Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy w umownym stosunku pracy

ebook

- 14%

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy w umownym stosunku pracy

Zbigniew Góral, Marcin Wujczyk

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-9585-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W książce omówiono zagadnienia dotyczące instytucji wypowiedzenia warunków pracy lub płacy wynikających z umowy o pracę uregulowanej przepisami kodeksu pracy (art. 42 § 1–3 k.p).

Autor w sposób szczegółowy i praktyczny przedstawia zakres przedmiotowy wypowiedzenia zmieniającego, wymogi formalne, jakie powinno spełniać, roszczenia przysługujące pracownikom w razie wadliwego wypowiedzenia zmieniającego, a także obowiązki związków zawodowych w toku procedury konsultacji zamiaru wypowiedzenia warunków pracy lub płacy.

Wyjaśniono również przypadki nietypowe i kontrowersyjne związane ze stosowaniem wymienionych przepisów, w tym możliwość wyłączenia stosowania wypowiedzenia zmieniającego, obowiązek wypowiedzenia warunków pracy lub płacy w przypadku uchylenia układu zbiorowego pracy czy konsekwencje złożenia przez pracownika oświadczenia, w którym twierdzi, że wypowiada dotychczasowe warunki pracy.

Rozważania zostały zilustrowane licznymi przykładami opartymi na orzecznictwie sądowym oraz praktyce prawa pracy.

Adresaci:

Książka jest przeznaczona dla pracodawców, pracowników działów kadr i HR, sędziów sądów pracy, inspektorów pracy, a także przedstawicieli związków zawodowych. Zainteresuje również radców prawnych, adwokatów specjalizujących się w prawie pracy oraz przedstawicieli nauki tej dziedziny prawa.

Tytuł
Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy w umownym stosunku pracy
Autorzy
Zbigniew Góral, Marcin Wujczyk
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-9585-4
Seria
Biblioteka Prawa Pracy
Rok wydania
2015
Liczba stron
372
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 15

Wstęp | str. 17

Rozdział 1
Ogólna charakterystyka wypowiedzenia warunków pracy lub płacy | str. 25

1. Uwagi wstępne | str. 25
2. Funkcje wypowiedzenia zmieniającego | str. 25
3. Przedkodeksowa konstrukcja wypowiedzenia zmieniającego | str. 27
4. Regulacja wypowiedzenia zmieniającego w kodeksie pracy | str. 31
5. Uwagi podsumowujące | str. 32

Rozdział 2
Konstrukcja wypowiedzenia warunków pracy lub płacy | str. 33

1. Uwagi wstępne | str. 33
2. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy jako oświadczenie woli | str. 33
3. Elementy istotne oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu warunków pracy lub płacy | str. 35
4. Propozycja nowych warunków pracy | str. 44
5. Oświadczenie pracownika o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków pracy lub płacy | str. 45
6. Termin do złożenia oświadczenia przez pracownika | str. 51
7. Forma oświadczenia pracownika | str. 58
8. Skutek wypowiedzenia warunków pracy lub płacy | str. 60
9. Uwagi podsumowujące | str. 63

Rozdział 3
Zakres podmiotowy wypowiedzenia warunków pracy lub płacy | str. 65

1. Uwagi wstępne | str. 65
2. Podmioty uprawnione do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu warunków pracy lub płacy | str. 65
3. Prawo pracownika do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu warunków pracy lub płacy - uwagi de lege ferenda | str. 73
4. Przyznanie pracownikowi prawa do wypowiadania warunków pracy i płacy | str. 75
5. Uwagi podsumowujące | str. 80

