Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Wykładnia przepisów prawa cywilnego

ebook

- 14%

Wykładnia przepisów prawa cywilnego

Grzegorz Jędrejek

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 136.00 zł 117.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 117.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8187-473-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja stanowi pierwsze od ponad 80 lat opracowanie w języku polskim dotyczące wykładni przepisów prawa cywilnego zarówno materialnego, jak i procesowego. Przedstawione w przystępny sposób rozważania teoretyczne zostały zilustrowane praktycznymi kazusami.


Autor omawia m.in. następujące zagadnienia:

reguły wykładni przepisów prawa cywilnego,
podstawowe rodzaje wykładni i kolejność ich zastosowania w przypadku zachodzących sprzeczności,
metody badania prawa,
rola Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego w wykładni prawa,
specyfika wykładni przepisów materialnoprawnych oraz procesowych.Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców – od adwokatów i radców prawnych dokonujących wykładni przepisów w celu dochodzenia roszczeń, poprzez sędziów przygotowujących uzasadnienia orzeczeń, których obligatoryjnym elementem jest wyjaśnienie podstawy prawnej rozstrzygnięcia, aż po studentów dokonujących wykładni podczas zajęć dydaktycznych.

Tytuł
Wykładnia przepisów prawa cywilnego
Autor
Grzegorz Jędrejek
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-473-1
Seria
ZAGADNIENIA PRAWNE
Rok wydania
2019
Liczba stron
262
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Rozdział I
Zagadnienia podstawowe dotyczące wykładni przepisów prawa cywilnego materialnego i procesowego | str. 17
1.1. Prawo cywilne materialne i formalne | str. 17
1.2. Systematyka prawa cywilnego | str. 22
1.3. Pojęcie wykładni przepisów | str. 23
1.4. Przepis a norma prawna | str. 25
1.5. Podmioty dokonujące wykładni | str. 28
1.6. Norma prawna a prawo podmiotowe | str. 34
1.7. Rodzaje przepisów | str. 35
1.8. Klauzule generalne | str. 41
1.9. Charakterystyka norm i przepisów prawa cywilnego materialnego | str. 42
1.10. Charakterystyka norm i przepisów prawa cywilnego formalnego | str. 43
1.12. Sposoby rozstrzygnięcia sporów cywilnoprawnych | str. 45

Rozdział II
Reguły wykładni przepisów prawa cywilnego materialnego i formalnego | str. 50
2.1. Metody badawcze a wykładnia | str. 50
2.2. Rodzaje wykładni | str. 52
2.3. Wykładnia językowo-logiczna | str. 55
2.4. Język prawniczy i język prawny. Reguły dotyczące wykładni językowej | str. 68
2.5. Kolejność zastosowania reguł językowych | str. 74
2.6. Krytyka umieszczenia w ramach wykładni językowej reguł odwołujących się do języka prawniczego | str. 76
2.7. Wykładnia doktrynalno-sądowa | str. 78
2.8. Wykładnia systemowa | str. 80
2.9. Wykładnia funkcjonalna | str. 82
2.10. Kolejność zastosowania wykładni | str. 89
2.11. Fazy wykładni | str. 93
2.12. Wykładnia literalna, rozszerzająca i zwężająca | str. 95
2.13. Ocena prawidłowej wykładni | str. 96
2.14. Kolizja wykładni | str. 99
2.15. Analogia legis | str. 105
2.16. Analogia iuris | str. 114

Rozdział III
Reguły wykładni wywodzące się z prawa rzymskiego | str. 116

Rozdział IV
Zagadnienia szczegółowe dotyczące wykładni prawa cywilnego | str. 127
4.1. Wykładnia przepisów a wykładnia oświadczeń woli | str. 127
4.2. Wykładnia prawa cywilnego a jego tworzenie | str. 131
4.3. Wykładnia prawa a zbieg norm | str. 134
4.4. Wykładnia a odpowiednie stosowanie przepisów | str. 136
4.5. Wykładnia prawa cywilnego a moralność | str. 139
4.6. Wykładnia prawa obcego | str. 142
4.7. Wykładnia prawa a uzasadnienie wyroku | str. 144
4.8. Wykładnia przepisów a wykładnia wyroku | str. 149
4.9. Wykładnia prawa a materiały interpretacyjne | str. 150
4.10. Wykładnia autentyczna | str. 152
4.11. Wykładnia statyczna oraz dynamiczna | str. 153
4.12. Teoria wykładni obiektywnej i subiektywnej | str. 154
4.13. Zakaz wykładni prawotwórczej | str. 157
4.14. Wykładnia przepisów, na podstawie których może być wydany wyrok ex nunc lub ex tunc | str. 159
4.15. Wykładnia przepisów a wskazówki dotyczące ich stosowania | str. 160
4.16. Konieczność uwzględnienia prawa unijnego | str. 161
4.17. Wykładnia prawa polskiego a prawo międzynarodowe | str. 162
4.18. Wykładnia operatywna a wykładnia uniwersalna (derywacyjna) | str. 163
4.19. Brak dowolności i swobody w dokonywaniu wykładni | str. 174
4.20. Problem zgodności z prawem sprzecznych orzeczeń | str. 177
4.21. Wykładnia prawa a obowiązujące prawo | str. 185
4.22. Wykładnia przepisu a jego stosowanie | str. 188

