Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Wypowiedzenie stosunku pracy

ebook

- 14%

Wypowiedzenie stosunku pracy

Krzysztof Stefański, Zbigniew Góral, Mirosław Włodarczyk, Piotr Prusinowski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 136.00 zł 117.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 117.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8124-465-7
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka porusza tematykę będącą jednym z najczęstszych przedmiotów sporów sądowych - wypowiedzenie stosunku pracy. Zawiera szczegółową i kompleksową prezentację problematyki tej jednej z podstawowych instytucji indywidualnego prawa pracy. Autorzy zwracają szczególną uwagę na ostatnie zmiany w obowiązującej regulacji oraz w szerokim zakresie odwołują się do orzecznictwa sądowego. Nie uciekając od kwestii teoretycznych, podejmują próbę ukazania tego, co jest ważne zwłaszcza z praktycznego punktu widzenia.

Przedmiotem analizy są:

pojęcie i zakres zastosowania wypowiedzenia jako sposobu ustania stosunku pracy,
konstrukcja prawna wypowiedzenia,
sytuacja stron stosunku pracy w okresie wypowiedzenia, ochrona przed wypowiedzeniem (zarówno powszechna, jak i szczególna),
roszczenia przysługujące w razie wypowiedzenia wadliwego i tryb ich dochodzenia.W publikacji zostały uwzględnione najnowsze zmiany wprowadzone w Kodeksie pracy w zakresie dotyczącym wypowiadania umów terminowych, możliwości zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, ochrony trwałości stosunku pracy (m.in. w okresie przedemerytalnym), uprawnień pracownika w razie wadliwego wypowiedzenia stosunku pracy, trybu dochodzenia roszczeń z tego tytułu.

Adresaci:
Opracowanie skierowane jest do pracowników działów kadr, pracodawców, działaczy związkowych. Zainteresuje także prawników praktyków oraz pracowników naukowych (nie tylko uniwersyteckich) zajmujących się przede wszystkim prawem pracy, ale również kwestiami zarządzania zasobami ludzkimi.

Tytuł
Wypowiedzenie stosunku pracy
Autorzy
Krzysztof Stefański, Zbigniew Góral, Mirosław Włodarczyk, Piotr Prusinowski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8124-465-7
Seria
Biblioteka Prawa Pracy
Rok wydania
2017
Liczba stron
344
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Wprowadzenie | str. 15

Rozdział 1. Wypowiedzenie stosunku pracy - zagadnienia ogólne | str. 19
1. Wypowiedzenie jako jeden ze sposobów zakończenia stosunku pracy | str. 19
2. Zakres zastosowania wypowiedzenia jako sposobu rozwiązania stosunku pracy | str. 21
2.1. Ze względu na podstawę zatrudnienia | str. 21
2.1.1. Umowa o pracę | str. 21
2.1.2. Inne podstawy zatrudnienia pracowniczego | str. 26
2.2. Ze względu na podmiot wypowiadający | str. 29
3. Wypowiedzenie stosunku pracy jako oświadczenie woli | str. 31
3.1. Złożenie oświadczenia woli o wypowiedzeniu | str. 31
3.2. Forma oświadczenia woli o wypowiedzeniu | str. 42
3.3. Treść oświadczenia woli o wypowiedzeniu | str. 47

Rozdział 2. Konstrukcja prawna wypowiedzenia stosunku pracy | str. 56
1. Termin rozwiązania stosunku pracy na skutek dokonanego wypowiedzenia | str. 56
2. Okres wypowiedzenia | str. 60
2.1. Kryteria różnicujące długość okresu wypowiedzenia | str. 60
2.2. Możliwość wydłużania i skracania okresów wypowiedzenia na podstawie wyraźnego upoważnienia ustawowego | str. 66
2.3. Możliwość modyfikowania kodeksowych okresów wypowiedzenia (charakter prawny przepisów o okresach wypowiedzenia) | str. 76
2.4. Dopuszczalność modyfikowania długości okresu wypowiedzenia a rozpoczęcie jego biegu | str. 80