Rozdział 4
Zakres przedmiotowy wypowiedzenia warunków pracy lub płacy | str. 82

1. Uwagi wstępne | str. 82
2. Możliwość dokonania wypowiedzenia zmieniającego w zależności od rodzaju zawartej umowy o pracę | str. 82
3. Temporalny zakres wypowiedzenia zmieniającego | str. 87
4. Elementy treści stosunku pracy podlegające wypowiedzeniu | str. 90
5. Pojęcie istotności warunków pracy i płacy w doktrynie i judykaturze | str. 97
6. Pojęcie istotnej i nieistotnej zmiany warunków pracy i płacy wynikających z umowy o pracę | str. 98
7. Pojęcie korzystności warunków pracy i płacy wynikających z umowy o pracę | str. 101
8. Zakres przedmiotowy wypowiedzenia zmieniającego w orzecznictwie sądowym | str. 105
9. Warunki umowy o pracę, które nie mogą być przedmiotem wypowiedzenia zmieniającego | str. 110
10. Zakres przedmiotowy warunków pracy i płacy wynikających ze źródeł prawa pracy | str. 112
10.1. Układy zbiorowe pracy | str. 112
10.2. Regulamin wynagrodzenia | str. 116
10.3. Regulamin pracy | str. 117
10.4. Porozumienia zbiorowe inne niż układy zbiorowe | str. 119
11. Zmiana warunków pracy i płacy niewymagająca złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu zmieniającym | str. 123
11.1. Zmiana warunków pracy i płacy w drodze porozumienia zmieniającego | str. 124
11.2. Zmiana warunków pracy i płacy w wyniku zmiany przepisów prawa | str. 126
11.3. Powierzenie pracownikowi innego rodzaju pracy na podstawie art. 42 § 4 k.p. | str. 129
11.4. Powierzenie innej pracy w okresie przestoju na podstawie art. 81 § 3 k.p. | str. 131
11.5. Zmiana warunków pracy lub płacy ze względu na konieczność ochrony zdrowia pracownika | str. 133
11.6. Powierzenie innego rodzaju pracy w związku z prowadzoną akcją ratowniczą | str. 135
11.7. Zmiana warunków pracy pracownika wracającego do pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego | str. 136
11.8. Zmiana warunków pracy lub płacy na podstawie przepisów pragmatyk służbowych | str. 136
12. Uwagi podsumowujące | str. 137

Rozdział 5
Wymogi formalne wypowiedzenia warunków pracy lub płacy | str. 141

1. Uwagi wstępne | str. 141
2. Obowiązek zachowania formy pisemnej | str. 141
3. Obowiązek zachowania wymaganych okresów wypowiedzenia | str. 154
4. Wskazanie przyczyn uzasadniających wypowiedzenie | str. 160
5. Obowiązek pouczenia pracownika o przysługujących mu uprawnieniach | str. 161
6. Obowiązek w zakresie języka, w jakim sporządzone jest oświadczenie o wypowiedzeniu warunków pracy lub płacy | str. 164
7. Uwagi podsumowujące | str. 165

Rozdział 6
Tryb konsultacji związkowej wypowiedzenia warunków pracy lub płacy | str. 167

1. Uwagi wstępne | str. 167
2. Zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi warunków pracy lub płacy | str. 167
3. Cel konsultacji związkowej w razie zamiaru wypowiedzenia warunków pracy lub płacy | str. 168
4. Adresat zawiadomienia o zamiarze wypowiedzenia warunków pracy lub płacy | str. 169
5. Zakres, forma i termin zawiadomienia skierowanego do związku zawodowego | str. 181
6. Stanowisko organizacji związkowej | str. 186
7. Rozpatrzenie zastrzeżeń przez pracodawcę | str. 190
8. Wyłączenie obowiązku prowadzenia konsultacji związkowej | str. 191
9. Uwagi podsumowujące | str. 197

Rozdział 7
Przyczyny uzasadniające dokonanie wypowiedzenia warunków pracy lub płacy | str. 200

1. Uwagi wstępne 200
2. Charakter prawny przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie warunków pracy lub płacy | str. 200
3. Przyczyny uzasadniające wypowiedzenie warunków pracy lub płacy leżące po stronie pracownika | str. 205
3.1. Nienależyte wykonywanie obowiązków | str. 205
3.2. Wyrządzenie szkody w mieniu pracodawcy | str. 207
3.3. Odmowa wykonania polecenia przełożonego | str. 208
3.4. Prawo pracodawcy doboru pracowników | str. 208
3.5. Naruszenie zasad współżycia społecznego | str. 210
3.6. Stan zdrowia | str. 210
3.7. Utrata uprawnień wymaganych przez pracodawcę na danym stanowisku | str. 211
3.8. Konflikt z pracodawcą | str. 212
3.9. Utrata zaufania | str. 212
3.10. Dezorganizacja pracy | str. 215
3.11. Naruszenie zakazu konkurencji | str. 218
3.12. Niespełnienie oczekiwań | str. 219
3.13. Prawomocne skazanie pracownika | str. 219
3.14. Niepodnoszenie kwalifikacji zawodowych | str. 220
3.15. Odwołanie ze stanowiska | str. 221
3.16. Przekroczenie granic krytyki pracodawcy przez pracownika | str. 221
3.17. Przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia | str. 222
4. Przyczyny uzasadniające wypowiedzenie warunków pracy lub płacy leżące po stronie pracodawcy | str. 223
4.1. Likwidacja stanowiska | str. 223
4.2. Brak możliwości dostarczenia pracy | str. 225
4.3. Przyczyny wskazane w treści art. 43 k.p. | str. 225
4.4. Zmiana przepisów | str. 226
4.5. Inne przyczyny leżące po stronie pracodawcy | str. 227
5. "Negatywne" przyczyny wypowiedzenia warunków pracy lub płacy | str. 228
5.1. Osiągnięcie wieku emerytalnego | str. 228
5.2. Przejście zakładu pracy | str. 229
5.3. Klauzula generalna zasad współżycia społecznego a zasadność wypowiedzenia zmieniającego | str. 230
5.4. Stan zdrowia | str. 231
5.5. Skorzystanie z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania | str. 231
6. Uwagi podsumowujące | str. 232