Rozdział V
Rola Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego w wykładni prawa | str. 190
5.1. Podstawy konstytucyjne i ustawowe kognicji Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego | str. 190
5.2. Pytania prawne kierowane do Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego | str. 194
5.3. Orzeczenia interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego | str. 196

Rozdział VI
Metody badania prawa | str. 200
6.1. Metoda prawnodogmatyczna | str. 200
6.2. Metoda prawnohistoryczna | str. 201
6.3. Metoda prawnoporównawcza | str. 205
6.4. Metoda empiryczno-aktowa | str. 206
6.5. Metoda socjologiczna | str. 207

Rozdział VII
Wykładnia przepisów prawa cywilnego materialnego | str. 209
7.1. Konieczność uwzględnienia zasad prawa cywilnego materialnego | str. 209
7.2. Przepisy, których wykładnia zakłada priorytet wykładni gramatycznej oraz konieczność uwzględnienia wykładni systemowej | str. 212
7.3. Wykładnia przepisów obejmujących poszczególne instytucje prawa cywilnego | str. 216

Rozdział VIII
Wykładnia przepisów prawa cywilnego formalnego | str. 227
8.1. Normy prawa procesowego | str. 227
8.2. Konieczność rozróżnienia norm prawa materialnego oraz procesowego | str. 230
8.3. Wykładnia cywilnego prawa procesowego | str. 235
8.4. Zasady postępowania cywilnego | str. 240
8.5. Uwagi dotyczące wykładni przepisów regulujących poszczególne postępowania | str. 242

Wnioski | str. 246

Bibliografia | str. 253

Orzecznictwo | str. 259
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

W niniejszym tomie „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” znalazły się opracowania dotyczące sądownictwa polubownego (możliwości związania zapisem na sąd polubowny członków zgrupowania spółek, ich wspólników i interesariuszy; dopuszczalności konkludentnego przystąpienia do zapisu na sąd polubowny oraz następstwa prawnego w zakresie przedmiotu sporu w toku postępowania przed sądem polubownym), jak również wąsko rozumianego prawa prywatnego międzynarodowego (artykuły poświęcone małżeństwu i związkom osób tej samej płci oraz skardze pauliańskiej). Poza tym w tomie zamieszono tłumaczenie i omówienie nowego holenderskiego prawa prywatnego międzynarodowego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

Dwunasty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” otwiera omówienie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym (artykuł opublikowany w języku angielskim). Poza tym w zbiorze znalazły się także opracowania dotyczące międzynarodowej sprzedaży towarów (zagadnienie potrącenia oraz istotnego naruszenia umowy sprzedaży) oraz sądownictwa polubownego (jurysdykcji trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych w kontekście rozszerzenia zgody na arbitraż państwa przyjmującego w wyniku zastosowania klauzuli największego uprzywilejowania). W niniejszym tomie czytelnik znajdzie również przekrojowe omówienie zagadnienia europeizacji prawa prywatnego międzynarodowego. W zbiorze tym zamieszczono też: odpowiedź na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii Europejskiej, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II), sprawozdanie z Konferencji naukowej nt. Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 19-20 kwietnia 2012 r. w Warszawie, oraz rezolucję w sprawie podniesienia rangi prawa prywatnego międzynarodowego w programach studiów na wydziałach prawa oraz aplikacji prawniczych, przyjętą przez uczestników tejże konferencji. Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa; mogą być także wykorzystywane przez studentów i aplikantów.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