Rozdział 3. Sytuacja prawna pracownika w okresie wypowiedzenia | str. 86
1. Zasada równego traktowania pracowników w okresie wypowiedzenia | str. 86
2. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy | str. 89
2.1. Uwagi ogólne | str. 89
2.2. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na skutek odwołania ze stanowiska | str. 91
2.3. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na mocy porozumienia stron | str. 93
2.4. Jednostronne zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy przez pracodawcę | str. 96
3. Udzielanie urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia | str. 106
4. Dni wolne na poszukiwanie pracy | str. 116
4.1. Zakres zastosowania | str. 116
4.2. Ratio legis art. 37 k.p. | str. 122
4.3. Tryb udzielania i sposób wykorzystania dni wolnych na poszukiwanie pracy | str. 125
4.4. Wymiar zwolnienia | str. 129

Rozdział 4. Ochrona pows zechna przed wypowiedzeniem stosunku pracy | str. 132
1. Uwagi wprowadzające | str. 132
2. Konsultacja związkowa zamiaru wypowiedzenia | str. 133
3. Wymóg zasadności wypowiedzenia - ogólna charakterystyka | str. 151
4. Zasadność wypowiedzenia w świetle wytycznych Sądu Najwyższego | str. 154
5. Przyczyny wypowiedzenia leżące po stronie pracownika | str. 163
5.1. Uwagi wprowadzające | str. 163
5.2. Niewykonywanie pracy | str. 163
5.3. Niewłaściwe wykonywanie pracy | str. 165
5.4. Niewykonanie polecenia pracodawcy | str. 168
5.5. Brak kwalifikacji | str. 170
5.6. Naruszenie obowiązku dbałości o dobro pracodawcy | str. 171
5.7. Utrata zaufania | str. 178
5.8. Wiek emerytalny | str. 182
5.9. Inne przyczyny | str. 185
6. Przyczyny leżące po stronie pracodawcy | str. 187
7. Negatywne przyczyny wypowiedzenia | str. 194
7.1. Uwagi Wprowadzające | str. 194
7.2. Skorzystanie z uprawnień antydyskryminacyjnych | str. 195
7.3. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę | str. 198
7.4. Odmowa świadczenia pracy w formie telepracy | str. 200

Rozdział 5. Szczególna ochrona pracowników przed wypowiedzeniem stosunku pracy | str. 202
1. Pojęcie | str. 202
2. Konstrukcja prawna | str. 203
2.1. Uwagi wprowadzające | str. 203
2.2. Zakres podmiotowy | str. 205
2.3. Czas trwania ochrony (okres ochronny) | str. 206
2.4. Zakres przedmiotowy ochrony | str. 206
2.5. Środek prawny ochrony | str. 208
3. Katalog przypadków ochrony szczególnej | str. 210
3.1. Uwagi wprowadzające | str. 210
3.2. Wiek przedemerytalny | str. 211
3.3. Usprawiedliwiona nieobecność w pracy - art. 41 k.p. | str. 219
3.4. Ochrona w związku z rodzicielstwem i opieką nad dziećmi | str. 224
3.5. Ochrona działaczy związkowych | str. 230
3.6. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy na gruncie ustawy z 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników | str. 240
3.7. Ochrona społecznych inspektorów pracy | str. 249
3.8. Ochrona związana z odbywaniem służby wojskowej | str. 249
3.9. Ochrona przysługująca członkom rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego | str. 251
3.10. Ochrona przysługująca członkom rad pracowników | str. 251
3.11. Ochrona przewidziana w przepisach o europejskich radach zakładowych, europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej, spółdzielni europejskiej oraz spółkach powstałych w wyniku transgranicznego połączenia się spółek | str. 251
3.12. Ochrona związana z pełnieniem mandatu posła lub senatora | str. 253
3.13. Inne przypadki ochrony | str. 254

