Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Wyłączenie odpowiedzialności cywilnoprawnej dostawców usług sieciowych za treści użytkowników

ebook

- 14%

Wyłączenie odpowiedzialności cywilnoprawnej dostawców usług sieciowych za treści użytkowników

Daria Katarzyna Gęsicka

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 99.00 zł 85.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 85.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-7511-5
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W prezentowanej monografii przedstawiono m.in.: rozważania na temat prawa właściwego dla odpowiedzialności dostawców usług sieciowych za treści użytkowników, regulacje dotyczące wyłączenia odpowiedzialności dostawców usług sieciowych w Unii Europejskiej, zasady odpowiedzialności dostawców usług sieciowych na przykładzie prawa amerykańskiego. Opracowanie obejmuje również analizę najważniejszych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sądów krajowych, przy czym szczególną uwagę zwrócono na ich wpływ na funkcjonowanie dostawców usług sieciowych.

Publikacja zawiera także krytyczne rozważania na temat aktualnego stanu prawnego w tym zakresie oraz - jako jedyna obecnie na polskim rynku - szczegółowo odnosi się do projektowanych zmian w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla prawników zajmujących się zagadnieniami naruszeń prawa w internecie oraz dostawców usług sieciowych pragnących zabezpieczyć swoją pozycję prawną. Zainteresuje również użytkowników usług świadczonych drogą elektroniczną.

