Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Wydanie decyzji administracyjnej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa w ogólnym postępowaniu administracyjnym

ebook

- 14%

Wydanie decyzji administracyjnej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Ewa Śladkowska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-5382-3
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Opracowanie stanowi wyjątkowa w polskim piśmiennictwie analizę dwóch najczęściej wykorzystywanych w praktyce administracyjnej przesłanek stwierdzenia nieważności decyzji.


W książce omówiono problematykę związaną ze wzruszaniem decyzji administracyjnych dotkniętych ciężkimi wadami o charakterze materialnoprawnym, w tym kwestie związane z trwałością decyzji administracyjnej oraz instytucja stwierdzenia nieważności decyzji.


Analizę tytułowych przesłanek stwierdzenia nieważności decyzji zamyka prezentacja koncepcji interpretacji pojęcia "decyzji administracyjnej wydanej bez podstawy prawnej" oraz "decyzji administracyjnej wydanej z rażącym naruszeniem prawa". Prowadzone rozważania mogą być pomocne przy rozwiązywaniu problemów pojawiających się na gruncie ogólnego postępowania administracyjnego.


Adresaci:

Opracowanie zainteresuje przedstawicieli nauki prawa administracyjnego i osoby mające do czynienia z praktyka administracyjna, a także studentów studiów prawniczych i administracyjnych.

Tytuł
Wydanie decyzji administracyjnej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa w ogólnym postępowaniu administracyjnym
Autor
Ewa Śladkowska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-5382-3
Rok wydania
2013
Liczba stron
260
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 15

Rozdział I
Trwałość decyzji administracyjnej wydanej w ogólnym postępowaniu administracyjnym bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa
str. 17

1. Uwagi wstępne
str. 17

2. Trwałość decyzji administracyjnej wydanej w ogólnym postępowaniu administracyjnym
str. 20

2.1. Pojęcie ostateczności i prawomocności decyzji administracyjnej
str. 20

2.2. Zasada trwałości decyzji administracyjnej
str. 27

2.3. Tryby nadzwyczajne dotyczące decyzji wadliwych
str. 30

3. Uwagi podsumowujące
str. 34

Rozdział II
Nieważność decyzji administracyjnej
str. 38

1. Uwagi wstępne
str. 38

2. Instytucja nieważności decyzji administracyjnej
str. 41

2.1. Zagadnienia ogólne
str. 41

2.2. Rodzaje nieważności
str. 42

2.3. Zagadnienie decyzji "nieistniejących"
str. 44

2.4. Nieważność decyzji administracyjnej w świetle regulacji prawnych i poglądów doktryny
str. 51

2.4.1. Nieważność decyzji administracyjnej na gruncie rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnym
str. 51

2.4.2 Nieważność decyzji administracyjnej na gruncie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego przed 1 września 1980 r.
str. 54

2.4.3. Nieważność decyzji administracyjnej na gruncie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego po 1 września 1980 r.
str. 55

2.5. Domniemanie ważności decyzji administracyjnej
str. 58

3. Uwagi podsumowujące
str. 60

Rozdział III
Warunki stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej
str. 62

1. Zagadnienia ogólne
str. 62

2. Decyzje objęte zakresem zastosowania instytucji stwierdzenia nieważności decyzji
str. 63

3. Ograniczenia zakresu stosowania instytucji stwierdzenia nieważności decyzji
str. 69

4. Uwagi podsumowujące
str. 71

Rozdział IV
Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej
str. 72

1. Uwagi wstępne
str. 72

2. Przesłanki pozytywne
str. 73

2.1. Typologia i podział przesłanek pozytywnych
str. 73

2.2. Charakterystyka przesłanek pozytywnych
str. 75

2.2.1. Wydanie decyzji z naruszeniem przepisów o właściwości (art. 156 § 1 pkt 1 k.p.a.)
str. 75

2.2.2. Decyzja dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną (art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a.)
str. 77

2.2.3. Decyzja została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie (art. 156 § 1 pkt 4 k.p.a.)
str. 79

2.2.4. Decyzja była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały (art. 156 § 1 pkt 5 k.p.a.)
str. 80

2.2.5. Decyzja w razie wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą (art. 156 § 1 pkt 6 k.p.a.)
str. 83

2.2.6. Decyzja zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa (art. 156 § 1 pkt 7 k.p.a.)
str. 84

3. Przesłanki negatywne
str. 85

3.1. Redakcja art. 156 § 2 k.p.a.
str. 85

3.2. Charakterystyka przesłanek negatywnych
str. 86

3.2.1. Upływ terminu
str. 86

3.2.2. Nieodwracalne skutki prawne
str. 89

3.2.2.1. Zagadnienia ogólne dotyczące skutków prawnych decyzji
str. 90

3.2.2.2. Pojęcie nieodwracalnych skutków prawnych. Tezy ogólne i szczegółowe
str. 95

3.2.2.3. Przykłady skutków prawnych uznanych za nieodwracalne i odwracalne
str. 103

4. Uwagi podsumowujące
str. 112

Rozdział V
Wydanie decyzji administracyjnej bez jakiejkolwiek podstawy prawnej w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Analiza w aspekcie historycznym
str. 115