Rozdział 6. Roszczenia przysługujące pracownikowi w razie wadliwego wypowiedzenia stosunku pracy | str. 256
1. Katalog roszczeń | str. 256
2. Uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne i przywrócenie do pracy | str. 258
2.1. Charakter prawny roszczeń | str. 258
2.2. Niecelowość lub niemożliwość spełnienia roszczenia | str. 261
2.3. Konsekwencje reaktywowania umowy o pracę | str. 268
2.4. Podjęcie pracy w wyniku przywrócenia do pracy | str. 270
2.5. Egzekucja wyroku przywracającego do pracy | str. 277
3. Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy | str. 280
3.1. Uwagi wprowadzające | str. 280
3.2. Charakter prawny wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy | str. 282
3.3. Dopuszczalność dochodzenia wynagrodzenia ponad limit z art. 47 k.p. | str. 285
3.4. Wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy | str. 287
4. Odszkodowanie | str. 288
4.1. Charakter prawny odszkodowania | str. 288
4.2. Wysokość odszkodowania | str. 289
4.3. Dochodzenie odszkodowania uzupełniającego | str. 293
4.4. Zbieg prawa do odszkodowania | str. 295
4.5. Relacja zachodząca między odszkodowaniem a innymi świadczeniami | str. 298
4.6. Sytuacja prawna pracownika po zasądzeniu odszkodowania | str. 299
5. Wynagrodzenie za skrócony okres wypowiedzenia | str. 300
6. Roszczenia przysługujące zatrudnionym na okres próbny i czas określony | str. 305
7. Procesowe aspekty dochodzenia roszczeń przez pracownika | str. 308
7.1. Termin dochodzenia roszczeń | str. 308
7.2. Procesowe konsekwencje alternatywności roszczeń | str. 310
7.3. Postępowanie przed sądem pracy | str. 312

Bibliografia | str. 319

Wykaz orzeczeń | str. 329
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

Czternasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera opracowanie dotyczące konsekwencji, jakie wiążą się z brakiem jednolitości terytorialnej prawa hiszpańskiego na prawo kolizyjne. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające zagadnienie potrącenia wierzytelności wyrażonych w różnych walutach, jak i przejścia ryzyka w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów na tle konwencji wiedeńskiej. Oprócz tego w czternastym tomie czasopisma zamieszczono opracowanie dotyczące perspektyw utworzenia fundacji europejskiej. Godne polecenia jest także, zamykające tom, omówienie prawa prywatnego międzynarodowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

Prace zamieszczone w kolejnym tomie tej serii poświęcono w przeważającej mierze prawu kolizyjnemu. Autorzy podejmują zarówno zagadnienia o charakterze ogólnym, takie jak kwestia przepisów wymuszających swoje zastosowanie, jak również szczegółowe rozwiązania z zakresu prawa własności intelektualnej czy też prawa rodzinnego. Nie zabrakło w nim również analitycznego opracowania kwestii zdatności arbitrażowej na tle prawnoporównawczym.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

"Silesian Journal of Legal Studies" (SJLS) w numerze 8 prezentuje opracowania przedstawicieli nauk prawnych z Czech, Nigerii, Słowacji oraz Polski. Poruszane są zagadnienia szeroko rozumianego publicznego prawa gospodarczego, między innymi dotyczące rynku kapitałowego (Rafał Blicharz) oraz ochrony danych osobowych indywidualnych przedsiębiorców (Anna Hołda-Wydrzyńska). Dwa artykuły poświęcone zostały problemom prawa prywatnego międzynarodowego w kontekście ochrony osób starszych (Anna Juryk), a także procesu kodyfikacji czeskiego prawa prywatnego międzynarodowego (Naděžda Rozehnalová). Szereg intersujących opracowań dedykowanych jest różnym problemom prawa Unii Europejskiej, takim jak na przykład migracja (Anna Magdalena Kosińska), prawa obywateli UE do nieograniczonego dostępu do unijnego prawodawstwa we własnym języku (Aneta Skorupa-Wulczyńska), jak również roli Funduszu Powierniczego Madad w związku z kryzysem w Syrii (Adriana Kalicka-Mikołajczyk).