Tytuł
Wyłączenie odpowiedzialności cywilnoprawnej dostawców usług sieciowych za treści użytkowników
Autor
Daria Katarzyna Gęsicka
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-7511-5
Rok wydania
2014
Liczba stron
420
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 13
Wstęp 21
Rozdział I Wprowadzenie 29
1. Początki i rozwój sieci informatycznych na świecie 29
2. Początki Internetu w Polsce 33
Rozdział II Pojęcie "dostawcy usług sieciowych" (Internet service provider) 40
Rozdział III Odpowiedzialność dostawców usług sieciowych w systemie prawa amerykańskiego 50
1. Uwagi wstępne 50
2. Początki tworzenia odpowiedzialności dostawcy usług sieciowych "za słowo" w systemie prawa amerykańskiego 51
2.1. Etapy rozwoju odpowiedzialności "za słowo" 51
2.2. Przed uchwaleniem The Communications Decency Act 53
2.2.1. Uwagi wstępne 53
2.2.2. Sprawa Cubby, Inc.v. CompuServe, Inc. 53
2.2.3. Sprawa Stratton Oakmont, Inc. v. Prodigy Services 58
2.3. Ustawa o dobrych obyczajach w sieci (The Communications Decency Act) 63
2.3.1. Uwagi wstępne 63
2.3.2. Sprawa Reno v. ACLU 65
2.3.3. Sprawa Kenneth Zeran v. America Online 67
2.3.4. Sprawa Blumenthal v. Drudge and America Online, Inc. 71
2.3.5. Sprawa Jane Doe and John Doe v. America Online, Inc. 74
2.3.6. Sprawa Gucci America v. Hall & Associates Denice Hall and Mindspring Entreprises, Inc. 77
2.3.7. Sprawa Lunney v. Prodigy Services 80
3. Naruszenie praw autorskich 83
3.1. Uwagi wstępne 83
3.2. Odpowiedzialność bezpośrednia (direct liability) 85
3.2.1. Uwagi wstępne 85
3.2.2. Sprawa Playboy Enterprises, Inc. v. Frena 86
3.2.3. Sprawa Religious Technology Center v. Netcom On-line Communication Services, Inc. 89
3.3. Odpowiedzialność za czyn cudzy (vicarious liability) 93
3.3.1. Uwagi wstępne 93
3.3.2. Sprawa Marobie-FL, Inc. v. National Association of Fire Equipment Distributors 97
3.3.3. Sprawa Artists Music, Inc. v. Reed Publishing, Inc. 99
3.3.4. Sprawa Polygram International Publishing v. Nevada/TIG, Inc. 101
3.4. Odpowiedzialność pośrednia (contributory liability) 105
3.5. Wyłączenie odpowiedzialności dostawców usług sieciowych z tytułu naruszenia praw autorskich w Digital Millennium Copyrigtht Act z 1998 r. 109
3.5.1. Uwagi wstępne 109
3.5.2. Tymczasowy przekaz (transitory communications) 110
3.5.3. Systemowe, krótkotrwałe przechowywanie danych w pamięci podręcznej (system caching) 111
3.5.4. Przechowywanie informacji w systemach lub sieciach na żądanie użytkowników (storage of information on systems or networks at direction of users) 112
3.5.5. Narzędzia służące do lokalizacji informacji (information location tools) 115
3.5.6. Instytucje oświatowe nieprowadzące działalności gospodarczej (non-profit educational institutions) 116
3.5.7. Roszczenie informacyjne (subpoena to identify infringer) 117
3.5.8. Dodatkowe postanowienia 118
3.5.9. Orzecznictwo sądów amerykańskich po uchwaleniu DMCA. Ocena funkcjonowania aktu 119
3.5.9.1. Uwagi wstępne 119
3.5.9.2. Sprawa A&M Records v. Napster, Inc. 120
3.5.9.3. Sprawa MGM Studios, Inc. v. Grokster Ltd 127
3.5.9.4. Sprawa Arista Records, LLC v. Lime Group, LLC 129
3.5.9.5. Sprawa Viacom International, Inc. i inni v. YouTube, Inc., You Tube, LLC., Google, Inc. 131
3.6. Wnioski 134
Rozdział IV Wyłączenie odpowiedzialności dostawców usług sieciowych w systemie prawa Unii Europejskiej 142
1. Uwagi wstępne 142
2. Sytuacja prawna dostawców usług sieciowych w krajach Unii Europejskiej przed wejściem w życie dyrektywy o handlu elektronicznym 144
2.1. Uwagi wstępne 144
2.2. Odpowiedzialność dostawców dostępu do sieci 145
2.3. Odpowiedzialność dostawcy zawartości w sieci (content provider) 147
2.4. Odpowiedzialność dostawcy usług świadczonych drogą elektroniczną 151
2.4.1. Uwagi wstępne 151
2.4.2. Odpowiedzialność dostawcy usług sieciowych w Niemczech 152
2.4.3. Odpowiedzialność dostawców usług sieciowych w Hiszpanii 155
2.4.4. Odpowiedzialność dostawców usług sieciowych w Holandii 156
2.4.5. Odpowiedzialność dostawców usług sieciowych we Francji 158
2.4.6. Odpowiedzialność dostawców usług sieciowych w Szwecji 161
2.4.7. Odpowiedzialność dostawców usług sieciowych w Wielkiej Brytanii 162
2.4.8. Odpowiedzialność dostawców usług sieciowych w Polsce 164
2.4.9. Wnioski 172
3. Dyrektywa o handlu elektronicznym i jej implementacja do porządków prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej 174
3.1. Uwagi wstępne 174
3.2. Zakres przedmiotowy 178
3.2.1. Uwagi wstępne 178
3.2.2. Pojęcie usług społeczeństwa informacyjnego 179
3.2.3. Pojęcie dostawcy usług sieciowych w świetle dyrektywy o handlu elektronicznym 188
3.2.4. Systematyka aktu 189
3.3. Mere conduit - zwykły przesył 192
3.3.1. Uwagi wstępne 192
3.3.2. Relacja art. 12 u.ś.u.d.e do art. 231 pr. aut. 215
3.4. Usługa cachingu 221
3.5. Usługa hostingu 247
3.5.1. Uwagi wstępne 247
3.5.2. Procedura notyfikacyjna (notice and take down procedure) 288
3.6. Odpowiedzialność operatorów systemów wyszukiwawczych i administratorów katalogów odesłań hipertekstowych 302
3.7. Brak generalnego obowiązku monitorowania danych 305
4. Wnioski de lege ferenda 310
4.1. Uwagi wstępne 310
4.2. Postulaty de lege ferenda 316
Rozdział V Prawo właściwe dla odpowiedzialności dostawców usług sieciowych za treści użytkowników 332
1. Zagadnienia wstępne 332
1.1. Naruszenia wielomiejscowe 332
1.2. Pojęcie elektronicznego czynu niedozwolonego 333
1.3. Problematyka szczególnej normy kolizyjnej dla elektronicznych czynów niedozwolonych 336
1.4. Charakter prawny zasady państwa pochodzenia (art. 3a u.ś.u.d.e.) 340
2. Prawo właściwe dla odpowiedzialności dostawców usług sieciowych na podstawie rozporządzenia Rzym II 346
2.1. Uwagi wstępne 346
2.2. Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych - zagadnienia ogólne 347
2.3. Prawo właściwe dla odpowiedzialności dostawców usług sieciowych za treści użytkowników naruszające zasady uczciwej konkurencji na podstawie art. 6 rozporządzenia Rzym II 354
2.4. Prawo właściwe dla odpowiedzialności dostawców usług sieciowych za treści użytkowników naruszające prawa własności intelektualnej 358
2.4.1. Uwagi wstępne 358
2.4.2. Zasada traktowania narodowego a prawo prywatne międzynarodowe 359
2.4.3. Artykuł 5 ust. 2 konwencji berneńskiej jako norma kolizyjna 361
2.4.4. Prawo właściwe dla odpowiedzialności dostawców usług sieciowych za treści użytkowników naruszające prawa własności intelektualnej na podstawie art. 8 rozporządzenia Rzym II 362
2.4.5. Rozwiązania alternatywne dla rozporządzenia Rzym II 368
2.5. Prawo właściwe dla odpowiedzialności dostawców usług sieciowych za treści użytkowników naruszające dobra osobiste osób trzecich na podstawie art. 15 i 16 p.p.m. 373
2.6. Wnioski 389
Bibliografia 391
Źródła internetowe 403
Wykaz powołanych orzeczeń 409
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

W szesnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie poświęcone aspektom kolizyjnoprawnym zapisu windykacyjnego. Ponadto zamieszczono artykuł dotyczący niektórych konsekwencji zmiany statutu w międzynarodowym prawie spółek w przypadku przymusowego przeniesienia siedziby spółki za granicę. Godne polecenia są także rozważania o następstwach niemożności stwierdzenia treści prawa obcego na tle art. 10 ust. 2 ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym. Szesnasty tom czasopisma zamykają uwagi o uregulowaniach rozporządzenia Rzym II i ich stosowaniu na tle doświadczeń polskiej judykatury oraz glosa orzeczenia dotyczącego kolizyjnoprawnych konsekwencji rozdzielności majątkowej ustanowionej na podstawie prawa polskiego.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 9

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 9

Kolejny numer czasopisma poświęcony jest dalszym rozważaniom prawniczym, wychodzącym nie tylko poza granice Polski, ale także Europy. Wśród opracowań pojawiły się teksty dotyczące ukraińskiego prawa podatkowego oraz regulacji w zakresie pracy więźniów w nigeryjskim systemie penitencjarnym w kontekście ochrony praw człowieka. Należy także zwrócić uwagę na artykuły poświęcone interpretacji prawa w kontekście pracy orzeczniczej polskich sądów administracyjnych, czy znakom towarowym. W numerze 9 SJLS znalazły się ponadto artykuły z zakresu szeroko ujętego prawa międzynarodowego, poświęcone problematyce ludobójstwa, prawa narodów do samostanowienia czy kwestii uchodźstwa. Tak więc, SJLS zawiera rozważania z zakresu teorii prawa, prawa gospodarczego, prawa międzynarodowego publicznego, praw człowieka oraz prawa Unii Europejskiej. W każdym kolejnym numerze zamieszczane są także sprawozdania z konferencji naukowych, krajowych i zagranicznych, w których uczestniczyli pracownicy i doktoranci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, a także wykaz monografii autorstwa pracowników Wydziału i konferencji organizowanych przez Wydział oraz jego Fundację Facultas Iuridica, która współfinansuje wydanie periodyku. Materiały publikowane w czasopiśmie kierowane są do szerokiego grona prawników, zarówno teoretyków, jak i praktyków, a także do studentów i doktorantów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

-14%

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod redakcją naukową Pani Prezes Urzędu Patentowego - dr Alicji Adamczak to blisko 100 tekstów merytorycznych związanych z własnością przemysłową. W księdze są znakomite teksty m.in.: o historii Urzędu Patentowego, o historii ustawodawstwa o ochronie własności przemysłowej, o słynnych polskich wynalazcach, o rozwoju techniki wojskowej czy techniki lotniczej. Są także artykuły prawnicze dotyczące prawa własności przemysłowej, znaków towarowych, opisów patentowych. Jest również tekst o tym, jak zostaje się wynalazcą. Autorzy to nie tylko teoretycy z wielu różnych dyscyplin naukowych, ale i praktycy, wśród których są: wynalazcy, prawnicy, historycy, ekonomiści, inżynierowie, językoznawca, projektanci, rzecznicy patentowi. W księdze są również teksty przedstawicieli instytucji, które najściślej współpracują z Urzędem Patentowym.

Cena: 169.00 zł 146.00 zł
Administrator 5/2015

-29%

Administrator 5/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● O kondycji branży dźwigowej,
● Prawo wstępu do lokalu w spółdzielni,
● Po zebraniach rocznych.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 6/2016

-28%

Administrator 6/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
● Ustalanie opłat przez spółdzielnie,
● Detekcja gazów w garażach.

Cena: 19.50 zł 14.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2019

-29%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2019

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Stawka na specjalizacje? – debata
● Nie wystarczy prawo i technika… – wywiad
● Jak rozliczać ciepło?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.