Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Wykładnia rozszerzająca

ebook

- 13%

Wykładnia rozszerzająca

Krzysztof Płeszka

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 83.00 zł 72.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 72.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-3641-3
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Większość spornych zagadnień teorii prawa oraz praktyki prawniczej dotyczy problematyki wykładni prawa. Teoretyczne ujęcia interpretacji prawniczej formułowane w polskiej teorii prawa charakteryzują się pogłębioną refleksją filozoficzną nad kulturowym paradygmatem interpretacyjnym. Świadczy o tym chociażby to, że odwołują się do różnych koncepcji znaczenia. Istotne są zwłaszcza konsekwencje akceptacji określonej koncepcji znaczenia dla ujęcia interpretacji prawniczej. Z drugiej strony wszystkie koncepcje wykładni konstruowane w nurcie analitycznym aspirują do ujęcia operatywnej interpretacji praktycznej. Zbadanie, w jakim zakresie poszczególne koncepcje udanie realizują te aspiracje, stanowi główny motyw pracy. Wykładnia rozszerzająca tradycyjnie występuje w kulturowym paradygmacie interpretacyjnym. Stąd też realizacja zamiaru badawczego polega właśnie na przeprowadzeniu swoistego testu koncepcji wykładni prawa przez wykładnię rozszerzającą. Istotą tego testu jest zbadanie możliwości ujęcia wykładni rozszerzającej w poszczególnych koncepcjach wykładni prawa i adekwatności siatki pojęciowej tych koncepcji do ujęcia wykładni rozszerzającej.

W pracy poddane zostały analizie zarówno międzywojenne, jak i powojenne, w tym współczesne, analityczne koncepcje wykładni prawa z perspektywy ich adekwatności do ujęcia wykładni rozszerzającej. Dwa rozdziały poświęcone zostały problemom szczególnym: zagadnieniu roli zasady clara non sunt interpretanda w zdefiniowaniu sytuacji nterpretacyjnej, w której wystąpić może wykładnia rozszerzająca, oraz zagadnieniu ważnemu dla spółczesnej praktyki interpretacyjnej - wykładni prowspólnotowej i jej relacji do wykładni rozszerzającej.

Tytuł
Wykładnia rozszerzająca
Autor
Krzysztof Płeszka
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-3641-3
Rok wydania
2010
Liczba stron
300
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 11
Wprowadzenie 13
Rozdział I. Zagadnienia pojęciowe i ustalenia metodologiczne 15
1. Zakres ustaleń pojęciowych i metodologicznych 15
2. Tradycyjne, prawnicze rozumienie wykładni ze względu na wyniki 17
2.1. Tradycyjne ujęcie wykładni literalnej, rozszerzającej i zwężającej 17
2.2. Analiza tradycyjnych określeń wykładni rozszerzającej 22
3. Metodologiczne aspekty wykładni prawa 26
3.1. Perspektywy postrzegania wykładni prawa 29
3.1.1. Perspektywa heurezy a perspektywa uzasadnienia 30
3.1.2. Perspektywa opisowa i normatywna 36
3.1.3. Zewnętrzna i wewnętrzna perspektywa wykładni 39
3.1.4. Perspektywa filozoficzna i afilozoficzna 42
4. Uwagi końcowe 44
Rozdział II. Wykładnia rozszerzająca w ujęciu "tradycyjnej" koncepcji wykładni 47
1. "Tradycyjna" koncepcja wykładni Eugeniusza Waśkowskiego 47
2. Wykładnia rozszerzająca w koncepcji Eugeniusza Waśkowskiego 53
Rozdział III. Wykładnia rozszerzająca w konstrukcyjnej koncepcji wykładni prawa 57
1. Uwagi wstępne 57
2. Konstrukcyjna koncepcja wykładni prawa 58
3. Wykładnia rozszerzająca w ujęciu konstrukcyjnej teorii wykładni 71
Rozdział IV. Wykładnia rozszerzająca w ujęciu semantycznej, intensjonalnej koncepcji wykładni 76
1. Uwagi wstępne 76
2. Semantyczna koncepcja wykładni Jerzego Wróblewskiego 78
2.1. Analityczne podstawy koncepcji 79
2.2. Krytyka założeń koncepcji semantycznej 81
3. Wzór postępowania jako znaczenie normy 85
4. Model wykładni operatywnej 88
5. Wykładnia rozszerzająca pierwotna w semantycznej koncepcji wykładni 90
6. Krytyka ujęcia wykładni rozszerzającej pierwotnej w semantycznej koncepcji wykładni 97
7. Modelowe ujęcie wykładni rozszerzającej wtórnej w semantycznej koncepcji wykładni 104
8. Wersje semantycznej koncepcji wykładni 111
Rozdział V. Ekstensjonalna wersja semantycznej koncepcji wykładni 112
1. Założenia filozoficzne oraz metodologiczne koncepcji 112
2. Ekstensjonalna wersja semantycznej koncepcji wykładni 116
2.1. Pojęcie wykładni 120
2.2. Funkcja waluacyjna 126
3. Ekstensjonalna interpretacja modelu wykładni operatywnej 129
4. Przesłanki funkcji waluacyjnej 137
5. Wykładnia rozszerzająca w ujęciu ekstensjonalnej koncepcji wykładni 140
Rozdział VI. Wykładnia rozszerzająca w derywacyjnej koncepcji wykładni prawa 143 1. Uwagi wstępne oraz historyczne 143
2. Podstawowe założenia i pojęcia 145
3. Fazy wykładni 146
3.1. Porządkująca faza wykładni 146
3.2. Rekonstrukcyjna faza wykładni 148
3.2.1. Sytuacja komunikacyjna ustawodawcy a reguły konstrukcji tekstu prawnego 149
3.2.2. Rozczłonkowanie norm w przepisach 153
4. Percepcyjna faza wykładni 158
5. Właściwości praktycznej wersji derywacyjnej koncepcji wykładni 162
6. Dyskursywność a sekwencyjność interpretacji 165
7. Styl dyskursu interpretacyjnego a uniwersalność 169
8. Dyskurs interpretacyjny sądów 173
9. Wykładnia rozszerzająca w ujęciu derywacyjnej koncepcji wykładni 181
Rozdział VII. Zasada clara non sunt interpretanda czy omnia sunt interpretanda 187
1. Uwagi wstępne oraz historia dyskusji 187
2. Rozumienie zasady clara non sunt interpretanda 189
3. Krytyka zasady clara non sunt interpretanda 193
4. Polemika z argumentami krytycznymi 197
4.1. Argumenty epistemologiczne 197
4.1.1. O pojęciu jasności 199
4.1.2. O pojęciu jasności w filozofii 199
4.1.3. O pojęciu jasności w filozofii prawa 207
4.2. Argumenty pragmatyczne 216
4.3. Argumenty etyczne 232
Rozdział VIII. Wykładnia rozszerzająca a prowspólnotowa wykładnia prawa 236 1. Uwagi wstępne 236
2. Uwagi terminologiczne 237
3. Źródła oraz zakres obowiązku wykładni prowspólnotowej 239
4. Prawo wspólnotowe z perspektywy odróżnienia ius i lex 242
4.1. Zarys historii odróżnienia ius i lex 243
4.2. Rekonstrukcja wspólnotowego wzorca interpretacyjnego 249
5. Wykładnia prawa wspólnotowego - założenia i zasady 258
6. Funkcje wykładni prowspólnotowej 261
7. Teoretyczny model wykładni prowspólnotowej 266
8. Wykładnia rozszerzająca w modelowym ujęciu wykładni prowspólnotowej 274
Bibliografia 283
Orzecznictwo 296
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 4