1. Uwagi wstępne
str. 115

2. Wykładnia przesłanki "wydanie decyzji bez jakiejkolwiek podstawy prawnej"
str. 116

3. Uwagi podsumowujące
str. 125

Rozdział VI
Wydanie decyzji administracyjnej bez podstawy prawnej w ogólnym postępowaniu administracyjnym
str. 128

1. Zagadnienia ogólne dotyczące podstawy prawnej decyzji administracyjnej
str. 128

1.1. Wprowadzenie
str. 128

1.2. Zasada praworządności
str. 129

2. Podstawa prawna decyzji administracyjnej
str. 131

2.1. Ranga przepisów zawierających podstawę prawną do wydania decyzji administracyjnej
str. 132

2.2. Przepisy prawne stanowiące podstawę prawną decyzji wydawanych w ogólnym postępowaniu administracyjnym
str. 143

2.2.1. Przepisy prawa administracyjnego
str. 143

2.2.2. Podstawa prawna a rodzaj decyzji administracyjnej
str. 145

2.3. Sposób ujęcia podstawy prawnej decyzji administracyjnej w przepisach prawa
str. 147

2.4. Moment ustalania podstawy prawnej do wydania decyzji administracyjnej
str. 152

2.5. Skutki utraty mocy obowiązującej przez przepisy prawa stanowiące podstawę prawną do wydania decyzji administracyjnej po wydaniu decyzji
str. 153

2.5.1. Utrata mocy obowiązującej aktu prawnego w drodze derogacji zwykłej
str. 153

2.5.2. Utrata mocy obowiązującej aktu prawnego w drodze derogacji "trybunalskiej"
str. 154

2.5.3. Utrata mocy obowiązującej aktu prawa miejscowego wskutek stwierdzenia nieważności
str. 162

2.5.4. Zawężenie podstawy prawnej decyzji administracyjnej w aspekcie art. 153 p.p.s.a.
str. 165

3. Wydanie decyzji administracyjnej bez podstawy prawnej
str. 167

3.1. Problematyka niepowołania podstawy prawnej decyzji administracyjnej w treści decyzji
str. 167

3.1.1 Obowiązek powołania podstawy prawnej decyzji. Uzasadnienie prawne decyzji administracyjnej
str. 167

3.1.2. Skutki niepowołania podstawy prawnej decyzji
str. 170

3.1.3. Sposób powołania podstawy prawnej decyzji
str. 172

3.2. Przypadki kwalifikowane jako "wydanie decyzji administracyjnej bez podstawy prawnej"
str. 174

3.2.1 Kryterium przypadków kwalifikowanych jako "wydanie decyzji administracyjnej bez podstawy prawnej"
str. 174

3.2.2. Typologia przypadków kwalifikowanych jako "wydanie decyzji administracyjnej bez podstawy prawnej"
str. 176

3.2.3. Uwagi dodatkowe
str. 184

4. Wydanie decyzji bez podstawy prawnej w aspekcie procesu stosowania prawa i stosunku administracyjnoprawnego
str. 186

Rozdział VII
Wydanie decyzji administracyjnej z rażącym naruszeniem prawa w ogólnym postępowaniu administracyjnym
str. 190

1. Uwagi wstępne
str. 190

2. Wydanie decyzji administracyjnej z rażącym naruszeniem prawa w świetle doktryny i orzecznictwa
str. 191

2.1. Zagadnienia ogólne
str. 191

2.2. Koncepcje znaczenia pojęcia "wydanie decyzji administracyjnej z rażącym naruszeniem prawa"
str. 192

2.2.1. Rażące naruszenie prawa jako oczywiste naruszenie prawa
str. 192

2.2.2. Rażące naruszenie prawa jako naruszenie, którego skutki społeczno-gospodarcze są nie do zaakceptowania z punktu widzenia wymagań praworządności
str. 194

2.2.3. Rażące naruszenie prawa jako naruszenie niestopniowalne
str. 198

2.2.4. Inne koncepcje dotyczące wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa
str. 199

2.3. Wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa a niewłaściwa wykładnia prawa
str. 201

2.4. Wskazanie przepisów prawa administracyjnego, których naruszenie może być kwalifikowane jako "rażące" w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 in fine k.p.a.
str. 205

