafiają przede wszystkim do domów rodzin osób białych z klasy średniej. Różnica w cechach genotypowych między dzieckiem a rodzicami adopcyjnymi zdradza pochodzenie dziecka przed otoczeniem i rówieśnikami już od samego początku jego pojawienia się w rodzinie adopcyjnej. Celem niniejszej książki jest omówienie fenomenu adopcji międzyrasowej i ukazanie, w jaki sposób burzy ona pewien porządek społeczny, oparty na powszechnym rozumieniu kategorii pokrewieństwa i pochodzenia jako kategorii uniwersalnych, naturalnych i przez to trudnych do zakwestionowania. Rozważania mają charakter interdyscyplinarny, ponieważ adopcja międzyrasowa sama w sobie jest zjawiskiem złożonym, które wymaga rekonstrukcji znaczeń pokrewieństwa i pochodzenia wynikających zarówno z teorii naukowych, jak i z wiedzy potocznej oraz jej zdroworozsądkowych uzasadnień.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Antropolodzy na wojnie O "brudnej" użyteczności nauk społecznych

-8%

Antropolodzy na wojnie O "brudnej" użyteczności nauk społecznych

Autor przedstawia dzieje współpracy badaczy społecznych z wojskiem i wywiadem od czasów wypraw Jamesa Cooka, przez rywalizację kolonialną mocarstw europejskich, I i II wojnę światową, okres zimnej wojny aż do współczesnych interwencji militarnych w Iraku i w Afganistanie. Ukazuje proces kształtowania się standardów etycznych związanych z uprawianiem zawodu antropologa oraz dowodzi, że wszelkie wojenne zaangażowanie antropologów musi być postrzegane jako "brudne" nadużycie badań społecznych.

Książka w sposób przystępny i porywający pokazuje jawne i niejawne przykłady kooperacji antropologów z wojskiem i wywiadem, funkcjonujące przykrywki tajnej działalności, a także towarzyszące temu dylematy etyczne i rozbieżne oceny środowiska naukowego.
Z ciekawej perspektywy prezentuje działania takich antropologów brytyjskich i amerykańskich, jak m.in. Thomas E. Lawrence, Margaret Mead czy Gregory Bateson. Opisuje także niesławną współpracę antropologów niemieckich z władzami nazistowskimi, a w części poświęconej programowi HTS, realizowanemu w Iraku i Afganistanie, pokazuje m.in. w jak zaawansowany technologicznie sposób wykorzystywane są współcześnie dane pozyskiwane przez "antropologów w mundurach".

Cena: 12.00 zł 11.00 zł
Aspiracje życiowe młodzieży pogranicza

-29%

Aspiracje życiowe młodzieży pogranicza

Autor w swojej pracy podejmuje problem ogromnej wagi, jakim jest w naukach społecznych młodzież i jej rola w modernizacji i rozwoju społecznym terenów peryferyjnych. Autor w toku rozprawy stara się odpowiedzieć na pytanie czy młodzież pogranicza będzie sprzyjała procesom zmiany społecznej[...].

Rozprawa ta więc będzie cenna i dla socjologa - wprawionego badacza, bowiem zawartość merytoryczna rozprawy powinna zadośćuczynić ciekawości naukowców, ale także – a może przede wszystkim – dla studenta - początkującego badacza, który na przykładzie konkretnego zagadnienia, zresztą bliskiego zainteresowaniom młodych, może dokładnie prześledzić, jak dochodzi się w socjologii do konkretnych wniosków. Dla studentów socjologii będzie to cenna pomoc, którą będą mogli wykorzystać przy pisaniu prac licencjackich.

( z recenzji dr hab. Ryszarda Tomczyka)

Cena: 24.00 zł 17.00 zł
Bariery w otoczeniu osób z niepełnosprawnościami. Zagadnienia wybrane

-21%

Bariery w otoczeniu osób z niepełnosprawnościami. Zagadnienia wybrane

Osoby niepełnosprawne funkcjonują razem z osobami pełnosprawnymi w określonej przestrzeni. Oddziaływanie tego, co znajduje się w obszarze tej przestrzeni, osoby niepełnosprawne odbierają i oceniają jako dostosowanie lub niedostosowanie do ich potrzeb. Brak dostosowania osób niepełnosprawnych do współegzystowania w tej samej przestrzeni co osoby pełnosprawne oznacza tym samym powstawanie barier. Termin bariera jest pochodzenia francuskiego (barriere) i w dosłownym tłumaczeniu oznacza przeszkodę. Tak więc bariery można zdefiniować jako wszelkie przeszkody, które utrudniają bądź uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym samodzielne, aktywne życie zgodnie z ich ambicjami i predyspozycjami. Na drodze wyborów i osiągania celów u osób niepełnosprawnych pojawiają się liczne bariery, związane zarówno z samym faktem istnienia ograniczenia zdrowotnego, jak i znaczenia tego ograniczenia w relacjach społecznych.
Biorąc pod uwagę wielowymiarowość barier, jakie dotykają osoby niepełnosprawne, próba kompletnego ich ukazania wydaje się być niemożliwa. Zważywszy na to, monografia, którą trzymacie Państwo w rękach, jest bardzo subiektywnym wyborem i nie może być traktowana jako przewodnik dla osób, które zajmują się lub powinny się zajmować likwidacją barier, z którymi stykają się osoby niepełnosprawne. W pewnym sensie stanowi ona także uzupełnienie treści zawartej w monografii zatytułowanej „Urzeczywistnianie idei humanizmu w kontekście osób niepełnosprawnych. Aksjologia i zagadnienia instytucjonalne”, której celem stało się ukazanie wybranych problemów związanych z funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnościami poprzez osadzenie ich w świecie idei humanistycznych.

Cena: 29.00 zł 23.00 zł
Baśnie wolnego rynku

-14%

Baśnie wolnego rynku

Gdy wieczorami czytamy dzieciom bajki, z reguły nie zdajemy sobie sprawy, że tuż pod powierzchnią opowieści kryją się kryzysy ekonomiczne, drenaże mózgów, operacje plastyczne, fetysze kulturowe oraz wyzysk w kolonialnej Afryce.
Książka dokonuje błyskotliwej analizy dzisiejszych zjawisk społecznych przez pryzmat znanych baśni i bajek. To wyjątkowe podejście z jednej strony obnaża liczne utajone absurdy współczesności, a z drugiej pokazuje prawdziwą ponadczasowość klasycznych opowieści.
Kto i dlaczego staje się wilkiem w bajce o trzech świnkach? Czy na zmywaku w Londynie pracują potomkowie niegdysiejszych rewolucjonistów? Czy nieświadomie wskazujemy marketingowym wilkom drogę do domku własnej babci? Kto rzeszom współczesnych Kopciuszków jawi się jako dobra wróżka? I dlaczego Święty Mikołaj, skoro ponoć żył w ciepłej Turcji, przybywa z bieguna północnego?

Cena: 49.00 zł 42.00 zł
Chiny. Kultura i tradycje

-19%

Chiny. Kultura i tradycje

Omówiono w niej w przystępny sposób zagadnienia z dziedziny organizacji społecznej, życia codziennego, religii i kultury. Opracowanie to zainteresuje niewątpliwie wszystkich, którzy chcieliby uzyskać różnorodne informacje o kulturze Chin.

Cena: 37.00 zł 30.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.