-9%

20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

PPK to dobrowolny system oszczędzania którego celem jest gromadzenie oszczędności emerytalnych. Środki pieniężne przekazywane są przez podmioty zatrudniające na indywidualne konta uczestników PPK. Wiąże się z tym szereg obowiązków związanych z utworzeniem i prowadzeniem PPK, które zostały nałożone na podmioty zatrudniające. Najważniejsze z nich to wybór instytucji finansowej prowadzącej PPK oraz podpisanie z tą instytucją stosownych umów. Kolejnym obowiązkiem jest comiesięczne obliczanie i przekazywanie wpłat do wybranej instytucji, a także gromadzenie i archiwizacja dokumentów dotyczących PPK. E-book przedstawia odpowiedzi na wybrane zagadnienia oraz wątpliwości które pojawiają się zarówno przy samym wdrożeniu PPK jak i dalszej jego obsłudze. Czytelnik znajdzie wiele pomocnych rozwiązań, procedur, podpowiedzi.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

-25%

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

Contents

IN MEMORIAM
Bartłomiej Krzan: Professor Jan Kolasa (1926-2016), doi: 10.7420/pyil2016a, pp. 11-18;
GENERAL ARTICLES
Roman Kwiecień: The "Nicaragua" Judgement and the Use of Force – 30 Years Later, doi: 10.7420/pyil2016b, pp. 21-36;
Michał Kowalski: Original Sin Reaffirmed: The Nicaragua Judgement’s Impact on the Notion of Armed Attack as the Most Grave Form of the Use of Force, doi: 10.7420/pyil2016c, pp. 37-50;
François Finck: The State between Fact and Law: The Role of Recognition and the Conditions under which It Is Granted in the Creation of New States, doi: 10.7420/pyil2016d, pp. 51-81;
Wojciech Burek: Family Reunification Regulations and Women: The Perspective of International Law, doi: 10.7420/pyil2016e, pp. 83-108;
Athanasios Yupsanis: Cultural Autonomy for Minorities in the Baltic States, Ukraine, and the Russian Federation: A Dead Letter, doi: 10.7420/pyil2016f, pp. 109-135;
Anna Karapetyan: A Recurring Phenomenon: The Lawful Sanctions Clause in the Definition of Torture and the Question of Judicial Corporal Punishment under International Human Rights Law, doi: 10.7420/pyil2016g, pp. 137-161;
Aleksandra Rychlewska: The Nullum Crimen Sine Lege Principle in the European Convention of Human Rights: The Actual Scope of Guarantees; doi: 10.7420/pyil2016h, pp. 163-186.
CONTENTS
Petra Bárd: Scrutiny over the Rule of Law in the European Union, doi: 10.7420/pyil2016i, pp. 187-208;
Joanna Ryszka: “Social Dumping” and “Letterbox Companies” – Interdependent or Mutually Exclusive Concepts in European Union Law?, doi: 10.7420/pyil2016j, pp. 209-229;
Dominik Horodyski, Maria Kierska: Enforcement of Emergency Arbitrators’ Decisions under Polish Law, doi: 10.7420/pyil2016k, pp. 230-244.
POLISH PRACTICE IN INTERNATIONAL LAW
Dorota Pyć: Compliance and Enforcement of Maritime Labour Conditions – The Polish Legal Perspective, doi: 10.7420/pyil2016l, pp. 247-255;
Grzegorz Wierczyński: The Polish Practice Regarding the Promulgation of International Agreements between 1945 and 2017, doi: 10.7420/pyil2016m, pp. 258-266;
Agata Kleczkowska: Judgement of the Supreme Court, dated 17 February 2016 (Ref. no. WA 16/15), doi: 10.7420/pyil2016n, pp. 267-276.
BOOK REVIEWS
Kaja Kowalczewska: William H. Boothby, Weapons Law and The Law of Armed Conflict, doi: 10.7420/pyil2016o, pp. 279-282;
Bartłomiej Krzan: M. Ruffert, C. Walter, Institutionalised International Law, doi: 10.7420/pyil2016p, pp. 283-286;
Roman Kwiecień: Robert Kolb, Peremptory International Law – Jus Cogens, doi: 10.7420/pyil2016q, pp. 287-290;
Marcin Menkes: Eugene Kontorovich, Francesco Parisi (eds.), Economic Analysis of International Law, doi: 10.7420/pyil2016r, pp. 291-294;
Marcin Menkes: Marc-William Palen, The ‘Conspiracy’ of Free Trade, doi: 10.7420/pyil2016s, pp. 295-298.
LIST OF REVIEWERS (vol . 36/2016), pp. 299-300.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
Administrator 1-2/2018

-29%

Administrator 1-2/2018

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● Zarządca z mieszkańcem tworzą związek niemal rodzinny,
● Rewolucja w ochronie danych,
● Jednolity Plik Kontrolny,
● Podzielniki kosztów ciepła

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 5/2016

-26%

Administrator 5/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ustalanie opłat w spółdzielniach,
● Estetyka śmietnika,
● Remonty z premią,
● Marketing wind.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.