3. Interpretacja pojęcia "decyzja administracyjna wydana z rażącym naruszeniem prawa"
str. 208

3.1. Zagadnienia ogólne
str. 208

3.2. Wykładnia zwrotu "rażące naruszenie prawa"
str. 209

3.2.1. Wykładnia językowa
str. 209

3.2.1.1. Wykładnia językowa pojęcia "rażący"
str. 209

3.2.1.2. "Rażące naruszenie prawa" jako przesłanka instytucji reformationis in peius
str. 211

3.2.1.3. Pojęcie "rażące naruszenie prawa" jako pojęcie "niedookreślone" lub "nieokreślone"
str. 213

3.2.1.4. Znaczenie spójnika "lub" w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.
str. 216

3.2.2. Wykładnia systemowa
str. 218

3.2.3 Wykładnia celowościowa. Ratio legis przepisu art. 156 § 1 k.p.a.
str. 223

4. Proponowana koncepcja interpretacji zwrotu "wydanie decyzji administracyjnej z rażącym naruszeniem prawa"
str. 226

4.1. Uwagi wstępne
str. 226

4.2. Kryterium wady
str. 227

4.3. Przesłanki wstępne wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa
str. 231

4.4. Przypadki wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa
str. 235

4.5. "Rażące naruszenie prawa" a uznanie administracyjne
str. 240

Wnioski końcowe
str. 245

Bibliografia
str. 249
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

-31%

22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

Służba bhp to wyodrębniona w strukturach zakładu pracy jedno- lub wieloosobowa komórka organizacyjna. W jej gestii leży przede wszystkim doradztwo oraz kontrola w zakresie bhp. Zasadnicze znaczenie przy ustalaniu liczebności i kwalifikacji obsady personalnej tej służby powinien mieć dla pracodawcy stopień faktycznych, ale też potencjalnych zagrożeń zawodowych w firmie (wypadki przy pracy i choroby zawodowe). Bardzo duże znaczenie będą też miały uciążliwości wynikające z rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, stosowane technologie i posiadane wyposażenie techniczne.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
ABC służby cywilnej

-14%

ABC służby cywilnej

ABC służby cywilnej to jedyna na rynku wydawniczym publikacja, która przedstawia system służby cywilnej w sposób kompleksowy i przystępny. Autorzy z ogromnego obszaru tworzącego ustrój i funkcjonowanie korpusu służby cywilnej wybrali zagadnienia podstawowe, a zarazem najbardziej istotne. Część opisowa pracy została wzbogacona licznymi schematami, tabelami i wykresami. Ponadto opracowanie zawiera wzory pism urzędowych, pytania egzaminacyjne występujące w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej, słownik pojęć oraz wyciągi z wyroków i analiz dotyczących służby cywilnej.


Adresaci:

Książka stanowi praktyczne kompendium wiedzy niezbędne dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką polskiej służby cywilnej. Publikacja przeznaczona jest dla członków korpusu służby cywilnej, w szczególności pracowników kadrowych urzędów administracji rządowej. Będzie przydatna także osobom przygotowującym się do postępowania kwalifikacyjnego w administracji publicznej i naboru do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ponadto może stanowić pomoc naukową dla pracowników uczelni wyższych oraz pomoc dydaktyczną dla studentów prawa, administracji i politologii.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

-15%

Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

W monografii wskazano przyczyny wprowadzania metod rozwiązywania sporów do prawa administracyjnego oraz funkcje, które te metody mogą pełnić w administracji publicznej. Autor zakłada, że wdrażanie metod alternatywnego rozwiązywania sporów do administracji publicznej na podstawie prawa administracyjnego jest w pełni racjonalne i celowe, jeżeli istnieje taki typ sporu, którego opanowanie w drodze rozstrzygnięcia lub rozwiązania należałoby do obszaru działania administracji publicznej lub sądu administracyjnego. Jednocześnie w pracy ukazano wpływ koncepcji alternatywnego rozwiązywania sporów (ang. alternative dispute resolution) na funkcjonowanie administracji publicznej, a wskazanie na potencjalną relację podniesionych zagadnień podkreśla specyfikę podjętego tematu.

Cena: 26.00 zł 22.00 zł
Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

-14%

Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

Monografia jest skierowana zarówno do pracowników naukowych i studentów wszystkich kierunków, których programy nauczana obejmują problematykę teorii administracji, w tym prawa administracyjnego.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administrator 10/2016

-29%

Administrator 10/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W
numerze m.in.:

Spółdzielcy o Mieszkaniu+,
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach,
Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2016.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 9/2016

-29%

Administrator 9/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W numerze m.in.:

Elektroniczna egzekucja,
Wielka płyta we Wrocławiu,
Dekret warszawski a sprawa polska,
Wszystko o windach.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.