W najnowszym numerze "SJLS" znalazły się również rozważania z zakresu ochrony praw człowieka. Jedno z nich koncentruje się na decyzji Trybunału SADC w sprawie Mike’a Campbella przeciwko Republice Zimbabwe (Michael C. Ogwezzy). Z kolei w drugim Autor Paweł Mielniczek) prezentuje swoje uwagi na temat suwerenności państwa oraz ekstraterytorialnego stosowania traktatów praw człowieka.

Interesujący jest również artykuł poświęcony prawu kosmicznemu, a dokładniej badaniom Marsa i jego eksploatacji (Marek Mikuła).

Wreszcie, w numerze 8 znalazło się także opracowanie z zakresu prawa pracy, tym razem w odniesieniu do ustawodawstwa słowackiego (Andrea Olšovská and Marek Švec).

W "SJLS" opublikowane zostały ponadto sprawozdania z konferencji oraz innych wydarzeń naukowych, w tym z Jessup Moot Court Competition z prawa międzynarodowego publicznego, w którym brali udział studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Tak jak do tej pory było to praktykowane, także i w tym numerze zamieszczony został spis monografii i prac zbiorowych opublikowanych w 2015 roku, których autorami oraz redaktorami są pracownicy naukowy WPiA UŚ. Czasopismo zawiera też listę konferencji organizowanych w 2015 roku przez Wydział we współpracy z Fundacją "Facultas Iuridica". Należy także podkreślić, że znaczne wsparcie finansowe Fundacji pozwala na wydawanie kolejnych numerów "Silesian Journal of Legal Studies".

Tak więc, na łamach czasopisma specjaliści i badacze pochodzący z różnych ośrodków naukowych z kraju i ze świata zaprezentowali swoje przemyślenia i wyniki badań z zakresu wielu dyscyplin naukowych, co oznacza, że dysputy prawnicze nadal przekraczają granice, i to nie tylko w obrębie kontynentu europejskiego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
40 lat Kodeksu pracy

-14%

40 lat Kodeksu pracy

Publikacja zawiera zbiór referatów wygłoszonych w trakcie Piątego Seminarium Szubertowskiego oraz opracowań zainspirowanych tym wydarzeniem, powstałych dla uczczenia 40. rocznicy obowiązywania ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. W książce zawarto artykuły, które stanowią podsumowanie, ocenę, a także refleksje na temat tego niezwykle ważnego dla polskiego prawa pracy aktu prawnego.W monografii oprócz teoretycznych, ogólnych rozważań omówiono wiele praktycznych kwestii związanych ze stosowaniem kodeksu pracy, w tym m.in. dotyczących takich zagadnień jak:

uprawnienia rodzicielskie w zakresie urlopu macierzyńskiego,
zatrudnienie pracownicze kadry kierowniczej,
uzasadniona przyczyna rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony,
kodeksowa szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym,
udział pracodawcy w ryzyku niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,
praca w godzinach nadliczbowych oraz praca w niedziele i święta.


Autorzy przedstawili także wybrane regulacje kodeksu pracy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego.Adresaci:

Książka przeznaczona jest dla nauczycieli akademickich, prawników praktyków, aplikantów oraz doktorantów. Ze względu na praktyczny wymiar omawianych zagadnień zainteresuje również pracowników działów kadr, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy oraz osoby związane z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
Administrator 12/2017

-29%

Administrator 12/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● KZN a własność lokali,
● By nie było miejsc bez duszy,
● O wykorzystaniu termowizji.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2022

-33%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2022

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W numerze m.in.:

Gmina Wrocław kontra KIS
Zmiany w rozliczaniu kosztów ciepła
Prawo nie działa wstecz

Cena: 20.80 zł 14.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.