Rozdział 8
Zakres odpowiedniego stosowania przepisów o wypowiedzeniu umowy o pracę do wypowiedzenia warunków pracy lub płacy | str. 236

1. Uwagi wstępne | str. 236
2. Pojęcie odpowiedniego stosowania przepisów | str. 236
3. Analiza dopuszczalności odpowiedniego stosowania wybranych przepisów regulujących wypowiedzenie umowy o pracę do wypowiedzenia warunków pracy lub płacy | str. 239
3.1. Dopuszczalność stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych | str. 239
3.2. Dopuszczalność stosowania przepisu uprawniającego pracodawcę do skrócenia okresu wypowiedzenia (art. 361 k.p.) | str. 245
3.3. Dopuszczalność stosowania przepisu przyznającego pracownikowi prawo do dni na poszukiwanie pracy w okresie wypowiedzenia (art. 37 k.p.) | str. 246
3.4. Dopuszczalność stosowania przepisu uprawniającego pracodawcę do nakazania pracownikowi wykorzystania urlopu w okresie wypowiedzenia (art. 1671 k.p.) | str. 247
3.5. Dopuszczalność stosowania przepisu zakazującego stosowania wypowiedzenia umowy o pracę z powodu przejęcia części lub całości zakładu pracy (art. 231 § 6 k.p.) | str. 248
3.6. Dopuszczalność stosowania przepisów zakazujących stosowania wypowiedzenia umowy o pracę jako sankcji za skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu (art. 183e k.p.) | str. 249
3.7. Dopuszczalność stosowania przepisu zakazującego stosowania wypowiedzenia umowy o pracę jako sankcji za odmowę wyrażenia zgody na wykonywanie pracy w formie telepracy (art. 679 k.p.) | str. 249
3.8. Dopuszczalność stosowania przepisów ograniczających możliwość rozwiązania umowy za wypowiedzeniem zawartej w celu przygotowania zawodowego (art. 196 k.p.) | str. 250
3.9. Dopuszczalność stosowania przepisu penalizującego dokonanie wypowiedzenia umowy o pracę z rażącym naruszeniem prawa pracy (art. 281 pkt 3 k.p.) | str. 251
4. Uwagi podsumowujące | str. 251

Rozdział 9
Status pracownika w okresie wypowiedzenia warunków pracy lub płacy | str. 253

1. Uwagi wstępne | str. 253
2. Regulacja statusu pracownika w okresie wypowiedzenia warunków pracy lub płacy | str. 253
3. Uwagi podsumowujące | str. 261

Rozdział 10
Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem warunków pracy lub płacy | str. 262

1. Uwagi wstępne | str. 262
2. Ochrona kobiet w ciąży, pracowników w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu rodzicielskiego | str. 263
3. Ochrona pracowników w okresie urlopu wychowawczego | str. 266
4. Ochrona pracowników korzystających z obniżonego wymiaru czasu pracy | str. 267
5. Ochrona pracowników w okresie urlopu i innej nieobecności w pracy | str. 269
6. Ochrona działaczy związkowych | str. 270
7. Ochrona członków rady pracowników | str. 277
8. Ochrona członków specjalnego zespołu negocjacyjnego lub europejskiej rady zakładowej | str. 279
9. Ochrona społecznego inspektora pracy | str. 281
10. Ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym | str. 283
11. Ochrona pracowników sprawujących mandat posła lub senatora | str. 288
12. Ochrona pracowników sprawujących mandat radnego | str. 290
13. Ochrona pracowników powołanych do odbycia czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego | str. 293
14. Inne przypadki szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem warunków pracy lub płacy | str. 294
15. Uchylenie szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem warunków pracy lub płacy | str. 295
16. Skutki naruszenia szczególnej ochrony | str. 296
17. Uwagi podsumowujące | str. 298

