Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Wykonanie wyroku sądu administracyjnego

ebook

- 14%

Wykonanie wyroku sądu administracyjnego

Wojciech Piątek, Paweł Daniel, Przemysław Ostojski, Filip Geburczyk

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 111.00 zł 96.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 96.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8107-506-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W publikacji omówiono istotną z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia problematykę wykonalności wyroku sądu administracyjnego, wskazując pojęcie wykonalności wyroku oraz jego znaczenie. Przedstawiono także sposoby wykonania wyroku tego sądu zarówno w ujęciu dobrowolnym, jak i przymusowym oraz zaprezentowano międzynarodowe standardy wykonalności orzeczeń sądowych.

W monografii ukazano m.in.:


istotę sądownictwa administracyjnego oraz modele orzecznicze istniejące w wybranych państwach,
środki prawne służące wykonaniu wyroku sądu administracyjnego,
analizę konwencyjnych oraz unijnych standardów wykonania wyroków sądowych.
Adresaci:

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla sędziów sądów administracyjnych oraz asystentów w tych sądach. Będzie cennym źródłem wiedzy dla praktyków specjalizujących się w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz pracowników naukowych zajmujących się prawem i postępowaniem administracyjnym."(...) recenzowana monografia dostarcza pogłębionej, uporządkowanej i odpowiednio udokumentowanej wiedzy na temat problemu wykonania wyroku sądu administracyjnego. Jest ona wynikiem rzetelnych studiów, w ramach których wykorzystano w szerokim zakresie obce źródła oraz obserwacje dotyczące funkcjonowania rodzimego prawa. Sformułowane przez Autorów tezy wnoszą wiele nowego do badań naukowych w dziedzinie prawa administracyjnego procesowego (...)".
Prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak

Tytuł
Wykonanie wyroku sądu administracyjnego
Autorzy
Wojciech Piątek, Paweł Daniel, Przemysław Ostojski, Filip Geburczyk
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8107-506-0
Seria
Monografie
Rok wydania
2017
Liczba stron
336
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów (List of abbreviations) | str. 11

Wstęp (Introduction) | str. 15

Rozdział I (Chapter I)
Pojęcie i znaczenie wykonania wyroku sądu administracyjnego | str. 19
The concept and the importance of the enforcement of judgments of administrative courts
1. Uwagi wprowadzające | str. 19
Introductory notes
2. Sposób rozumienia pojęcia sądu administracyjnego | str. 21
Understanding of the concept of an administrative court
3. Rodzaje orzeczeń sądu administracyjnego | str. 44
Types of judgments of administrative courts
4. Pojęcie wykonania wyroku sądu administracyjnego | str. 53
The concept of the enforcement of a judgments of an administrative court
5. Przesłanki wykonania wyroku sądu administracyjnego | str. 59
The conditions of the enforcement of a judgments of an administrative court
6. Znaczenie wykonania wyroku sądu administracyjnego | str. 61
The importance of the enforcement of a judgments of an administrative court
7. Podsumowanie | str. 64
Summary

Rozdział II (Chapter II)
Uwarunkowania oraz sposób dobrowolnego wykonania wyroków sądów administracyjnych | str. 67
Conditions and the mode of the voluntary enforcement of judgments of administrative courts
1. Uwagi wprowadzające | str. 67
Introductory notes
2. Wykonanie wyroków sądowoadministracyjnych w Konfederacji Szwajcarskiej | str. 69
The enforcement of judgments of administrative courts in Switzerland
2.1. Kognicja oraz model orzeczniczy Związkowego Sądu Administracyjnego | str. 69
The jurisdiction and the judgment's model of the Federal Administrative Court
2.2. Wykonanie wyroku w sposób dobrowolny | str. 78
The enforcement of the judgment on a voluntary basis
3. Wykonanie wyroków sądowoadministracyjnych w Austrii | str. 81
The enforcement of judgments of administrative courts in Austria
3.1. Kognicja oraz model orzeczniczy austriackich sądów administracyjnych | str. 81
The jurisdiction and the judgment's model of the Austrian administrative courts
3.2. Wykonanie wyroku w sposób dobrowolny | str. 90
The enforcement of the judgment on a voluntary basis
4. Wykonanie wyroków sądowoadministracyjnych w Niemczech | str. 94
The enforcement of judgments of administrative courts in Germany
4.1. Kognicja oraz model orzeczniczy niemieckich sądów administracyjnych | str. 94
The jurisdiction and the judgment's model of the German administrative courts
4.2. Wykonanie wyroku w sposób dobrowolny | str. 113
The enforcement of the judgment on a voluntary basis
5. Wykonanie wyroków sądowoadministracyjnych we Francji | str. 116
The enforcement of judgments of administrative courts in France
5.1. Kognicja oraz model orzeczniczy francuskich sądów administracyjnych | str. 116
The jurisdiction and the judgment's model of the French administrative courts
5.2. Wykonanie wyroku w sposób dobrowolny | str. 128
The enforcement of the judgment on a voluntary basis
6. Wykonanie wyroków sądowoadministracyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej | str. 132
The enforcement of judgments of administrative courts in the United States
6.1. Kognicja oraz model orzeczniczy sądów administracyjnych w USA | str. 132
The jurisdiction and the judgment's model of the administrative courts in the USA
6.2. Wykonanie wyroku w sposób dobrowolny | str. 148
The enforcement of the judgment on a voluntary basis
7. Wykonanie wyroków sądowoadministracyjnych w Polsce | str. 152
The enforcement of judgments of administrative courts in Poland
7.1. Kognicja oraz model orzeczniczy polskich sądów administracyjnych | str. 152
The jurisdiction and the judgment's model of the Polish administrative courts
7.2. Wykonanie wyroku w sposób dobrowolny | str. 164
The enforcement of the judgment on a voluntary basis
8. Podsumowanie | str. 167
Summary