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 4

Silesian Journal of Legal Studies vol. 4 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Silesian Journal of Legal Studies są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim. Numer czwarty Silesian Journal of Legal Studies zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego, międzynarodowego prawa człowieka, karnego międzynarodowego i administracyjnego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego (teksty administracyjne), ale przede wszystkim europejskiego. Silesian Journal of Legal Studies vol. 4 zawiera spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego za rok 2011. Dołączono także wykaz konferencji zorganizowanych na Wydziale Prawa i Administracji. Wykazy te mają na celu promocje Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z działalnością naukową Wydziału. Autorami tekstów są nie tylko Polacy – pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem wiedzy dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

-31%

25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

W publikacji omówione zostały zagadnienia związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w przeszłości i obecnie. Koncentruje się, m.in. wokół zagadnień: początków samorządu terytorialnego oraz drogi do restytucji samorządu powiatowego w III Rzeczypospolitej, konstytucyjnych gwarancji dochodów samorządu terytorialnego, prawnych gwarancji ochrony jednostki wobec działań organów samorządowych, a także zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego. Monografia przedstawia problemy decentralizacji zadań z zakresu ochrony przyrody i ochrony zabytków, w sposób szczegółowy omawia realizację polityki ochrony środowiska przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie województwa lubelskiego

Cena: 48.00 zł 33.00 zł
Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

-14%

Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

Książka prezentuje rolę i zakres administracji publicznej w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. W opracowaniu omówiono tematy takie jak prywatyzacja ochrony zdrowia i odpłatność świadczeń zdrowotnych. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące najnowszych zmian w organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego, sieci szpitali, czy problem utraty kontroli jednostki samorządu terytorialnego nad prowadzonym podmiotem leczniczym. Analizie poddano nierozstrzygnięte dotąd kwestie, m.in. w jaki sposób administracja publiczna ma zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych, czy ma to czynić przez tworzone przez siebie podmioty lecznicze, czy też w inny sposób.


Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną zdrowia, adwokatów, radców prawnych, sędziów. Zainteresuje również pracowników naukowych oraz studentów prawa, administracji, zarządzania czy ochrony zdrowia.

Cena: 110.00 zł 95.00 zł
Administrator 1-2/2018

-29%

Administrator 1-2/2018

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● Zarządca z mieszkańcem tworzą związek niemal rodzinny,
● Rewolucja w ochronie danych,
● Jednolity Plik Kontrolny,
● Podzielniki kosztów ciepła

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 10/2016

-29%

Administrator 10/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W
numerze m.in.:

Spółdzielcy o Mieszkaniu+,
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach,
Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2016.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 11/2016

-29%

Administrator 11/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Ograniczenie prawa własności gruntu,
● O kompensacie,
● Jak przygotować się do zimy?
● Systemy zdalnego odczytu.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.