Rozdział 11
Kontrola sądowa oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu warunków pracy lub płacy | str. 300

1. Uwagi wstępne | str. 300
2. Roszczenie o uznanie za bezskuteczne zmiany warunków pracy lub płacy oraz przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy | str. 302
3. Roszczenie o zasądzenie odszkodowania | str. 311
4. Zastosowanie krótszego okresu wypowiedzenia niż wymagany | str. 314
5. Zastosowanie art. 8 k.p. do roszczeń wysuwanych na gruncie nieprawidłowego wypowiedzenia warunków pracy lub płacy | str. 316
6. Postępowanie sądowe w sprawach z odwołania od wypowiedzenia warunków pracy lub płacy | str. 317
7. Uwagi podsumowujące | str. 319

Rozdział 12
Stosowanie instytucji wypowiedzenia warunków pracy i płacy regulowanej kodeksem pracy do stosunków pracy nawiązanych na innej podstawie niż umowa o pracę | str. 321

1. Uwagi wstępne | str. 321
2. Stosowanie przepisów o wypowiedzeniu warunków pracy lub płacy do zmiany spółdzielczej umowy o pracę | str. 321
3. Stosowanie przepisów o wypowiedzeniu warunków pracy lub płacy do zmiany stosunków pracy nawiązanych na podstawie mianowania | str. 325
4. Stosowanie przepisów o wypowiedzeniu warunków pracy lub płacy do zmiany stosunków pracy nawiązanych na podstawie powołania | str. 329
5. Stosowanie przepisów o wypowiedzeniu warunków pracy lub płacy do zmiany stosunków pracy nawiązanych na podstawie wyboru | str. 332
6. Uwagi podsumowujące | str. 334

Rozdział 13
Podsumowanie i uwagi de lege ferenda | str. 336

Bibliografia | str. 351

Spis orzecznictwa | str. 361
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

Czternasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera opracowanie dotyczące konsekwencji, jakie wiążą się z brakiem jednolitości terytorialnej prawa hiszpańskiego na prawo kolizyjne. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające zagadnienie potrącenia wierzytelności wyrażonych w różnych walutach, jak i przejścia ryzyka w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów na tle konwencji wiedeńskiej. Oprócz tego w czternastym tomie czasopisma zamieszczono opracowanie dotyczące perspektyw utworzenia fundacji europejskiej. Godne polecenia jest także, zamykające tom, omówienie prawa prywatnego międzynarodowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