Rozdział III (Chapter III)
Środki prawne służące wykonaniu wyroku sądu administracyjnego | str. 173
Legal measures for the enforcement of judgments of administrative courts
1. Uwagi wprowadzające | str. 173
Introductory notes
2. Wykonanie wyroku kasacyjnego | str. 175
Enforcement of cassatory judgments
2.1. Istota rozstrzygnięcia typu kasacyjnego | str. 175
The essence of cassatory judgments
2.2. Sposoby wykonania wyroku kasacyjnego | str. 186
Methods of the enforcement of cassatory judgments
2.2.1. Obowiązek powtórnego rozstrzygnięcia tej samej sprawy | str. 186
The obligation to hold a new trial in the same case
2.2.2. Obowiązek organu administracji zastosowania się do wskazań sądu przy ponownym rozpoznaniu sprawy | str. 192
The obligation of an administrative authority to comply with the court's indications in the retrial of the same case
2.3. Wpływ uprawnień sygnalizacyjnych na wykonanie wyroku kasacyjnego | str. 204
The impact of the signalization powers on the enforcement of cassatory judgments
3. Wykonanie wyroku co do meritum sprawy | str. 205
Enforcement of judgments on the merits
3.1. Istota wyroku co do meritum sprawy | str. 207
The essence of judgments on the merits
3.2. Sposoby wykonania wyroku co do meritum sprawy | str. 214
Methods of the enforcement of judgments on the merits
3.2.1. Wydanie i wykonanie wyroku zastępującego zaskarżony akt albo czynność z zakresu administracji publicznej | str. 216
Issuance and enforcement of judgments replacing the contested measure or action in the field of public administration
3.2.2. Wykonanie zawartych w wyroku nakazów | str. 229
Enforcement of the orders contained in the judgment
3.2.3. Wykonanie zamieszczonych w wyroku grzywien, sum pieniężnych oraz innych świadczeń | str. 241
Enforcement of the fines and sums of money contained in the judgment
3.2.4. Przymusowe wykonanie wyroków w sprawach skarg na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania | str. 247
Enforcement of judgments in non-activity cases or lengthiness of proceedings before administrative authorities
4. Podsumowanie | str. 256
Summary

Rozdział IV (Chapter IV)
Wykonanie wyroku sądu w sprawach administracyjnych z perspektywy prawa europejskiego | str. 260
Enforcement of judgments in administrative cases from the perspective of European law
1. Uwagi wprowadzające | str. 260
Introductory notes
2. Wykonanie wyroku sądu administracyjnego jako element prawa do sądu - art. 6 EKPC | str. 261
Enforcement of a judgment as an element of a right to a fair trial - art. 6 of the European Convention on Human Rights
3. Modelowe zasady wykonania wyroku sądu administracyjnego w prawie europejskim | str. 272
Model rules for the enforcement of judgments of administrative courts in European law
4. Wykonanie wyroków sądów unijnych w krajowym porządku prawnym | str. 281
Enforcement of the judgments EU courts in the domestic legal order
5. Podsumowanie | str. 293
Summary

Zakończenie (Conclusions) | str. 295

Wykaz orzecznictwa (List of judgments) | str. 299

Bibliografia (Bibliography) | str. 305

Streszczenie | str. 325

Summary | str. 329

Autorzy (The Authors) | str. 333
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

Czternasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera opracowanie dotyczące konsekwencji, jakie wiążą się z brakiem jednolitości terytorialnej prawa hiszpańskiego na prawo kolizyjne. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające zagadnienie potrącenia wierzytelności wyrażonych w różnych walutach, jak i przejścia ryzyka w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów na tle konwencji wiedeńskiej. Oprócz tego w czternastym tomie czasopisma zamieszczono opracowanie dotyczące perspektyw utworzenia fundacji europejskiej. Godne polecenia jest także, zamykające tom, omówienie prawa prywatnego międzynarodowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Współczesne prawo”, nr 1

-15%

„Współczesne prawo”, nr 1

Niniejsze czasopismo zawiera artykuły z dziedziny prawa.

Cena: 9.45 zł 8.00 zł
Administrator 1-2/2016

-26%

Administrator 1-2/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Co nas czeka w 2016 roku?● Skąd się biorą problemy zarządców?● Przegląd podzielników,● Korekta przychodów i kosztów w 2016 roku.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 11/2017

-29%

Administrator 11/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● O zmianie ustawy o własności lokali oraz Prawa budowlanego,
● Podatek od miejsca postojowego w garażu,
● Systemy zdalnego odczytu mediów.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 6/2017

-29%

Administrator 6/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Echa walnych zgromadzeń,
● Dostęp do informacji publicznej,
● Uchwały we wspólnocie,
● Przegląd głowic
.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 9/2016

-29%

Administrator 9/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W numerze m.in.:

Elektroniczna egzekucja,
Wielka płyta we Wrocławiu,
Dekret warszawski a sprawa polska,
Wszystko o windach.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.