-25%

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

Contents

IN MEMORIAM
Bartłomiej Krzan: Professor Jan Kolasa (1926-2016), doi: 10.7420/pyil2016a, pp. 11-18;
GENERAL ARTICLES
Roman Kwiecień: The "Nicaragua" Judgement and the Use of Force – 30 Years Later, doi: 10.7420/pyil2016b, pp. 21-36;
Michał Kowalski: Original Sin Reaffirmed: The Nicaragua Judgement’s Impact on the Notion of Armed Attack as the Most Grave Form of the Use of Force, doi: 10.7420/pyil2016c, pp. 37-50;
François Finck: The State between Fact and Law: The Role of Recognition and the Conditions under which It Is Granted in the Creation of New States, doi: 10.7420/pyil2016d, pp. 51-81;
Wojciech Burek: Family Reunification Regulations and Women: The Perspective of International Law, doi: 10.7420/pyil2016e, pp. 83-108;
Athanasios Yupsanis: Cultural Autonomy for Minorities in the Baltic States, Ukraine, and the Russian Federation: A Dead Letter, doi: 10.7420/pyil2016f, pp. 109-135;
Anna Karapetyan: A Recurring Phenomenon: The Lawful Sanctions Clause in the Definition of Torture and the Question of Judicial Corporal Punishment under International Human Rights Law, doi: 10.7420/pyil2016g, pp. 137-161;
Aleksandra Rychlewska: The Nullum Crimen Sine Lege Principle in the European Convention of Human Rights: The Actual Scope of Guarantees; doi: 10.7420/pyil2016h, pp. 163-186.
CONTENTS
Petra Bárd: Scrutiny over the Rule of Law in the European Union, doi: 10.7420/pyil2016i, pp. 187-208;
Joanna Ryszka: “Social Dumping” and “Letterbox Companies” – Interdependent or Mutually Exclusive Concepts in European Union Law?, doi: 10.7420/pyil2016j, pp. 209-229;
Dominik Horodyski, Maria Kierska: Enforcement of Emergency Arbitrators’ Decisions under Polish Law, doi: 10.7420/pyil2016k, pp. 230-244.
POLISH PRACTICE IN INTERNATIONAL LAW
Dorota Pyć: Compliance and Enforcement of Maritime Labour Conditions – The Polish Legal Perspective, doi: 10.7420/pyil2016l, pp. 247-255;
Grzegorz Wierczyński: The Polish Practice Regarding the Promulgation of International Agreements between 1945 and 2017, doi: 10.7420/pyil2016m, pp. 258-266;
Agata Kleczkowska: Judgement of the Supreme Court, dated 17 February 2016 (Ref. no. WA 16/15), doi: 10.7420/pyil2016n, pp. 267-276.
BOOK REVIEWS
Kaja Kowalczewska: William H. Boothby, Weapons Law and The Law of Armed Conflict, doi: 10.7420/pyil2016o, pp. 279-282;
Bartłomiej Krzan: M. Ruffert, C. Walter, Institutionalised International Law, doi: 10.7420/pyil2016p, pp. 283-286;
Roman Kwiecień: Robert Kolb, Peremptory International Law – Jus Cogens, doi: 10.7420/pyil2016q, pp. 287-290;
Marcin Menkes: Eugene Kontorovich, Francesco Parisi (eds.), Economic Analysis of International Law, doi: 10.7420/pyil2016r, pp. 291-294;
Marcin Menkes: Marc-William Palen, The ‘Conspiracy’ of Free Trade, doi: 10.7420/pyil2016s, pp. 295-298.
LIST OF REVIEWERS (vol . 36/2016), pp. 299-300.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
Administracja rządowa i samorządowa w Polsce

-16%

Administracja rządowa i samorządowa w Polsce

Publikacja "Administracja rządowa i samorządowa w Polsce" zawiera skondensowaną wiedzę i rozwiązania służebne dla poznania ustroju polskiej administracji publicznej, jej organizacji i funkcjonowania. Może stać się przydatna do zgłębiania zasobu wiedzy i umiejętności studiujących problemy administracji.

Publikacja powstała we współpracy z Wyższą Szkołą Administracyjno-Społeczną w Warszawie.

Cena: 49.00 zł 41.00 zł
Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

-14%

Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

Monografia kompleksowo przedstawia problematykę położenia prawnego cudzoziemca. Zawarto w niej analizę administracyjnoprawnych uprawnień i obowiązków cudzoziemców, a także uzasadnienie tych regulacji na gruncie praw człowieka i prawa konstytucyjnego oraz ich konsekwencje na tle przepisów prawa cywilnego.

W publikacji omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: cudzoziemiec a obywatel, pojęcie cudzoziemca w systemie polskiego prawa pozytywnego oraz uprawnienia cudzoziemca do:


wjazdu i przebywania na terytorium Polski,
wykonywania pracy,
nabywania nieruchomości,
korzystania z pomocy społecznej państwa,
kontynuowania lub podjęcia nauki.
Autorka wskazuje kierunki rozwoju polskiego prawa migracyjnego oraz ich powiązanie ze zmianami ustrojowymi państwa oraz z rozwiązaniami wypracowanymi na gruncie orzecznictwa, w tym wyroków Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sądów administracyjnych.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla przedstawicieli zawodów prawniczych: sędziów, radców prawnych i notariuszy, a także pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego. Zainteresuje również przedstawicieli nauki.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administrator 4/2017

-29%

Administrator 4/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Z czym borykają się spółdzielnie,
● Dochodzenie wierzytelności,
● Podwykonawca a VAT,
● PRZEGLĄD WODOMIERZY?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 9/2015

-26%

Administrator 9/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Wszystko o windach,
  • O kosztorysowaniu robót hydroizolacyjnych – cz. 2,
  • Zarządzanie, wspólnota, bank w sieci.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.